30 sierpnia 2018 r. — KB4346783 (kompilacja systemu operacyjnego 17134.254)

Dotyczy: Windows 10, version 1803, all editions

Ulepszenia i poprawki


Ta aktualizacja zawiera ulepszenia związane z jakością. W tej aktualizacji nie wprowadzono żadnych nowych funkcji systemu operacyjnego. Niektóre kluczowe zmiany:

 • Rozwiązuje problem w aplikacjach korzystających z biblioteki Microsoft Foundation Class, który może powodować migotanie okien aplikacji. 
 • Rozwiązuje problem polegający na różnicy w obsłudze zdarzeń dotyku i kliknięcia przycisku myszy w aplikacjach korzystających z podsystemu Windows Presentation Foundation (WPF), które mają przezroczyste okno nakładane. 
 • Rozwiązuje problem z niezawodnością w aplikacji, które intensywnie korzystają z zagnieżdżania okien. 
 • Rozwiązuje problem w uniwersalnym środowisku CRT, który czasami powoduje, że silnik FMOD w architekturze AMD64 zwraca niepoprawne wyniki przy bardzo dużych danych wejściowych. FMOD jest często używany do zaimplementowania operatora modulo w implementacjach JavaScript i Python używających uniwersalnego środowiska wykonawczego C. 
 • Rozwiązuje problem w uniwersalnym środowisku CRT, który powoduje, że funkcja _get_pgmptr() zwraca pusty ciąg. 
 • Rozwiązuje problem w uniwersalnym środowisku CRT, który powoduje, że funkcja isprint() zwraca wartość PRAWDA dla karty podczas używania ustawień regionalnych języka C. 
 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że przeglądarka Microsoft Edge lub inna aplikacja platformy UWP nie może uwierzytelnić klienta, gdy klucz prywatny jest przechowywany na urządzeniu TPM 2.0. 
 • Rozwiązuje problem, który powoduje niepowodzenie zarejestrowania lub odnowienia certyfikatu komputera z powodu błędu „Odmowa dostępu” po zainstalowaniu aktualizacji z kwietnia 2018 r. Ten problem występuje, gdy proces rejestru ma niższy identyfikator procesu (PID) niż wszystkie inne procesy poza procesem SYSTEM. 
 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że czasami odszyfrowane dane nie były usuwane z pamięci po ukończeniu operacji odszyfrowywania CAPI. 
 • Rozwiązuje problem, który po zakończeniu wykonywania zasady integralności kodu uniemożliwiał aplikacji PackageInspector.exe należącej do rozwiązania Device Guard dołączenie wszystkich plików niezbędnych do poprawnego działania tej aplikacji. 
 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że nie wszystkie drukarki sieciowe są połączone po zalogowaniu użytkownika. Klucz HKEY_USERS\User\Printers\Connections pokazuje prawidłowe drukarki sieciowe dla odnośnego użytkownika, jednak lista brakujących drukarek sieciowych z tego klucza rejestru nie jest wypełniana w żadnej aplikacji, takiej jak Notatnik firmy Microsoft, ani w aplecie Urządzenia i drukarki. Drukarki mogą zniknąć lub przestać działać. 
 • Rozwiązuje problem, który uniemożliwia drukowanie dla wersji 64-bitowego systemu operacyjnego, gdy 32-bitowe aplikacje personifikują innych użytkowników (zazwyczaj przez wywołanie funkcji LogonUser). Ten problem występuje po zainstalowaniu comiesięcznych aktualizacji, począwszy od wydanego w sierpniu 2017 r.pakietu KB4034681. Aby rozwiązać ten problem w przypadku stosownych aplikacji, zainstaluj tę aktualizację, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

Typ: DWORD

Value1: 1     

 • Rozwiązuje problem, który powoduje niepowodzenie uwierzytelniania metodą EAP-TTLS (CHAP) w sieci Wi-Fi, jeśli użytkownik zapisze dane poświadczeń przed rozpoczęciem uwierzytelniania. 
 • Rozwiązuje problem, który powoduje, że urządzenia, które mają włączoną obsługę protokołu 802.1x Extensible Authentication Protocol (EAP), losowo przestają działać, czemu towarzyszy błąd zatrzymania „0xD1 DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL”. Ten problem występuje, gdy pula pamięci jądra ulegnie uszkodzeniu. Awarie zwykle występują w kontekście pliku nwifi.sys.
 • Rozwiązuje problem, który może powodować usuwanie opcji Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) z rezerwacji po zmianie ustawień zakresu protokołu DHCP.
 • Rozszerza usługę zarządzania kluczami (KMS) o obsługę nadchodzących wersji klienckiego systemu Windows 10 Enterprise LTSC i serwerowego systemu Windows Server. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz KB4347075
 • Rozwiązuje problem, który może powodować, że program Microsoft Edge nie uruchamia się, gdy korzystasz z nowego okna funkcjiApplication Guard

Jeśli zainstalowano wcześniejsze aktualizacje, tylko nowe poprawki w tym pakiecie zostaną pobrane i zainstalowane w urządzeniu.

Aby uzyskać więcej informacji o zlikwidowanych lukach zabezpieczeń, zobacz Przewodnik aktualizacji zabezpieczeń.

Znane problemy z tą aktualizacją


Objaw Obejście
Po zainstalowaniu tej aktualizacji system Windows przestaje rozpoznawać certyfikat wymiany informacji osobistych (PFX), który jest używany do uwierzytelniania połączenia z siecią Wi-Fi lub VPN. W związku z tym usługa Microsoft Intune potrzebuje bardzo dużo czasu na dostarczenie profili użytkowników, ponieważ nie rozpoznaje, że wymagany certyfikat znajduje się na urządzeniu. Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4464218.

Po zainstalowaniu Wersji zapoznawczej pakietu zbiorczego aktualizacji jakości z sierpnia lub Aktualizacji .NET Framework z 11 września 2018 r., wystąpienia SqlConnection mogą zwracać wyjątki. Aby uzyskać więcej informacji o tym problemie, zobacz następujący artykuł w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base:

4470809 wyjątki wystąpień SqlConnection w .NET 4.6 i późniejszych wersjach po aktualizacjach NET Framework z sierpnia i września 2018 r

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4480976.

 

Jak uzyskać tę aktualizację


Aby pobrać i zainstalować tę aktualizację, przejdź do Ustawienia > Aktualizacja i zabezpieczenia > Windows Update i wybierz Sprawdź aktualizacje.

Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji, przejdź do witryny internetowej Wykaz usługi Microsoft Update.

Informacje o plikach

Aby poznać listę plików zawartych w tej aktualizacji, pobierz informacje o plikach dla aktualizacji zbiorczej 4346783