Środowisko PowerShell zastępuje wiersz polecenia

Dotyczy: Windows 10

  • Aby zoptymalizować środowisko wiersza polecenia, PowerShell jest teraz powłoką polecenia na poziomie Eksploratora plików. Zastępuje Wiersz polecenia (cmd.exe) w menu Klawisz logo systemu Windows  + X w menu Plik Eksploratora plikówi w menu kontekstowym wyświetlanym po naciśnięciu klawisza Shift i kliknięciu prawym przyciskiem myszy w pusty miejscu w Eksploratorze plików. Nadal można wprowadzić cmd (lub powershell) w pasku adresu Eksploratora plików, aby uruchomić powłokę poleceń.

  • Jeśli wolisz używać Wiersza polecenia, możesz wyłączyć zmianę Klawisza logo systemu Windows  + X, otwierając Ustawienia  > Personalizacja > Pasek zadań, i wyłączając opcję Zamień wiersz polecenia na program Windows PowerShell podczas korzystania z menu po naciśnięciu klawiszy Windows+X.