Opłacanie zaległej subskrypcji Microsoft

Dotyczy: Konto MicrosoftMicrosoft Store

Jak zapłacić za zaległą subskrypcję Microsoft

  • Uwaga: Aby uzyskać informacje o zarządzaniu opcjami płatności dla Twojego konta Microsoft, zobacz Zmiana metody płatności lub karty kredytowej połączonej z kontem Microsoft.
  • Zaloguj się do funkcji Usługi i subskrypcje przy użyciu swojego konta Microsoft, a następnie:
    • Znajdź na liście zaległą płatność za subskrypcję, a następnie wybierz opcję Zapłać teraz. Upewnij się, że zalogowano do konta Microsoft skojarzonego z zaległą płatnością za subskrypcję. 
    • Zaktualizuj metodę płatności: Jeśli Twoja karta kredytowa, PayPal lub inna usługa wygasła, zaktualizuj ją i podaj nową datę wygaśnięcia. 
    • Dodaj nową metodę płatności: Jeśli Twoja opcja płatnicza jest nieważna lub chcesz zmienić kartę, dodaj nową metodę płatności.
    • Po ustawieniu opcji płatności wybierz opcję Dalej, aby zapłacić. 

Rozwiązywanie problemów

Tematy pokrewne