Włączanie szyfrowania urządzenia


Szyfrowanie urządzenia — informacje

 • Szyfrowanie urządzenia jest dostępne na wielu urządzeniach z systemem Windows i chroni dane przez ich zaszyfrowanie. Jeśli włączysz funkcję szyfrowania urządzenia, tylko uprawnione osoby będą miały dostęp do Twojego urządzenia i danych. Jeśli ta funkcja nie jest dostępna na urządzeniu, zamiast niej możesz włączyć standardowe szyfrowanie za pomocą funkcji BitLocker. (Funkcja BitLocker nie jest dostępna w systemie Windows 10 Home.) 

Czy funkcja jest dostępna na moim urządzeniu?

 • Szyfrowanie urządzenia jest dostępne na obsługiwanych urządzeniach z dowolną wersją systemu Windows 10. Standardowe szyfrowanie za pomocą funkcji BitLocker jest dostępne na obsługiwanych urządzeniach z systemem Windows 10 Pro, Enterprise lub Education. Na przykład urządzenie Surface Pro z systemem Windows 10 Pro oferuje zarówno funkcję uproszczonego szyfrowania urządzenia oraz pełnego zarządzania za pomocą funkcji BitLocker. Możesz sprawdzić sekcję Informacje o systemie w systemie Windows, aby zobaczyć, czy Twoje urządzenie obsługuje funkcję szyfrowania, czy zamiast niej musisz użyć standardowego szyfrowania za pomocą funkcji BitLocker. W tym celu: 
  • W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz Informacje o systemie, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Informacje o systemie na liście wyników, a następnie wybierz opcję Uruchom jako administrator.
  • W dolnej części okna Informacje o systemie, sprawdź wartość dla pozycji Obsługa szyfrowania urządzeń. Jeśli wartość to Spełnia wymagania wstępne, oznacza to, że funkcja szyfrowania urządzenia jest dostępna na tym urządzeniu.

Jeśli funkcja szyfrowania urządzenia jest dostępna

 • Aby włączyć szyfrowanie urządzenia:
  • Zaloguj się do systemu Windows przy użyciu konta administratora. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie konta użytkownika lub administratora lokalnego w systemie Windows 10.
  • Wybierz przycisk Start , a następnie wybierz kolejno opcje Ustawienia  > Aktualizacja i zabezpieczenia > Szyfrowanie urządzenia. (Jeśli funkcja Szyfrowanie urządzenia nie wyświetli się, postępuj zgodnie z instrukcjami z sekcji Jeśli funkcja szyfrowania urządzenia nie jest dostępna w dalszej części tego tematu.)
  • Jeśli funkcja szyfrowania urządzenia jest wyłączona, wybierz opcję Włącz

Jeśli funkcja szyfrowania urządzenia nie jest dostępna

 • Jeśli szyfrowanie urządzenia nie jest dostępne na urządzeniu, wykonaj następujące kroki, aby włączyć standardowe szyfrowanie za pomocą funkcji BitLocker:
  • Zaloguj się na urządzeniu z systemem Windows przy użyciu konta administratora. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie konta użytkownika lub administratora lokalnego w systemie Windows 10.
  • W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz Zarządzaj funkcją BitLocker, a następnie wybierz tę pozycję z listy wyników.
  • Wybierz opcję Włącz funkcję BitLocker i postępuj zgodnie z instrukcjami. (Jeśli funkcja BitLocker jest włączona i chcesz ją wyłączyć, wybierz opcję Wyłącz funkcję BitLocker.)

Dodatkowe zasoby