Włączanie i wyłączanie Zapory Windows Defender

Dotyczy: Windows DefenderWindows 10

Jest ważne, aby Zapora Windows Defender była zawsze włączona, nawet jeśli inna zapora też jest włączona. Pomaga ona chronić przez nieautoryzowanym dostępem.

 • Włączanie Zapory Windows Defender
  • Wybierz przycisk Start .
  • Wybierz opcję Ustawienia  > Aktualizacje i zabezpieczenia  > Zabezpieczenia Windows > Zapora i ochrona sieci.
  • Wybierz profil sieciowy.
  • W obszarze Zapora Windows Defender przełącz ustawienie na Włączone. Jeśli urządzenie jest połączone z siecią, ustawienia zasad sieci mogą uniemożliwiać wykonanie tych kroków. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem.
 • Uwaga: Jeśli występują błędy lub jeśli ustawienia nie można włączyć, można użyć narzędzia do rozwiązywania problemów i spróbować ponownie.
  Ustawienie zapory Windows Defender w Zabezpieczeniach Windows
 • Wyłączanie Zapory Windows Defender
  • Wybierz przycisk Start .
  • Wybierz opcję Ustawienia  > Aktualizacje i zabezpieczenia  > Zabezpieczenia Windows > Zapora i ochrona sieci.
  • Wybierz profil sieciowy.
  • W obszarze Zapora Windows Defender przełącz przełącznik na ustawienie Wyłączone. Wyłączenie Zapory Windows Defender może spowodować, że urządzenie (i sieć, jeśli ją masz) będzie bardziej narażone na nieautoryzowany dostęp. Jeśli blokowana jest ważna aplikacja, można umożliwić jej dostęp przez zaporę, zamiast wyłączać całą zaporę.
 • Zezwalanie aplikacji na dostęp przez zaporę
  • Wybierz przycisk Start .
  • Wybierz opcję Ustawienia  > Aktualizacje i zabezpieczenia  > Zabezpieczenia Windows > Zapora i ochrona sieci.
  • Wybierz opcję Zezwalaj aplikacji na dostęp przez zaporę.
  • Wybierz aplikację, której chcesz zezwolić na dostęp.
  • Wybierz opcję OK.