Dostępna jest aktualizacja usługi Windows Defender dla systemu Windows Vista

WPROWADZENIE

Udostępniono aktualizację usługi Windows Defender dla systemu Windows Vista. Aktualizacja naprawia problem z funkcją przesyłania próbki destrukcyjnego oprogramowania dostępną w usłudze Windows Defender. Aktualizacja dotyczy tylko wersji 1.1.1505.0 usługi Windows Defender w systemie Windows Vista. Problem nie dotyczy wersji 1.1.1593.0 usługi Windows Defender w systemie Microsoft Windows XP. Problem nie dotyczy również nowszych wersji usługi Windows Defender w systemie Windows XP.

Uwaga: Ta aktualizacja usługi Windows Defender dla systemu Windows Vista nie zmienia informacji o wersjach plików usługi Windows Defender.

Więcej informacji

Problem jest spowodowany błędem kodu funkcji przesyłania próbki destrukcyjnego oprogramowania dostępnej w usłudze Windows Defender. Błąd uniemożliwia przesyłanie do firmy Microsoft próbek oprogramowania za pomocą usługi Windows Defender.

Aktualizacja usługi Windows Defender została udostępniona jako opcjonalna aktualizacja oprogramowania w usłudze Windows Update. Aktualizacja ta naprawia błąd kodu tak, że możliwe jest przesyłanie do firmy Microsoft próbek oprogramowania. Administratorzy mogą ręcznie pobrać i zainstalować aktualizację dla usługi Windows Defender.

Użytkownicy indywidualni mogą wziąć udział w programie Microsoft SpyNet. Do programu Microsoft SpyNet można przystąpić, wybierając odpowiednią opcję w usłudze Windows Defender. Usługa Windows Defender automatycznie przesyła raporty Microsoft Spynet do firmy Microsoft. Firma Microsoft zapoznaje się z danymi przesyłanymi przez klientów. W wypadku potrzeby dalszej analizy firma Microsoft może przesłać prośbę o dostarczenie próbki oprogramowania. Taka prośba jest wyświetlana w oknie dialogowym usługi Windows Defender. Po wyrażeniu zgody przez użytkownika próbka jest przesyłania do firmy Microsoft. Firma Microsoft analizuje pobrane próbki pod kątem potencjalnego ryzyka. Taka analiza umożliwia ochronę klientów przed destrukcyjnym oprogramowaniem.

Aby zainstalować aktualizację ręcznie, należy zalogować się za pomocą uprawnień administratora.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 931099 — ostatni przegląd: 02.05.2008 — zmiana: 1

Opinia