Wyświetlanie swoich danych na pulpicie nawigacyjnym prywatności

Gdy korzystasz z produktów i usług firmy Microsoft, logując się przy użyciu konta Microsoft, możesz wybrać opcję zapisywania danych w chmurze, aby usprawnić swoje środowisko pracy. Pulpit nawigacyjny prywatności udostępnia narzędzia umożliwiające wyświetlanie i czyszczenie tych danych oraz zarządzanie ustawieniami prywatności używanych produktów. Na pulpicie nawigacyjnym mogą być wyświetlane między innymi dane dotyczące wyszukiwania w usługach Bing i Cortana, przeglądania w programie Microsoft Edge, lokalizacji, komunikacji głosowej, multimediów oraz aplikacji i usług.

Danymi i ustawieniami można zarządzać na następujących stronach pulpitu nawigacyjnego prywatności:

 • Aby zarządzać historią aktywności dotyczącą swojego konta, przejdź na stronę Historia aktywności.

 • Aby zarządzać ustawieniami notesów Cortany, przejdź na stronę Notes Cortany.

 • Aby zarządzać ustawieniami reklam, przejdź na stronę Ustawienia reklam.

Jeśli używasz nowej przeglądarki Microsoft Edge, aktywność przeglądania będzie wyświetlana, gdy zostaną spełnione następujące warunki:

 • Włącz synchronizowanie historii przeglądania. Więcej informacji

 • Włącz spersonalizowane reklamy i funkcje dotyczące usługi Bing, Microsoft News i innych usług Microsoft. Więcej informacji

Jeśli używasz starszej przeglądarki Microsoft Edge, aktywność przeglądania będzie wyświetlana, gdy zostaną spełnione następujące warunki:

 • Użytkownik będzie zalogowany do systemu Windows za pomocą konta Microsoft podczas przeglądania.

 • Zostanie wybrana wartość Pełne dla ustawienia Dane diagnostyczne.

 • Cortana będzie włączona w systemie Windows i w przeglądarce Microsoft Edge.

 • W Cortanie zostanie włączona historia przeglądania.

Aby uzyskać więcej informacji na temat przeglądarki Microsoft Edge, zobacz Dowiedz się więcej o przeglądarce Microsoft Edge, danych przeglądania i prywatności oraz Przeglądanie InPrivate w Microsoft Edge.

Aktywność wyszukiwania będzie wyświetlana wtedy, gdy zostaną spełnione następujące warunki:

 • Wyszukiwanie będzie przeprowadzane w przeglądarce Bing, a użytkownik będzie zalogowany do przeglądarki Bing za pomocą konta Microsoft (cały czas można wyświetlić aktywność wyszukiwania na stronie historii wyszukiwania w witrynie Bing.com).

 • Podczas przeprowadzania wyszukiwania z poziomu Cortany użytkownik zostanie przeniesiony na strony wyszukiwarki Bing. Aktywność wyszukiwania nie będzie wyświetlana w przypadku wyszukiwania z poziomu Cortany na telefonie z systemem operacyjnym iOS lub Android.

Zobacz temat Oświadczenie o ochronie prywatności firmy Microsoft, aby uzyskać więcej informacji o danych, które zbieramy, lub dowiedz się więcej o ochronie prywatności w systemie Windows 10.

Zarządzanie tym, które dane są zbierane

Dane zbierane przez firmę Microsoft są używane do personalizowania Twojego środowiska. Pomagają one chronić i ulepszać oprogramowanie, usługi i urządzenia. Można wybrać dane, które udostępniasz.

Aby zmienić ustawienia prywatności na urządzeniu z systemem Windows 10, wybierz pozycję Start > Ustawienia > Prywatność .

Wskazówki dotyczące wyświetlania danych

Jeśli dane na pulpicie nawigacyjnym prywatności są wyświetlane dopiero po dłuższym czasie, upewnij się, że:

 • Urządzenie zostało włączone i podłączone do zasilania.

 • Urządzenie ma stałe połączenie internetowe. Nie jest używane taryfowe połączenie z Internetem.

 • Tryb oszczędzania baterii jest wyłączony, jeśli urządzenie jest zasilane z baterii. Aby to sprawdzić, wybierz pozycję Start > Ustawienia > System > Bateria i upewnij się, że ustawienie Oszczędzanie baterii jest wyłączone.

Jeśli oczekiwane dane nie są wyświetlane, może to być spowodowane jedną z następujących przyczyn:

 • Nie zalogowano się przy użyciu konta Microsoft.

 • Twoje dane zostały ostatnio wyczyszczone, a ustawienie pozwalające firmie Microsoft na ich zbieranie zostało wyłączone.

 • Nie używasz funkcji ani usługi, dla której dane próbujesz wyświetlić. Być może Twój wiek jest zbyt niski, co nie pozwala na użycie tej funkcji, lub funkcje lub usługi nie są obsługiwane w Twoim kraju lub regionie.

 • Nie można teraz wyświetlić danych. Firma Microsoft wyświetli je, kiedy będą dostępne.

 • Dane są niedostępne na pulpicie nawigacyjnym prywatności.

Aby dowiedzieć się, jak znaleźć więcej informacji na temat używanych produktów, odwiedź stronę Ochrona prywatności przez firmę Microsoft i wybierz odpowiednie produkty, takie jak Windows czy Xbox. W sprawie kwestii związanych z danymi osobowymi niewyświetlanymi na pulpicie nawigacyjnym skontaktuj się z zespołem ds. prywatności.

Uwagi

 • Pulpit nawigacyjny prywatności pokazuje zgromadzone przez nas dane. Jeśli chcesz wyświetlić aktywność związaną z logowaniem na koncie Microsoft, możesz wyświetlić ostatnie działania. Jeśli obawiasz się, że ktoś uzyskał nieautoryzowany dostęp do Twojego konta, zobacz Odzyskiwanie konta Microsoft.

 • Zgodnie z naszymi zasadami zachowania poufności informacji nie można wyświetlić ani usunąć niektórych danych. Na przykład niektóre przepisy prawne zakazują nam ujawniania danych, takich jak rachunki finansowe, numery identyfikacyjne wystawione przez instytucje rządowe czy dane, które mogą negatywnie wpłynąć na prawa i swobody innych osób. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją „W jaki sposób uzyskiwać dostęp do danych osobowych i je kontrolować” w zasadach zachowania poufności informacji.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×