Poprawka: Starszy sterownik drukarki HP może ulec awarii podczas uruchamiania aplikacji 32-bitowych na komputerze, na którym jest uruchomiona 64-bitowych wersji systemu Windows 7 lub Windows Server 2008 R2

Dotyczy: Windows 7 EnterpriseWindows 7 Enterprise NWindows 7 Home Basic

Objawy


Rozważmy następujący scenariusz. Uruchomieniu aplikacji 32-bitowych na komputerze, na którym jest uruchomiona 64-bitowych wersji systemu Windows 7 lub Windows Server 2008 R2. Masz zainstalowany starszy sterownik drukarki firmy Hewlett-Packard (HP). W tym scenariuszu może nastąpić awaria sterownika drukarki. Ponadto wpisy mogą zostać zarejestrowane w raporcie raportowanie błędów systemu Windows (WER), który wskazuje sterownik drukarki HP jako przyczynę awarii.

Przyczyna


Ten problem występuje, gdy metoda EnablePDEV i DisablePDEV metody odbywa się na różne wątki w procesie Splwow64.exe.

Rozwiązanie


Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest obecnie udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak jest ona przeznaczona do usunięcia tylko problemu opisanego w tym artykule. Zastosuj ją tylko w systemach, w których występuje ten problem. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następny dodatek service Pack zawierający tę poprawkę.

Aby natychmiast rozwiązać ten problem, skontaktuj się z biurem obsługi klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej firmy Microsoft oraz informacje o pomocy technicznej odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Uwaga W wyjątkowych przypadkach opłaty za połączenie z pomocą techniczną mogą zostać anulowane, jeśli specjalista firmy Microsoft zdecyduje że określona aktualizacja, może rozwiązać Twój problem. Koszty obsługi zwykłych zastosuje się do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej aktualizacji.

Wymagania wstępne

Nie istnieją żadne wymagania wstępne dotyczące instalacji tej poprawki.

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Może być konieczne ponowne uruchomienie komputera po zastosowaniu tej poprawki.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej poprawki ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.
Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 z procesorami x64
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzina
Splwow64.exe6.1.7600.2062367,58421-Jan-201007:31
Wszystkie obsługiwane wersje z procesorem Itanium systemu Windows Server 2008 R2
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzina
Splwow64.exe6.1.7600.20623160,76821-Jan-201006:09
Uwagi dodatkowe

Pliki MANIFESTU (manifest) i pliki MUM (mum) które są instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki MANIFESTU oraz skojarzone pliki katalogu zabezpieczeń (.cat), są krytyczne dla utrzymania stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Stan


Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2 z procesorami x 64
Nazwa plikuAmd64_3190fcdd40598a7590ea5c794a10f5b0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20623_none_661aeef585db048b.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku717
Data (UTC)21-Jan-2010
Godzina (UTC)17:45
PlatformaNie dotyczy
---
Nazwa plikuAmd64_67f44546ff4949cbbc058dd452490c63_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20623_none_5e16221d27e6ac3d.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku715
Data (UTC)

21-Jan-2010
Godzina (UTC)17:45
PlatformaNie dotyczy
---

Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows-p..ng-spooler-splwow64_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20623_none_2467c32cc497734e.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2644
Data (UTC)21-Jan-2010
Godzina (UTC)08:07
PlatformaNie dotyczy
---
Nazwa plikuPackage_1_for_kb979681~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,055
Data (UTC)

21-Jan-2010
Godzina (UTC)17:45
PlatformaNie dotyczy
---

Nazwa plikuPackage_2_for_kb979681~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2 059
Data (UTC)21-Jan-2010
Godzina (UTC)17:45
PlatformaNie dotyczy
---
Nazwa plikuPackage_for_kb979681_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2,166
Data (UTC)

21-Jan-2010
Godzina (UTC)17:45
PlatformaNie dotyczy
---

Nazwa plikuX86_microsoft-windows-p..ng-spooler-splwow64_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20623_none_c84927a90c3a0218.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,846
Data (UTC)21-Jan-2010
Godzina (UTC)07:23
PlatformaNie dotyczy
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji z procesorem Itanium systemu Windows Server 2008 R2
Nazwa plikuIa64_a46c810cefc577a11829556a0f69d4a3_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20623_none_d879c2854a9bdc3b.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 072
Data (UTC)21-Jan-2010
Godzina (UTC)17:45
PlatformaNie dotyczy
---
Nazwa plikuIa64_microsoft-windows-p..ng-spooler-splwow64_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20623_none_c84acb9f0c380b14.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2 643
Data (UTC)21-Jan-2010
Godzina (UTC)07:59
PlatformaNie dotyczy
---
Nazwa plikuPackage_1_for_kb979681~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku2 072
Data (UTC)21-Jan-2010
Godzina (UTC)17:45
PlatformaNie dotyczy
---
Nazwa plikuPackage_for_kb979681_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 462
Data (UTC)21-Jan-2010
Godzina (UTC)17:45
PlatformaNie dotyczy
---
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-p..ng-spooler-splwow64_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20623_none_c84927a90c3a0218.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,846
Data (UTC)21-Jan-2010
Godzina (UTC)07:23
PlatformaNie dotyczy


Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, domniemanych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.