Fokus jest przenoszony za pośrednictwem systemu windows w niewłaściwej kolejności po uruchomieniu programu trybu RemoteApp na Windows XP, Windows Vista lub Windows Server 2008 na komputerze klienckim

Dotyczy: Microsoft Windows XP Service Pack 3Windows Vista Service Pack 2Windows Server 2008 Datacenter

Pomocy technicznej dla systemu Windows Vista Service Pack 1 (SP1) kończy się w dniu 12 lipca 2011. Aby w dalszym ciągu otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń dla systemu Windows, upewnij się, że korzystasz z systemu Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2 (SP2). Więcej informacji można znaleźć w tej strony sieci web firmy Microsoft: Obsługa kończące się w niektórych wersjach systemu Windows.

Objawy


Możesz dodać aplikacji opartych na programie Microsoft Visual Basic 6.0 jako program trybu RemoteApp na serwerze terminali z systemem Windows Server 2008. Po uruchomieniu programu trybu RemoteApp na Windows XP, Windows Vista lub Windows Server 2008 na komputerze klienckim systemu windows są otwierane w określonej kolejności. Po zamknięciu okna, fokus nie jest przenoszony za pośrednictwem systemu windows w odpowiedniej kolejności. Na przykład masz aplikację, która powoduje otwarcie modalnego okna dialogowego na komputerze klienckim. Drugie okno dialogowe zostanie otwarte okno dialogowe pierwszego, a następnie drugie okno dialogowe otwiera okno dialogowe, trzeci. Po zamknięciu okna dialogowego trzeciego, można oczekiwać fokus przejść do drugiego okna dialogowego. Fokus może jednak przenieść do pierwszego okna dialogowego.

Przyczyna


Ten problem występuje z powodu problemu z obsługą porządek zdalnego aplikacji zintegrowanych lokalnie (KOLEJ) systemu Windows.

Uwaga Okno KOLEJOWEGO jest okno lokalnego klienta naśladujące okno Połączenia programów RemoteApp.

Rozwiązanie


Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona do usunięcia tylko problemu opisanego w tym artykule. Zastosuj poprawkę tylko w systemach, w których występuje problem opisany w tym artykule. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, pojawi się sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z Obsługą i Wsparciem Klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej i obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Uwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, to dlatego, że poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Ważne poprawki systemu Windows Vista i Windows Server 2008 są zawarte w tych samych pakietach. Jednakże tylko jeden z tych produktów może być wymieniony na stronie "Żądanie poprawki". Aby zażądać pakietu poprawek, który dotyczy systemu Windows Vista i Windows Server 2008, wystarczy wybrać produkt, który znajduje się na stronie.

Wymagania wstępne

Aby zastosować tę poprawkę, komputer musi działać jeden z następujących systemów operacyjnych:
 • System Windows XP z dodatkiem Service Pack 3
 • Dodatek Service Pack 1 dla systemu Windows Vista
 • Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2
 • Windows Server 2008
 • Dodatek Service Pack 2 dla systemu Windows Server 2008

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Musisz ponownie uruchomić komputer po zastosowaniu tej poprawki.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Daty i godziny odpowiadające tym plikom na komputerze lokalnym są wyświetlane w formacie czasu lokalnego oraz z uwzględnieniem bieżącego czasu letniego (DST). Data i czas może również ulec zmianie podczas wykonywania pewnych operacji na plikach.


Informacje o plikach w systemie Windows XP


Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (RTM, SPn) •zakres zostały wymienione w kolumnach "SP requirement".


• Dodatkowo do plików, które są wymienione w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu (Kbnumer.cat) jest podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 3 x86
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Lhmstscx.dll6.0.6001.224932,067,96817-Aug-200906:31x86

Informacje o plikach w systemie Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu lub etapu rozwoju (RTM, SPn) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktKamień milowyService branch
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.22xxxDodatek SP1 dla systemu Windows Vista i Windows Server 2008 z dodatkiem SP1SP1LDR
 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z oryginalnie wydanej wersji systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.
 • Pliki MANIFESTU (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk są
  wymienione osobno
  . Pliki MUM i pliki MANIFESTU oraz skojarzone pliki katalogu zabezpieczeń (.cat), są krytyczne dla utrzymania stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.
Pliki •zakres dotyczą określonego produktu lub etapu rozwoju (RTM, SPn) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

Dla wszystkich obsługiwanych wersji x 86 systemów Windows Vista i Windows Server 2008
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Aaclient.dll6.0.6001.22493136,19212-Aug-200912:19x86
Aaclient.mofNie dotyczy1 09701-Apr-200918:53Nie dotyczy
Mstscax.dll6.0.6001.224932,067,96812-Aug-200912:23x86
Mstscax.mofNie dotyczy1,96701-Apr-200918:54Nie dotyczy
Tsgqec.dll6.0.6001.224935324812-Aug-200912:24x86
Aaclient.dll6.0.6002.22197136,19212-Aug-200912:34x86
Aaclient.mofNie dotyczy1 09703-Apr-200920:41Nie dotyczy
Mstscax.dll6.0.6002.221972,067,96812-Aug-200912:37x86
Mstscax.mofNie dotyczy1,96703-Apr-200920:42Nie dotyczy
Tsgqec.dll6.0.6002.221975324812-Aug-200910:26x86
Dla wszystkich obsługiwanych wersji x 64 systemu Windows Vista i Windows Server 2008
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Aaclient.dll6.0.6001.2249315155212-Aug-200912:25x64
Aaclient.mofNie dotyczy1 09701-Apr-200915:54Nie dotyczy
Mstscax.dll6.0.6001.224932,425,34412-Aug-200912:28x64
Mstscax.mofNie dotyczy1,96701-Apr-200915:55Nie dotyczy
Tsgqec.dll6.0.6001.224934505612-Aug-200912:29x64
Aaclient.dll6.0.6002.2219715155212-Aug-200912:29x64
Aaclient.mofNie dotyczy1 09703-Apr-200920:39Nie dotyczy
Mstscax.dll6.0.6002.221972,425,34412-Aug-200912:32x64
Mstscax.mofNie dotyczy1,96703-Apr-200920:40Nie dotyczy
Tsgqec.dll6.0.6002.221974505612-Aug-200912:34x64
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 opartych na procesorach IA64
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Aaclient.dll6.0.6001.22493298,49612-Aug-200913:42IA-64
Aaclient.mofNie dotyczy1 09701-Apr-200915:54Nie dotyczy
Mstscax.dll6.0.6001.224934,935,16812-Aug-200913:46IA-64
Mstscax.mofNie dotyczy1,96701-Apr-200915:56Nie dotyczy
Tsgqec.dll6.0.6001.2249380,38412-Aug-200913:48IA-64
Aaclient.dll6.0.6002.22197298,49612-Aug-200914:02IA-64
Aaclient.mofNie dotyczy1 09703-Apr-200920:39Nie dotyczy
Mstscax.dll6.0.6002.221974,935,16812-Aug-200914:06IA-64
Mstscax.mofNie dotyczy1,96703-Apr-200920:40Nie dotyczy
Tsgqec.dll6.0.6002.2219780,38412-Aug-200914:09IA-64

Stan


Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Więcej informacji


Aby uzyskać więcej informacji o kolejności systemu windows odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcja RemoteApp usług terminalowych (TS RemoteApp) odwiedź następujące witryny firmy Microsoft w sieci Web:

Informacje o dodatkowych plikach dla systemu Windows Server 2008 i Windows Vista

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych x86 wersji systemu Windows Server 2008 i Windows Vista
Nazwa plikuPackage_for_kb967885_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,367
Data (UTC)13-Aug-2009
Godzina (UTC)09:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_for_kb967885_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,530
Data (UTC)13-Aug-2009
Godzina (UTC)09:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_for_kb967885_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 712
Data (UTC)13-Aug-2009
Godzina (UTC)09:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_for_kb967885_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 425
Data (UTC)13-Aug-2009
Godzina (UTC)09:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_for_kb967885_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,530
Data (UTC)13-Aug-2009
Godzina (UTC)09:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_for_kb967885_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,713
Data (UTC)13-Aug-2009
Godzina (UTC)09:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_867a3d5d5ce962c97bbc4e102f748394_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22493_none_d8d4c803b521dea9.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku722
Data (UTC)13-Aug-2009
Godzina (UTC)09:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_ff16dc6920430cd190ed4bfcf75990f2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22197_none_500196d5beddce83.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku722
Data (UTC)13-Aug-2009
Godzina (UTC)09:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-t..s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22493_none_30195bcbdf0c153a.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku235,762
Data (UTC)12-Aug-2009
Godzina (UTC)14:24
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-t..s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22197_none_3203cedbdc2ecfba.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku235,762
Data (UTC)12-Aug-2009
Godzina (UTC)14:21
PlatformaNie dotyczy
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych x64-bitowych wersji systemu Windows Server 2008 i Windows Vista
Nazwa plikuAmd64_605d79fd9d20c4fbd2c6cb4e52dfe40c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22493_none_a321daeaab05a34b.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 092
Data (UTC)13-Aug-2009
Godzina (UTC)09:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_cedb950973ac80ae2738aba510fe319a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22197_none_2745b94ed0be9a8c.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 092
Data (UTC)13-Aug-2009
Godzina (UTC)09:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows-t..s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22493_none_8c37f74f97698670.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku235,828
Data (UTC)12-Aug-2009
Godzina (UTC)14:21
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows-t..s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22197_none_8e226a5f948c40f0.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku235,828
Data (UTC)12-Aug-2009
Godzina (UTC)14:17
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_for_kb967885_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 375
Data (UTC)13-Aug-2009
Godzina (UTC)09:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_for_kb967885_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 540
Data (UTC)13-Aug-2009
Godzina (UTC)09:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_for_kb967885_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 722
Data (UTC)13-Aug-2009
Godzina (UTC)09:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_for_kb967885_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1433
Data (UTC)13-Aug-2009
Godzina (UTC)09:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_for_kb967885_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 540
Data (UTC)13-Aug-2009
Godzina (UTC)09:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_for_kb967885_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,723
Data (UTC)13-Aug-2009
Godzina (UTC)09:35
PlatformaNie dotyczy
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji z procesorem Itanium systemu Windows Server 2008
Nazwa plikuIa64_2e61edee049e2a96b98090153cefd3d9_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22197_none_50720eee455a46a0.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,090
Data (UTC)13-Aug-2009
Godzina (UTC)09:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuIa64_32a81f3e813ebc6d0729abd3e04972a6_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22493_none_d123b96ee1b28ff3.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,090
Data (UTC)13-Aug-2009
Godzina (UTC)09:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuIa64_microsoft-windows-t..s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22493_none_301affc1df0a1e36.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku235,795
Data (UTC)12-Aug-2009
Godzina (UTC)15:22
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuIa64_microsoft-windows-t..s-clientactivexcore_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22197_none_320572d1dc2cd8b6.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku235,795
Data (UTC)12-Aug-2009
Godzina (UTC)15:38
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_for_kb967885_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1429
Data (UTC)13-Aug-2009
Godzina (UTC)09:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_for_kb967885_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 370
Data (UTC)13-Aug-2009
Godzina (UTC)09:35
PlatformaNie dotyczy
Nazwa plikuPackage_for_kb967885_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 716
Data (UTC)13-Aug-2009
Godzina (UTC)09:35
PlatformaNie dotyczy