Wyświetlanie ustawień ekranu w systemie Windows 10

Dotyczy: Windows 10

Większość zaawansowanych ustawień ekranu znanych z poprzednich wersji systemu Windows jest teraz dostępnych na stronie Ustawienia ekranu.

  • Otwórz menu Start > Ustawienia > System > Ekran
  • Jeśli chcesz zmienić rozmiar tekstu i aplikacji, skorzystaj z menu rozwijanego w obszarze Skala i układ. Dowiedz się, jak można zmienić tylko rozmiar tekstu w temacie Zwiększanie widoczności systemu Windows.
  • Aby zmienić rozdzielczość ekranu, użyj menu rozwijanego w obszarze Rozdzielczość wyświetlacza. Uwaga: należy zastosować proponowaną rozdzielczość. Jeśli zmienisz rozdzielczość, zawartość może być rozmyta lub rozpikselowana.
  • Aby dopasować kalibrację koloru, wpisz hasło „kalibracja koloru wyświetlacza” w polu wyszukiwania Ustawień i postępuj zgodnie z wyświetlonymi instrukcjami.
  • Jeśli nie widzisz jakiegoś ustawienia, spróbuj wyszukać go w polu wyszukiwania na pasku zadań.