Jak przywrócić domyślny plik Hosts

Dotyczy: Windows 8Windows 8.1Windows 7

Podsumowanie


Ten artykuł umożliwia przywrócenie domyślnego pliku Hosts.
 

Czym jest plik Hosts

Plik Hosts jest używany przez system operacyjny do przypisania przyjaznych użytkownikom adresom hostów adresów IP (IP), które identyfikują i zlokalizują hosta w sieci IP. Plik hosts jest jednym z kilku zasobów systemowych, które zajmują się węzłami w sieci komputerowej, i jest standardową częścią implementacji numeru IP w systemie operacyjnym.

Plik Hosts zawiera wiersze tekstu składające się z adresu IP (w pierwszym polu tekstowym) oraz umieszczonej po nim co najmniej jednej nazwy hosta. Pola są rozdzielone białymi znakami (ze względów historycznych często preferowane są tabulatory, lecz używa się także spacji). Mogą występować wiersze komentarza, których początek jest oznaczony znakiem skrótu (#). Całkowicie puste wiersze w pliku są ignorowane.

Jeśli plik Hosts został zmieniony z domyślnego, resetowanie może pomóc w rozwiązaniu niektórych problemów z łącznością.

Rozwiązanie


Aby przywrócić domyślny plik Hosts, wykonaj następujące czynności przewidziane dla danego systemu operacyjnego:

Więcej informacji


Obsługa systemu Windows XP została zakończona.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014 r. Ta zmiana wpłynęła na dostępność aktualizacji oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie ochronę.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows 2003 zostało zakończone 14 lipca 2015 r.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015 r. Ta zmiana wpłynęła na dostępność aktualizacji oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie ochronę.