Która wersja Bluetooth jest na moim komputerze?

Dotyczy: Windows 10Surface

Akcesoria Bluetooth wymagają niekiedy minimalnej specyfikacji (innymi słowy wersji) protokołu Bluetooth, aby można było korzystać z ich pełnej funkcjonalności.

Aby wyświetlić wersję protokołu Bluetooth na komputerze

  1. W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz menedżer urządzeń, a następnie wybierz go z listy wyników.
  2. Wybierz strzałkę obok pozycji Bluetooth, aby ją rozwinąć.
  3. Wybierz listę urządzeń radiowych Bluetooth (zainstalowane urządzenie radiowe może być opisane na liście krótko jako „urządzenie bezprzewodowe”).
  4. Wybierz kartę Zaawansowane, a następnie poszukaj wykazu dotyczącego protokołu LMP (Link Manager Protocol) w obszarze Oprogramowanie układowe lub Wersja oprogramowania układowego. Numer ten wskazuje, która wersja protokołu LMP jest na konkretnym urządzeniu.

Bluetooth LMP version field in Advanced tab of device manager.

Znajdź numer wersji w poniższej tabeli, aby ustalić numer specyfikacji głównej Bluetooth odpowiadający używanej wersji protokołu LMP. Oznacza to najwyższą specyfikację główną, którą urządzenie w pełni obsługuje. Akcesoria z wyższymi specyfikacjami mogą działać, ale z ograniczoną funkcjonalnością.

Wersja protokołu LMP (Link Manager Protocol) Specyfikacja główna Bluetooth 
LMP 0 Specyfikacja główna Bluetooth 1.0b (wycofana)
LMP 1 Specyfikacja główna Bluetooth 1.1 (wycofana)
LMP 2 Specyfikacja główna Bluetooth 1.2 (wycofana)
LMP 3 Specyfikacja główna Bluetooth 2.0 + EDR (wycofana)
LMP 4 Specyfikacja główna Bluetooth 2.1 + EDR (przestarzała, do wycofania)
LMP 5 Specyfikacja główna Bluetooth 3.0 + HS (przestarzała, do wycofania)
LMP 6 Specyfikacja główna Bluetooth 4.0
LMP 7 Specyfikacja główna Bluetooth 4.1
LMP 8 Specyfikacja główna Bluetooth 4.2
LMP 9 Specyfikacja główna Bluetooth 5.0
LMP 10 Specyfikacja główna Bluetooth 5.1
LMP 11 Specyfikacja główna Bluetooth 5.2