Pakowanie i rozpakowywanie plików

Dotyczy: Windows 10

Kod pocztowy

  • W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz „eksplorator plików”. Na liście wyników wybierz opcję Eksplorator plików. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik, który chcesz spakować, a następnie wybierz kolejno opcje Wyślij do > Folder skompresowany (zip).
    Pakowanie pliku poprzez wybór opcji Folder skompresowany (zip)

Rozpakowywanie

Otwórz Eksplorator plików i znajdź spakowany folder.

  • Aby rozpakować cały folder, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Wyodrębnij wszystkie, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami.
  • Aby rozpakować pojedynczy plik lub folder, kliknij dwukrotnie spakowany folder, aby go otworzyć. Następnie przeciągnij lub skopiuj element ze spakowanego folderu do nowej lokalizacji.