Broker czasu wykonywania zużywa zbyt dużo pamięci


  • Broker czasu wykonywania jest procesem systemu Windows dostępnym w Menedżerze zadań. Pomaga on w zarządzaniu uprawnieniami dotyczącymi aplikacji ze Sklepu Windows na komputerze. Proces ten powinien używać tylko kilku megabajtów pamięci, ale w niektórych przypadkach wadliwa aplikacja może sprawić, że Broker czasu wykonywania będzie zużywać nawet więcej niż gigabajt pamięci RAM.

  • Przyczyną zużycia dużej ilości pamięci RAM oraz wolnego działania komputera może być aplikacja. Naciśnij klawisze Ctrl + Shift + Esc, aby otworzyć Menedżera zadań, a następnie na karcie Procesy sprawdź, ile pamięci wykorzystuje Broker czasu wykonywania. Jeśli jest to więcej niż 15% pamięci, prawdopodobnie masz problem z aplikacją na komputerze. Aby uniemożliwić Brokerowi czasu wykonywania użycie tak dużej ilości pamięci, wybierz pozycję Broker czasu wykonywania z listy, wybierz pozycję Zakończ zadanie, aby zamknąć ten proces, a następnie ponownie uruchom komputer.