Ustawienia WCG i koloru zaawansowanego w systemie Windows 10

Dotyczy: Windows 10

Funkcja Windows HD Color dostępna w systemie Windows 10 pozwala maksymalnie wykorzystać możliwości podłączonego telewizora lub monitora obsługującego tryb wysokiego zakresu dynamiki (HDR). Po podłączeniu telewizora lub monitora obsługującego standard HDR10 do komputera z systemem Windows 10, który obsługuje tryb HDR i szeroką gamę kolorów (WCG), uzyskasz jaśniejszy, bardziej wyrazisty i bardziej szczegółowy obraz niż na monitorze o standardowym zakresie dynamiki (SPC).

Sklep Microsoft Store zawiera coraz więcej aplikacji i gier z trybem HDR. Aby znaleźć gry obsługujące HDR, odwiedź Microsoft Store online. Aby oglądać filmy i inne treści wideo od dostawców online w jakości HDR, może być konieczne skonfigurowanie kilku ustawień. Aby można było grać w gry HDR i używać aplikacji HDR, komputer i ekran muszą spełniać określone wymagania sprzętowe. Szczegółowe informacje zawiera temat Wymagania dotyczące wyświetlania w HDR w systemie Windows 10.

Jeśli komputer i ekran obsługą tryb HDR, na początek włącz go.

 1. Kliknij przycisk Start  , a następnie wybierz kolejno opcje Ustawienia  > System  > Ekran .
 2. Jeśli masz wiele ekranów podłączonych do komputera, wybierz ekran obsługujący funkcję HDR w obszarze Zmienianie rozmieszczenia wyświetlaczy.
 3. Wybierz opcję Ustawienia funkcji Windows HD Color.
 4. W obszarze Możliwości wyświetlacza upewnij się, że widać napis Tak obok pozycji Użyj formatu HDR.
 5. Włącz opcję Użyj formatu HDR.

Opcje zasilania ekranów obsługujących funkcję HDR

Odtwarzanie zawartości w formacie HDR może skrócić czas pracy baterii komputera przenośnego. Z tego powodu producent komputera mógł domyślnie wyłączyć funkcję HDR w przypadku korzystania z baterii. Jeśli chcesz, możesz zmienić to domyślne ustawienie zasilania.

Jeśli funkcja HDR jest włączona, gdy komputer przenośny jest podłączony do zasilania, a następnie odłączysz komputer przenośny, funkcja zostanie wyłączona w celu oszczędzania energii. Jeśli ponownie podłączysz komputera przenośny do źródła zasilania, funkcja HDR zostanie automatycznie włączona ponownie.

Aby odtwarzać zawartość w formacie HDR podczas korzystania z zasilania bateryjnego:

 1. Kliknij przycisk Start  , a następnie wybierz kolejno opcje Ustawienia  > System  > Ekran .
 2. Wybierz wyświetlacz umożliwiający wyświetlanie w formacie HDR w sekcji Zmienianie rozmieszczenia wyświetlaczy.
 3. Wybierz opcję Ustawienia funkcji Windows HD Color.
 4. W obszarze Opcje baterii usuń zaznaczenie pola wyboru Nie zezwalaj na wyświetlanie gier i aplikacji w formacie HDR podczas zasilania z baterii.
  Jeśli funkcja HDR była już włączona, gdy komputer przenośny był podłączony do źródła zasilania, funkcja pozostanie włączona, jeśli go odłączysz od źródła zasilania i przejdziesz na zasilanie bateryjne.

Rozwiązywanie typowych problemów

Wiele współczesnych monitorów HDR jest projektowanych głównie do oglądania filmów i materiałów wideo w trybie HDR. W związku z tym podczas korzystania z monitora HDR w systemie Windows 10 może być konieczne wykonanie kilku czynności, aby uzyskać najlepsze wyniki. Jeśli kupujesz nowy monitor HDR, zalecamy szukanie monitorów z certyfikatem VESA DisplayHDR. Ekrany te są zaprojektowane i przetestowane pod kątem różnorodnego wykorzystywania trybu HDR na komputerze, w tym grania w gry i używania aplikacji o jakości HDR.

Jeśli występują problemy z wyświetlaniem zawartości HDR z komputera, możesz spróbować je rozwiązać, wykonując poniższe czynności.

Problem Wypróbuj następujące rozwiązanie
Monitor lub telewizor nie wyświetla obrazu HDR
 • Upewnij się, że funkcja HDR w Twoim monitorze lub telewizorze jest włączona. Sposób wyświetlania menu ekranowego telewizora lub monitora HDR zależy od jego marki i modelu. Zapoznaj się z dokumentacją monitora lub telewizora znajdującą się w witrynie internetowej producenta.
 • Przejdź kolejno do opcji Ustawienia  > System  > Ekran  i upewnij się, że opcja Użyj formatu HDR jest włączona w sekcji Windows HD Color.
 • Upewnij się, że komputer z systemem Windows 10 ma wymagany sprzęt do wyświetlania HDR, i sprawdź, czy ekran obsługuje HDR10. Aby to zrobić:
  1. Naciśnij Klawisz z logo Windows  + R, wpisz dxdiag i kliknij OK.
  2. Po wyświetleniu monitu wybierz Tak.
  3. W Narzędziu diagnostycznym DirectX, na karcie System , sprawdź informacje w obszarze Informacje o systemie.
  4. Aby zapisać informacje w pliku, wybierz pozycję Zapisz wszystkie informacje, a następnie nazwij i zapisz plik tekstowy.
  5. Otwórz plik tekstowy i sprawdź wartość dla pozycji Kolor zaawansowany. Są tam informacje o konfiguracji funkcji HDR w monitorze i jej stanie. Poszukaj następujących wartości:
   • AdvancedColorSupported. To oznacza, że zainstalowany sterownik ekranu i wyświetlacz obsługują standard HDR10.
   • AdvancedColorEnabled. Oznacza to, że obecnie w wyświetlaczu jest włączony tryb HDR.
  6. Sprawdź wartość ustawienia Możliwości monitora. Przekazuje ona bardziej szczegółowe informacje o możliwościach technicznych monitora.
   • Jeśli wartością jest Funkcja HDR jest obsługiwana, oznacza to, że monitor obsługuje standard HDR10. Mogą być widoczne dodatkowe wartości w nawiasach.
    • BT2020RGB lub BT2020YCC. Aby ekran mógł być uznany za obsługujący HDR10, musi być widoczna jedna z poniższych przestrzeni kolorów.
    • Eotf2084Supported. Aby ekran mógł być uznany za obsługujący HDR, musi być wyświetlona ta wartość.
   • Jeśli wartością jest Funkcja HDR nie jest obsługiwana, wskazuje to, że ekran nie spełnia co najmniej jednego wymogu w zakresie obsługi standardu HDR10.
Na ekranie Ustawienia funkcji Windows HD Color w sekcji Możliwości wyświetlacza obok pozycji Użyj formatu HDR znajduje się Tak, ale przełącznika opcji Użyj formatu HDR nie można ani włączyć, ani wyłączyć.

Na laptopach obsługujących HDR, zgodnie z domyślnymi ustawieniami zasilania funkcja HDR zostanie wyłączona, gdy komputer będzie zasilany z baterii. Aby włączyć funkcję HDR, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Podłącz swój komputer przenośny do sieci zasilającej (zalecane).
 • Naciśnij przycisk Start  , a następnie wybierz kolejno opcje Ustawienia  > System  > Ekran  > Ustawienia funkcji Windows HD Color. W obszarze Opcje baterii usuń zaznaczenie pola wyboru Nie zezwalaj na wyświetlanie gier i aplikacji w formacie HDR podczas zasilania z baterii.
  Uwaga: używanie funkcji HDR podczas zasilania bateryjnego skróci czas pracy baterii.
Telewizor lub monitor z obsługą HDR został połączony z laptopem. Mimo tego na ekranie Ustawienia funkcji Windows HD Color w sekcji Możliwości wyświetlacza obok pozycji Użyj formatu HDR znajduje się Nie, a przełącznik opcji Użyj formatu HDR nie jest widoczny.

Podczas pierwszego podłączenia monitora zewnętrznego do laptopa system Windows domyślnie duplikuje pulpit na obu ekranach. W tej konfiguracji nie jest jednak obsługiwana funkcja HDR. Aby wyświetlić zawartość HDR na telewizorze lub monitorze zewnętrznym HDR, rozszerz pulpit na oba ekrany:

 1. Kliknij przycisk Start  , a następnie wybierz kolejno opcje Ustawienia  > System  > Ekran .
 2. Dla ustawienia Kilka monitorów wybierz opcję Rozszerz te ekrany.
Wszystkie aplikacje i treści przygotowane pod kątem standardowego zakresu dynamicznego (SDR) na ekranie z obsługą HDR są widoczne jako zbyt jasne lub zbyt ciemne.

Może być konieczne dostosowanie jasności względnej treści SDR i HDR pod kątem ekranu z obsługą HDR. Jest to spowodowane tym, że ekran inaczej interpretuje sygnał HDR i inaczej sygnał SDR, a efekt jest różny w zależności od marki i modelu.

 1. Kliknij przycisk Start  , a następnie wybierz kolejno opcje Ustawienia  > System  > Ekran .
 2. Jeśli masz wiele ekranów podłączonych do komputera, wybierz ekran z obsługą HDR w obszarze Zmienianie rozmieszczenia wyświetlaczy, a następnie przeciągnij okno aplikacji Ustawienia na dostosowywany ekran HDR.
 3. Na ekranie ustawień Ekran wybierz opcję Ustawienia funkcji Windows HD Color.
 4. W obszarze Równowaga jasności HDR/SDR przeciągnij suwak, aby uzyskać odpowiednią równowagę jasności między treściami HDR i SDR.

Uwagi

 • Po zmianie ustawienia Równowaga jasności HDR/SDR na opcję wyświetlacza HDR to, czy ta zmiana będzie mieć wpływ na treści SDR, będzie zależeć od tego, czy jest to wyświetlacz HDR zewnętrzny, czy wbudowany:
  • Na zewnętrznym wyświetlaczu HDR to ustawienie będzie zmieniać jasność treści SDR względem treści HDR.
  • W przypadku wyświetlacza HDR wbudowanego jasność treści SDR będzie kontrolowana przez osobne ustawienie jasności lub automatycznie. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zmienianie jasności ekranu w systemie Windows 10). Ponieważ jasność treści SDR jest już ustawiona, ustawienie Równowaga jasności HDR/SDR zmieni jasność treści HDR względem jasności treści SDR.
 • W przypadku ekranów wbudowanych z rozszerzonym zakresem dynamicznym (HDR), takich jak laptopy z ekranami HDR, ustawienie jasności i ustawienie równowagi jasności HDR/SDR będzie mieć wpływ na wygląd zawartości HDR.
  • Ustawienie jasności. Podczas wyświetlania zawartości HDR w jasnym miejscu może być konieczne zwiększenie jasności, aby widzieć ekran. Jednak zmniejszy to efektywny zakres dynamiczny zawartości HDR w aplikacjach i ogólny kontrast, ponieważ ciemniejsze piksele będą wyświetlane jako jaśniejsze. Aby poprawić wygląd zawartości HDR, zawartość HDR należy wyświetlać w ciemniejszym miejscu i stosować dość niskie ustawienie jasności. Jeśli jasność jest ustawiona na bardzo niskim poziomie, spowoduje to zwiększenie ogólnego kontrastu między najjaśniejszymi a najciemniejszymi partiami obrazu. Jednak będzie mniej szczegółów ciemniejszych częściach obrazu. Na przykład nocna scena filmu przedstawiająca pokój w mroku może być widoczna z mniejszą ilością szczegółów.
  • Ustawienie Równowaga jasności HDR/SDR. W większości przypadków wybranie domyślnego ustawienia równowagi jasności HDR/SDR lub zbliżonego powinno dawać dobre efekty. Aby zwiększyć ogólny kontrast między najjaśniejszymi i najciemniejszymi częściami obrazu, równowagę jasności HDR/SDR można ustawić na wyższe ustawienie. Będzie to jednak zmniejszać szczegóły w ciemniejszych częściach obrazu, np. w scenie w ciemnym pokoju w nocy.

Niektóre aplikacje klasyczne wydają się zbyt ciemne na ekranie HDR.

Niektóre aplikacje w formacie SDR są ciemniejsze na ekranie HDR w porównaniu do innych aplikacji SDR wyświetlanych na tym samym ekranie. Może to dotyczyć aplikacji, które nie działają z ustawieniem Równowaga jasności HDR/SDR. Oto kilka sposobów, by naprawić ten problem:

 • Jeśli skonfigurowano wiele monitorów z wyświetlaczami SDR i HDR, przenieś aplikację na wyświetlacz SDR.
 • Jeśli korzystasz z zewnętrznego wyświetlacza HDR, przesuń suwak opcji Równowaga jasności HDR/SDR na niższe ustawienie. To spowoduje, że jaśniejsza zawartość SDR będzie wyświetlana jako ciemniejsza, więc cała zawartość SDR zostanie wyświetlona na podobnym poziomie jasności. Po tym w menu ekranowym monitora lub telewizora HDR zwiększ jasność do żądanego poziomu.

  Uwaga: Jeśli regulujesz ustawienia opcji Równowaga jasności HDR/SDR, ale jasność treści SDR w niektórych aplikacjach się nie zmienia, spróbuj uruchomić ponownie aplikację.
 • Jeśli korzystasz z laptopa z wbudowanym wyświetlaczem HDR, przesuń suwak Równowaga jasności HDR/SDR na niższe ustawienie. To spowoduje, że zbyt ciemna aplikacja stanie się jaśniejsza, dzięki czemu wszystkie aplikacje w formacie SDR będą miały podobny poziom jasności.

  Uwaga: Jeśli zmieniasz ustawienia opcji Równowaga jasności HDR/SDR, ale jasność niektórych aplikacji się nie zmienia albo treści SDR są wyświetlane jako zbyt jasne lub ze zmniejszonym nasyceniem, spróbuj uruchomić ponownie aplikację.
Kolor nie wyświetla się poprawnie (na przykład występują kolorowe obrzeża wokół pionowych linii, gdy na białym tle jest wyświetlany czarny tekst)
 • Sprawdź, czy masz zainstalowane najnowsze sterowniki grafiki (WDDM). Aby uzyskać najnowsze sterowniki, przejdź do witryny Windows Update z sekcji Ustawienia lub odwiedź witrynę internetową producenta komputera.
 • Jeśli korzystasz z połączenia HDMI i ekran obsługuje HDR za pośrednictwem połączenia DisplayPort, do połączenia komputera z ekranem zamiast złącza HDMI należy użyć złącza DisplayPort.
 • Jeśli HDMI jest jedyną opcją, należy jej użyć, a następnie wykonać jedną z następujących czynności:

  Zmniejsz liczbę klatek na sekundę

  1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia  > System  > Ekran  > Zaawansowane ustawienia wyświetlania i wybierz pozycję Wyświetl właściwości karty.
  2. W oknie Właściwości dotyczącym ekranu wybierz kartę Monitor, wybierz 30 Hz jako Częstotliwość odświeżania ekranu, a następnie kliknij OK.

  - LUB -

  Zmniejsz rozdzielczość

  1. Wybierz Ustawienia  > System  > Ekran  > Zaawansowane ustawienia ekranu, a następnie Wyświetl właściwości karty.
  2. Na karcie Karta kliknij przycisk Lista wszystkich trybów.
  3. W oknie Lista wszystkich trybów zaznacz ustawienie z wartościami 1920 na 1080, 60 Hz, a następnie wybierz opcję OK.
Na laptopie z wbudowanym ekranem z obsługą HDR kolory nie są wyświetlane prawidłowo. Na przykład kolory mogą być zbyt mało nasycone lub nadmiernie nasycone.

Na laptopach obsługujących HDR, zgodnie z domyślnymi ustawieniami zasilania funkcja HDR zostanie wyłączona, gdy komputer będzie zasilany z baterii. Może to spowodować wyświetlanie nienasyconych kolorów po ponownym uruchomieniu komputera. Aby tego uniknąć, podłącz laptop do zasilania przed jego ponownym uruchomieniem lub zmień ustawienia zasilania, aby zachować tryb HDR podczas zasilania z baterii.

Aby zachować tryb HDR podczas zasilania z baterii

 1. Naciśnij przycisk Start  , a następnie wybierz kolejno opcje Ustawienia  > System  > Ekran  > Ustawienia funkcji Windows HD Color.
 2. W obszarze Opcje baterii usuń zaznaczenie pola wyboru Nie zezwalaj na wyświetlanie gier i aplikacji w formacie HDR podczas zasilania z baterii.

Na laptopach obsługujących funkcję HDR z systemem Windows 10 w wersji 1809 kolory na wbudowanym ekranie mogą być wyświetlane w jako zbyt mało nasycone, nadmiernie nasycone lub niepoprawnie w inny sposób. Może się tak dziać, gdy monitor zewnętrzny jest podłączony do laptopa, a pulpit na obu ekranach jest zduplikowany.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji systemu Windows (szczegółowe informacje: Microsoft KB 4490481). Aby pobrać i zainstalować ostatnie aktualizacje, przejdź do obszaru Ustawienia > Aktualizacje i zabezpieczenia  > Windows Update  i wybierz opcję Sprawdź, czy są dostępne aktualizacje.

Na urządzeniach obsługujących funkcję HDR po włączeniu funkcji wyświetlania nocnego kolory są wyświetlane z nadmiernym nasyceniem.

Gdy jest włączona funkcja wyświetlania nocnego, kolory na ekranie mogą mieć czerwony odcień, a jego zawartość może nie być czytelna. Zależy to od ustawionej intensywności efektu wyświetlania nocnego. Poniżej opisano, jak można obejść ten problem.

Obejście problemu:

 1. Przejdź do obszaru Ustawienia  > System  > Wyświetlacz  > Ustawienia wyświetlania nocnego.
 2. W obszarze Ustawienia wyświetlania nocnego wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Jeśli funkcja wyświetlania nocnego jest włączona, przeciągnij suwak Siła w lewo, aby ograniczyć czerwony odcień na ekranie.
  • Wybierz opcję Wyłącz teraz, aby wyłączyć wyświetlanie nocne.

Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji wyświetlania nocnego, zobacz Ustawiania trybu nocnego ekranu w systemie Windows 10.

Kolory nie są wyświetlane prawidłowo na zewnętrznym ekranie z obsługą HDR. Wiele ekranów z obsługą funkcji HDR obsługuje szerszą gamę kolorów niż sRGB. Jeśli opcja Użyj formatu HDR będzie włączona, ekran HDR powinien prawidłowo reprodukować kolory sRGB używane w aplikacjach klasycznych. Jednak niektóre ekrany obsługujące HDR nie robią tego prawidłowo. W przypadku kupowania ekranu z obsługą funkcji HDR szukaj ekranów z certyfikatem VESA Certified DisplayHDR i przeczytaj recenzje pod kątem dokładności wyświetlania kolorów.
Podczas odtwarzania klipów wideo w formacie HDR na pełnym ekranie nieoczekiwanie zmienia się jasność lub dół obrazu jest czarny lub nieprawidłowy w inny sposób.

Podczas odtwarzania wideo w formacie HDR w trybie pełnoekranowym w systemie Windows 10 w wersji 1809:

 • Na laptopie z wbudowanym ekranem obsługującym funkcję HDR jasność materiału wideo może ulegać nieoczekiwanym zmianom podczas odtwarzania wideo na pełnym ekranie. Może to również zdarzać się w innych sytuacjach, takich jak zmiana wielkości okna wideo.
 • Na zewnętrznym wyświetlaczu z obsługą HDR wideo w formacie HDR może nie być odtwarzane prawidłowo, gdy ekran zewnętrzny jest podłączony do komputera z osobną kartą graficzną. Na przykład dół ekranu może być wyświetlany jako czarny lub niepoprawny w inny sposób.

Te problemy zostały rozwiązane w aktualizacji systemu Windows (szczegółowe informacje: Microsoft KB 4490481). Aby pobrać i zainstalować ostatnie aktualizacje, przejdź do obszaru Ustawienia  > Aktualizacje i zabezpieczenia  > Windows Update  i wybierz opcję Sprawdź aktualizacje.

Podczas odtwarzania klipu wideo w trybie pełnoekranowym w aplikacji Filmy i TV z włączoną obsługą HDR obraz szybko migocze.

Podczas odtwarzania klipu wideo w trybie pełnoekranowym w aplikacji Filmy i TV w systemem Windows 10 w wersji 2004 obraz szybko migocze, gdy jest włączona obsługa HDR. 

Obejście problemu: 

Wyłącz funkcję HDR, a następnie odtwarzaj klip wideo w trybie pełnoekranowym w aplikacji filmy i TV. 

 1. Wybierz przycisk Start  , a następnie wybierz kolejno pozycje Ustawienia  > System  > Ekran  > Ustawienia funkcji Windows HD Color
 2. Wyłącz opcję Użyj formatu HDR
Na laptopie z wbudowanym ekranem obsługującym funkcję HDR po włączeniu funkcji oszczędzania baterii jasność zmienia się nieoczekiwanie.

Na laptopie z obsługą funkcji HDR działającym z systemem Windows 10 w wersji 1809 poziom jasności wbudowanego wyświetlacza może zmieniać się niespodziewanie po włączeniu funkcji oszczędzania baterii. Na przykład może wystąpić co najmniej jedna z następujących sytuacji:

 • Gdy tryb oszczędzania baterii jest włączony, wbudowany ekran może stać się jaśniejszy, a nie ciemniejszy.
 • Wbudowany poziom jasności ekranu może ulec zmianie, gdy komputer wznawia działanie w trybie uśpienia podczas zasilania bateryjnego. Dzieje się tak po zaznaczeniu opcji Włącz automatycznie oszczędzanie baterii, gdy poziom naładowania spadnie poniżej.

Obejścia problemu:

 • Jeśli wbudowany ekran staje się jaśniejszy po włączeniu funkcji oszczędzania baterii, obniż ustawienie jasności ręcznie w obszarze Ustawienia  > System  > Ekran  . Po tym ekran powinien ponownie mieć poprawny poziom jasności. Aby uzyskać więcej informacji na temat zmiany jasności ekranu, zobacz Zmiana jasności ekranu w systemie Windows 10.
 • Jeśli poziom jasności zmienił się nieoczekiwanie podczas wznawiania pracy komputera ze stanu uśpienia, wyłącz funkcję oszczędzania baterii, aby obejść ten problem. Aby zmienić ustawienia oszczędzania baterii, przejdź do obszaru Ustawienia  > System  > Bateria , a następnie usuń zaznaczenie pola wyboru Włącz automatycznie oszczędzanie baterii, gdy poziom naładowania spadnie poniżej.

Uwaga:

Na laptopach z systemem Windows 10 w wersji 1809 ustawienie Niższa jasność ekranu w trybie oszczędzania baterii w obszarze Ustawienia  > System  > Bateria nie jest stosowane poprawnie. W związku z tym jasność ekranu zmienia się, gdy opcja oszczędzania baterii jest włączona. Taka sytuacja może wystąpić w przypadku laptopów z obsługą funkcji HDR i bez obsługi tej funkcji.

Aby obejść ten problem, gdy jest włączony tryb oszczędzania baterii, zmień ustawienie jasności ręcznie w obszarze Ustawienia  > System  > Ekran . Aby uzyskać więcej informacji na temat zmiany jasności ekranu, zobacz Zmiana jasności ekranu w systemie Windows 10.

Na laptopie z wbudowanym ekranem HDR jasność zmienia się niespodziewanie, kiedy ustawienia zasilania dotyczące akcji do podjęcia po zamknięciu pokrywy zostaną zmienione na Nic nie rób.
 

Na laptopie z obsługą funkcji HDR działającym w systemie Windows 10, wersja 1809 jasność może ulegać nieoczekiwanym zmianom, jeśli ustawienia dotyczące akcji do podjęcia po zamknięciu pokrywy zostaną zmienione na Nic nie rób. Gdy zamkniesz pokrywę, a następnie otworzysz ją ponownie, ustawienie jasności będzie takie samo, ale rzeczywista jasność ekranu może być niższa.

Aby ustalić ustawienie zasilania parametru Po zamknięciu pokrywy

 1. Wybierz przycisk Start  wpisz panel sterowania, a następnie wybierz go na liście wyników.
 2. W obszarze Panel sterowania wybierz opcję Sprzęt i dźwięk > Opcje zasilania > Wybierz skutek zamknięcia pokrywy.

Obejście problemu:

Po otwarciu pokrywy zmień ustawienie jasności ręcznie w obszarze Ustawienia  > System  > Ekran . Po tym ekran powinien ponownie mieć poprawny poziom jasności. Aby uzyskać więcej informacji na temat zmiany jasności ekranu, zobacz Zmiana jasności ekranu w systemie Windows 10.

Na laptopie z wbudowanym ekranem z obsługą funkcji HDR jasność nieoczekiwanie zmienia się w momencie przełączania z zasilania bateryjnego na zasilanie sieciowe, kiedy laptop jest podłączony lub kiedy jest włączona funkcja oszczędzania baterii.

 

Na laptopie z obsługą funkcji HDR działającym w systemie Windows 10 w wersji 1809 rzeczywista jasność wbudowanego ekranu i samego ustawienia jasności może ulec zmianie w momencie przełączania między zasilaniem bateryjnym a zasilaniem prądem zmiennym.

Obejście problemu:

Po przełączeniu laptopa między zasilaniem bateryjnym a zasilaniem sieciowym ręcznie zmień ustawienie jasności w obszarze Ustawienia  > System  > Ekran . Aby uzyskać więcej informacji na temat zmiany jasności ekranu, zobacz Zmiana jasności ekranu w systemie Windows 10.
Na laptopie z wbudowanym wyświetlaczem obsługującym technologię HDR i wyłączoną opcją Wyświetlaj gry i aplikacje w formacie HDR jasność wyświetlacza nie jest ustawiona poprawnie po ponownym uruchomieniu, wyłączeniu lub wznowieniu pracy komputera ze stanu uśpienia.

Na laptopie obsługującym technologię HDR z systemem Windows 10, wersja 1809 po ponownym uruchomieniu laptopa przy wyłączonym ustawieniu Wyświetlaj gry i aplikacje w formacie HDR jasność nie jest ustawiona poprawnie.

Ten problem można prawdopodobnie rozwiązać, aktualizując sterownik ekranu. Sprawdź, czy producent Twojego urządzenia udostępnił nową wersję sterownika. Aby dowiedzieć się, jak zaktualizować sterowniki, zobacz Aktualizacja sterowników w systemie Windows 10. Jeśli to nie rozwiąże problemu lub zaktualizowany sterownik nie jest dostępny, można wypróbować następujące obejście.

Obejście problemu:

Po ponownym uruchomieniu systemu zmień ustawienie jasności ręcznie w obszarze Ustawienia > System  > Ekran . Nawet niewielka zmiana może przywrócić ekran do oczekiwanego poziomu jasności. Aby uzyskać więcej informacji na temat zmiany jasności ekranu, zobacz Zmiana jasności ekranu w systemie Windows 10.