Włączanie i wyłączanie Zapory Windows Defender


Zapora Windows Defender powinna być zawsze uruchomiona, nawet jeśli włączono również inną zaporę. Wyłączenie Zapory Windows Defender powoduje, że urządzenie (i ewentualna sieć lokalna) jest bardziej podatna na zagrożenia związane z nieautoryzowanym dostępem. 

  • Aby włączyć lub wyłączyć Zaporę Windows Defender, naciśnij przycisk Start , a następnie wybierz kolejno opcje Ustawienia  > Aktualizacja i zabezpieczenia  > Zabezpieczenia Windows > Zapora i ochrona sieci. Wybierz profil sieciowy, a następnie w obszarze Zapora Windows Defender przełącz ustawienie na Włączone lub Wyłączone.
  • Uwaga: Jeśli urządzenie jest połączone z siecią, ustawienia zasad sieci mogą uniemożliwiać wykonanie tych kroków. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem.