Zapisywanie i usuwanie haseł w Microsoft Edge

Dotyczy: Microsoft EdgeWindows 10

Podczas odwiedzania witryny internetowej, która wymaga zalogowania się, w programie Microsoft Edge zostanie wyświetlone zapytanie, czy przeglądarka ma zapamiętać nazwę użytkownika i hasło. Podczas kolejnej wizyty w tej witrynie program Microsoft Edge dokończy wprowadzanie informacji o koncie. Funkcja zapisywania haseł jest domyślnie włączona, ale można ją włączać i wyłączać w następujący sposób:

  • W programie Microsoft Edge wybierz kolejno pozycje Ustawienia i nie tylko  > Ustawienia > Hasła i autouzupełnianie.
  • Przestaw przełącznik Zapisz hasła do pozycji Wyłączone.
    • Uwaga: ta czynność nie powoduje usunięcia wcześniej zapisanych haseł. Aby to zrobić, przejdź do pozycji Ustawienia > Prywatność i zabezpieczenia, w obszarze Wyczyść dane przeglądania wybierz opcję Wybierz elementy do wyczyszczenia, zaznacz pozycję Hasła i kliknij przycisk Wyczyść.