Zgłaszanie naruszenia w Microsoft Store


W aplikacji

  • U dołu każdej strony produktu lub gry w obszarze Zgłoś tę aplikację wybierz opcję Poinformuj firmę Microsoft o nieodpowiedniej zawartości.

    Sekcja "Zgłoś ten produkt" na stronie produktu w Microsoft Store.
  • Wybierz przyczynę, poinformuj nas, jak ją znaleźć, oraz podaj inne przydatne informacje.

W sekcji Oceny i recenzje

  • W sekcji Oceny i recenzje na stronie produktu wybierz małą flagę w prawym dolnym rogu recenzji.

    Sekcja Oceny i recenzje na stronie produktu z wybraną ikoną flagi
  • Wybierz przyczynę zgłoszenia tej recenzji.