Włączanie szyfrowania urządzenia

Dotyczy: Windows 10

 • Szyfrowanie pomaga chronić dane na urządzeniu, tak aby mogły być dostępne tylko osobom, które są autoryzowane. Jeśli szyfrowanie urządzenia nie jest dostępne na urządzeniu, może być możliwe wykonanie następujących kroków, aby zamiast niego włączyć standardowe szyfrowanie za pomocą funkcji BitLocker: Należy zwrócić uwagę, że funkcja BitLocker nie jest dostępna w systemie Windows 10 Home.
 • Włączanie szyfrowania urządzenia
  • Zaloguj się do systemu Windows przy użyciu konta administratora (może być konieczne wylogowanie się i zalogowanie ponowne, aby przełączyć konto). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie konta użytkownika lub administratora lokalnego w systemie Windows 10.
  • Wybierz przycisk Start , a następnie wybierz kolejno opcje Ustawienia  > Aktualizacje i zabezpieczenia > Szyfrowanie urządzenia. Jeśli opcja Szyfrowanie urządzenia nie jest wyświetlana, oznacza to, że nie jest dostępna. Zamiast tego można użyć standardowego szyfrowania funkcją BitLocker.
  • Jeśli funkcja szyfrowania urządzenia jest wyłączona, wybierz opcję Włącz
 • Włączanie standardowego szyfrowania funkcją BitLocker
  • Zaloguj się na urządzeniu z systemem Windows przy użyciu konta administratora (może być konieczne wylogowanie się i zalogowanie ponowne, aby przełączyć konto). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie konta użytkownika lub administratora lokalnego w systemie Windows 10.
  • W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz Zarządzaj funkcją BitLocker, a następnie wybierz tę pozycję z listy wyników. Możesz też wybrać przycisk Start , a następnie w obszarze System Windows wybrać opcję Panel sterowania. W Panelu sterowania wybierz opcję System i zabezpieczenia, a następnie w obszarze Szyfrowanie dysków funkcją BitLocker wybierz opcję Zarządzaj funkcją BitLocker. Uwaga: Ta opcja będzie wyświetlana tylko wtedy, jeśli funkcja BitLocker będzie dostępna dla danego urządzenia. Nie jest ona dostępna w systemie Windows 10 Home.
  • Wybierz opcję Włącz funkcję BitLocker i postępuj zgodnie z instrukcjami.
 • Chcesz dowiedzieć się więcej i sprawdzić, czy Twoje urządzenie obsługuje szyfrowanie urządzenia? Zobacz Szyfrowanie urządzeń w systemie Windows 10.