Przypinanie elementów do paska Szybki dostęp i ich usuwanie oraz dostosowywanie paska


Przypinanie

 • Jeśli chcesz, aby folder był widoczny na pasku Szybki dostęp, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Przypnij do paska Szybki dostęp. Odepnij go, jeśli nie potrzebujesz go dłużej.

  Powiększenie ikony Eksploratora z zaznaczonym folderem Dokumenty i menu rozwijanym prawym przyciskiem myszy z wyświetlonym poleceniem Przypnij do paska Szybki dostęp.

Usuwanie

 • Jeśli chcesz usunąć jakąś pozycję z paska Szybki dostęp, kliknij ją prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Usuń z paska narzędzi Szybki dostęp. Pozycja nie pojawi się już na pasku, nawet jeśli będzie używana codziennie.

  Wyróżniony plik z wyświetlonym menu rozwijanym prawym przyciskiem myszy i wyróżnionym poleceniem Usuń z paska narzędzi Szybki dostęp.

Pokaż tylko przypięte foldery

 • Aby wyłączyć ostatnio używane pliki lub często używane foldery częste, przejdź na kartę Widok a następnie wybierz pozycję Opcje. W części Prywatność wyczyść pola wyboru i wybierz pozycję Zastosuj. Teraz na pasku Szybki dostęp będą wyświetlane wyłącznie przypięte foldery. (Jeśli włączysz je ponownie, elementy poprzednio usunięte z paska Szybki dostęp mogą znowu zostać wyświetlone).

  Powiększenie części Prywatność okna dialogowego Opcje widoku.

Otwieranie w oknie Ten komputer

 • Jeśli chcesz, aby Eksplorator plików otwierał się w oknie Ten komputer, przejdź na kartę Widok a następnie wybierz pozycję Opcje. Na liście Otwórz Eksploratora plików w wybierz pozycję Ten komputer, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.

  Karta Ogólne w oknie dialogowym Opcje folderów.