Zmienianie lokalizacji folderu usługi OneDrive


  • Wybierz ikonę niebieskiej chmury  (OneDrive dla Firm) lub ikonę białej chmury  (OneDrive) w obszarze powiadomień na prawym końcu paska zadań.
    • Uwaga: może być konieczne kliknięcie strzałki Pokaż ukryte ikony  obok obszaru powiadomień, aby wyświetlić ikonę usługi OneDrive . Jeśli ikona nie jest wyświetlana w obszarze powiadomień, usługa OneDrive może nie być uruchomiona. Kliknij przycisk Start , wpisz w polu wyszukiwania OneDrive i wybierz pozycję OneDrive z wyników wyszukiwania.
  • Na karcie Konto wybierz opcję Odłącz ten komputer. Zostanie wyświetlony ekran konfiguracji usługi OneDrive, który należy chwilowo zignorować.
  • Następnie przenieś folder usługi OneDrive lub OneDrive dla Firm. Odszukaj ten folder w Eksploratorze plików (znajduje się zazwyczaj w folderze C:\Użytkownicy\[Twoja nazwa użytkownika]) i wybierz go. Na karcie Strona główna wybierz kolejno opcje Przenieś > Wybierz lokalizację > Przenieś.
    Opcja Przenieś do w Eksploratorze plików
  • Wróć do ekranu konfigurowania usługi OneDrive, wybierz opcję Wprowadzenie, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aż dotrzesz do ekranu, gdzie można zmienić lokalizację folderu usługi OneDrive. Kliknij przycisk Zmień, wybierz nową lokalizację folderu, a następnie wybierz przycisk OK.
  • Zostanie wyświetlony komunikat informujący o tym, że folder usługi OneDrive w nowej lokalizacji zawiera już pliki. Wybierz opcję Użyj tej lokalizacji, a następnie dokończ konfigurowanie usługi OneDrive.