Włączanie lub wyłączanie trybu dużego kontrastu w systemie Windows

Dotyczy: Windows 10

  • Wybierz przycisk Start , a następnie wybierz Ustawienia  > Ułatwienia dostępu > Wysoki kontrast
  • Włącz przełącznik w obszarze Włącz duży kontrast. Następnie z menu rozwijanego, a następnie wybierz motyw. Możesz dostosować kolory takich elementów, jak linki i tekst przycisków. Gdy skończysz, wybierz polecenie Zastosuj.
  • Aby wyłączyć tryb dużego kontrastu, wyłącz przełącznik w obszarze Włącz duży kontrast.
  • Aby włączyć lub wyłączyć tryb dużego kontrastu z poziomu ekranu logowania, wybierz przycisk Ułatwienia dostępu w prawym dolnym rogu, następnie włącz przełącznik w obszarze Duży kontrast.
  • Aby włączyć lub wyłączyć duży kontrast za pomocą klawiatury, naciśnij kombinację klawiszy lewy Alt + lewy Shift + Print Screen.