Program Microsoft Edge, przeglądanie danych a prywatności

Dotyczy: PrivacyWindows 10

Program Microsoft Edge w systemie Windows 10 ułatwia przeglądanie, wyszukiwanie, robienie zakupów online i nie tylko. Jak wszystkie nowoczesne przeglądarki, program Microsoft Edge umożliwia zbieranie i przechowywanie danych na Twoim urządzeniu, takich jak pliki cookie, oraz wysyłanie informacji do firmy Microsoft, takich jak historia przeglądania, aby program był tak bogaty w funkcje, szybki i spersonalizowany, jak to tylko możliwe.

Ilekroć zbieramy te dane, chcemy mieć pewność, że jest to z pożytkiem dla użytkownika. Niektóre osoby niepokoi fakt zbierania historii przeglądania Internetu i liczby odwiedzin witryn internetowych. Nie podoba im się to, że ktoś może myszkować w ich danych – rozumiemy to. Dlatego właśnie informujemy, które dane są przechowywane w przeglądarce, a które są przez nas zbierane, i dajemy możliwość wyboru, na przykład za pomocą kontrolek opisanych na tej stronie. Aby uzyskać więcej informacji na temat prywatności w programie Microsoft Edge, radzimy zapoznać się z Zasady zachowania poufności informacji, a w szczególności z sekcją w obszarze Szczegółowe informacje na temat produktów w systemie Windows > Przeglądarki internetowe: Microsoft Edge i Internet Explorer.

Jakie dane są zbierane lub przechowywane i dlaczego

Program Microsoft Edge zapisuje na urządzeniu historię przeglądania, która składa się z informacji na temat odwiedzanych witryn internetowych. Jeśli opcja Dane diagnostyczne ma wartość Pełne, historia przeglądania jest wysyłana do firmy Microsoft, co ułatwia nam znajdowanie i rozwiązywanie problemów oraz usprawnianie naszych produktów i usług dla wszystkich użytkowników. Jeśli włączysz funkcję Dostosowana zawartość, będziemy używali historii wyszukiwania do personalizacji Twojego środowiska w systemie Windows oraz innych produktach i usługach. Jeśli włączysz historię przeglądania w ramach uprawnień Notesu Cortany, Twoja historia przeglądania jest również wysyłana do firmy Microsoft aby Cortana mogła spersonalizowanie Twoje środowisko użytkownika.

Gdy chcesz coś wyszukać, program Microsoft Edge może podawać sugestie dotyczące wpisywanego tekstu, podobnie jak wyszukiwarka. Jeśli pozostawisz opcję Pokazuj sugestie wyszukiwania i sugerowane witryny podczas wpisywania włączoną, w momencie rozpoczęcia pisania informacje wprowadzane w pasku adresu będą wysyłane do usługi Bing, aby zapewnić Ci natychmiastowe sugestie wyszukiwania i sugerowane witryny internetowe.

Program Microsoft Edge zawiera również funkcje zwiększające bezpieczeństwo Twoje i Twojej zawartości w Internecie. Filtr Windows Defender SmartScreen automatycznie blokuje witryny internetowe i materiały do pobrania, o których wiadomo, że są złośliwe. W pierwszej kolejności Windows Defender SmartScreen porównuje adres odwiedzanej strony internetowej z zapisaną na urządzeniu listą adresów stron internetowych uważanych przez firmę Microsoft za wiarygodne. Adresy niewystępujące na tej liście oraz adresy pobieranych plików zostaną przesłane do firmy Microsoft w celu sprawdzenia ich przy użyciu często aktualizowanej listy stron internetowych i pobieranych plików, które zgłoszono do firmy Microsoft jako niebezpieczne lub podejrzane.

Aby przyspieszyć i ułatwić wykonywanie męczących zadań, takich jak wypełnianie formularzy czy wpisywanie haseł, program Microsoft Edge może zapisywać odpowiednie informacje. Jeśli zdecydujesz się na korzystanie z tych funkcji, program Microsoft Edge będzie przechowywał te informacje na Twoim urządzeniu i nie wyśle ich do firmy Microsoft.

Aby zapobiec kopiowaniu niektórych materiałów muzycznych i wideo, niektóre witryny internetowe korzystające z przesyłania strumieniowego przechowują dane zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) na Twoim urządzeniu, w tym unikatowe identyfikatory (ID) i licencje multimediów. Gdy następnie korzystasz z tej witryny internetowej, pobiera ona informacje DRM, aby upewnić się, że masz uprawnienia do korzystania z danej zawartości.

Program Microsoft Edge również przechowuje pliki cookie, czyli niewielkie pliki zapisywane na urządzeniu podczas przeglądania Internetu. Wiele witryn internetowych korzysta z plików cookie do przechowywania informacji na temat Twoich preferencji i ustawień, takich jak dane logowania, aby nie trzeba było za każdym razem wpisywać hasła. Niektóre witryny internetowe również korzystają z plików cookie do zbierania informacji na temat Twojej aktywności w Internecie, aby wyświetlać reklamy zgodne z Twoimi zainteresowaniami. W programie Microsoft Edge możesz wyczyścić pliki cookie i uniemożliwić witrynom internetowym zapisywanie plików cookie w przyszłości.

Program Microsoft Edge będzie wysyłał żądania „Nie śledź” do witryn internetowych, gdy ustawienie Wysyłaj żądania „Nie śledź” zostanie włączone. Jednak mimo wysłania żądania „Nie śledź” witryny internetowe nadal będą mogły śledzić Twoją aktywność.

Jeśli używasz programu Microsoft Edge w trybie InPrivate, informacje dotyczące przeglądania, takie jak pliki cookie, historia czy pliki tymczasowe, nie są zapisywane na urządzeniu po zakończeniu sesji przeglądania. Nową sesję w trybie InPrivate możesz rozpocząć z poziomu menu Więcej na komputerze lub menu Karty na urządzeniu przenośnym.

Czyszczenie danych zebranych i przechowywanych przez program Microsoft Edge:

Aby wyczyścić przechowywane na urządzeniu informacje dotyczące przeglądania, takie jak zapisane hasła czy pliki cookie, wykonaj następujące czynności:

 1. W przeglądarce Microsoft Edge wybierz pozycję Więcej > Ustawienia .
 2. W obszarze Czyszczenie danych przeglądania wybierz opcję Wybierz elementy do wyczyszczenia.
 3. Zaznacz pole wyboru obok każdego typu danych, które chcesz wyczyścić, a następnie wybierz przycisk Wyczyść.
 4. Jeśli chcesz, zmień ustawienie Zawsze czyść te dane przy zamykaniu przeglądarki na Włączone.

Dowiedz się więcej na temat tego, co jest usuwane wraz z każdym elementem historii przeglądarki.

Aby wyczyścić dane przeglądania wysłane do Cortany (tylko w systemie Windows 10 na komputerze, nie na urządzeniu przenośnym), wykonaj następujące czynności:

 1. Na urządzeniu z systemem Windows 10 otwórz stronę główną Cortany, korzystając z pola wyszukiwania na pasku zadań.
 2. Przejdź do okna Ustawienia Cortany > Uprawnienia i historia, a następnie wybierz opcję Zmień moje dane Cortany w chmurze.
 3. Przewiń do dołu strony i wybierz przycisk Wyczyść.

Jeśli chcesz zobaczyć listę odwiedzonych przez siebie witryn, zaloguj się na swoim koncie w witrynie account.microsoft.com. Z poziomu tej witryny możesz również wyczyścić swoje dane przeglądania.

Aby wyczyścić poszczególne hasła przechowywane przez program Microsoft Edge na urządzeniu, wykonaj następujące czynności:

 1. W przeglądarce Microsoft Edge wybierz pozycję Więcej > Ustawienia .
 2. Wybierz pozycję Wyświetl ustawienia zaawansowane.
 3. W obszarze Ustawienia autowypełniania wybierz opcję Zarządzaj hasłami.
 4. W obszarze Zapisane hasła wybierz przycisk X obok nazwy witryny internetowej, aby wyczyścić zapisane hasło dla tej witryny.

Zapobieganie zbieraniu i przechowywaniu informacji przez program Microsoft Edge:

Aby zablokować pliki cookie, wykonaj następujące czynności:

 1. W przeglądarce Microsoft Edge wybierz pozycję Więcej > Ustawienia .
 2. Wybierz pozycję Wyświetl ustawienia zaawansowane.
 3. W obszarze Prywatność i usługi > Pliki cookie wybierz odpowiednią opcję:
  • Blokuj wszystkie pliki cookie uniemożliwia wszystkim witrynom internetowym zapisywanie plików cookie na komputerze.
  • Blokuj tylko pliki cookie innych firm zezwala na pliki cookie z odwiedzanej witryny internetowej, ale blokuje pliki cookie z zewnętrznych usług internetowych, takich jak reklamy osadzone w odwiedzanych stronach internetowych.

Aby wyłączyć funkcje przyspieszające przeglądanie, wyszukiwanie lub wypełnianie formularzy, blokujące złośliwe witryny bądź wpisujące hasła, wykonaj następujące czynności:

 1. W przeglądarce Microsoft Edge wybierz pozycję Więcej > Ustawienia .
 2. Wybierz pozycję Wyświetl ustawienia zaawansowane.
 3. Dla dowolnych z następujących opcji przesuń przełącznik do pozycji Wyłączone:
  • Użyj funkcji przewidywania stron, aby przyspieszyć przeglądanie i zwiększyć ogólną jakość korzystania z programu
  • Pokazuj sugestie wyszukiwania i sugerowane witryny podczas wpisywania
  • Zapisz wpisy formularzy
  • Zapisz hasła
  • Chroń mnie przed szkodliwymi witrynami i plikami do pobrania za pomocą filtru Windows Defender SmartScreen.

Aby wyłączyć zapisywanie historii przeglądania w programie Microsoft Edge:

 1. Przejdź do okna Start , a następnie wybierz Ustawienia > Prywatność > Opinie i diagnostyka.
 2. W obszarze Dane diagnostyczne wybierz opcję Podstawowe. Jeśli opcje są nieaktywne, być może korzystasz z urządzenia zarządzanego przez Twoją firmę lub organizację. W takiej sytuacji u góry strony z ustawieniami dotyczącymi opinii i diagnostyki zostanie wyświetlony komunikat Niektóre ustawienia są ukryte lub zarządza nimi Twoja organizacja .

Aby zmienić ustawienie zawartości dostosowanej:

 1. Przejdź do okna Start , a następnie wybierz Ustawienia > Prywatność > Opinie i diagnostyka.
 2. W obszarze Dostosowana zawartość możesz wybrać żądaną wartość ustawienia Zezwól firmie Microsoft na oferowanie dostosowanych funkcji i możliwości na podstawie wybranego przez Ciebie ustawienia danych diagnostycznych.

Aby zapobiec zbieraniu i przechowywaniu informacji przez program Microsoft Edge w celu personalizacji Cortany, wykonaj następujące czynności:

 1. Na komputerze wybierz pole wyszukiwania na pasku zadań, aby otworzyć stronę główną Cortany. Na urządzeniu przenośnym wybierz przycisk Wyszukaj .
 2. Wybierz pozycję Ustawienia > Uprawnienia i historia > Zarządzaj informacjami z tego urządzenia, do których Cortana może uzyskiwać dostęp.
 3. W obszarze Historia przeglądania przesuń przełącznik do pozycji Wyłączone.

Aby zaprzestać korzystania z multimediów używających technologii DRM w programie Microsoft Edge, wykonaj następujące czynności:

 1. W przeglądarce Microsoft Edge wybierz pozycję Więcej > Ustawienia .
 2. Wybierz pozycję Wyświetl ustawienia zaawansowane.
 3. Znajdź pozycję Zezwalaj witrynom na zapisywanie licencji chronionej zawartości multimedialnej na urządzeniu i przesuń przełącznik do pozycji Wyłączone.

Aby wysyłać żądania „Nie śledź”, wykonaj następujące czynności:

 1. W przeglądarce Microsoft Edge wybierz pozycję Więcej > Ustawienia .
 2. Wybierz pozycję Wyświetl ustawienia zaawansowane.
 3. Znajdź pozycję Wysyłaj żądania „Nie śledź” i przesuń przełącznik do pozycji Włączone.