Dodawanie wyjątku do usługi Zabezpieczenia systemu Windows

Dotyczy: SecurityWindows 10

Jeśli ufasz plikowi, typowi pliku, folderowi lub procesowi, który program Zabezpieczenia systemu Windows rozpoznał jako złośliwy, możesz dodać go do listy wykluczeń, aby uniemożliwić tworzenie alertów lub blokowanie tego programu. 

  • Wybierz kolejno opcje Start  > Ustawienia  > Aktualizacja i zabezpieczenia  > Zabezpieczenia Windows > Ochrona przed wirusami i zagrożeniami.
  • W obszarze Ustawienia ochrony przed wirusami i zagrożeniami wybierz opcję Zarządzaj ustawieniami, a następnie w obszarze Wykluczenia wybierz opcję Dodaj lub usuń wykluczenia.
    Opcja Dodaj wykluczenie w programie Zabezpieczenia systemu Windows.
  • Wybierz opcję Dodaj wykluczenie, a następnie zaznacz pliki, foldery, typy plików lub proces. Wykluczenia będą również dotyczyć podfolderów w folderze.