Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Edge

Dotyczy: Edge for WindowsEdge for Mac

 

Skróty klawiaturowe to klawisze lub kombinacje klawiszy, które zapewniają alternatywny sposób na wykonanie czynności zwykle wykonywanych za pomocą myszy. Poniżej znajduje się lista dla programu 

new Microsoft Edge 

Microsoft Edge dla Windows 10


Skrót klawiaturowy

Działanie

Ctrl + D

Zapisz bieżącą stronę internetową jako ulubioną

Ctrl + E

Otwórz zapytanie wyszukiwania na pasku adresu

Ctrl + F

Znajdź na stronie

Ctrl + G

Przejdź do następnego dopasowania wyszukiwania wykonywanego na pasku wyszukiwania

Ctrl + H

Otwórz historię na nowej karcie (w internetowym interfejsie użytkownika)

Ctrl + J

Otwórz Pobrane na nowej karcie (w internetowym interfejsie użytkownika)

Ctrl + L

Zaznacz adres URL na pasku adresu w celu edycji

Ctrl + M

Wycisz bieżącą kartę (przełącznik)

Ctrl + N

Otwórz nowe okno

Ctrl + O

Otwórz plik z komputera w przeglądarce Edge

Ctrl + P

Wydrukuj bieżącą stronę

Ctrl + R

Załaduj ponownie bieżącą stronę

Ctrl + S

Zapisz bieżącą stronę

Ctrl + Shift + B

Pokaż lub ukryj pasek ulubionych

Ctrl + Shift + D

Zapisz wszystkie otwarte karty jako ulubione w nowym folderze

Ctrl + Shift + G

Przejdź do poprzedniego dopasowania wyszukiwania wykonywanego na pasku wyszukiwania

Ctrl + Shift + I

Otwórz narzędzia programistyczne

Ctrl + Shift + L

Wklej i wyszukaj lub Wklej i przejdź (jeśli jest to adres URL)

Ctrl + Shift + M

Zaloguj się jako inny użytkownik lub przeglądaj jako gość

Ctrl + Shift + N

Otwórz nowe okno InPrivate

Ctrl + Shift + O

Otwórz zarządzanie ulubionymi

Ctrl + Shift + P

Drukuj przy użyciu systemowego okna dialogowego

Ctrl + Shift + R

Załaduj ponownie bieżącą stronę, ignorując buforowaną zawartość

Ctrl + Shift + T

Otwórz ponownie ostatnio zamkniętą kartę i przejdź do niej

Ctrl + Shift + V

Wklej bez formatowania

Ctrl + Shift + W

Zamknij bieżące okno

Ctrl + T

Otwórz nową kartę i przejdź do niej

Ctrl + U

Wyświetl źródło

Ctrl + W

Zamknij bieżącą kartę

Ctrl + 0 (zero)

Zresetuj poziom powiększenia

Ctrl + 1, 2, ... 8

Przejdź do określonej karty

Ctrl + 9

Przejdź do ostatniej karty

Ctrl + Enter

Dodaj ciąg „www.” na początku i „.com” na końcu tekstu wpisywanego na pasku adresu

Ctrl + Shift + Delete

Otwórz opcje czyszczenia danych przeglądania

Ctrl + Tab

Przejdź do następnej karty

Ctrl + Shift + Tab

Przejdź do poprzedniej karty

Ctrl + znak plus (+)

Powiększ

Ctrl + znak minus (-)

Pomniejsz

Ctrl + \ (w PDF)

Przełącz między układami PDF „dopasuj do szerokości”/„dopasuj do strony”

Ctrl + [ (w PDF)

Obróć PDF o 90° w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara*

Ctrl + ] (w PDF)

Obróć PDF o 90° w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara*

Ctrl + PgDn

Przejdź do następnej karty

Ctrl + PgUp

Przejdź do poprzedniej karty

Alt

Ustaw fokus na przycisku Ustawienia i nie tylko „...”

Alt + Shift + B

Ustaw fokus na pierwszym elemencie na pasku ulubionych

Alt + D

Zaznacz adres URL na pasku adresu w celu edycji

Alt + E

Otwórz menu Ustawienia i nie tylko „...”

Alt + F

Otwórz menu Ustawienia i nie tylko „...”

Alt + Shift + I

Otwórz okno dialogowe Prześlij opinię

Alt + Shift + T

Ustaw fokus na pierwszym elemencie na pasku narzędzi

Alt + strzałka w lewo

Przejdź wstecz

Alt + strzałka w prawo

Przejdź dalej

Alt + Home

Otwórz stronę główną w bieżącej karcie

Alt + F4

Zamknij bieżące okno

F1

Otwórz Pomoc

F3

Znajdź na stronie

F4

Zaznacz adres URL na pasku adresu

Ctrl + F4

Zamknij bieżącą kartę

F5

Załaduj ponownie bieżącą stronę

Shift + F5

Załaduj ponownie bieżącą stronę, ignorując buforowaną zawartość

F6

Przenieś fokus do następnego okienka

Shift + F6

Przenieś fokus do poprzedniego okienka

F7

Włącz lub wyłącz przeglądanie przy użyciu kursora

F10

Ustaw fokus na przycisku Ustawienia i nie tylko „...”

F10 + Enter

Otwórz menu Ustawienia i nie tylko „...”

Shift + F10

Otwórz menu kontekstowe

F11

Przejdź do pełnego ekranu (przełącznik)

F12

Otwórz narzędzia programistyczne

Esc

Zatrzymaj ładowanie strony; zamknij okno dialogowe lub okienko wyskakujące

Spacja

Przewiń w dół strony internetowej — jeden ekran na raz

Shift + spacja

Przewiń w górę strony internetowej — jeden ekran na raz

PgDn

Przewiń w dół strony internetowej — jeden ekran na raz

PgUp

Przewiń w górę strony internetowej — jeden ekran na raz

Home

Przejdź na początek strony, przenieś fokus klawiatury na pierwszy element okienka

End

Przejdź na koniec strony, przenieś fokus klawiatury na ostatni element okienka

Tab

Przejdź do następnej pozycji tabulatora

Shift + Tab

Przejdź do poprzedniej pozycji tabulatora

Microsoft Edge dla systemów MacOS


Skrót klawiaturowy

Działanie

Command + Shift + B

Pokaż lub ukryj pasek ulubionych

Command + Shift + C

Otwórz narzędzia programistyczne

Command + D

Zapisz bieżącą stronę internetową jako ulubioną

Command + Shift + D

Zapisz wszystkie otwarte karty jako ulubione w nowym folderze

Command + F

Znajdź na stronie

Command + Shift + F

Przełącz do trybu pełnoekranowego

Command + G

Przejdź do następnego dopasowania wyszukiwania wykonywanego na pasku wyszukiwania

Command + Shift + G

Przejdź do poprzedniego dopasowania wyszukiwania wykonywanego na pasku wyszukiwania

Command + Shift + H

Otwórz stronę główną w bieżącej karcie

Command + Shift + J

Otwórz stronę Pobrane w nowej karcie

Command + L

Zaznacz adres URL na pasku adresu w celu edycji

Ctrl + M

Włącz lub wyłącz wyciszenie karty

Command + M

Minimalizuj okno

Command + Option + M

Minimalizuj wszystkie okna aplikacji z przodu

Command + Shift + M

Zaloguj się jako inny użytkownik lub przeglądaj jako gość

Command + N

Otwórz nowe okno

Command + Shift + N

Otwórz nowe okno w trybie InPrivate

Command + O

Otwórz plik z komputera w przeglądarce Edge

Command + P

Wydrukuj bieżącą stronę

Command + Q

Zamknij

Command + R

Załaduj ponownie bieżącą stronę

Command + Shift + R

Załaduj ponownie bieżącą stronę, ignorując buforowaną zawartość

Command + S

Zapisz bieżącą stronę

Command + T

Otwórz nową kartę i przejdź do niej

Command + Shift + T

Otwórz ponownie ostatnio zamkniętą kartę i przejdź do niej

Command + Shift + V

Wklej tekst, ignorując formatowanie

Command + W

Zamknij bieżącą kartę

Command + Shift + W

Zamknij bieżące okno

Command + Y

Otwórz historię w nowej karcie

Command + Option + L

Otwórz Pobrane w nowej karcie

Command + 0 (zero)

Zresetuj poziom powiększenia

Command + 1,2,...8

Przejdź do określonej karty

Command + 9

Przejdź do ostatniej karty

Command + strzałka w lewo

Przenieś kursor na początek pierwszego wyrazu w tym samym wierszu

Command + strzałka w prawo

Przenieś kursor na koniec ostatniego wyrazu w tym samym wierszu

Command + Delete

Usuń całe pole tekstowe/cały wiersz tekstu

Command + Return

Wyszukaj wpisane zapytanie w nowej karcie

Command + Shift + Delete

Otwórz opcje czyszczenia danych przeglądania

Command + znak plus (+)

Powiększ

Command + znak minus (-)

Pomniejsz

Ctrl + \ (w PDF)

Przełącz między układami PDF „dopasuj do szerokości”/„dopasuj do strony”

Ctrl + [ (w PDF)

Obróć PDF o 90° w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara*

Ctrl + ] (w PDF)

Obróć PDF o 90° w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara*

Ctrl + Fn + strzałka w dół

Przejdź do następnej karty

Ctrl + Fn + strzałka w górę

Przejdź do poprzedniej karty

F12

Otwórz narzędzia programistyczne

ESC (w trybie pełnego ekranu)

Zakończ tryb pełnoekranowy

ESC

Zatrzymaj ładowanie strony; zamknij okno dialogowe lub okienko wyskakujące

Spacja

Przewiń w dół strony internetowej — jeden ekran na raz

Shift + Spacja

Przewiń w górę strony internetowej — jeden ekran na raz

Tab

Przejdź do następnej kontrolki

Shift + Tab

Przejdź do poprzedniej kontrolki

Command + Ctrl + F

Włącz lub wyłącz tryb pełnego ekranu

Command + Option + F

Wyszukaj w Internecie

Command + Option + J

Otwórz konsolę JavaScript

Ctrl + Tab

Przejdź do następnej karty

Shift + Ctrl + Tab

Przejdź do poprzedniej karty

Command + ]

Nawiguj do przodu

Command + [

Nawiguj do tyłu