Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL119591
Streszczenie
W tym artykule zawarto informacje, jak uzyskać sterowniki, aktualizacje oprogramowania oraz inne pliki obsługi firmy Microsoft, pobierając je z Centrum pobierania firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Uwaga: Ten artykuł nie dotyczy rozwiązywania problemów z pobieraniem. W tym artykule omówiono, jak pobierać pliki z Centrum pobierania firmy Microsoft.

Oferta Centrum pobierania firmy Microsoft:
 • Sterowniki, dodatki Service Pack, aktualizacje, poprawki oraz inne pliki obsługi firmy Microsoft.
 • Wszystkie pliki do pobrania w jednym miejscu.
 • Możliwość przeszukiwania całej witryny Microsoft.com pod kątem plików do pobrania.
 • Krótszy czas wyszukiwania potrzebnych plików.

Typy plików dostępnych do pobierania

W tym artykule zamieszczono informacje dotyczące następujących typów plików:
 • Pliki systemu Windows (exe)
 • Pliki archiwów (zip)
 • Pliki systemu MS-DOS (exe)
 • Pliki dla komputerów Macintosh (hqx, bin lub sea)
Więcej informacji

Ogólne instrukcje dotyczące pobierania

Pliki publikowane przez firmę Microsoft w usługach online to zazwyczaj skompresowane, samowyodrębniające się pliki.

Uwaga: Niewielkie pliki nie muszą być kompresowane. Te pliki mają oryginalne rozszerzenia nazwy i nie są samowyodrębniającymi się plikami.

32-bitowe i 64-bitowe systemy operacyjne

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących identyfikacji 32-bitowych i 64-bitowych systemów operacyjnych, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
827218 Ustalanie, czy na komputerze jest uruchomiona 32- czy 64-bitowa wersja systemu Windows XP

Pliki systemu Windows (exe)

Pliki przeznaczone dla systemów operacyjnych Windows mają rozszerzenie nazwy exe. Te pliki są skompresowanymi, samowyodrębniającymi się plikami. Aby poprawnie pobrać i wyodrębnić pliki exe, wykonaj następujące kroki:
 1. Zlokalizuj plik, który chcesz pobrać. Jeżeli nie masz pewności, który plik należy pobrać, w odnalezieniu potrzebnego pliku pomoże wizyta w Centrum pobierania firmy Microsoft.
 2. Jeżeli pobierasz na dyskietkę, musisz przygotować sformatowaną, pustą dyskietkę. Jeżeli pobierasz na dysk twardy, utwórz nowy folder, do którego można tymczasowo skopiować plik i następnie otworzyć go w nim.

  Ostrzeżenie: Nie pobieraj plików bezpośrednio do folderu systemu Windows. Mogłoby to spowodować zastąpienie plików wymaganych do poprawnego działania komputera.
 3. Wykonaj procedurę pobierania, używaną przez usługodawcę internetowego, w celu pobrania pliku zidentyfikowanego w kroku 1. Pobierz plik na dysk lub do nowego folderu.
 4. Zlokalizuj plik w folderze, do którego został pobrany, a następnie kliknij dwukrotnie ten plik, aby rozpocząć proces instalacji.
Należy pamiętać, że niektóre pliki exe są kompresowane przy użyciu narzędzia PKWare do kompresji plików. Aby poprawnie pobrać i wyodrębnić pliki exe, wykonaj następujące kroki:
 1. Zlokalizuj plik, który chcesz pobrać. Jeżeli nie masz pewności, który plik należy pobrać, w odnalezieniu potrzebnego pliku pomoże wizyta w Centrum pobierania firmy Microsoft.
 2. Jeżeli pobierasz na dyskietkę, musisz przygotować sformatowaną, pustą dyskietkę. Jeżeli pobierasz na dysk twardy, utwórz nowy folder, do którego można tymczasowo skopiować plik i następnie otworzyć go w nim.

  Ostrzeżenie: Nie pobieraj plików bezpośrednio do folderu systemu Windows. Mogłoby to spowodować zastąpienie plików wymaganych do poprawnego działania komputera.
 3. Wykonaj procedurę pobierania, używaną przez usługodawcę internetowego, w celu pobrania pliku zidentyfikowanego w kroku 1. Pobierz plik na dysk lub do nowego folderu.
 4. Aby wyodrębnić zawartość samowyodrębniającego się pliku exe, po pobraniu go kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, a następnie wpisz następujące polecenie:
  <ścieżka\nazwa_pliku> -d
  W tym poleceniu <ścieżka\nazwa_pliku> jest lokalizacją folderu i nazwą pobieranego pliku.

  Na przykład, jeżeli pobrano plik Przykład.exe do folderu C:\Download, wpisz następujące polecenie:
  C:\Download\Przykład.exe -d
  Uwaga: Można także kliknąć dwukrotnie samowyodrębniający się plik exe w celu wyodrębnienia jego zawartości, jednak ten krok gwarantuje, że rekursywnie skompresowany plik zachowa swoją strukturę plików.
Jeżeli występują problemy z wyodrębnianiem pobranych plików, należy spróbować pobrać je ponownie.

Pliki archiwów (zip)

Pliki służące do archiwizacji wielu plików mają rozszerzenie nazwy zip. Te pliki są skompresowane. Pliki zip są automatycznie kompresowane i rozwijane w systemach operacyjnych Windows XP i Windows Vista, nie ma więc konieczności korzystania z narzędzia WinZip.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących narzędzia WinZip, odwiedź następującą witrynę firmy Nico Mak Computing Inc. w sieci Web:Firma Microsoft udostępnia informacje dotyczące sposobów kontaktowania się z innymi firmami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje tego typu mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje, że informacje dotyczące innych firm są precyzyjne.

Aby poprawnie pobrać i wyodrębnić pliki zip, wykonaj następujące kroki:
 1. Zlokalizuj plik, który chcesz pobrać. Jeżeli nie masz pewności, który plik należy pobrać, w odnalezieniu potrzebnego pliku pomoże wizyta w Centrum pobierania firmy Microsoft.
 2. Jeżeli pobierasz na dyskietkę, musisz przygotować sformatowaną, pustą dyskietkę. Jeżeli pobierasz na dysk twardy, utwórz nowy folder, do którego można tymczasowo skopiować plik i następnie otworzyć go w nim.

  Ostrzeżenie: Nie pobieraj plików bezpośrednio do folderu systemu Windows. Mogłoby to spowodować zastąpienie plików wymaganych do poprawnego działania komputera.
 3. Wykonaj procedurę pobierania, używaną przez usługodawcę internetowego, w celu pobrania pliku zidentyfikowanego w kroku 1. Pobierz plik na dysk lub do nowego folderu.
 4. Zlokalizuj plik w folderze, do którego został pobrany, a następnie kliknij dwukrotnie ten plik, aby go otworzyć.

Pliki systemu MS-DOS (exe)

Te pliki exe są kompresowane przy użyciu narzędzia PKWare do kompresji plików. Aby poprawnie pobrać i wyodrębnić pliki exe, wykonaj następujące kroki:
 1. Zlokalizuj plik, który chcesz pobrać. Jeżeli nie masz pewności, który plik należy pobrać, w odnalezieniu potrzebnego pliku pomoże wizyta w Centrum pobierania firmy Microsoft.
 2. Jeżeli pobierasz na dyskietkę, musisz przygotować sformatowaną, pustą dyskietkę. Jeżeli pobierasz na dysk twardy, utwórz nowy folder, do którego można tymczasowo skopiować plik i następnie otworzyć go w nim.

  Ostrzeżenie: Nie pobieraj plików bezpośrednio do folderu systemu Windows. Mogłoby to spowodować zastąpienie plików wymaganych do poprawnego działania komputera.
 3. Wykonaj procedurę pobierania, używaną przez usługodawcę internetowego, w celu pobrania pliku zidentyfikowanego w kroku 1. Pobierz plik na dysk lub do nowego folderu.
 4. Aby wyodrębnić zawartość samowyodrębniającego się pliku exe, po pobraniu go kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, a następnie wpisz następujące polecenie:
  <ścieżka\nazwa_pliku> -d
  W tym poleceniu <ścieżka\nazwa_pliku> jest lokalizacją folderu i nazwą pobieranego pliku.

  Na przykład, jeżeli pobrano plik Przykład.exe do folderu C:\Download, wpisz następujące polecenie:
  C:\Download\Przykład.exe -d
  Uwaga: Można także kliknąć dwukrotnie samowyodrębniający się plik exe w celu wyodrębnienia jego zawartości, jednak ten krok gwarantuje, że rekursywnie skompresowany plik zachowa swoją strukturę plików.
Jeżeli występują problemy z wyodrębnianiem pobranych plików, należy spróbować pobrać je ponownie.

Pliki dla komputerów Macintosh (hqx, bin lub sea)

Jeżeli plik jest przeznaczony dla komputerów Macintosh, ma rozszerzenie nazwy hqx lub bin. Plik hqx jest plikiem tekstowym w formacie BinHex 4.0, a plik bin jest plikiem w formacie MacBinary.

Podczas pobierania pliku hqx lub bin należy dekodować go przy użyciu narzędzia Aladdin Systems Stuffit Expander for Windows lub innego narzędzia rozpoznającego format BinHex lub MacBinary, takiego jak BinHex 4.0 lub CompactPro. Podczas dekodowania następuje konwersja pliku hqx lub bin na plik Instalatora. Po skonwertowaniu takiego pliku na plik Instalatora należy go kliknąć dwukrotnie w celu zainstalowania jego zawartości.

Plik hqx lub bin można również dekodować w celu uzyskania binarnie sformatowanego, skompresowanego pliku sea. Aby wyodrębnić zawartość tego pliku, należy kliknąć dwukrotnie ikonę <nazwa_pliku>.sea.
Więcej informacji
Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.
wdl windows driver library softlib data how to get policy download
Właściwości

Identyfikator artykułu: 119591 — ostatni przegląd: 09/09/2011 20:37:00 — zmiana: 3.0

Customer Service and Support Information

 • kbcspl kbpubtypecs kmcustomerservice kbresolve kbpubtypekc kbhowto KB119591
Opinia