Znajdowanie centrum akcji w systemie Windows 10


  • W nowym Centrum akcji w systemie Windows 10 znajdziesz powiadomienia dotyczące aplikacji i szybkie akcje. Na pasku zadań poszukaj ikony centrum akcji .

  • Stare centrum akcji nadal tutaj jest; jego nazwa została zmieniona na Zabezpieczenia i konserwacja. Nadal jest to miejsce, w którym zmienia się ustawienia zabezpieczeń.

  • W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz ciąg zabezpieczenia i konserwacja, a następnie z menu wybierz pozycję Zabezpieczenia i konserwacja.
    Wyniki wyszukiwania dotyczące funkcji Zabezpieczenia i konserwacja