Pakowanie i rozpakowywanie plików


Pakowanie

  • Aby spakować plik, otwórz Eksploratora plików z paska zadań. Kliknij prawym przyciskiem myszy (lub naciśnij i przytrzymaj) plik, który chcesz spakować, a następnie wybierz kolejno pozycje Wyślij do > Folder skompresowany (zip).

    Pakowanie pliku poprzez wybór opcji Folder skompresowany (zip)

Rozpakowywanie

Otwórz Eksploratora plików i znajdź spakowany folder.

  • Aby rozpakować cały folder, kliknij go prawym przyciskiem myszy (lub naciśnij i przytrzymaj), wybierz polecenie Wyodrębnij wszystkie i postępuj zgodnie z instrukcjami.

  • Aby rozpakować pojedynczy plik lub folder, kliknij dwukrotnie spakowany folder, aby go otworzyć. Następnie przeciągnij lub skopiuj element ze spakowanego folderu do nowej lokalizacji.