Klienci systemu Windows 7 nie można zlokalizować usługę Active Directory Management Gateway zainstalowanych na kontrolerach domeny z systemem Windows Server 2008

Dotyczy: Windows Server 2008 DatacenterWindows Server 2008 EnterpriseWindows Server 2008 Standard

Objawy


Klienci systemu Windows 7 nie można zlokalizować usługę Active Directory Management Gateway (korzystający z usług sieci Web w usłudze Active Directory), która jest zainstalowana na kontrolerach domeny z systemem Windows Server 2008.

Przyczyna


Ten problem występuje, ponieważ usługa Netlogon na kontrolerach domeny z systemem Windows Server 2008 nie rozpoznaje flagi DS_WEB_SERVICE_REQUIRED .

Rozwiązanie


Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Zastosuj poprawkę tylko w systemach, w których występuje problem opisany w tym artykule. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, pojawi się sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z Obsługą i Wsparciem Klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej i obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Uwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, to dlatego, że poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Ważne poprawki systemu Windows Vista i Windows Server 2008 są zawarte w tych samych pakietach. Jednakże tylko jeden z tych produktów może być wymieniony na stronie "Żądanie poprawki". Aby zażądać pakietu poprawek, który dotyczy systemu Windows Vista i Windows Server 2008, wystarczy wybrać produkt, który znajduje się na stronie.

Wymagania wstępne

Aby zastosować tę poprawkę, komputer musi mieć system Windows Server 2008.

Uwaga Ta poprawka zostanie uwzględniona mają zostać uwzględnione w systemie Windows Server 2008 Service Pack 2. Nie trzeba zainstalować tę poprawkę, jeśli komputer jest uruchomiony system Windows Server 2008 Service Pack 2.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Musisz ponownie uruchomić komputer po zainstalowaniu tej poprawki.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych uprzednio wydanych poprawek.

Informacje dotyczące rejestru

Aby skorzystać z tej poprawki, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Informacje o plikach

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.
Informacje o plikach systemu Windows Server 2008
Pliki MANIFESTU (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk są
wymienione osobno. Pliki MUM i pliki MANIFESTU oraz skojarzone pliki katalogu zabezpieczeń (.cat), są krytyczne dla utrzymania stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 x86
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Netapi32.dll6.0.6001.22370467,45606-Feb-200905:23x86
Netlogon.dll6.0.6001.22370592,89606-Feb-200905:23x86
Nlsvc.mofNie dotyczy2,87318-Dec-200721:19Nie dotyczy
Dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 z x64
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatformaSkładnik usługi
Netapi32.dll6.0.6001.22370649,21606-Feb-200905:54x64Nie dotyczy
Netlogon.dll6.0.6001.22370716,80006-Feb-200905:54x64Nie dotyczy
Nlsvc.mofNie dotyczy2,87318-Dec-200721:20Nie dotyczyNie dotyczy
Netlogon.dll6.0.6001.22370592,89606-Feb-200905:23x86WOW
Nlsvc.mofNie dotyczy2,87318-Dec-200721:19Nie dotyczyWOW
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 opartych na procesorach Itanium
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatformaSkładnik usługi
Netapi32.dll6.0.6001.223701,081,34406-Feb-200904:38IA-64Nie dotyczy
Netlogon.dll6.0.6001.223701,216,51206-Feb-200904:38IA-64Nie dotyczy
Nlsvc.mofNie dotyczy2,87318-Dec-200721:20Nie dotyczyNie dotyczy
Netlogon.dll6.0.6001.22370592,89606-Feb-200905:23x86WOW
Nlsvc.mofNie dotyczy2,87318-Dec-200721:19Nie dotyczyWOW

Stan


Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Więcej informacji


Po zainstalowaniu tej poprawki, moduł Active Directory środowiska PowerShell i Centrum administracyjne usługi Active Directory mogą lokalizować kontrolery domeny, których Active Directory zarządzania bramy do usługi zainstalowane. Usługa ta jest podobna do Active Directory Web Services (ADWS) na komputerach z systemem Windows Server 2008 R2. Usługi bramy zarządzania usługi Active Directory umożliwia Active Directory moduł dla środowiska Windows PowerShell i Centrum administracyjnego usługi Active Directory do zarządzania wystąpieniami usługi katalogowej (usługi domeny usługi Active Directory, Active Directory Lightweight Directory Service) działa lokalnie na kontrolerach domeny z systemem Windows Server 2008, w których zainstalowano usługi bramy zarządzania usługi Active Directory.

Jeśli usługa Active Directory Management Gateway na serwerze z systemem Windows Server 2008 jest zatrzymana lub wyłączona, aplikacje klienckie, takie jak moduł usługi Active Directory środowiska Windows PowerShell i Centrum administracyjnego usługi Active Directory nie może uzyskać dostępu lub zarządzać żadnych wystąpień usług katalogowych, które są uruchomione na tym serwerze.


Funkcji DsGetDcName może pomóc zlokalizować kontroler domeny w określonej domenie. Aby uzyskać więcej informacji o tej funkcji odwiedź następującą witrynę sieci Web:Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

969429 klienci systemu Windows 7 nie można zlokalizować usługi Active Directory Management Gateway, która jest zainstalowana na kontrolerach domeny z systemem Windows Server 2003

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft


Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 x86
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Package_for_kb967574_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNie dotyczy1,36706-Feb-200923:23Nie dotyczy
Package_for_kb967574_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNie dotyczy1,43106-Feb-200923:23Nie dotyczy
Package_for_kb967574_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNie dotyczy1,42206-Feb-200923:23Nie dotyczy
Package_for_kb967574_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNie dotyczy1 42306-Feb-200923:23Nie dotyczy
Package_for_kb967574_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNie dotyczy1 42506-Feb-200923:23Nie dotyczy
Package_for_kb967574_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNie dotyczy1,43106-Feb-200923:23Nie dotyczy
Package_for_kb967574_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNie dotyczy1,42206-Feb-200923:23Nie dotyczy
Package_for_kb967574_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mumNie dotyczy1 43006-Feb-200923:23Nie dotyczy
X86_microsoft-windows-netapi32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22370_none_8d720c361ae63be1.manifestNie dotyczy12,02906-Feb-200906:03Nie dotyczy
X86_microsoft-windows-security-netlogon_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22370_none_fdf5a86651504606.manifestNie dotyczy22,70106-Feb-200905:56Nie dotyczy
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji x64 systemu Windows Server 2008
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Amd64_microsoft-windows-netapi32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22370_none_e990a7b9d343ad17.manifestNie dotyczy12,06706-Feb-200907:09Nie dotyczy
Amd64_microsoft-windows-security-netlogon_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22370_none_5a1443ea09adb73c.manifestNie dotyczy23,18006-Feb-200907:05Nie dotyczy
Package_for_kb967574_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNie dotyczy1 37506-Feb-200923:23Nie dotyczy
Package_for_kb967574_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNie dotyczy1 43906-Feb-200923:23Nie dotyczy
Package_for_kb967574_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNie dotyczy1 43006-Feb-200923:23Nie dotyczy
Package_for_kb967574_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNie dotyczy1,43106-Feb-200923:23Nie dotyczy
Package_for_kb967574_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNie dotyczy143306-Feb-200923:23Nie dotyczy
Package_for_kb967574_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNie dotyczy1 43906-Feb-200923:23Nie dotyczy
Package_for_kb967574_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNie dotyczy1 43006-Feb-200923:23Nie dotyczy
Package_for_kb967574_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mumNie dotyczy1 43806-Feb-200923:23Nie dotyczy
Wow64_microsoft-windows-security-netlogon_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22370_none_6468ee3c3e0e7937.manifestNie dotyczy18,76306-Feb-200905:35Nie dotyczy
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji z procesorem Itanium systemu Windows Server 2008
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Ia64_microsoft-windows-netapi32_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22370_none_8d73b02c1ae444dd.manifestNie dotyczy12,04806-Feb-200905:04Nie dotyczy
Ia64_microsoft-windows-security-netlogon_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22370_none_fdf74c5c514e4f02.manifestNie dotyczy23,15606-Feb-200904:58Nie dotyczy
Package_for_kb967574_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNie dotyczy1 42506-Feb-200923:23Nie dotyczy
Package_for_kb967574_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNie dotyczy1,42706-Feb-200923:23Nie dotyczy
Package_for_kb967574_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNie dotyczy142906-Feb-200923:23Nie dotyczy
Package_for_kb967574_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNie dotyczy1 43506-Feb-200923:23Nie dotyczy
Package_for_kb967574_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNie dotyczy1,42606-Feb-200923:23Nie dotyczy
Package_for_kb967574_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mumNie dotyczy1,43406-Feb-200923:23Nie dotyczy
Wow64_microsoft-windows-security-netlogon_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22370_none_6468ee3c3e0e7937.manifestNie dotyczy18,76306-Feb-200905:35Nie dotyczy