MS10-020: Luki w zabezpieczeniach klienta SMB umożliwiają zdalne wykonywanie kodu

Dotyczy: Windows 7 EnterpriseWindows 7 Home BasicWindows 7 Home Premium

WPROWADZENIE


Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS10-020. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Znane problemySymptomy

Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń na komputerze klienckim z systemem Windows zapisywanie dokumentów w folderach na serwerze zdalnym SMB 1.0 lub zmienianie ustawień uprawnień tych folderów może okazać się niemożliwe.

Przyczyna

W ramach tej aktualizacji zabezpieczeń zmieniono sposób, w jaki serwer SMB sprawdza poprawność deskryptora zabezpieczeń wysyłanego przez klienta. W przypadku niektórych implementacji serwerów systemu CIFS (Common Internet Files System) w systemach Windows NT 4 oraz na urządzeniach magazynujących dołączonych do sieci (NAS, network-attached storage) w odpowiedzi jest ustawiana wartość 0 zamiast faktycznej długości deskryptora zabezpieczeń. Takie działanie skutkuje niepowodzeniem sprawdzania poprawności. Z powodu tego błędu zapisywanie plików pakietu Office w udziałach SMB i w systemach bazujących na technologiach Windows NT 4, NAS i Ntbackup może być niemożliwe. Ponadto podczas próby utworzenia kopii zapasowej z udziału sieciowego w systemie Windows NT 4 może zostać zwrócony mylący komunikat o błędzie. Jest to błąd dotyczący tylko zgłaszania. Ponieważ operacje tworzenia kopii zapasowej i przywracania są przeprowadzane poprawnie, ten błąd dotyczący zgłaszania można bez obaw zignorować.

Obejście problemu

Aby obejść ten problem, plik, dla którego ma zostać utworzona kopia zapasowa, należy zapisać jako plik lokalny, a następnie skopiować go lub przenieść do folderu zdalnego bądź do zdalnego udziału sieciowego w systemie Windows NT.Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować poprawkę 983458. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
983458 Z poziomu komputera z systemem Windows z zainstalowaną aktualizacją zabezpieczeń 980232 (MS10-020) nie można zapisywać dokumentów w folderze ani zmieniać ustawień uprawnień folderów na serwerze zdalnym SMB 1.0


Więcej informacji


Ten problem był zgłaszany jako występujący w przypadku używania konkretnych wersji systemów Cisco WAAS i systemów NetApp DataOnTap. Ich producenci wydali powiązane z tym raporty. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następujące strony sieci Web.

Cisco Field Notice 63320
http://www.cisco.com/en/US/ts/fn/633/fn63320.html

NetApp NOW Customer Public Report
http://now.netapp.com/NOW/cgi-bin/bol?Type=Detail&Display=412113

Uwaga Do uzyskania dostępu do tego raportu jest wymagane konto NetApp NOW.

INFORMACJE O PLIKACH


Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemie Windows 2000

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mrxsmb.sys5.0.2195.7379416,30424-Feb-201006:46x86
Rdbss.sys5.0.2195.7376170,80016-Feb-201004:28x86
Sp3res.dll5.0.2195.72956,350,84813-May-200905:46x86

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla komputerów z procesorami x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Mrxsmb.sys5.1.2600.3675454,01624-Feb-201012:31x86SP2SP2GDR
Mrxsmb.sys5.1.2600.3675457,21624-Feb-201012:48x86SP2SP2QFE
Mrxsmb.sys5.1.2600.5944455,68024-Feb-201013:11x86SP3SP3GDR
Mrxsmb.sys5.1.2600.5944457,21624-Feb-201011:57x86SP3SP3QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 lub Windows XP Professional dla komputerów z procesorami x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Mrxsmb.sys5.2.3790.4671787,45625-Feb-201023:46x64SP2SP2GDR
Rdbss.sys5.2.3790.4671309,24825-Feb-201023:46x64SP2SP2GDR
Mrxsmb.sys5.2.3790.4671787,96825-Feb-201022:31x64SP2SP2QFE
Rdbss.sys5.2.3790.4671309,76025-Feb-201022:31x64SP2SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla komputerów z procesorami x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Mrxsmb.sys5.2.3790.4671438,78424-Feb-201015:57x86SP2SP2GDR
Rdbss.sys5.2.3790.4671177,66424-Feb-201015:57x86SP2SP2GDR
Mrxsmb.sys5.2.3790.4671439,29624-Feb-201014:41x86SP2SP2QFE
Rdbss.sys5.2.3790.4671177,66424-Feb-201014:40x86SP2SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla komputerów z procesorami IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Mrxsmb.sys5.2.3790.46711,172,48025-Feb-201023:46IA-64SP2SP2GDR
Rdbss.sys5.2.3790.4671487,93625-Feb-201023:46IA-64SP2SP2GDR
Mrxsmb.sys5.2.3790.46711,173,50425-Feb-201022:37IA-64SP2SP2QFE
Rdbss.sys5.2.3790.4671487,93625-Feb-201022:37IA-64SP2SP2QFE

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z pierwotnie wydaną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mrxsmb10.sys6.0.6000.17025211,96823-Feb-201013:14x86
Mrxsmb10.sys6.0.6000.21230211,96823-Feb-201011:30x86
Mrxsmb10.sys6.0.6001.18431212,99223-Feb-201011:32x86
Mrxsmb10.sys6.0.6001.22641212,99223-Feb-201011:30x86
Mrxsmb10.sys6.0.6002.18213212,99223-Feb-201011:10x86
Mrxsmb10.sys6.0.6002.22346212,99223-Feb-201011:16x86
Mrxsmb20.sys6.0.6000.1702558,36823-Feb-201013:14x86
Mrxsmb20.sys6.0.6000.2123058,36823-Feb-201011:30x86
Mrxsmb20.sys6.0.6001.1843178,84823-Feb-201011:32x86
Mrxsmb20.sys6.0.6001.2264179,36023-Feb-201011:30x86
Mrxsmb20.sys6.0.6002.1821379,36023-Feb-201011:10x86
Mrxsmb20.sys6.0.6002.2234679,36023-Feb-201011:16x86
Mrxsmb.sys6.0.6000.17025102,40023-Feb-201013:14x86
Mrxsmb.sys6.0.6000.21230102,91223-Feb-201011:30x86
Mrxsmb.sys6.0.6001.18431105,98423-Feb-201011:32x86
Mrxsmb.sys6.0.6001.22641106,49623-Feb-201011:30x86
Mrxsmb.sys6.0.6002.18213106,49623-Feb-201011:10x86
Mrxsmb.sys6.0.6002.22346106,49623-Feb-201011:16x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mrxsmb10.sys6.0.6000.17025272,89623-Feb-201012:00x64
Mrxsmb10.sys6.0.6000.21230272,89623-Feb-201013:32x64
Mrxsmb10.sys6.0.6001.18431273,92023-Feb-201011:46x64
Mrxsmb10.sys6.0.6001.22641273,92023-Feb-201011:48x64
Mrxsmb10.sys6.0.6002.18213273,92023-Feb-201011:32x64
Mrxsmb10.sys6.0.6002.22346273,92023-Feb-201011:28x64
Mrxsmb20.sys6.0.6000.1702579,36023-Feb-201012:00x64
Mrxsmb20.sys6.0.6000.2123079,36023-Feb-201013:32x64
Mrxsmb20.sys6.0.6001.18431105,47223-Feb-201011:46x64
Mrxsmb20.sys6.0.6001.22641106,49623-Feb-201011:48x64
Mrxsmb20.sys6.0.6002.18213106,49623-Feb-201011:32x64
Mrxsmb20.sys6.0.6002.22346106,49623-Feb-201011:28x64
Mrxsmb.sys6.0.6000.17025134,14423-Feb-201012:00x64
Mrxsmb.sys6.0.6000.21230134,65623-Feb-201013:32x64
Mrxsmb.sys6.0.6001.18431135,16823-Feb-201011:46x64
Mrxsmb.sys6.0.6001.22641135,16823-Feb-201011:48x64
Mrxsmb.sys6.0.6002.18213135,68023-Feb-201011:32x64
Mrxsmb.sys6.0.6002.22346135,68023-Feb-201011:28x64

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla komputerów z procesorami IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mrxsmb10.sys6.0.6001.18431656,89623-Feb-201011:31IA-64
Mrxsmb10.sys6.0.6001.22641656,89623-Feb-201011:31IA-64
Mrxsmb10.sys6.0.6002.18213657,92023-Feb-201011:14IA-64
Mrxsmb10.sys6.0.6002.22346657,92023-Feb-201011:14IA-64
Mrxsmb20.sys6.0.6001.18431261,63223-Feb-201011:31IA-64
Mrxsmb20.sys6.0.6001.22641262,65623-Feb-201011:30IA-64
Mrxsmb20.sys6.0.6002.18213262,65623-Feb-201011:14IA-64
Mrxsmb20.sys6.0.6002.22346263,16823-Feb-201011:14IA-64
Mrxsmb.sys6.0.6001.18431318,46423-Feb-201011:31IA-64
Mrxsmb.sys6.0.6001.22641320,00023-Feb-201011:30IA-64
Mrxsmb.sys6.0.6002.18213320,00023-Feb-201011:14IA-64
Mrxsmb.sys6.0.6002.22346320,00023-Feb-201011:14IA-64

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File namePackage_1_for_kb980232_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,021
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb980232~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size5,125
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb980232_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,184
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb980232~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size5,296
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb980232_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,028
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb980232~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size5,136
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb980232_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,029
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb980232~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size5,136
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb980232_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,663
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb980232~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size5,786
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb980232_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,505
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb980232~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size5,624
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb980232_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,505
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb980232~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size5,624
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb980232_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,603
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb980232~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size4,234
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb980232_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,598
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb980232~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size4,229
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb980232_client_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb980232_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb980232_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,357
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb980232_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,377
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb980232_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,676
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb980232_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,703
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb980232_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,961
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb980232_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,004
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb980232_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,412
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb980232_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb980232_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,672
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb980232_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,699
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb980232_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,679
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb980232_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,710
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb980232_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb980232_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb980232_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,676
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb980232_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,703
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb980232_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,691
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb980232_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,722
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb980232_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,412
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb980232_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb980232_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb980232_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb980232_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,410
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb980232_winpe_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,429
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb980232_winpe_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,414
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb980232_winpe~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,433
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:00
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,969
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_13b709f3dadf40f4fd9d63c623d3212d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21230_none_6164fb1dee74901f.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:00
PlatformNot Applicable
File nameX86_154382214969f17886e51ff0d8c2510a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22346_none_78c89e9d3903733f.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:00
PlatformNot Applicable
File nameX86_27e97a7caca6b791379773a1d7cf480d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22641_none_757740705130d9ea.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:00
PlatformNot Applicable
File nameX86_2da04ec07c2f954c6b63fcd96ebf76cf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18213_none_0e7e3e5065300bd8.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:00
PlatformNot Applicable
File nameX86_3d2508b9202025bda4bb11a69300cc86_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21230_none_2f119e6f5871bdbf.manifest
File versionNot Applicable
File size1,043
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:00
PlatformNot Applicable
File nameX86_3d9f814b3bea01b8e2aa4c0b92ba9e13_31bf3856ad364e35_6.0.6000.17025_none_cfb839c39bda3b2d.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:00
PlatformNot Applicable
File nameX86_6851049246e199fb08adc540d6fc4c4c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18431_none_a671d18643471850.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:00
PlatformNot Applicable
File nameX86_7d5a0b68952fd005083cff7fa2f76f13_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22641_none_9da55f7c066d6ade.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:00
PlatformNot Applicable
File nameX 86_85522d3d2c361a3800177498462544da_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18213_none_c4b5272c04883a20.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:00
PlatformNot Applicable
File nameX86_a8247ca1b5297fc4722bc35f4e8d6b70_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18431_none_219ba84afff51f80.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:00
PlatformNot Applicable
File nameX86_e19137b1d5bfd403b770dcfea2c19240_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22641_none_59b59b59a06e9c2e.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:00
PlatformNot Applicable
File nameX86_eae19c738710809e1f3bdd6f8af1fbed_31bf3856ad364e35_6.0.6000.17025_none_7208136ee145f655.manifest
File versionNot Applicable
File size1,043
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:00
PlatformNot Applicable
File nameX86_eb966d49d2a3de82bff0f4c2d2ed9fc1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22346_none_8c51f5c58e2eb083.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:00
PlatformNot Applicable
File nameX86_ebedd14de0e0891477207f7acf9fcd50_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18431_none_1ed04ebc6896d0d7.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:00
PlatformNot Applicable
File nameX86_eca96608d989a1872356e1f2632e096b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22346_none_896bf7be251de888.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:00
PlatformNot Applicable
File nameX86_f9e88af89fc803769327df65b79bc7cd_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18213_none_50b2a9ac2dce9876.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:00
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6000.17025_none_86ad8c514e53fde0.manifest
File versionNot Applicable
File size7,160
Date (UTC)23-Feb-2010
Time (UTC)17:53
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21230_none_872759a4677e380f.manifest
File versionNot Applicable
File size7,160
Date (UTC)23-Feb-2010
Time (UTC)15:56
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18431_none_888523a74b860f4b.manifest
File versionNot Applicable
File size7,160
Date (UTC)23-Feb-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22641_none_8903f26c64abc82d.manifest
File versionNot Applicable
File size7,160
Date (UTC)23-Feb-2010
Time (UTC)16:14
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18213_none_8a8337e1489a5c62.manifest
File versionNot Applicable
File size7,160
Date (UTC)23-Feb-2010
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22346_none_8aef65c661cd9c04.manifest
File versionNot Applicable
File size7,160
Date (UTC)23-Feb-2010
Time (UTC)22:20
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6000.17025_none_88e3f6638cab3151.manifest
File versionNot Applicable
File size6,960
Date (UTC)23-Feb-2010
Time (UTC)17:53
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21230_none_895dc3b6a5d56b80.manifest
File versionNot Applicable
File size6,960
Date (UTC)23-Feb-2010
Time (UTC)15:56
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18431_none_8abb8db989dd42bc.manifest
File versionNot Applicable
File size6,960
Date (UTC)23-Feb-2010
Time (UTC)18:55
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22641_none_8b3a5c7ea302fb9e.manifest
File versionNot Applicable
File size6,960
Date (UTC)23-Feb-2010
Time (UTC)16:14
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18213_none_8cb9a1f386f18fd3.manifest
File versionNot Applicable
File size6,960
Date (UTC)23-Feb-2010
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22346_none_8d25cfd8a024cf75.manifest
File versionNot Applicable
File size6,960
Date (UTC)23-Feb-2010
Time (UTC)22:20
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6000.17025_none_7d9a6dfd5402bf7e.manifest
File versionNot Applicable
File size8,844
Date (UTC)23-Feb-2010
Time (UTC)17:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21230_none_7e143b506d2cf9ad.manifest
File versionNot Applicable
File size8,844
Date (UTC)23-Feb-2010
Time (UTC)15:49
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18431_none_7f7205535134d0e9.manifest
File versionNot Applicable
File size8,844
Date (UTC)23-Feb-2010
Time (UTC)18:47
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22641_none_7ff0d4186a5a89cb.manifest
File versionNot Applicable
File size8,844
Date (UTC)23-Feb-2010
Time (UTC)16:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18213_none_8170198d4e491e00.manifest
File versionNot Applicable
File size8,844
Date (UTC)23-Feb-2010
Time (UTC)14:53
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22346_none_81dc4772677c5da2.manifest
File versionNot Applicable
File size8,844
Date (UTC)23-Feb-2010
Time (UTC)22:15
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_03c0ecef2317b52a561a886f5cb0132b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22346_none_579461cd2383e8cf.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_0f963eac033a59a4937d2d20596ee245_31bf3856ad364e35_6.0.6000.17025_none_391de757d138b757.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_3d1f4c773c846ef96c08f208c3d8b723_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22641_none_0dd3b28de575c171.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_3ffb57141064233f7fc3c6d7031c0824_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18213_none_be47ca19621d2ecf.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_58acacad249ad7f06a7f0595ae8d8830_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22346_none_1c097ef208527c8f.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_642ef564402f7b2569d62087a01879b8_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21230_none_a5101489242136af.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_76ff34049ccfd43bf3f1686d96641e03_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22641_none_d6d5e1fa300f322d.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_78827e0eda61fd11b925d646adeadecd_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18431_none_3496bcaef9885062.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_9280802ab9c78be94e1ecfc18a356a7d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22346_none_278f7d517d73a392.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_b4f65525b9aeca453943b052fe6516f9_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18213_none_10521d99f1d1d113.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_c0f7e59cee47aa712c52b947d67d6d77_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18431_none_a1ec742c2057808d.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d07b2bfc10947f56b959af1ec72e1846_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18213_none_2a9e89650412ef1a.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d8dad89243e72ec89e312a2f119e9ea7_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21230_none_c18d32df4a5cb6a5.manifest
File versionNot Applicable
File size1,049
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_dcd15021e5bd00980cf1f5515dffcbb5_31bf3856ad364e35_6.0.6000.17025_none_db92bc40332c4fb7.manifest
File versionNot Applicable
File size1,049
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e8d86d690ad01e46ef7eee87cf2a6bc2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18431_none_7bae21d866db28eb.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f278bbe499269ed42f26437519d8d8e8_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22641_none_78368d752928549b.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6000.17025_none_e2cc27d506b16f16.manifest
File versionNot Applicable
File size7,427
Date (UTC)23-Feb-2010
Time (UTC)19:35
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21230_none_e345f5281fdba945.manifest
File versionNot Applicable
File size7,427
Date (UTC)23-Feb-2010
Time (UTC)18:53
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18431_none_e4a3bf2b03e38081.manifest
File versionNot Applicable
File size7,427
Date (UTC)23-Feb-2010
Time (UTC)18:45
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22641_none_e5228df01d093963.manifest
File versionNot Applicable
File size7,427
Date (UTC)23-Feb-2010
Time (UTC)16:38
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18213_none_e6a1d36500f7cd98.manifest
File versionNot Applicable
File size7,427
Date (UTC)23-Feb-2010
Time (UTC)19:02
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22346_none_e70e014a1a2b0d3a.manifest
File versionNot Applicable
File size7,427
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)01:49
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6000.17025_none_e50291e74508a287.manifest
File versionNot Applicable
File size6,972
Date (UTC)23-Feb-2010
Time (UTC)19:35
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21230_none_e57c5f3a5e32dcb6.manifest
File versionNot Applicable
File size6,972
Date (UTC)23-Feb-2010
Time (UTC)18:53
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18431_none_e6da293d423ab3f2.manifest
File versionNot Applicable
File size6,972
Date (UTC)23-Feb-2010
Time (UTC)18:45
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22641_none_e758f8025b606cd4.manifest
File versionNot Applicable
File size6,972
Date (UTC)23-Feb-2010
Time (UTC)16:38
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18213_none_e8d83d773f4f0109.manifest
File versionNot Applicable
File size6,972
Date (UTC)23-Feb-2010
Time (UTC)19:02
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22346_none_e9446b5c588240ab.manifest
File versionNot Applicable
File size6,972
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)01:49
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6000.17025_none_d9b909810c6030b4.manifest
File versionNot Applicable
File size9,112
Date (UTC)23-Feb-2010
Time (UTC)19:26
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21230_none_da32d6d4258a6ae3.manifest
File versionNot Applicable
File size9,112
Date (UTC)23-Feb-2010
Time (UTC)18:44
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18431_none_db90a0d70992421f.manifest
File versionNot Applicable
File size9,112
Date (UTC)23-Feb-2010
Time (UTC)18:38
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22641_none_dc0f6f9c22b7fb01.manifest
File versionNot Applicable
File size9,112
Date (UTC)23-Feb-2010
Time (UTC)16:26
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18213_none_dd8eb51106a68f36.manifest
File versionNot Applicable
File size9,112
Date (UTC)23-Feb-2010
Time (UTC)18:56
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22346_none_ddfae2f61fd9ced8.manifest
File versionNot Applicable
File size9,112
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)01:43
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb980232_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,039
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb980232~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size5,155
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb980232_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,204
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb980232~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size5,328
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb980232_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,046
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb980232~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size5,166
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb980232_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,047
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb980232~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size5,166
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb980232_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,689
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb980232~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size5,824
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb980232_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,529
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb980232~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size5,660
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb980232_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,529
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb980232~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size5,660
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb980232_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,619
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb980232~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size4,260
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb980232_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,614
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb980232~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size4,255
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb980232_client_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,424
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb980232_client_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb980232_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,365
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb980232_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,385
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb980232_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,688
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb980232_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,715
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb980232_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,973
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb980232_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,016
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb980232_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb980232_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb980232_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,684
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb980232_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,711
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb980232_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,689
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb980232_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,720
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb980232_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,424
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb980232_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb980232_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,688
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb980232_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,715
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb980232_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,701
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb980232_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,732
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb980232_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb980232_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb980232_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,428
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb980232_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,447
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb980232_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,418
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb980232_winpe_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,437
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb980232_winpe_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb980232_winpe~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,441
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size4,001
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla komputerów z procesorami IA-64

File nameIa64_39039b683ed3462c85101a813723a8fd_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22641_none_75309047d0ff86f8.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:00
PlatformNot Applicable
File nameIa64_471d8fd2f041a2951b20911d69429e06_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22346_none_d0df6be120859b47.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:00
PlatformNot Applicable
File nameIa64_4c8eab70d4e49db7fe41befafe9a820c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22641_none_cdb78c32f59c26de.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:00
PlatformNot Applicable
File nameIa64_6b65b9abc217f92c1d60034bc073a56c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22346_none_9d406ceb83d67006.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:00
PlatformNot Applicable
File nameIa64_7028952ce726126027204fe2af4b1c39_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18213_none_d490e0f2fdce62b8.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:00
PlatformNot Applicable
File nameIa64_89006d692e259d46959fb0911917b102_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18213_none_45963d4512187fab.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:00
PlatformNot Applicable
File nameIa64_ab5bc45f0fbff2c230b03a5dcfd71f01_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18431_none_4a35c16104e90d64.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:00
PlatformNot Applicable
File nameIa64_ababf8987be8fb799684f3e415651455_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22641_none_1f593dabe8a8dfa9.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:00
PlatformNot Applicable
File nameIa64_c64e736f2d5f17542df14dfee0923ed4_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18431_none_26f526641f9a1317.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:00
PlatformNot Applicable
File nameIa64_cc46c3a5f11bb75966451a433294f709_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18213_none_10dd2c525af4ad31.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:00
PlatformNot Applicable
File nameIa64_d48dc73cf7d4b26b28983c153e2a0e77_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22346_none_f7badba1b2a42184.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:00
PlatformNot Applicable
File nameIa64_f3bf06a3516b97e8cb119826dd9b77e7_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18431_none_7e689837d34ff49a.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:00
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18431_none_8886c79d4b841847.manifest
File versionNot Applicable
File size7,420
Date (UTC)23-Feb-2010
Time (UTC)15:45
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22641_none_8905966264a9d129.manifest
File versionNot Applicable
File size7,420
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)05:18
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18213_none_8a84dbd74898655e.manifest
File versionNot Applicable
File size7,420
Date (UTC)23-Feb-2010
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22346_none_8af109bc61cba500.manifest
File versionNot Applicable
File size7,420
Date (UTC)23-Feb-2010
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18431_none_8abd31af89db4bb8.manifest
File versionNot Applicable
File size6,966
Date (UTC)23-Feb-2010
Time (UTC)15:45
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22641_none_8b3c0074a301049a.manifest
File versionNot Applicable
File size6,966
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)05:18
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18213_none_8cbb45e986ef98cf.manifest
File versionNot Applicable
File size6,966
Date (UTC)23-Feb-2010
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22346_none_8d2773cea022d871.manifest
File versionNot Applicable
File size6,966
Date (UTC)23-Feb-2010
Time (UTC)15:02
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18431_none_7f73a9495132d9e5.manifest
File versionNot Applicable
File size9,103
Date (UTC)23-Feb-2010
Time (UTC)15:39
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22641_none_7ff2780e6a5892c7.manifest
File versionNot Applicable
File size9,103
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)05:13
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18213_none_8171bd834e4726fc.manifest
File versionNot Applicable
File size9,103
Date (UTC)23-Feb-2010
Time (UTC)14:56
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22346_none_81ddeb68677a669e.manifest
File versionNot Applicable
File size9,103
Date (UTC)23-Feb-2010
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb980232_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,030
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb980232~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size5,140
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb980232_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,035
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb980232~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size5,149
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb980232_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,037
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb980232~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size5,151
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb980232_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,355
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb980232~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size5,476
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb980232_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,355
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb980232~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size5,476
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb980232_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb980232_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb980232_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,516
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb980232_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,539
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb980232_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,684
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb980232_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,715
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb980232_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb980232_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb980232_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,520
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb980232_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,543
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb980232_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,696
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb980232_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,727
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb980232_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb980232_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb980232_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,424
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb980232_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:00
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,698
Date (UTC)24-Feb-2010
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable

Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.1.7600.16xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMLDR
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mrxsmb10.sys6.1.7600.16539221,69627-Feb-201007:32x86
Mrxsmb10.sys6.1.7600.20655221,69627-Feb-201007:33x86
Mrxsmb20.sys6.1.7600.1653995,74427-Feb-201007:32x86
Mrxsmb20.sys6.1.7600.2065595,74427-Feb-201007:33x86
Mrxsmb.sys6.1.7600.16539123,39227-Feb-201007:32x86
Mrxsmb.sys6.1.7600.20655123,39227-Feb-201007:33x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mrxsmb10.sys6.1.7600.16539286,72027-Feb-201007:52x64
Mrxsmb10.sys6.1.7600.20655286,72027-Feb-201007:52x64
Mrxsmb20.sys6.1.7600.16539125,95227-Feb-201007:52x64
Mrxsmb20.sys6.1.7600.20655125,95227-Feb-201007:52x64
Mrxsmb.sys6.1.7600.16539157,69627-Feb-201007:52x64
Mrxsmb.sys6.1.7600.20655157,69627-Feb-201007:52x64

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mrxsmb10.sys6.1.7600.16539672,76827-Feb-201006:54IA-64
Mrxsmb10.sys6.1.7600.20655672,76827-Feb-201007:11IA-64
Mrxsmb20.sys6.1.7600.16539305,66427-Feb-201006:54IA-64
Mrxsmb20.sys6.1.7600.20655305,66427-Feb-201007:11IA-64
Mrxsmb.sys6.1.7600.16539366,08027-Feb-201006:54IA-64
Mrxsmb.sys6.1.7600.20655366,08027-Feb-201007:11IA-64

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File namePackage_1_for_kb980232_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,059
Date (UTC)28-Feb-2010
Time (UTC)00:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb980232~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size5,163
Date (UTC)28-Feb-2010
Time (UTC)00:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb980232_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,064
Date (UTC)28-Feb-2010
Time (UTC)00:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb980232~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size5,171
Date (UTC)28-Feb-2010
Time (UTC)00:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb980232_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,921
Date (UTC)28-Feb-2010
Time (UTC)00:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb980232_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,958
Date (UTC)28-Feb-2010
Time (UTC)00:05
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,657
Date (UTC)28-Feb-2010
Time (UTC)00:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_5c05366f97a695dc18b50d799aa4fc19_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16539_none_9d7182f37125cc7f.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)28-Feb-2010
Time (UTC)00:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_5e09365f88e37cec6dadde2d18722e44_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20655_none_56b1b7eccf3d6423.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)28-Feb-2010
Time (UTC)00:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_7049588f189ec6cc3fa1ab157e8e003b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16539_none_45dbd620f03cb50a.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)28-Feb-2010
Time (UTC)00:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_d69ee71abbba4f0bbae404dfae9be3c3_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20655_none_78a305418ac16773.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)28-Feb-2010
Time (UTC)00:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_ed71e04fcadfefdb319a5e59e8f3bdad_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20655_none_9253856e854a95bf.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)28-Feb-2010
Time (UTC)00:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_fdd2b6e6d6207abfd6f5229a3ae0413b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16539_none_ba6656666d451ba2.manifest
File versionNot Applicable
File size701
Date (UTC)28-Feb-2010
Time (UTC)00:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16539_none_88b4f63cac9616eb.manifest
File versionNot Applicable
File size3,962
Date (UTC)27-Feb-2010
Time (UTC)12:39
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20655_none_8924f207c5c7893b.manifest
File versionNot Applicable
File size3,962
Date (UTC)27-Feb-2010
Time (UTC)12:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16539_none_8aeb604eeaed4a5c.manifest
File versionNot Applicable
File size4,035
Date (UTC)27-Feb-2010
Time (UTC)12:39
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20655_none_8b5b5c1a041ebcac.manifest
File versionNot Applicable
File size4,035
Date (UTC)27-Feb-2010
Time (UTC)12:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16539_none_7fa1d7e8b244d889.manifest
File versionNot Applicable
File size4,757
Date (UTC)27-Feb-2010
Time (UTC)12:28
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20655_none_8011d3b3cb764ad9.manifest
File versionNot Applicable
File size4,757
Date (UTC)27-Feb-2010
Time (UTC)12:08
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_23363b1ffa2ef28553ea22fb065d5dd2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16539_none_3d3919fb006ff1e4.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)28-Feb-2010
Time (UTC)00:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_362f7971e4e9d0475e08ea22b4252306_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16539_none_5bae443959e5e656.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)28-Feb-2010
Time (UTC)00:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_aba71425b902cf6172a5f2ab2a31693d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20655_none_1094ce797ff2eeb8.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)28-Feb-2010
Time (UTC)00:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ae02639081fbc1284616dc204e921074_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20655_none_352d1f7293399324.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)28-Feb-2010
Time (UTC)00:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d236a0daed51fe4dae3f144ca5183f96_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20655_none_5fdc16a68f13f56e.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)28-Feb-2010
Time (UTC)00:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e050df423ddcf88da90e259b68cac87a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16539_none_01a66950a2e4a8dd.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)28-Feb-2010
Time (UTC)00:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16539_none_e4d391c064f38821.manifest
File versionNot Applicable
File size3,966
Date (UTC)27-Feb-2010
Time (UTC)15:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20655_none_e5438d8b7e24fa71.manifest
File versionNot Applicable
File size3,966
Date (UTC)27-Feb-2010
Time (UTC)16:02
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16539_none_e709fbd2a34abb92.manifest
File versionNot Applicable
File size4,039
Date (UTC)27-Feb-2010
Time (UTC)15:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20655_none_e779f79dbc7c2de2.manifest
File versionNot Applicable
File size4,039
Date (UTC)27-Feb-2010
Time (UTC)16:02
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16539_none_dbc0736c6aa249bf.manifest
File versionNot Applicable
File size4,761
Date (UTC)27-Feb-2010
Time (UTC)15:43
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20655_none_dc306f3783d3bc0f.manifest
File versionNot Applicable
File size4,761
Date (UTC)27-Feb-2010
Time (UTC)15:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb980232_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,077
Date (UTC)28-Feb-2010
Time (UTC)00:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb980232~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size5,193
Date (UTC)28-Feb-2010
Time (UTC)00:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb980232_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,300
Date (UTC)28-Feb-2010
Time (UTC)00:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb980232~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size5,423
Date (UTC)28-Feb-2010
Time (UTC)00:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb980232_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,151
Date (UTC)28-Feb-2010
Time (UTC)00:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb980232_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,192
Date (UTC)28-Feb-2010
Time (UTC)00:05
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,885
Date (UTC)28-Feb-2010
Time (UTC)00:05
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameIa64_0cba996c3ab0c01d08160eb1a68ea0ee_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20655_none_02f6612d4f351270.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)28-Feb-2010
Time (UTC)00:05
PlatformNot Applicable
File nameIa64_17b55589763699c77384365df73efb78_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16539_none_26c3334052d841d3.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)28-Feb-2010
Time (UTC)00:05
PlatformNot Applicable
File nameIa64_4ba839b643ada1aec09ed43e0789970f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20655_none_805e46de94937ff1.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)28-Feb-2010
Time (UTC)00:05
PlatformNot Applicable
File nameIa64_a3f2eeaf59756c88d4fbf77e313f7ea6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16539_none_3952e7608ffb6da4.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)28-Feb-2010
Time (UTC)00:05
PlatformNot Applicable
File nameIa64_aa88c98d99c02ed550e5658ead73c17c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20655_none_9c9590caaa583ed2.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)28-Feb-2010
Time (UTC)00:05
PlatformNot Applicable
File nameIa64_e75530bf6ecea58b01b4ff9c7c15ee3f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16539_none_8cf59f1ee04457e3.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)28-Feb-2010
Time (UTC)00:05
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16539_none_88b69a32ac941fe7.manifest
File versionNot Applicable
File size3,964
Date (UTC)27-Feb-2010
Time (UTC)13:37
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smb10-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20655_none_892695fdc5c59237.manifest
File versionNot Applicable
File size3,964
Date (UTC)27-Feb-2010
Time (UTC)14:17
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16539_none_8aed0444eaeb5358.manifest
File versionNot Applicable
File size4,037
Date (UTC)27-Feb-2010
Time (UTC)13:37
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20655_none_8b5d0010041cc5a8.manifest
File versionNot Applicable
File size4,037
Date (UTC)27-Feb-2010
Time (UTC)14:17
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16539_none_7fa37bdeb242e185.manifest
File versionNot Applicable
File size4,759
Date (UTC)27-Feb-2010
Time (UTC)13:27
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20655_none_801377a9cb7453d5.manifest
File versionNot Applicable
File size4,759
Date (UTC)27-Feb-2010
Time (UTC)14:07
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb980232_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,290
Date (UTC)28-Feb-2010
Time (UTC)00:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb980232~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size5,404
Date (UTC)28-Feb-2010
Time (UTC)00:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb980232_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,669
Date (UTC)28-Feb-2010
Time (UTC)00:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb980232_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,692
Date (UTC)28-Feb-2010
Time (UTC)00:05
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,667
Date (UTC)28-Feb-2010
Time (UTC)00:05
PlatformNot Applicable