Kopia zapasowa i przywracanie w systemie Windows 10


Znajdowanie kopii zapasowej systemu Windows 7

  • Jeśli w poprzednich wersjach systemu Windows używano funkcji Kopia zapasowa i przywracanie do tworzenia kopii zapasowych plików lub tworzenia obrazów systemu, te stare kopie zapasowe są nadal dostępne w systemie Windows 10. W polu wyszukiwania obok przycisku Start  na pasku zadań wprowadź ciąg panel sterowania. Wybierz Panel sterowania > Kopia zapasowa i przywracanie (Windows 7).

Użyj Historii plików, aby wykonać kopię zapasową na komputerze

  • Użyj Historii plików, aby wykonać kopię zapasową na dysku zewnętrznym lub w lokalizacji sieciowej. Wybierz przycisk Start , wybierz kolejno pozycje Ustawienia  > Aktualizacja i zabezpieczenia > Kopia zapasowa > Dodaj dysk , a następnie wybierz dysk zewnętrzny lub lokalizację sieciową dla swoich kopii zapasowych.

    Obraz kopii zapasowej Historii plików w systemie Windows 10