Błąd podczas wysyłania lub odbierania wiadomości e-mail w programie Outlook lub Outlook Express

Dotyczy: Outlook 2016Outlook 2013Microsoft Outlook 2010

Ważne Ten artykuł zawiera informacje na temat obniżania poziomu zabezpieczeń lub wyłączania funkcji zabezpieczeń na komputerze. Te zmiany można wprowadzić, aby obejść określony problem. Przed ich wprowadzeniem najlepiej dokonać oceny zagrożenia, z jakim wiąże się zastosowanie tego obejścia w danym środowisku. W przypadku zastosowania tego obejścia należy podjąć odpowiednie kroki dodatkowe, aby pomóc chronić komputer.

Podsumowanie


W tym artykule podano typowe metody ułatwiające rozwiązywanie problemów, które można napotkać podczas wysyłania lub odbierania wiadomości e-mail w programie Outlook lub Outlook Express.

Należy skorzystać z tych metod w przypadku napotkania następujących błędów:

Rozwiązanie


Aby rozwiązać problem, należy skorzystać z jednej lub kilku z poniższych metod. Po zastosowaniu danej metody należy wysłać do siebie testową wiadomość e-mail, aby upewnić się, że można wysyłać i odbierać wiadomości bez otrzymywania komunikatu o błędzie. Jeśli błąd będzie nadal występować, należy wypróbować kolejną metodę.

 
Firma Microsoft podaje informacje o sposobach kontaktu z innymi firmami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje te mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje, że informacje dotyczące innych firm są prawidłowe.
Produkty innym firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, dorozumianych ani żadnego innego rodzaju, w odniesieniu do wydajności lub niezawodności tych produktów.