Błąd podczas otwierania Pomocy w programach systemu Windows: „Nieuwzględniona funkcja” lub „Pomoc nie jest obsługiwana”

Dotyczy: Windows Server 2012 R2 DatacenterWindows Server 2012 R2 EssentialsWindows Server 2012 R2 Foundation Więcej

Program Pomoc systemu Windows nie jest obsługiwany w systemach Windows 10, Windows Server 2012 i nowszych wersjach systemu Windows Server. Program Pomoc systemu Windows jest dostępny tylko dla systemów Windows Vista, 7, 8 i 8.1. Microsoft zdecydowanie zaleca, aby programiści zaprzestali używania aplikacji Pomoc systemu Windows. Zachęcamy producentów oprogramowania udostępniających klientom programy działające z wykorzystaniem plików hlp do przeniesienia informacji o pomocy do plików innego formatu, takiego jak CHM, HTML czy XML. Więcej informacji można znaleźć w artykule MSDN https://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/windows/desktop/ms728460(v=vs.85).aspx. W czasie gdy Microsoft opracowuje nowe technologie dla plików pomocy, zachęcamy autorów pomocy do używania programu Pomoc HTML 1.4. Program Pomoc HTML 1.4 jest dołączony do systemu Windows począwszy od wersji Windows 7.

Symptomy


Podczas próby otwarcia Pomocy w programach systemu Windows może pojawić się jeden z następujących komunikatów o błędzie:
Pomoc tego programu została utworzona w formacie Pomocy systemu Windows, który był używany w poprzednich wersjach systemu Windows i nie jest już obsługiwany w systemie Windows Vista.
Pomoc tego programu została utworzona w formacie Pomocy systemu Windows, który zależy od funkcji nieuwzględnionej w tej wersji systemu Windows. Istnieje jednakże możliwość pobrania programu umożliwiającego przeglądanie Pomocy utworzonej w formacie Pomocy systemu Windows.
Pomoc tego programu została utworzona w formacie Pomocy systemu Windows, który zależy od funkcji nieuwzględnionej w tej wersji systemu Windows. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę Pomoc i obsługa techniczna firmy Microsoft w sieci Web.

Rozwiązanie


Aby wyświetlić w systemie Windows 32-bitowe pliki Pomocy z rozszerzeniem hlp, należy pobrać z Centrum pobierania firmy Microsoft i zainstalować program WinHlp32.exe.Ważne uwagi dotyczące pobierania tego programu
 • Łącza należy otworzyć w programie Internet Explorer.
 • Jeśli podczas otwierania strony pobierania wyświetlany jest komunikat „Wymagana weryfikacja”, kliknij przycisk Kontynuuj, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
 • Po wyświetleniu monitu o pobranie pliku wybierz nazwę pliku, która zawiera „x64” w przypadku 64-bitowych wersji systemu Windows lub „x86” w przypadku wersji 32-bitowych. Przy podejmowaniu wyboru posłuż się następującymi informacjami automatycznego wykrywania.
 • Program Pomoc systemu Windows nie jest obsługiwany w systemie Windows Server 2012 i nowszych wersjach systemu Windows Server.
Jeśli napotkasz na problemy podczas instalacji programu WinHlp32.exe lub używania Pomocy, przejdź do sekcji „Więcej informacji”.

Więcej informacji dla użytkowników zaawansowanych


Ten problem występuje, gdy Pomoc systemu Windows wyświetla zawartość przy użyciu wcześniejszej wersji programu Pomoc systemu Windows (WinHlp32.exe).

Znane problemy, które mogą występować po zainstalowaniu WinHlp32.exe

Błąd 80070422 usługi Windows Update

 

Znane problemy, które mogą występować po zainstalowaniu WinHlp32.exe

Następująca lista przedstawia znane ubytki funkcjonalności w porównaniu z poprzednimi wersjami programu WinHlp32.exe. Przedstawione poniżej znane problemy dotyczą tylko wersji programu WinHlp32.exe omawianej w tym artykule.

 • Makra są wyłączone Domyślnie w Pomocy systemu Windows są wyłączone następujące makra:
  • ExecFile
  • RegisterRoutine
  • ShellExecute
  • ShortCut
  • Generate
  • Test
  • ExecProgram
  Pozostałe makra z plików hlp działają tak, jak w poprzednich wydaniach. Dlatego w przypadku otwarcia pliku hlp zależnego od tych makr po zainstalowaniu programu Pomoc systemu Windows w systemie Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 lub Windows Server 2008 R2 niektóre funkcje danego pliku mogą nie działać poprawnie. Może pojawić się wtedy następujący komunikat o błędzie:
  Wystąpił problem przy uruchomieniu makra. (1037)
  Jeśli te makra są potrzebne, można je włączyć przy użyciu obejść w zasadach grupy lub rejestrze, opisanych w sekcji „Wpisy rejestru i zasady grupy dla administratorów sieci”.
 • Nie można uzyskać dostępu do plików hlp przechowywanych w witrynach intranetowychDomyślnie za pomocą programu WinHlp32.exe nie można uzyskać dostępu do plików hlp przechowywanych w witrynach intranetowych. W razie próby otwarcia pliku zdalnego pojawia się następujący komunikat o błędzie:
  Nie można wyświetlić tego pliku Pomocy. Spróbuj otworzyć ponownie plik pomocy, a jeśli to nie pomoże, skopiuj go na inny dysk i ponów próbę.
  Jeśli jest potrzebny dostęp do plików hlp przechowywanych w witrynach intranetowych, można je odblokować przy użyciu obejść w zasadach grupy lub rejestrze, opisanych w sekcji „Wpisy rejestru i zasady grupy dla administratorów sieci”.
 • Nieinterakcyjny dostęp użytkowników został zablokowanyZablokowano dostęp do plików hlp przez użytkowników nieinterakcyjnych, takich jak procesy systemowe. Ten błąd nie powoduje wyświetlenia komunikatu o błędzie.
 • Funkcja przeciągania i upuszczania została wyłączonaObsługa funkcji przeciągania i opuszczania w aplikacjach została wyłączona. Ten błąd nie powoduje wyświetlenia komunikatu o błędzie.
 • Zależności w plikach „Jak korzystać z Pomocy”Pliki Pomocy o tytule „Jak korzystać z Pomocy” zostały usunięte z systemów Windows Vista i Windows Server 2008. Usunięte zostały następujące pliki:
  • Windows.hlp
  • Winhlp32.hlp
  • Winhlp32.cnt
  • Winhelp.cnt
  • Nocntnt.cnt
  Uwagi
  • Te pliki nie są dołączone do systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2.
  • W przypadku próby otwarcia przez użytkownika plików hlp zależnych od wymienionych plików może zostać zwrócony błąd.
 

Jak rozwiązywać problemy ze zgodnością, które są związane z WinHlp32.exe

Do otwierania 32-bitowych plików pomocy można użyć programu WinHlp32.exe. Ta wersja zawiera ustawienia zasad grupy i podklucze rejestru, których można użyć do obejścia problemów ze zgodnością aplikacji. Na przykład za ich pomocą można rozwiązać problemy związane z makrami w plikach hlp oraz uzyskać dostęp do plików hlp przechowywanych w witrynach intranetowych. Jeżeli jednak użytkownicy wyświetlają pliki Pomocy z nieznanego źródła, komputer jest narażony na większe ryzyko, gdy te zasady lub ustawienia są włączone. W związku z tym, należy zachować ostrożność jeśli zdecydujesz się na wdrożenie rozwiązania problemu zgodności aplikacji, które są opisane w tej sekcji. Skorzystaj z następujących pytań, aby ustalić, czy należy zainstalować WinHlp32.exe i które zmiany zasad i zmiany w rejestrze przeprowadzić.

 • Czy korzystasz z aplikacji i funkcji, na które wpłynie usunięcie narzędzia WinHlp32.exe?
  • Ile aplikacji wymaga plik WinHlp32.exe? Na jaką liczbę aplikacji wpływają zmiany funkcji? Jak ważne są te aplikacje?
  • Jak poważna jest usterka wynikająca z wprowadzonych zmian?
 • Jakie są wymagania zabezpieczeń i możliwości funkcji zabezpieczeń?
  • Co jest ważniejsze: możliwość korzystania z funkcji programu WinHlp32.exe czy pewność, że zabezpieczenia są na najwyższym możliwym poziomie?
  • Czy zewnętrzne środki bezpieczeństwa, takie jak lokalna lub korporacyjna zapora, dają wystarczającą pewność, że można zainstalować plik WinHlp32.exe i wprowadzić zmiany w zasadach lub rejestrze opisane w tym artykule?
 • Czy należysz do organizacji, która dostarcza zawartość w formacie hlp?
  • Czy możesz zmodyfikować program lub zawartość, tak aby nie musiały używać funkcji WinHlp32.exe? Na przykład, czy możesz przekonwertować zawartość pomocy, która jest aktualnie w formacie hlp, na alternatywny format pliku, taki jak chm, html lub xml?
  • Czy w Twojej organizacji pliki hlp są przechowywane w intranecie? Czy możesz zainstalować te pliki lokalnie?
 

Jak włączyć makra na pojedynczym komputerze po zainstalowaniu WinHlp32.exe

Po zainstalowaniu programu WinHelp32.exe, który omówiono w tym artykule, pewne makra zostaną wyłączone. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego problemu zobacz sekcję "Znane problemy". W tej sekcji opisano kroki umożliwiające ponowne włączenie tych makr przez zmodyfikowanie klucza rejestru. Jeśli komputer znajduje się w środowisku zarządzanym, nie wykonuj następujących kroków bez uprzedniej konsultacji z działem IT. Działy IT mogą zadecydować o niewłączaniu ponownie makr lub mogą zdecydować, aby ponownie włączyć je przy użyciu zasad grupy. Działy IT powinny przeczytać ten artykuł w całości, zanim przejdziesz dalej.Ostrzeżenie W tym artykule znajdują się informacje dotyczące sposobu obejścia problemów spowodowanych przez zmiany wprowadzone w tym wydaniu Pomocy systemu Windows. Microsoft nie udostępnia jednak żadnych konkretnych zaleceń dotyczących kluczy rejestru i wartości, które są odpowiednie dla konkretnego środowiska. Jeśli pracujesz w środowisku zarządzanym, Twój dział IT najlepiej oceni korzyści z tych rozwiązań oraz ryzyka korzystania z nich. Bezpieczniej jest nie używać żadnego obejścia rejestru.Uwaga Aby wykonać czynności opisane w tym zadaniu, użytkownik musi być zalogowany na komputerze przy użyciu konta administratora. Przy użyciu konta administratora, można wprowadzić zmiany na komputerze, których nie można wprowadzić z żadnych innych kont, takich jak standardowe konto. Aby zalogować się przy użyciu konta administratora, trzeba znać hasło dla konta administratora na danym komputerze. Jeśli te kroki są wykonywane na komputerze osobistym, użytkownik prawdopodobnie jest już zalogowany przy użyciu konta administratora. Jeśli te kroki są wykonywane na komputerze w pracy, trzeba poprosić o pomoc administratora systemu.

Ręczne włączanie makr na pojedynczym komputerze

Ważne Kroki opisane w tej sekcji należy wykonać dokładnie. Nieprawidłowa modyfikacja rejestru może spowodować poważne problemy. Przed przystąpieniem do modyfikacji, wykonaj kopię zapasową rejestru w celu przywrócenia w przypadku wystąpienia problemów.Aby włączyć makra na pojedynczym komputerze po zainstalowaniu programu WinHlp32.exe, wykonaj następujące czynności:
 1. Zaloguj się przy użyciu konta administratora.
 2. Naciśnij klawisz z logo Windows + R, wpisz ciąg regedit i kliknij przycisk OK.   Jeśli monit o administratorpassword lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.
 3. W przypadku 32-bitowych wersji systemu Windows odszukaj i wybierz następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft
  W przypadku 64-bitowych wersji systemu Windows odszukaj i wybierz następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft
 4. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Klucz.
 5. Wpisz nazwę WinHelp, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 6. Kliknij klucz WinHelp.
 7. W menu Edycja kliknij polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD (32-bitowa).
 8. Wpisz ciąg AllowProgrammaticMacros, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 9. W menu Edycja kliknij polecenie Modyfikuj.
 10. W polu Dane wartości wpisz wartość 1, kliknij pozycję Szesnastkowy w obszarze System, a następnie kliknij przycisk OK.
 11. Zakończ działanie Edytora rejestru.
 

Jak odblokować pliki .hlp przechowywane w intranecie na pojedynczym komputerze po zainstalowaniu WinHlp32.exe

Po zainstalowaniu pliku WinHelp32.exe, który omówiono w tym artykule, pliki .hlp przechowywane w witrynach intranetowych są blokowane. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego problemu zobacz sekcję "Znane problemy". W tym artykule opisano kroki umożliwiające odblokowanie plików hlp przez zmodyfikowanie klucza rejestru. Jeśli komputer znajduje się w środowisku zarządzanym, nie wykonuj następujących kroków bez uprzedniej konsultacji z działem IT. Działy IT mogą zadecydować o niewłączaniu ponownie makr lub mogą zdecydować, aby ponownie włączyć je przy użyciu zasad grupy.Ważne Ten artykuł zawiera informacje, które opisują, jak obniżyć poziom zabezpieczeń lub jak wyłączyć funkcje zabezpieczeń na komputerze. Można wprowadzić te zmiany w celu obejścia określonego problemu. Przed wprowadzeniem tych zmian zaleca się dokonanie oceny zagrożenia związanego z zastosowaniem tego obejścia w danym środowisku. Jeżeli zastosujesz to obejście, należy podjąć odpowiednie kroki dodatkowe, aby pomóc w ochronie komputera.Ostrzeżenie W tym artykule znajdują się informacje dotyczące sposobu obejścia problemów spowodowanych przez zmiany wprowadzone w tym wydaniu Pomocy systemu Windows. Microsoft nie udostępnia jednak żadnych konkretnych zaleceń dotyczących kluczy rejestru i wartości, które są odpowiednie dla konkretnego środowiska. Jeśli pracujesz w środowisku zarządzanym, Twój dział IT najlepiej oceni korzyści z tych rozwiązań oraz ryzyka korzystania z nich. Bezpieczniej jest nie używać żadnego obejścia rejestru.Uwaga Aby wykonać czynności opisane w tym zadaniu, użytkownik musi być zalogowany na komputerze przy użyciu konta administratora. Przy użyciu konta administratora, można wprowadzić zmiany na komputerze, których nie można wprowadzić z żadnych innych kont, takich jak standardowe konto. Aby zalogować się przy użyciu konta administratora, trzeba znać hasło dla konta administratora na danym komputerze. Jeśli te kroki są wykonywane na komputerze osobistym, użytkownik prawdopodobnie jest zalogowany przy użyciu konta administratora. Jeśli te kroki są wykonywane na komputerze w pracy, trzeba poprosić o pomoc administratora systemu.

Ręczne odblokowywanie na pojedynczym komputerze plików hlp, które są przechowywane w intranecie

Ważne Kroki opisane w tej sekcji należy wykonać dokładnie. Nieprawidłowa modyfikacja rejestru może spowodować poważne problemy. Przed przystąpieniem do modyfikacji, wykonaj kopię zapasową rejestru w celu przywrócenia w przypadku wystąpienia problemów.Aby odblokować pliki hlp po zainstalowaniu programu WinHlp32.exe, wykonaj następujące czynności:
 1. Zaloguj się przy użyciu konta administratora.
 2. Naciśnij klawisz z logo Windows + R, wpisz ciąg regedit i kliknij przycisk OK. Jeśli monit o administratorpassword lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.
 3. W przypadku 32-bitowych wersji systemu Windows odszukaj i wybierz następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft
  W przypadku 64-bitowych wersji systemu Windows odszukaj i wybierz następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft
 4. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Klucz.
 5. Wpisz nazwę WinHelp, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 6. Kliknij klucz WinHelp.
 7. W menu Edycja kliknij polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD (32-bitowa).
 8. Wpisz ciąg AllowIntranetAccess, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 9. W menu Edycja kliknij polecenie Modyfikuj.
 10. W polu Dane wartości wpisz wartość 1, kliknij pozycję Szesnastkowy w obszarze System, a następnie kliknij przycisk OK.
 11. Zakończ działanie Edytora rejestru.
 

Wpisy rejestru i zasady grupy dla administratorów sieci

Ostrzeżenie To obejście może narazić komputer lub sieć na większe zagrożenie ze strony złośliwych użytkowników lub szkodliwego oprogramowania, takiego jak wirusy. Firma Microsoft nie zaleca tego obejścia problemu, ale podaje te informacje, aby umożliwić zastosowanie go według uznania użytkownika. To obejście użytkownicy stosują na własną odpowiedzialność.Ostrzeżenie W tym artykule znajdują się informacje dotyczące sposobu obejścia problemów spowodowanych przez zmiany wprowadzone w tym wydaniu Pomocy systemu Windows. Firma Microsoft nie udostępnia jednak żadnych konkretnych zaleceń dotyczących kluczy i wartości rejestru, które należałoby zmodyfikować w przypadku danej organizacji. Dział informatyczny danej firmy najlepiej oceni korzyści i zagrożenia wynikające z zastosowania obejść. Bezpieczniej jest w ogóle nie stosować obejść polegających na modyfikowaniu rejestru.Pobierany program WinHlp32.exe udostępnia ustawienia zasad grupy i wpisy rejestru, które pozwalają obejść dwa znane problemy występujące w tym wydaniu Pomocy systemu Windows. Za pomocą następujących ustawień zasad grupy lub wpisów rejestru administratorzy sieci i użytkownicy indywidualni mogą ponownie włączyć makra i odblokować pliki hlp przechowywane w witrynach intranetowych. Jako obejście dla każdej z funkcji udostępniane jest ustawienia zasad grupy dla komputera lokalnego oraz dla bieżącego użytkownika. Można również użyć ustawienia rejestru użytkownika do zarządzania każdą funkcją. W przypadku każdej funkcji pierwszeństwo jest przyznawane w następującej kolejności:

 • Zasady grupy komputera lokalnego
 • Zasady grupy bieżącego użytkownika
 • Ustawienie rejestru użytkownika
Jeśli nie ustawiono zasady dla funkcji, ani nie został ustawiony rejestr ustawień użytkownika, funkcje będą działać zgodnie z opisem w sekcji "Znane problemy".Ważne W tej sekcji, metodzie lub zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może być jednak przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Ze względów bezpieczeństwa przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonać kopię zapasową rejestru i przywrócić go w systemie Windows
 • Jak włączyć makraAdministratorzy sieci mogą użyć zasady Zezwalaj na makra programistyczne w programie WinHlp32.exe w celu włączenia lub wyłączenia makr w plikach hlp. Administratorzy mogą zarządzać tym ustawieniem zasad grupy za pomocą konsoli Zarządzanie zasadami grupy. Aby uzyskać więcej informacji na temat zasad grupy, zobacz sekcję „Materiały referencyjne”.Jeżeli w przypadku tej funkcji nie ustawiono zasad grupy komputera lokalnego ani zasad grupy bieżącego użytkownika, użytkownicy mogą modyfikować ustawienia rejestru użytkownika dotyczące tej funkcji w celu włączania lub wyłączania makr w plikach hlp. Aby zmienić to ustawienie, użytkownicy muszą najpierw dodać następujący nowy podklucz do rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WinHelp
  Następnie należy dodać do tego podklucza wartość DWORD o nazwie AllowProgrammaticMacros. Jeżeli ta wartość jest ustawiona na 1, makra są włączone. Jeżeli ta wartość jest ustawiona na 0, makra są wyłączone. Jeżeli ta wartość rejestru nie istnieje, makra są wyłączone.
 • Jak odblokować pliki hlp przechowywane w intranecieAdministratorzy sieci mogą użyć ustawienia zasad grupy Zezwól programowi WinHlp32.exe na uzyskiwanie dostępu do plików hlp przechowywanych w witrynach intranetowych do odblokowania plików hlp przechowywanych w intranecie. Administratorzy mogą zarządzać tym ustawieniem zasad grupy za pomocą Konsoli zarządzania zasadami grupy. Aby uzyskać więcej informacji na temat zasad grupy, zobacz sekcję „Materiały referencyjne”.Jeżeli w przypadku tej funkcji nie ustawiono żadnej ustawienia zasad grupy, użytkownicy mogą modyfikować odpowiadające jej ustawienie rejestru użytkownika w celu blokowania lub odblokowywania plików hlp przechowywanych w witrynach intranetowych. Aby zmienić to ustawienie, użytkownicy muszą najpierw dodać następujący nowy podklucz do rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WinHelp
  Następnie należy dodać do tego podklucza wartość DWORD o nazwie AllowIntranetAccess. Jeżeli wartość AllowIntranetAccess jest ustawiona na 1, pliki hlp przechowywane w witrynach intranetowych są dostępne. Jeżeli wartość jest ustawiona na 0, pliki hlp przechowywane w witrynach intranetowych są blokowane. Jeżeli wartość rejestru nie istnieje, pliki hlp przechowywane w witrynach intranetowych są blokowane.
 

Dostawcy zawartości Pomocy, którzy wydają pliki .hlp

Począwszy od systemu Windows Vista starszy składnik Pomoc (WinHlp32.exe) został zastąpiony nowszą wersją, w której wprowadzono więcej funkcji dla kolejnych wersji systemu Windows.Technologia WinHlp32.exe nie będzie obsługiwana w aktualnym formacie w kolejnych wersjach systemu Windows. Z tego powodu zalecamy twórcom oprogramowania, by nie korzystali już z programu Pomoc systemu Windows. Zachęca się programistów udostępniających programy, w których używane są pliki hlp, do przeniesienia systemu pomocy do innego formatu plików pomocy, na przykład chm, html lub xml. Powinni oni także zmienić wywołania z interfejsu API plików Pomocy systemu Windows (WinHelp) zgodnie z nowym źródłem zawartości. Twórcy oprogramowania mogą dokonywać konwersji zawartości pomocy z jednego formatu na inny format przy użyciu kilku narzędzi innych firm. Uwaga System Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 i Windows Server 2008 R2 nadal zawierają WinHelp.exe dla 16-bitowych plików .hlp. Program WinHelp.exe jest wersją programu Pomoc systemu Windows przeznaczoną do obsługi 16-bitowych plików hlp.
 

Informacje