Występuje obniżenie wydajności we/wy pod obciążeniem ciężkich dysku na komputerze z systemem Windows Server 2008 R2 lub systemem Windows 7


Objawy


O 20 procent pod obciążeniem ciężkich dysku zmniejsza wydajność komputera, na którym jest uruchomiony system Windows Server 2008 R2 lub Windows 7.

Ten problem zwykle występuje na komputerze, który ma więcej niż 8 procesorów.

Rozwiązanie


Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Zastosuj poprawkę tylko w systemach, w których występuje problem opisany w tym artykule. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, pojawi się sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z Obsługą i Wsparciem Klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej i obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Uwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, to dlatego, że poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Poprawka dostępna jest jedynie dla systemu Windows 7 lub Windows Server 2008 R2

Informacje dotyczące rejestru

Aby użyć poprawki w tym pakiecie, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje wcześniej wydanej poprawki.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej poprawki instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Daty i godziny odpowiadające tym plikom na komputerze lokalnym są wyświetlane w formacie czasu lokalnego, wraz z Twoim bieżącym bias czasu letniego (DST). Dodatkowo, daty mogą ulec zmianie podczas wykonywania pewnych operacji na plikach.
Informacje o plikach w systemie Windows 7 i Windows Server 2008 R2
Ważne Poprawki systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2 są zawarte w tych samych opakowaniach. Jednak poprawki na stronie żądanie poprawki są wymienione w obu systemach operacyjnych. Aby zażądać pakietu poprawek, który dotyczy jednej lub obu systemów operacyjnych, wybierz poprawkę, która jest wyświetlana w obszarze "Windows 7/Windows Server 2008 R2" na stronie. Zawsze sprawdzaj w sekcji „Stosuje się do”, do jakiego systemu operacyjnego dotyczy każda z poprawek.
  • Pliki MANIFESTU (.manifest) i pliki MUM (.mum) zainstalowane dla każdego środowiska są wymienione osobno w sekcji "Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Server 2008 R2 i Windows 7". Pliki MUM i pliki MANIFESTU oraz skojarzone zabezpieczeń pliki wykazu (.cat), są bardzo ważne dla utrzymania stanu zaktualizowanego składnika. Pliki katalogu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 x86
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Ntkrnlpa.exe6.1.7600.206853,955,08007-Apr-201007:38Nie dotyczy
Ntoskrnl.exe6.1.7600.206853,899,78407-Apr-201007:38Nie dotyczy
Dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2 z procesorami x64
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Ntoskrnl.exe6.1.7600.206855,484,94407-Apr-201007:51x64
Ntkrnlpa.exe6.1.7600.206853,955,08007-Apr-201007:38Nie dotyczy
Ntoskrnl.exe6.1.7600.206853,899,78407-Apr-201007:38Nie dotyczy
Dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 z procesorami IA-64
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Ntoskrnl.exe6.1.7600.2068511,116,43207-Apr-201006:19IA-64
Ntkrnlpa.exe6.1.7600.206853,955,08007-Apr-201007:38Nie dotyczy
Ntoskrnl.exe6.1.7600.206853,899,78407-Apr-201007:38Nie dotyczy

Obejście problemu


Ważne Niniejsza sekcja, metoda lub zadanie zawiera informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Jednak niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może spowodować poważne problemy. W związku z tym upewnij się, że wykonujesz następujące kroki ostrożnie. Aby zapewnić sobie dodatkową ochronę, wykonaj kopię zapasową rejestru przed przystąpieniem do modyfikacji. Wtedy będziesz mógł przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji na temat wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 jak wykonać kopię zapasową i przywrócić rejestr w systemie Windows
Aby obejść ten problem, Dodaj następujący wpis rejestru do rejestru, a następnie ustaw wartość 1:
Location:  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\kernelName:  MaximumDpcQueueDepth
Type: REG_DWORD
Value: 1

Stan


Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Więcej informacji


Aby uzyskać więcej informacji na temat organizacji kolejki DPC odwiedź następujące witryny:Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Informacje o dodatkowych plikach

Informacje o dodatkowych plikach dla systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 z procesorami x86
Nazwa plikuUpdate.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,674
Data (UTC)07-Apr-2010
Godzina (UTC)11:33
Nazwa plikuX86_47a3171ee4a15500c8d9365c407ee7dc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20685_none_655336761f0e1360.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku697
Data (UTC)07-Apr-2010
Godzina (UTC)11:33
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20685_none_6c90585b2e9441f1.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku16,151
Data (UTC)07-Apr-2010
Godzina (UTC)08:09
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2 z procesorami x 64
Nazwa plikuAmd64_0a3952afcd841f6ab7eee2ca22bcaaf8_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20685_none_37e35d8dad5b9f77.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku701
Data (UTC)07-Apr-2010
Godzina (UTC)11:33
Nazwa plikuAmd64_47a3171ee4a15500c8d9365c407ee7dc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20685_none_c171d1f9d76b8496.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku699
Data (UTC)07-Apr-2010
Godzina (UTC)11:33
Nazwa plikuAmd64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20685_none_c8aef3dee6f1b327.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku15,291
Data (UTC)07-Apr-2010
Godzina (UTC)09:11
Nazwa plikuUpdate.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1,906
Data (UTC)07-Apr-2010
Godzina (UTC)11:33
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20685_none_6c90585b2e9441f1.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku16,151
Data (UTC)07-Apr-2010
Godzina (UTC)08:09
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 z procesorami IA-64
Nazwa plikuIa64_47a3171ee4a15500c8d9365c407ee7dc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20685_none_6554da6c1f0c1c5c.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku698
Data (UTC)07-Apr-2010
Godzina (UTC)11:33
Nazwa plikuIa64_cf0a0e54b2032d7412234572dfef8d07_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20685_none_dbb6268a84c2e7e6.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku699
Data (UTC)07-Apr-2010
Godzina (UTC)11:33
Nazwa plikuIa64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20685_none_6c91fc512e924aed.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku15,289
Data (UTC)07-Apr-2010
Godzina (UTC)09:09
Nazwa plikuUpdate.mum
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku1 684
Data (UTC)07-Apr-2010
Godzina (UTC)11:33
Nazwa plikuX86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20685_none_6c90585b2e9441f1.manifest
Wersja plikuNie dotyczy
Rozmiar pliku16,151
Data (UTC)07-Apr-2010
Godzina (UTC)08:09