Jak wykonywać zrzuty ekranu i je opisywać w systemie Windows 10

Dotyczy: Windows 10

Czasami najłatwiejszym sposobem utworzenia kopii elementu jest utworzenie migawki ekranu. Gdy możesz już przechwycić obraz za pomocą przycisku PrtScn na klawiaturze, możesz nacisnąć Klawisz z logo systemu Windows  + Shift + S, aby otworzyć naszą nowoczesną funkcję wycinania (zwana również pasek wycinania) i przeciągnąć kursor nad obszar, które chcesz przechwycić 

Oto niektóre typowe sposoby wykonywania zrzutów ekranu i opisywaniach ich w aplikacji Wycinek i szkic w systemie Windows 10.

Wykonywanie zrzutu ekranu


Opcja 1: za pomocą aplikacji Wycinek i szkic 

 • Naciśnij przycisk Start i wpisz tekst Wycinek i szkic w polu wyszukiwania. 

 • Naciśnij przycisk Nowy, aby rozpocząć wycinanie przy użyciu paska wycinania. 

 Za pomocą paska wycinania możesz przechwytywać następujące typy wycinków:  

 • Wycinek prostokątny. Przeciągnij kursor wokół obiektu w celu utworzenia prostokąta. 

 • Wycinek dowolny. Obrysuj obiekt dowolnym kształtem. 

 • Wycinek pełnoekranowy. Przechwyć cały ekran. 

Po wycięciu obszaru ekranu — wycięty obraz zostanie dodany do schowka i możesz od razu wkleić go do innej aplikacji. Monit wyświetlony na ekranie udostępnia funkcje adnotacji, zapisania lub udostępnienia wycinka za pomocą aplikacji Wycinek i szkic.

Opcja 2: za pomocą klawisza Print Screen 

Przycisk PrtScn przechwyca cały ekran i wysyła obraz do schowka, pasek wycinania ma jednak więcej narzędzi wycinania, dzięki którym możesz dopasować wycinek do swoich potrzeb. Aby mieć większą kontrolę nad opcjami przechwytywania ekranu, możesz ustawić klawisz PrtScntak, aby otwierał nowy pasek wycinania bez potrzeby używania kombinacji Klawisz z logo systemu Windows  + Shift + S. 

Aby włączyć skrót klawiszowy nowej funkcji wycinania wybierz kolejno opcje Start  > Ustawienia  > Ułatwienia dostępu > Klawiatura 

Opcja 3: za pomocą skrótu klawisz z logo systemu Windows + Shift + S 

 • Naciśnięcie klawisza S + klawisza z logo systemu Windows + Shift uruchomi pasek wycinania w dowolnym momencie.

Dodawanie adnotacji do wycinków za pomocą aplikacji Wycinek i szkic


Otwieranie obrazów do edycji za pomocą aplikacji Wycinek i szkic 

Aby otworzyć obraz z aplikacji Wycinek i szkic, wybierz opcję Otwórz plik lub przeciągnij i upuść obraz z aplikacji, takich jak Eksplorator plików lub Zdjęcia w oknie aplikacji Wycinek i szkic.  

Dodawanie adnotacji do obrazów za pomocą aplikacji Wycinek i szkic 

Aplikacja Wycinek i szkic ma kilka narzędzi do dodawania adnotacji do obrazów — pióro, ołówek i wyróżnienie. Kliknij narzędzie, aby je wybrać. Gdy klikniesz narzędzie ponownie, możesz zmienić jego kolor lub grubość.   

Narzędzia najlepiej współpracują z piórem, ale można ich również używać z myszką lub funkcją dotyku, gdy wybierzesz ikonę przycisku Pisanie dotykowe.

Narzędzia dodatkowe 

 • Użyj narzędzia Gumka, aby usunąć pociągnięcia pióra lub kliknij dwukrotnie, aby wymazać całe pismo odręczne. 
 • Za pomocą linijki lub narzędzi kątomierza możesz rysować linie proste lub łuki. 
 • Naciśnij przycisk linijki/kątomierza ponownie, aby ukryć to narzędzie
 • Zmień położenie lub obróć linijkę/kątomierz za pomocą gestów wykonywanych dwoma palcami (gdy wybrany jest przycisk Pisanie dotykowe) lub za pomocą kółka myszy. 
 • Użyj narzędzia przycinania, aby przyciąć obraz z adnotacją.
 • Aby cofnąć przycięcie, ponownie wybierz narzędzie przycinania i naciśnij opcję Anuluj, aby przywrócić pełen rozmiar obrazu 

Przewijanie widoku 

Niektóre obrazy z adnotacją mogą być większe niż okno aplikacji Wycinek i szkic. Możesz przewijać widok za pomocą pasków przewijania, ale możesz również zrobić to za pomocą funkcji dotyku (gdy przycisk Pisanie dotykowe nie jest wybrany) lub przeciągając z naciśniętym klawiszem myszy oraz Ctrl.  

Powiększenie

Zwiększanie i zmniejszanie zrzutów ekranu w celu łatwiejszego oznaczania przy użyciu ikony lupy. Możesz też zwiększyć lub zmniejszyć zrzuty ekranu, trzymając wciśnięty klawisz Ctrl i naciskając przyciski + lub –. 

Udostępnianie i zapisywanie wycinków 

Aplikacja Wycinek i szkic kopiuje wycinek z adnotacją do schowka, gdy go otworzysz i za każdym razem, gdy dokonasz w nim zmian. Aplikacja Wycinek i szkic pozwala na zapisanie obrazu z adnotacjami do pliku, udostępnienie go, otworzenie w innej aplikacji, lub wydrukowanie na papierze lub do pliku PDF.  

Używanie klawiatury w aplikacji Wycinek i szkic 

Adnotacje najlepiej wykonywać za pomocą pióra lub myszy, ale aplikacja Wycinek i szkic umożliwia też korzystania ze skrótów klawiszowych. Klawisze dostępu są aktywowane przez naciśnięcie i przytrzymanie klawisza Alt.  

Skróty klawiaturowe w aplikacji Wycinek i szkic


Naciśnij te klawisze 

 Czynność 

Ctrl + N 

Utworzenie nowego wycinka 

Ctrl + O 

Otwarcie pliku  

 Shift + klawisze strzałek 

Przeniesienie kursora, aby wybrać obszar Wycinek prostokątny 

Ctrl + E 

Wybranie gumki 

 Ctrl + P 

Drukowanie adnotacji  

 Ctrl + Z 

Cofnięcie adnotacji