Funkcja HDR dostępna w systemie Windows 11 pozwala maksymalnie wykorzystać możliwości podłączonego telewizora lub monitora obsługującego tryb wysokiego zakresu dynamiki (HDR). Po podłączeniu telewizora lub monitora obsługującego standard HDR10 do komputera z systemem Windows, który obsługuje tryb HDR i szeroką gamę kolorów (WCG), uzyskasz jaśniejszy, bardziej wyrazisty i bardziej szczegółowy obraz niż na monitorze o standardowym zakresie dynamiki (SDR).

Sklep Microsoft Store zawiera coraz więcej aplikacji i gier z trybem HDR. Aby znaleźć gry obsługujące HDR, odwiedź Microsoft Store online. Aby oglądać filmy i inne treści wideo od dostawców online w jakości HDR, może być konieczne skonfigurowanie kilku ustawień. Aby można było grać w gry HDR i używać aplikacji HDR, komputer i urządzenie wyświetlające muszą spełniać określone wymagania sprzętowe. Szczegółowe informacje zawiera temat Wymagania dotyczące wyświetlania w HDR w systemie Windows.

Jeśli komputer i urządzenie wyświetlające obsługą tryb HDR, włącz go, aby rozpocząć.

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie wprowadźustawienia. Wybierz Ustawienia > System > Ekran.

 2. Jeśli masz wiele ekranów podłączonych do komputera, wybierz ekran obsługujący funkcję HDR u góry listy.

 3. Włącz opcję Użyj formatu HDR.

Opcje zasilania urządzeń wyświetlających, które obsługują funkcję HDR

Odtwarzanie zawartości w formacie HDR może skrócić czas pracy baterii komputera przenośnego. Z tego powodu producent komputera mógł domyślnie wyłączyć funkcję HDR w przypadku korzystania z baterii. Jeśli chcesz, możesz zmienić to domyślne ustawienie zasilania.

Jeśli funkcja HDR jest włączona, gdy komputer przenośny jest podłączony do zasilania, a następnie odłączysz komputer przenośny, funkcja zostanie wyłączona w celu oszczędzania energii. Jeśli ponownie podłączysz laptopa do źródła zasilania, funkcja HDR zostanie automatycznie włączona ponownie.

Uwaga: Gdy podłączysz laptopa do zasilania lub go od niego odłączysz, włączenie lub wyłączenie funkcji HDR może spowodować tymczasowe wyświetlanie czarnego ekranu.

Aby odtwarzać zawartość w formacie HDR podczas korzystania z zasilania bateryjnego:

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie wprowadźustawienia. Wybierz Ustawienia > System > Ekran.

 2. Wybierz ekran obsługujący format HDR w górnej części ekranu.

 3. Wybierz pozycjęUżyj HDR.

 4. Wybierz pozycjęOpcje baterii, a następnie zaznacz pole wyboru Zezwalaj na uruchamianie gier, klipów wideo i aplikacji w trybie HDR podczas zasilania z baterii lub pole wyboru Zezwalaj na przesyłanie strumieniowe wideo w formacie HDR podczas zasilania z baterii.

  Jeśli funkcja HDR była już włączona, gdy laptop był podłączony do źródła zasilania, funkcja pozostanie włączona, jeśli go odłączysz od źródła zasilania i przełączysz się na zasilanie bateryjne.

Rozwiązywanie typowych problemów

Wiele współczesnych monitorów HDR jest projektowanych głównie do oglądania filmów i materiałów wideo w trybie HDR. W związku z tym podczas korzystania z monitora HDR w systemie Windows może być konieczne wykonanie kilku czynności, aby uzyskać najlepsze wyniki. Jeśli kupujesz nowy monitor HDR, zalecamy szukanie monitorów z certyfikatem HDR. Ekrany te są zaprojektowane i przetestowane pod kątem różnorodnego wykorzystywania trybu HDR na komputerze, w tym grania w gry i używania aplikacji o jakości HDR. Szczegółowe informacje zawiera temat Wymagania dotyczące wyświetlania w HDR w systemie Windows.

Jeśli występują problemy z wyświetlaniem zawartości HDR z komputera, możesz spróbować je rozwiązać, wykonując poniższe czynności.

Problem

Wypróbuj następujące rozwiązanie

Monitor lub telewizor nie wyświetla obrazu HDR

 • Upewnij się, że funkcja HDR w Twoim monitorze lub telewizorze jest włączona. Sposób wyświetlania menu ekranowego telewizora lub monitora HDR zależy od jego marki i modelu. Zapoznaj się z dokumentacją monitora lub telewizora, odwiedzając witrynę internetową producenta.

 • Przejdź kolejno do opcji Ustawienia > System > Ekran i upewnij się, że opcja Użyj formatu HDR jest włączona.

 • Upewnij się, że komputer z systemem Windows jest wyposażony w wymagany sprzęt do wyświetlania HDR, i sprawdź, czy ekran obsługuje tryb HDR10. Aby to zrobić:

  1. Naciśnij klawisz z logo systemu Windows + R, wpisz dxdiag, a następnie naciśnij OK.

  2. Po wyświetleniu monitu wybierz pozycję Tak.

  3. W sekcji Narzędzie diagnostyczne DirectX na karcie System, sprawdź informacje w obszarze Informacje o systemie.

  4. Aby zapisać informacje w pliku, wybierz pozycję Zapisz wszystkie informacje, a następnie nazwij i zapisz plik tekstowy.

  5. Otwórz plik tekstowy i sprawdź wartość dla pozycji Kolor zaawansowany. Są tam informacje o konfiguracji funkcji HDR w monitorze i jej stanie. Poszukaj następujących wartości:

   • AdvancedColorSupported. To oznacza, że zainstalowany sterownik ekranu i wyświetlacz obsługują tryb HDR10.

   • AdvancedColorEnabled. Oznacza to, że obecnie w wyświetlaczu jest włączony tryb HDR.

  6. Sprawdź wartość ustawienia w przypadku opcji Możliwości monitora. Dostarcza ona bardziej szczegółowe informacje o możliwościach technicznych monitora.

   • Jeśli wartością jest Funkcja HDR jest obsługiwana, oznacza to, że monitor obsługuje tryb HDR10. Mogą być widoczne dodatkowe wartości w nawiasach.

    • BT2020RGB lub BT2020YCC. Aby ekran mógł być uznany za obsługujący tryb HDR10, musi być widoczna jedna z poniższych przestrzeni barwowych.

    • Eotf2084Supported. Aby ekran mógł być uznany za obsługujący tryb HDR, musi być wyświetlona ta wartość.

   • Jeśli wartością jest Funkcja HDR nie jest obsługiwana, wskazuje to, że ekran nie spełnia co najmniej jednego wymogu w zakresie obsługi trybu HDR10.

Na ekranie Ustawienia funkcji HDR w sekcji Możliwości wyświetlacza obok pozycji Użyj formatu HDR znajduje się informacja Tak, ale przełącznika opcji Użyj formatu HDR nie można ani włączyć, ani wyłączyć.

Na laptopach obsługujących tryb HDR, zgodnie z domyślnymi ustawieniami zasilania, funkcja HDR zostanie wyłączona, gdy komputer będzie zasilany z baterii. Aby włączyć funkcję HDR, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Podłącz swój laptop do zasilania (zalecane).

 • Kliknij przycisk Start, a następnie wpisz tekst ustawienia. Wybierz Ustawienia > System > Ekran > Użyj formatu HDR. Wybierz pozycjęOpcje baterii, a następnie zaznacz pole wyboru Zezwalaj na uruchamianie gier, klipów wideo i aplikacji w trybie HDR podczas zasilania z baterii lub pole wyboru Zezwalaj na przesyłanie strumieniowe wideo w formacie HDR podczas zasilania z baterii.

  Pamiętaj, że używanie funkcji HDR podczas zasilania bateryjnego skróci czas pracy baterii.

Telewizor lub monitor z obsługą HDR został połączony z laptopem. Mimo tego na ekranie Ustawienia funkcji HDR w sekcji Możliwości wyświetlacza obok pozycji Użyj formatu HDR znajduje się informacja Nie, a przełącznik opcji Użyj formatu HDR nie jest widoczny.

Podczas pierwszego podłączenia monitora zewnętrznego do laptopa system Windows domyślnie duplikuje pulpit na obu ekranach. W tej konfiguracji nie jest jednak obsługiwana funkcja HDR. Aby wyświetlić zawartość HDR na telewizorze lub monitorze zewnętrznym HDR, rozszerz pulpit na oba ekrany:

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie wprowadźustawienia. Wybierz Ustawienia > System > Ekran.

 2. W górnej części ekranu wybierz pozycjęRozszerz te wyświetlacze.

Wszystkie aplikacje i treści przygotowane pod kątem standardowego zakresu dynamicznego (SDR) na ekranie z obsługą HDR są widoczne jako zbyt jasne lub zbyt ciemne.

Może być konieczne dostosowanie jasności względnej treści SDR i HDR w przypadku ekranu z obsługą HDR. Jest to spowodowane tym, że ekran inaczej interpretuje sygnał HDR i inaczej sygnał SDR, a efekt jest różny w zależności od marki i modelu.

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie wpisz tekst ustawienia. Wybierz Ustawienia > System > Ekran.

 2. Jeśli masz wiele ekranów podłączonych do komputera, wybierz ekran z obsługą HDR na górze listy, a następnie przeciągnij okno aplikacji Ustawienia na dostosowywany ekran HDR.

 3. Na ekranie ustawień Ekranu wybierz pozycję Użyj formatu HDR.

 4. W obszarze Jasność zawartości SDR lub Jasność zawartości HDR przeciągnij suwak, aby uzyskać odpowiednią równowagę jasności między treściami HDR i SDR.

Notatki

 • Po zmianie ustawienia Jasność zawartości SDR dla zewnętrznego wyświetlacza HDR lub Jasność zawartości HDR dla wyświetlacza wbudowanego to, czy ta zmiana będzie mieć wpływ na treści SDR, będzie zależeć od tego, czy jest to wyświetlacz HDR zewnętrzny, czy wbudowany:

  • Na zewnętrznym urządzeniu wyświetlającym HDR to ustawienie będzie zmieniać jasność treści SDR względem treści HDR.

  • W przypadku wbudowanego wyświetlacza HDR jasność treści SDR jest kontrolowana przez osobne ustawienie jasności lub może być kontrolowana automatycznie. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zmienianie jasności ekranu w systemie Windows). Ponieważ jasność treści SDR jest już ustawiona, ustawienie Jasność zawartości HDR zmieni jasność treści HDR względem jasności treści SDR.

 • W przypadku wbudowanych ekranów HDR, takich jak laptopy z ekranami HDR, ustawienie jasności i ustawienie Jasność zawartości HDR będzie mieć wpływ na wygląd zawartości HDR.

  • Ustawienie jasności. Podczas wyświetlania zawartości HDR w jasnych obszarach może być konieczne zwiększenie ustawienia jasności, aby ekran był widoczny. Jednak zmniejszy to efektywny zakres dynamiczny zawartości HDR w aplikacjach i ogólny kontrast, ponieważ ciemniejsze piksele będą wyświetlane jako jaśniejsze. Aby poprawić wygląd zawartości HDR, zawartość HDR należy wyświetlać w ciemniejszym miejscu i stosować dość niskie ustawienie jasności. Jeśli jasność jest ustawiona na bardzo niskim poziomie, spowoduje to zwiększenie ogólnego kontrastu między najjaśniejszymi a najciemniejszymi partiami obrazu. Jednak będzie mniej szczegółów ciemniejszych częściach obrazu. Na przykład nocna scena filmu przedstawiająca pokój w mroku może być widoczna z mniejszą ilością szczegółów.

  • Ustawienia Jasność zawartości SDR lub Jasność zawartości HDR. W większości przypadków wybranie domyślnego ustawienia jasności zawartości SDR, HDR lub zbliżonego powinno dawać dobre efekty. Aby zwiększyć ogólny kontrast między najjaśniejszymi i najciemniejszymi częściami obrazu, można podwyższyć jasność zawartości SDR lub HDR. Będzie to jednak zmniejszać ilość widocznych szczegółów w ciemniejszych częściach obrazu, np. w scenie w ciemnym pokoju w porze nocnej.

Niektóre aplikacje klasyczne wydają się zbyt ciemne na ekranie HDR.

Niektóre aplikacje w formacie SDR są ciemniejsze na ekranie HDR w porównaniu do innych aplikacji SDR wyświetlanych na tym samym ekranie. Może to dotyczyć aplikacji, które nie działają z ustawieniem Jasność zawartości SDR lub Jasność zawartości HDR. Oto kilka sposobów, by naprawić ten problem:

 • Jeśli skonfigurowano wiele monitorów z wyświetlaczami SDR i HDR, przenieś aplikację na wyświetlacz SDR.

 • Jeśli korzystasz z zewnętrznego wyświetlacza HDR, przesuń suwak opcji Jasność zawartości SDR na niższe ustawienie. To spowoduje, że jaśniejsza zawartość SDR będzie wyświetlana jako ciemniejsza, więc cała zawartość SDR zostanie wyświetlona na podobnym poziomie jasności. Po tym w menu ekranowym monitora lub telewizora HDR zwiększ jasność do żądanego poziomu.

  Uwaga: Jeśli regulujesz ustawienia opcji Jasność zawartości SDR lub HDR, ale jasność zawartości SDR w niektórych aplikacjach się nie zmienia, spróbuj uruchomić ponownie aplikację.

 • Jeśli korzystasz z laptopa z wbudowanym wyświetlaczem HDR, przesuń suwak Jasność zawartości HDR na niższą wartość ustawienia. To spowoduje, że zbyt ciemna aplikacja stanie się jaśniejsza, dzięki czemu wszystkie aplikacje w formacie SDR będą miały podobny poziom jasności.

  Uwaga: Jeśli zmieniasz ustawienia opcji Jasność zawartości SDR lub Jasność zawartości HDR, ale jasność niektórych aplikacji się nie zmienia albo treści SDR są wyświetlane jako zbyt jasne lub ze zmniejszonym nasyceniem, spróbuj uruchomić aplikację ponownie.

Kolor nie wyświetla się poprawnie (na przykład występują kolorowe obrzeża wokół pionowych linii, gdy na białym tle jest wyświetlany czarny tekst)

 • Sprawdź, czy masz zainstalowane najnowsze sterowniki grafiki (WDDM). Aby uzyskać najnowsze sterowniki, przejdź do witryny Windows Update w obszarze Ustawienia lub sprawdź witrynę internetową producenta komputera.

 • Jeśli korzystasz z połączenia HDMI i ekran obsługuje HDR za pośrednictwem połączenia DisplayPort, do połączenia komputera z ekranem zamiast złącza HDMI należy użyć złącza DisplayPort.

 • Jeśli HDMI jest jedyną opcją, należy jej użyć, a następnie wykonać jedną z następujących czynności:

Zmniejsz częstotliwość odświeżania

  1. W obszarze Ustawienia wybierz System  > Ekran > Zaawansowane ustawienia wyświetlania.

  2. W obszarze Zaawansowane ustawienia wyświetlania dla opcji Częstotliwość odświeżania wybierz wartość 30 Hz(jeśli jest dostępna).

— LUB —

Zmniejsz rozdzielczość

  1. W obszarze Ustawienia wybierz System > Ekran > Zaawansowane ustawienia wyświetlania, a następnie wybierz pozycję Właściwości karty wideo.

  2. Na karcie Karta wybierz pozycję Wyświetl wszystkie tryby.

  3. W oknie Wyświetl wszystkie tryby zaznacz ustawienie zawierające wartość 1920 na 1080, 60 Hz, a następnie wybierz przycisk OK.

Na laptopie z wbudowanym wyświetlaczem z obsługą HDR kolory nie są wyświetlane prawidłowo. Na przykład kolory mogą być zbyt mało nasycone lub nadmiernie nasycone.

Na laptopach obsługujących HDR, zgodnie z domyślnymi ustawieniami zasilania funkcja HDR zostanie wyłączona, gdy komputer będzie zasilany z baterii. Może to spowodować wyświetlanie nienasyconych kolorów po ponownym uruchomieniu komputera. Aby tego uniknąć, podłącz laptop do zasilania przed jego ponownym uruchomieniem lub zmień ustawienia zasilania, aby zachować tryb HDR podczas zasilania z baterii.

Aby zachować tryb HDR podczas zasilania z baterii

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie wpisz tekst ustawienia. Wybierz Ustawienia > System > Ekran > Użyj formatu HDR.

 2. Wybierz pozycjęOpcje baterii, a następnie zaznacz pole wyboru Zezwalaj na uruchamianie gier, klipów wideo i aplikacji w trybie HDR podczas zasilania z baterii.

Na urządzeniach obsługujących funkcję HDR kolory są przesycone po włączeniu funkcji wyświetlania nocnego.

Gdy jest włączona funkcja wyświetlania nocnego, kolory na ekranie mogą mieć czerwony odcień, a jego zawartość może nie być czytelna. Zależy to od ustawionej intensywności efektu wyświetlania nocnego. Poniżej opisano, jak można obejść ten problem.

Obejście problemu:

 1. Przejdź kolejno do pozycji Ustawienia > System > Ekran > Ustawienia wyświetlania nocnego.

 2. W obszarze Ustawienia wyświetlania nocnego wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli funkcja wyświetlania nocnego jest włączona, przeciągnij w lewo suwak Siła, aby ograniczyć odcień koloru czerwonego na ekranie.

  • Wybierz opcję Wyłącz teraz, aby wyłączyć wyświetlanie nocne.

Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji wyświetlania nocnego, zobacz Ustawianie trybu nocnego ekranu w systemie Windows 10.

Kolory nie są wyświetlane prawidłowo na zewnętrznym ekranie z obsługą HDR.

Wiele ekranów z funkcją HDR obsługuje szerszą gamę kolorów niż sRGB. Jeśli opcja Użyj formatu HDR jest włączona, ekran HDR powinien prawidłowo reprodukować kolory sRGB używane w aplikacjach klasycznych. Jednak niektóre ekrany obsługujące HDR nie robią tego prawidłowo. W przypadku kupowania ekranu z obsługą funkcji HDR poszukaj ekranów z certyfikatem HDR i przeczytaj recenzje omawiające dokładności odwzorowywania kolorów.

Funkcja Windows HD Color dostępna w systemie Windows 10 pozwala maksymalnie wykorzystać możliwości podłączonego telewizora lub monitora obsługującego tryb wysokiego zakresu dynamiki (HDR). Po podłączeniu telewizora lub monitora obsługującego standard HDR10 do komputera z systemem Windows 10, który obsługuje tryb HDR i szeroką gamę kolorów (WCG), uzyskasz jaśniejszy, bardziej wyrazisty i bardziej szczegółowy obraz niż na monitorze o standardowym zakresie dynamiki (SPC).

Sklep Microsoft Store zawiera coraz więcej aplikacji i gier z trybem HDR. Aby znaleźć gry obsługujące HDR, odwiedź Microsoft Store online. Aby oglądać filmy i inne treści wideo od dostawców online w jakości HDR, może być konieczne skonfigurowanie kilku ustawień. Aby można było grać w gry HDR i używać aplikacji HDR, komputer i urządzenie wyświetlające muszą spełniać określone wymagania sprzętowe. Szczegółowe informacje zawiera temat Wymagania dotyczące wyświetlania w HDR w systemie Windows 10.

Uwaga: Aby wykonać czynności opisane w poniższej instrukcji, na komputerze musi być zainstalowany system Windows 10 (wersja 2004). Aby sprawdzić, która wersja systemu jest zainstalowana na komputerze, naciśnij przycisk Start  , a następnie wybierz kolejno pozycje Ustawienia  > System   > Informacje . Sprawdź pozycję Wersja w obszarze Specyfikacja systemu Windows.

Jeśli komputer i urządzenie wyświetlające obsługą tryb HDR, włącz go, aby rozpocząć.

 1. Kliknij przycisk Start  , a następnie wybierz kolejno pozycje Ustawienia  > System  > Ekran .

 2. Jeśli masz wiele ekranów podłączonych do komputera, wybierz ekran obsługujący funkcję HDR w obszarze Zmienianie rozmieszczenia wyświetlaczy.

 3. Wybierz opcję Ustawienia funkcji Windows HD Color.

 4. W obszarze Możliwości wyświetlacza upewnij się, że jest widoczna pozycja Tak obok opcji Użyj formatu HDR.

 5. Włącz opcję Użyj formatu HDR.

Opcje zasilania urządzeń wyświetlających, które obsługują funkcję HDR

Odtwarzanie zawartości w formacie HDR może skrócić czas pracy baterii komputera przenośnego. Z tego powodu producent komputera mógł domyślnie wyłączyć funkcję HDR w przypadku korzystania z baterii. Jeśli chcesz, możesz zmienić to domyślne ustawienie zasilania.

Jeśli funkcja HDR jest włączona, gdy komputer przenośny jest podłączony do zasilania, a następnie odłączysz komputer przenośny, funkcja zostanie wyłączona w celu oszczędzania energii. Jeśli ponownie podłączysz laptopa do źródła zasilania, funkcja HDR zostanie automatycznie włączona ponownie.

Uwaga: Gdy podłączysz laptopa do zasilania lub go od niego odłączysz, włączenie lub wyłączenie funkcji HDR może spowodować tymczasowe wyświetlanie czarnego ekranu.

Aby odtwarzać zawartość w formacie HDR podczas korzystania z zasilania bateryjnego:

 1. Kliknij przycisk Start  , a następnie wybierz kolejno pozycje Ustawienia  > System  > Ekran .

 2. Wybierz urządzenie wyświetlające obsługujące format HDR w obszarze Zmienianie rozmieszczenia wyświetlaczy.

 3. Wybierz opcję Ustawienia funkcji Windows HD Color.

 4. W obszarze Opcje baterii usuń zaznaczenie pola wyboru Nie zezwalaj na wyświetlanie gier i aplikacji w formacie HDR podczas zasilania z baterii.
  Jeśli funkcja HDR była już włączona, gdy laptop był podłączony do źródła zasilania, funkcja pozostanie włączona, jeśli go odłączysz od źródła zasilania i przełączysz się na zasilanie bateryjne.

Rozwiązywanie typowych problemów

Wiele współczesnych monitorów HDR jest projektowanych głównie do oglądania filmów i materiałów wideo w trybie HDR. W związku z tym podczas korzystania z monitora HDR w systemie Windows 10 może być konieczne wykonanie kilku czynności, aby uzyskać najlepsze wyniki. Jeśli kupujesz nowe urządzenie wyświetlające HDR, zalecamy poszukanie monitorów z certyfikatem VESA DisplayHDR. Ekrany te są zaprojektowane i przetestowane pod kątem różnorodnego wykorzystywania trybu HDR na komputerze, w tym grania w gry i używania aplikacji o jakości HDR.

Jeśli występują problemy z wyświetlaniem zawartości HDR z komputera, możesz spróbować je rozwiązać, wykonując poniższe czynności.

Problem

Wypróbuj następujące rozwiązanie

Monitor lub telewizor nie wyświetla obrazu HDR

 • Upewnij się, że funkcja HDR w Twoim monitorze lub telewizorze jest włączona. Sposób wyświetlania menu ekranowego telewizora lub monitora HDR zależy od jego marki i modelu. Zapoznaj się z dokumentacją monitora lub telewizora, odwiedzając witrynę internetową producenta.

 • Przejdź kolejno do pozycji Ustawienia  > System  > Ekran  i upewnij się, że opcja Użyj formatu HDR jest włączona w obszarze Windows HD Color.

 • Upewnij się, że komputer z systemem Windows 10 jest wyposażony w wymagany sprzęt do wyświetlania HDR, i sprawdź, czy ekran obsługuje tryb HDR10. Aby to zrobić:

  1. Naciśnij Klawisz z logo Windows  + R, wpisz polecenie dxdiag, a następnie naciśnij przycisk OK.

  2. Po wyświetleniu monitu wybierz pozycję Tak .

  3. W sekcji Narzędzie diagnostyczne DirectX na karcie System , sprawdź informacje w obszarze Informacje o systemie.

  4. Aby zapisać informacje w pliku, wybierz pozycję Zapisz wszystkie informacje, a następnie nazwij i zapisz plik tekstowy.

  5. Otwórz plik tekstowy i sprawdź wartość dla pozycji Kolor zaawansowany. Są tam informacje o konfiguracji funkcji HDR w monitorze i jej stanie. Poszukaj następujących wartości:

   • AdvancedColorSupported. To oznacza, że zainstalowany sterownik ekranu i wyświetlacz obsługują tryb HDR10.

   • AdvancedColorEnabled. Oznacza to, że obecnie w wyświetlaczu jest włączony tryb HDR.

  6. Sprawdź wartość ustawienia w przypadku opcji Możliwości monitora. Dostarcza ona bardziej szczegółowe informacje o możliwościach technicznych monitora.

   • Jeśli wartością jest Funkcja HDR jest obsługiwana, oznacza to, że monitor obsługuje tryb HDR10. Mogą być widoczne dodatkowe wartości w nawiasach.

    • BT2020RGB lub BT2020YCC. Aby ekran mógł być uznany za obsługujący tryb HDR10, musi być widoczna jedna z poniższych przestrzeni barwowych.

    • Eotf2084Supported. Aby ekran mógł być uznany za obsługujący tryb HDR, musi być wyświetlona ta wartość.

   • Jeśli wartością jest Funkcja HDR nie jest obsługiwana, wskazuje to, że ekran nie spełnia co najmniej jednego wymogu w zakresie obsługi trybu HDR10.

Na ekranie Ustawienia funkcji Windows HD Color w sekcji Możliwości wyświetlacza obok pozycji Użyj formatu HDR znajduje się Tak, ale przełącznika opcji Użyj formatu HDR nie można ani włączyć, ani wyłączyć.

Na laptopach obsługujących tryb HDR, zgodnie z domyślnymi ustawieniami zasilania, funkcja HDR zostanie wyłączona, gdy komputer będzie zasilany z baterii. Aby włączyć funkcję HDR, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Podłącz swój laptop do zasilania (zalecane).

 • Wybierz przycisk Start  , a następnie wybierz kolejno pozycje Ustawienia  > System  > Ekran  > Ustawienia funkcji Windows HD Color. W obszarze Opcje baterii usuń zaznaczenie pola wyboru Nie zezwalaj na wyświetlanie gier i aplikacji w formacie HDR podczas zasilania z baterii.
  Pamiętaj, że używanie funkcji HDR podczas zasilania bateryjnego skróci czas pracy baterii.

Telewizor lub monitor z obsługą HDR został połączony z laptopem. Mimo tego na ekranie Ustawienia funkcji Windows HD Color w sekcji Możliwości wyświetlacza obok pozycji Użyj formatu HDR znajduje się Nie, a przełącznik opcji Użyj formatu HDR nie jest widoczny.

Podczas pierwszego podłączenia monitora zewnętrznego do laptopa system Windows domyślnie duplikuje pulpit na obu ekranach. W tej konfiguracji nie jest jednak obsługiwana funkcja HDR. Aby wyświetlić zawartość HDR na telewizorze lub monitorze zewnętrznym HDR, rozszerz pulpit na oba ekrany:

 1. Kliknij przycisk Start  , a następnie wybierz kolejno pozycje Ustawienia  > System  > Ekran .

 2. W przypadku opcji Kilka monitorów wybierz opcję Rozszerz te ekrany.

Wszystkie aplikacje i treści przygotowane pod kątem standardowego zakresu dynamicznego (SDR) na ekranie z obsługą HDR są widoczne jako zbyt jasne lub zbyt ciemne.

Może być konieczne dostosowanie jasności względnej treści SDR i HDR w przypadku ekranu z obsługą HDR. Jest to spowodowane tym, że ekran inaczej interpretuje sygnał HDR i inaczej sygnał SDR, a efekt jest różny w zależności od marki i modelu.

 1. Kliknij przycisk Start  , a następnie wybierz kolejno pozycje Ustawienia  > System  > Ekran .

 2. Jeśli masz wiele ekranów podłączonych do komputera, wybierz ekran z obsługą HDR w obszarze Zmienianie rozmieszczenia wyświetlaczy, a następnie przeciągnij okno aplikacji Ustawienia na dostosowywany ekran HDR.

 3. Na ekranie ustawień Ekran wybierz opcję Ustawienia funkcji Windows HD Color.

 4. W obszarze Balans jasności HDR/SDR przeciągnij suwak, aby uzyskać odpowiedni balans jasności między treściami HDR i SDR.

Uwagi

 • Po zmianie ustawienia Równowaga jasności HDR/SDR na opcję wyświetlacza HDR to, czy ta zmiana będzie mieć wpływ na treści SDR, będzie zależeć od tego, czy jest to wyświetlacz HDR zewnętrzny, czy wbudowany:

  • Na zewnętrznym urządzeniu wyświetlającym HDR to ustawienie będzie zmieniać jasność treści SDR względem treści HDR.

  • W przypadku wbudowanego wyświetlacza HDR jasność treści SDR jest kontrolowana przez osobne ustawienie jasności lub może być kontrolowana automatycznie. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zmienianie jasności ekranu w systemie Windows 10). Ponieważ jasność treści SDR jest już ustawiona, ustawienie Równowaga jasności HDR/SDR zmieni jasność treści HDR względem jasności treści SDR.

 • W przypadku ekranów wbudowanych z rozszerzonym zakresem dynamicznym (HDR), takich jak laptopy z ekranami HDR, ustawienie jasności i ustawienie równowagi jasności HDR/SDR będzie mieć wpływ na wygląd zawartości HDR.

  • Ustawienie jasności. Podczas wyświetlania zawartości HDR w jasnych obszarach może być konieczne zwiększenie ustawienia jasności, aby ekran był widoczny. Jednak zmniejszy to efektywny zakres dynamiczny zawartości HDR w aplikacjach i ogólny kontrast, ponieważ ciemniejsze piksele będą wyświetlane jako jaśniejsze. Aby poprawić wygląd zawartości HDR, zawartość HDR należy wyświetlać w ciemniejszym miejscu i stosować dość niskie ustawienie jasności. Jeśli jasność jest ustawiona na bardzo niskim poziomie, spowoduje to zwiększenie ogólnego kontrastu między najjaśniejszymi a najciemniejszymi partiami obrazu. Jednak będzie mniej szczegółów ciemniejszych częściach obrazu. Na przykład nocna scena filmu przedstawiająca pokój w mroku może być widoczna z mniejszą ilością szczegółów.

  • Ustawienie Balans jasności HDR/SDR. W większości przypadków wybranie domyślnego ustawienia balansu jasności HDR/SDR lub zbliżonego powinno dawać dobre efekty. Aby zwiększyć ogólny kontrast między najjaśniejszymi i najciemniejszymi częściami obrazu, równowagę jasności HDR/SDR można ustawić na wyższe ustawienie. Będzie to jednak zmniejszać ilość widocznych szczegółów w ciemniejszych częściach obrazu, np. w scenie w ciemnym pokoju w porze nocnej.

Niektóre aplikacje klasyczne wydają się zbyt ciemne na ekranie HDR.

Niektóre aplikacje w formacie SDR są ciemniejsze na ekranie HDR w porównaniu do innych aplikacji SDR wyświetlanych na tym samym ekranie. Może to dotyczyć aplikacji, które nie działają z ustawieniem Balans jasności HDR/SDR. Oto kilka sposobów, by naprawić ten problem:

 • Jeśli skonfigurowano wiele monitorów z wyświetlaczami SDR i HDR, przenieś aplikację na wyświetlacz SDR.

 • Jeśli korzystasz z zewnętrznego wyświetlacza HDR, przesuń suwak opcji Balans jasności HDR/SDR na niższe ustawienie. To spowoduje, że jaśniejsza zawartość SDR będzie wyświetlana jako ciemniejsza, więc cała zawartość SDR zostanie wyświetlona na podobnym poziomie jasności. Po tym w menu ekranowym monitora lub telewizora HDR zwiększ jasność do żądanego poziomu.

  Uwaga: Jeśli dopasowujesz ustawienie Balans jasności HDR/SDR, ale jasność treści SDR w niektórych aplikacjach się nie zmienia, spróbuj uruchomić ponownie aplikację.

 • Jeśli korzystasz z laptopa z wbudowanym wyświetlaczem HDR, przesuń suwak Balans jasności HDR/SDR na niższą wartość ustawienia. To spowoduje, że zbyt ciemna aplikacja stanie się jaśniejsza, dzięki czemu wszystkie aplikacje w formacie SDR będą miały podobny poziom jasności.

  Uwaga: Jeśli zmieniasz ustawienie Balans jasności HDR/SDR, ale jasność niektórych aplikacji się nie zmienia albo treści SDR są wyświetlane jako zbyt jasne lub ze zmniejszonym nasyceniem, spróbuj uruchomić ponownie aplikację.

Kolor nie wyświetla się poprawnie (na przykład występują kolorowe obrzeża wokół pionowych linii, gdy na białym tle jest wyświetlany czarny tekst)

 • Sprawdź, czy masz zainstalowane najnowsze sterowniki grafiki (WDDM). Aby uzyskać najnowsze sterowniki, przejdź do witryny Windows Update w obszarze Ustawienia lub sprawdź witrynę internetową producenta komputera.

 • Jeśli korzystasz z połączenia HDMI i ekran obsługuje HDR za pośrednictwem połączenia DisplayPort, do połączenia komputera z ekranem zamiast złącza HDMI należy użyć złącza DisplayPort.

 • Jeśli HDMI jest jedyną opcją, należy jej użyć, a następnie wykonać jedną z następujących czynności:

  Zmniejsz częstotliwość odświeżania

  1. Wybierz kolejno pozycje Ustawienia  >System  >Ekran  >Zaawansowane ustawienia wyświetlania.

  2. W oknie dialogowym Zaawansowane ustawienia wyświetlania w przypadku opcji Częstotliwość odświeżania wybierz wartość 30 Hz.

  — LUB —

  Zmniejsz rozdzielczość

  1. Wybierz kolejno pozycje Ustawienia >System  > Ekran  > Zaawansowane ustawienia wyświetlania, a następnie wybierz pozycję Właściwości karty wideo.

  2. Na karcie Karta wybierz pozycję Wyświetl wszystkie tryby.

  3. W oknie Wyświetl wszystkie tryby zaznacz ustawienie zawierające wartość 1920 na 1080, 60 Hz, a następnie wybierz przycisk OK.

Na laptopie z wbudowanym wyświetlaczem z obsługą HDR kolory nie są wyświetlane prawidłowo. Na przykład kolory mogą być zbyt mało nasycone lub nadmiernie nasycone.

Na laptopach obsługujących HDR, zgodnie z domyślnymi ustawieniami zasilania funkcja HDR zostanie wyłączona, gdy komputer będzie zasilany z baterii. Może to spowodować wyświetlanie nienasyconych kolorów po ponownym uruchomieniu komputera. Aby tego uniknąć, podłącz laptop do zasilania przed jego ponownym uruchomieniem lub zmień ustawienia zasilania, aby zachować tryb HDR podczas zasilania z baterii.

Aby zachować tryb HDR podczas zasilania z baterii

 1. Wybierz przycisk Start  , a następnie wybierz kolejno pozycje Ustawienia  > System  > Ekran  > Ustawienia funkcji Windows HD Color.

 2. W obszarze Opcje baterii usuń zaznaczenie pola wyboru Nie zezwalaj na wyświetlanie gier i aplikacji w formacie HDR podczas zasilania z baterii.

Na laptopach obsługujących funkcję HDR z systemem Windows 10 w wersji 1809 kolory na wbudowanym ekranie mogą być wyświetlane w jako zbyt mało nasycone, nadmiernie nasycone lub niepoprawnie w inny sposób. Może się tak dziać, gdy monitor zewnętrzny jest podłączony do laptopa, a pulpit na obu ekranach jest zduplikowany.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji systemu Windows (zobacz szczegóły w artykule Microsoft KB 4490481). Aby pobrać i zainstalować ostatnie aktualizacje, przejdź do obszaru Ustawienia > Aktualizacje i zabezpieczenia  > Windows Update  i wybierz opcję Sprawdź, czy są dostępne aktualizacje.

Na urządzeniach obsługujących funkcję HDR kolory są przesycone po włączeniu funkcji wyświetlania nocnego.

Gdy jest włączona funkcja wyświetlania nocnego, kolory na ekranie mogą mieć czerwony odcień, a jego zawartość może nie być czytelna. Zależy to od ustawionej intensywności efektu wyświetlania nocnego. Poniżej opisano, jak można obejść ten problem.

Obejście problemu:

 1. Przejdź kolejno do pozycji Ustawienia  > System  > Ekran  > Ustawienia wyświetlania nocnego.

 2. W obszarze Ustawienia wyświetlania nocnego wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli funkcja wyświetlania nocnego jest włączona, przeciągnij w lewo suwak Siła, aby ograniczyć odcień koloru czerwonego na ekranie.

  • Wybierz opcję Wyłącz teraz, aby wyłączyć wyświetlanie nocne.

Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji wyświetlania nocnego, zobacz Ustawianie trybu nocnego ekranu w systemie Windows 10.

Kolory nie są wyświetlane prawidłowo na zewnętrznym ekranie z obsługą HDR.

Wiele ekranów z funkcją HDR obsługuje szerszą gamę kolorów niż sRGB. Jeśli opcja Użyj formatu HDR jest włączona, ekran HDR powinien prawidłowo reprodukować kolory sRGB używane w aplikacjach klasycznych. Jednak niektóre ekrany obsługujące HDR nie robią tego prawidłowo. W przypadku kupowania ekranu z obsługą funkcji HDR poszukaj ekranów z certyfikatem VESA Certified DisplayHDR i przeczytaj recenzje omawiające dokładności odwzorowywania kolorów.

Podczas odtwarzania wideo w formacie HDR na pełnym ekranie nieoczekiwanie zmienia się jasność lub dół obrazu staje się czarny lub nieprawidłowy w inny sposób.

Podczas odtwarzania wideo w formacie HDR w trybie pełnoekranowym w systemie Windows 10 w wersji 1809:

 • Na laptopie z wbudowanym ekranem obsługującym funkcję HDR jasność materiału wideo może ulegać nieoczekiwanym zmianom podczas odtwarzania wideo na pełnym ekranie. Może to również zdarzać się w innych sytuacjach, takich jak zmiana wielkości okna wideo.

 • Na zewnętrznym wyświetlaczu z obsługą HDR wideo w formacie HDR może nie być odtwarzane prawidłowo, gdy ekran zewnętrzny jest podłączony do komputera z osobną kartą graficzną. Na przykład dół ekranu może być wyświetlany jako czarny lub niepoprawny w inny sposób.

Te problemy zostały rozwiązane w aktualizacji systemu Windows (zobacz szczegóły w artykule Microsoft KB 4490481). Aby pobrać i zainstalować ostatnie aktualizacje, przejdź do obszaru Ustawienia  > Aktualizacje i zabezpieczenia  > Windows Update  i wybierz opcję Sprawdź aktualizacje.

Podczas odtwarzania wideo w trybie pełnoekranowym w aplikacji Filmy i TV z włączoną obsługą HDR obraz szybko migocze.

Podczas odtwarzania wideo w trybie pełnoekranowym w aplikacji Filmy i TV w systemem Windows 10 w wersji 2004 obraz szybko migocze, gdy jest włączona funkcja HDR. 

Obejście problemu: 

Wyłącz funkcję HDR, a następnie odtwarzaj wideo w trybie pełnoekranowym w aplikacji Filmy i TV. 

 1. Wybierz przycisk Start  , a następnie wybierz kolejno pozycje Ustawienia  > System  > Ekran   > Ustawienia funkcji Windows HD Color.

 2. Wyłącz opcję Użyj formatu HDR.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji systemu Windows (zobacz szczegóły w artykule Microsoft KB 4568831). Aby pobrać i zainstalować ostatnie aktualizacje, przejdź do obszaru Ustawienia  > Aktualizacje i zabezpieczenia  > Windows Update  i wybierz opcję Sprawdź aktualizacje.

Na laptopie z wbudowanym wyświetlaczem obsługującym funkcję HDR po włączeniu funkcji oszczędzania baterii jasność zmienia się nieoczekiwanie.

Na laptopie z obsługą funkcji HDR działającym z systemem Windows 10 w wersji 1809 poziom jasności wbudowanego wyświetlacza może zmieniać się niespodziewanie po włączeniu funkcji oszczędzania baterii. Na przykład może wystąpić co najmniej jedna z następujących sytuacji:

 • Gdy tryb oszczędzania baterii jest włączony, wbudowany ekran może stać się jaśniejszy, a nie ciemniejszy.

 • Poziom jasności wbudowanego wyświetlacza może ulec zmianie, gdy komputer wznawia działanie w trybie uśpienia podczas zasilania z baterii. Dzieje się tak po zaznaczeniu pola wyboru Włącz automatycznie oszczędzanie baterii, gdy poziom naładowania spadnie poniżej.

Obejścia problemu:

 • Jeśli wbudowany wyświetlacz staje się jaśniejszy po włączeniu funkcji oszczędzania baterii, obniż ustawienie jasności ręcznie w obszarze Ustawienia  > System  > Ekran  . Po wykonaniu powyższej czynności ekran powinien ponownie mieć poprawny poziom jasności. Aby uzyskać więcej informacji na temat zmiany jasności ekranu, zobacz Zmiana jasności ekranu w systemie Windows 10.

 • Jeśli poziom jasności zmienił się nieoczekiwanie podczas wznawiania pracy komputera ze stanu uśpienia, wyłącz funkcję oszczędzania baterii, aby obejść ten problem. Aby zmienić ustawienia oszczędzania baterii, przejdź do obszaru Ustawienia  > System  > Bateria, a następnie usuń zaznaczenie pola wyboru Włącz automatycznie oszczędzanie baterii, gdy poziom naładowania spadnie poniżej.

Uwaga:

Na laptopach z systemem Windows 10 w wersji 1809 ustawienie Niższa jasność ekranu w trybie oszczędzania baterii w obszarze Ustawienia  > System  > Bateria nie jest stosowane poprawnie. W związku z tym jasność ekranu zmienia się, gdy opcja oszczędzania baterii jest włączona. Taka sytuacja może wystąpić w przypadku laptopów z obsługą funkcji HDR i bez obsługi tej funkcji.

Aby obejść ten problem, gdy jest włączony tryb oszczędzania baterii, zmień ustawienie jasności ręcznie w obszarze Ustawienia  > System  > Ekran . Aby uzyskać więcej informacji na temat zmiany jasności ekranu, zobacz Zmiana jasności ekranu w systemie Windows 10.

Na laptopie z wbudowanym ekranem HDR jasność zmienia się niespodziewanie, kiedy ustawienia zasilania dotyczące akcji do podjęcia po zamknięciu pokrywy zostaną zmienione na Nic nie rób.

Na laptopie z obsługą funkcji HDR działającym w systemie Windows 10, wersja 1809 jasność może ulegać nieoczekiwanym zmianom, jeśli ustawienia dotyczące akcji do podjęcia po zamknięciu pokrywy zostaną zmienione na Nic nie rób. Gdy zamkniesz pokrywę, a następnie otworzysz ją ponownie, ustawienie jasności będzie takie samo, ale rzeczywista jasność ekranu może być niższa.

Aby znaleźć odpowiednie ustawienie zasilania w przypadku opcji Po zamknięciu pokrywy

 1. Wybierz przycisk Start , wpisz frazę panel sterowania, a następnie wybierz to na liście wyników.

 2. W obszarze Panel sterowania wybierz opcję Sprzęt i dźwięk > Opcje zasilania > Wybierz skutek zamknięcia pokrywy.

Obejście problemu:

Po otwarciu pokrywy zmień ustawienie jasności ręcznie w obszarze Ustawienia  > System  > Ekran . Po wykonaniu powyższej czynności ekran powinien ponownie mieć poprawny poziom jasności. Aby uzyskać więcej informacji na temat zmiany jasności ekranu, zobacz Zmiana jasności ekranu w systemie Windows 10.

Na laptopie z wbudowanym ekranem z obsługą funkcji HDR jasność nieoczekiwanie zmienia się w momencie przełączania z zasilania bateryjnego na zasilanie sieciowe, kiedy laptop jest podłączony lub kiedy jest włączona funkcja oszczędzania baterii.

Na laptopie z obsługą funkcji HDR działającym w systemie Windows 10 w wersji 1809 rzeczywista jasność wbudowanego ekranu i samego ustawienia jasności może ulec zmianie w momencie przełączania między zasilaniem bateryjnym a zasilaniem prądem zmiennym.

Obejście problemu:

Po przełączeniu laptopa między zasilaniem bateryjnym a zasilaniem sieciowym ręcznie zmień ustawienie jasności w obszarze Ustawienia  > System  > Ekran . Aby uzyskać więcej informacji na temat zmiany jasności ekranu, zobacz Zmiana jasności ekranu w systemie Windows 10.

Na laptopie z wbudowanym wyświetlaczem obsługującym technologię HDR i wyłączoną opcją Wyświetlaj gry i aplikacje w formacie HDR jasność wyświetlacza nie jest ustawiona poprawnie po ponownym uruchomieniu, wyłączeniu lub wznowieniu pracy komputera ze stanu uśpienia.

Na laptopie obsługującym technologię HDR z systemem Windows 10, wersja 1809 po ponownym uruchomieniu laptopa przy wyłączonym ustawieniu Wyświetlaj gry i aplikacje w formacie HDR jasność nie jest ustawiona poprawnie.

Ten problem można prawdopodobnie rozwiązać, aktualizując sterownik ekranu. Sprawdź, czy producent Twojego urządzenia udostępnił zaktualizowaną wersję sterownika. Aby dowiedzieć się, jak zaktualizować sterowniki, zobacz Aktualizacja sterowników w systemie Windows 10. Jeśli to nie rozwiąże problemu lub zaktualizowany sterownik nie jest dostępny, można wypróbować następujące obejście.

Obejście problemu:

Po ponownym uruchomieniu systemu zmień ustawienie jasności ręcznie w obszarze Ustawienia  > System  > Ekran . Nawet niewielka zmiana może przywrócić ekran do oczekiwanego poziomu jasności. Aby uzyskać więcej informacji na temat zmiany jasności ekranu, zobacz Zmiana jasności ekranu w systemie Windows 10.

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji
Zapytaj społeczność
Uzyskaj pomoc techniczną
Kontakt z nami

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×