MS10-055: Luka w zabezpieczeniach kodera-dekodera Cinepak umożliwia zdalne wykonywanie kodu

Dotyczy: Windows 7 EnterpriseWindows 7 Home BasicWindows 7 Home Premium

WPROWADZENIE


Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS10-055. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji


Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

 • Próba zainstalowania tej aktualizacji zabezpieczeń w nieobsługiwanym systemie operacyjnym może się zakończyć pozorną instalacją tej aktualizacji. Użytkownik nie otrzyma na przykład komunikatu o błędzie z informacją, że aktualizacja nie może zostać zainstalowana w systemie. W tym scenariuszu pliki binarne nie zostaną jednak zainstalowane.

INFORMACJE O PLIKACH


Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Iccvid.dll1.10.0.1380,38417-Jun-201014:03x86SP3SP3GDR
Iccvid.dll1.10.0.1380,38417-Jun-201014:02x86SP3SP3QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2003 i Windows XP Professional dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Wiccvid.dll1.10.0.1378,33625-Jun-201007:05x86SP2SP2GDR\WOW
Wiccvid.dll1.10.0.1378,33625-Jun-201007:00x86SP2SP2QFE\WOW

Informacje o plikach w systemie Windows Vista

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.0.6000.16xxxWindows VistaWersja RTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaWersja RTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista z dodatkiem SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista z dodatkiem SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista z dodatkiem SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista z dodatkiem SP2SP2LDR
 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z pierwotnie wydaną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Iccvid.dll1.10.0.1381,92027-May-201019:16x86
Ir32_32.dll3.24.15.3197,63202-Nov-200609:46x86
Iccvid.dll1.10.0.1381,92027-May-201019:11x86
Ir32_32.dll3.24.15.3197,63227-May-201019:11x86
Iccvid.dll1.10.0.1381,92027-May-201020:08x86
Ir32_32.dll3.24.15.3197,63202-Nov-200609:46x86
Iccvid.dll1.10.0.1381,92028-May-201016:14x86
Ir32_32.dll3.24.15.3197,63228-May-201016:14x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Iccvid.dll1.10.0.1381,92027-May-201019:16x86
Ir32_32.dll3.24.15.3197,63202-Nov-200609:46x86
Iccvid.dll1.10.0.1381,92027-May-201019:11x86
Ir32_32.dll3.24.15.3197,63227-May-201019:11x86
Iccvid.dll1.10.0.1381,92027-May-201020:08x86
Ir32_32.dll3.24.15.3197,63202-Nov-200609:46x86
Iccvid.dll1.10.0.1381,92028-May-201016:14x86
Ir32_32.dll3.24.15.3197,63228-May-201016:14x86

Informacje o dodatkowych plikach dla systemu Windows Vista

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x86

File namePackage_1_for_kb982665_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,738
Date (UTC)31-May-2010
Time (UTC)04:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb982665~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,451
Date (UTC)31-May-2010
Time (UTC)04:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb982665_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,738
Date (UTC)31-May-2010
Time (UTC)04:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb982665~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,451
Date (UTC)31-May-2010
Time (UTC)04:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982665_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,342
Date (UTC)31-May-2010
Time (UTC)04:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982665_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,361
Date (UTC)31-May-2010
Time (UTC)04:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982665_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,354
Date (UTC)31-May-2010
Time (UTC)04:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982665_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,373
Date (UTC)31-May-2010
Time (UTC)04:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982665_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,689
Date (UTC)31-May-2010
Time (UTC)04:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982665_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,720
Date (UTC)31-May-2010
Time (UTC)04:38
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,394
Date (UTC)31-May-2010
Time (UTC)04:38
PlatformNot Applicable
File nameX86_633aa1be6c5105615d2cbfe464bc36ac_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22702_none_58f0a9551a86575d.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)31-May-2010
Time (UTC)04:38
PlatformNot Applicable
File nameX86_a19085dc5946190f71bc69f0d0c6b858_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22414_none_55a0f7a379967191.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)31-May-2010
Time (UTC)04:38
PlatformNot Applicable
File nameX86_b54ffbbe1b57089a152b0afe7af95e43_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18263_none_6295d6b42b4f85a2.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)31-May-2010
Time (UTC)04:38
PlatformNot Applicable
File nameX86_ea85c9ab11f1187d506953b5cab7b9cc_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18483_none_7af399ebb8bfe072.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)31-May-2010
Time (UTC)04:38
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-vcm-core-codecs_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18483_none_6c4f4a27d8adea21.manifest
File versionNot Applicable
File size6,933
Date (UTC)31-May-2010
Time (UTC)04:38
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-vcm-core-codecs_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22702_none_6d2e69d4f18b8b5a.manifest
File versionNot Applicable
File size6,531
Date (UTC)27-May-2010
Time (UTC)20:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-vcm-core-codecs_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18263_none_6e4b5dcdd5c4048a.manifest
File versionNot Applicable
File size6,933
Date (UTC)31-May-2010
Time (UTC)04:38
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-vcm-core-codecs_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22414_none_6f0c0c64eeb82f1d.manifest
File versionNot Applicable
File size6,531
Date (UTC)28-May-2010
Time (UTC)18:01
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_633aa1be6c5105615d2cbfe464bc36ac_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22702_none_b50f44d8d2e3c893.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)31-May-2010
Time (UTC)04:38
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_a19085dc5946190f71bc69f0d0c6b858_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22414_none_b1bf932731f3e2c7.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)31-May-2010
Time (UTC)04:38
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_b54ffbbe1b57089a152b0afe7af95e43_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18263_none_beb47237e3acf6d8.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)31-May-2010
Time (UTC)04:38
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ea85c9ab11f1187d506953b5cab7b9cc_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18483_none_d712356f711d51a8.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)31-May-2010
Time (UTC)04:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb982665_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,746
Date (UTC)31-May-2010
Time (UTC)04:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb982665~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,461
Date (UTC)31-May-2010
Time (UTC)04:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb982665_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,746
Date (UTC)31-May-2010
Time (UTC)04:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb982665~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,461
Date (UTC)31-May-2010
Time (UTC)04:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982665_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,350
Date (UTC)31-May-2010
Time (UTC)04:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982665_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,369
Date (UTC)31-May-2010
Time (UTC)04:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982665_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,362
Date (UTC)31-May-2010
Time (UTC)04:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982665_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,381
Date (UTC)31-May-2010
Time (UTC)04:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982665_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,699
Date (UTC)31-May-2010
Time (UTC)04:38
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982665_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,730
Date (UTC)31-May-2010
Time (UTC)04:38
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,402
Date (UTC)31-May-2010
Time (UTC)04:38
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-vcm-core-codecs_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18483_none_6c4f4a27d8adea21.manifest
File versionNot Applicable
File size6,933
Date (UTC)31-May-2010
Time (UTC)04:39
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-vcm-core-codecs_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22702_none_6d2e69d4f18b8b5a.manifest
File versionNot Applicable
File size6,531
Date (UTC)27-May-2010
Time (UTC)20:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-vcm-core-codecs_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18263_none_6e4b5dcdd5c4048a.manifest
File versionNot Applicable
File size6,933
Date (UTC)31-May-2010
Time (UTC)04:39
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-vcm-core-codecs_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22414_none_6f0c0c64eeb82f1d.manifest
File versionNot Applicable
File size6,531
Date (UTC)28-May-2010
Time (UTC)18:01
PlatformNot Applicable

Informacje o plikach w systemie Windows 7

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.1.7600.16xxxWindows 7Wersja RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7Wersja RTMLDR
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemu Windows 7”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Iccvid.dll1.10.0.1382,94429-Jul-201006:30x86
Ir32_32.dll3.24.15.3197,63229-Jul-201006:30x86
Iccvid.dll1.10.0.1382,94429-Jul-201006:17x86
Ir32_32.dll3.24.15.3197,63229-Jul-201006:17x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Iccvid.dll1.10.0.1382,94429-Jul-201006:30x86
Ir32_32.dll3.24.15.3197,63214-Jul-200901:15x86
Iccvid.dll1.10.0.1382,94429-Jul-201006:17x86
Ir32_32.dll3.24.15.3197,63214-Jul-200901:15x86

Informacje o dodatkowych plikach dla systemu Windows 7

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File namePackage_1_for_kb982665_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,776
Date (UTC)29-Jul-2010
Time (UTC)15:52
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb982665~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,485
Date (UTC)29-Jul-2010
Time (UTC)15:52
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb982665_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,749
Date (UTC)29-Jul-2010
Time (UTC)15:52
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb982665~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,458
Date (UTC)29-Jul-2010
Time (UTC)15:52
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982665_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,865
Date (UTC)29-Jul-2010
Time (UTC)15:52
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982665_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,900
Date (UTC)29-Jul-2010
Time (UTC)15:52
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,601
Date (UTC)29-Jul-2010
Time (UTC)15:52
PlatformNot Applicable
File nameX86_21e5c80bc7bc3942a2fc4b7b73840955_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16646_none_44bce85ea787f9f7.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)29-Jul-2010
Time (UTC)15:52
PlatformNot Applicable
File nameX86_3e3eb8bdcffacae9bb5970894adec977_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20767_none_105b5b4e66dcec75.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)29-Jul-2010
Time (UTC)15:52
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-vcm-core-codecs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16646_none_6ca55ce139a20071.manifest
File versionNot Applicable
File size3,617
Date (UTC)29-Jul-2010
Time (UTC)07:16
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-vcm-core-codecs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20767_none_6d1a5a1e52cef174.manifest
File versionNot Applicable
File size3,617
Date (UTC)29-Jul-2010
Time (UTC)07:05
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_21e5c80bc7bc3942a2fc4b7b73840955_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16646_none_a0db83e25fe56b2d.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)29-Jul-2010
Time (UTC)15:52
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_3e3eb8bdcffacae9bb5970894adec977_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20767_none_6c79f6d21f3a5dab.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)29-Jul-2010
Time (UTC)15:52
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb982665_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,784
Date (UTC)29-Jul-2010
Time (UTC)15:52
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb982665~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,495
Date (UTC)29-Jul-2010
Time (UTC)15:52
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb982665_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,757
Date (UTC)29-Jul-2010
Time (UTC)15:52
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb982665~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,468
Date (UTC)29-Jul-2010
Time (UTC)15:52
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982665_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,877
Date (UTC)29-Jul-2010
Time (UTC)15:52
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb982665_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,912
Date (UTC)29-Jul-2010
Time (UTC)15:52
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,611
Date (UTC)29-Jul-2010
Time (UTC)15:52
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-vcm-core-codecs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16646_none_6ca55ce139a20071.manifest
File versionNot Applicable
File size3,558
Date (UTC)29-Jul-2010
Time (UTC)15:52
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-vcm-core-codecs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20767_none_6d1a5a1e52cef174.manifest
File versionNot Applicable
File size3,558
Date (UTC)29-Jul-2010
Time (UTC)15:52
PlatformNot Applicable