Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak zainstalować najnowszą wersję programu DirectX

Support for Windows XP has ended

Microsoft ended support for Windows XP on April 8, 2014. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

Support for Windows Server 2003 ended on July 14, 2015

Microsoft ended support for Windows Server 2003 on July 14, 2015. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

Instalowanie najnowszej wersji programu DirectX za pomocą usługi Windows Update
Program Microsoft DirectX jest dołączony do systemu operacyjnego Windows i stanowi jego integralny składnik. Program DirectX można zaktualizować, stosując najnowszy dodatek Service Pack lub inne aktualizacje za pomocą usługi Windows Update.

Aby sprawdzić, jaka wersja programu DirectX jest obecnie używana, zobacz Jak sprawdzić wersję zainstalowanego programu DirectX.
Aby sprawdzić, jaka jest najnowsza wersja programu DirectX, którą można zainstalować w danym systemie operacyjnym, zobacz Lista najnowszych wersji programu DirectX i obsługiwanych systemów operacyjnych.
Ręczna instalacja najnowszej wersji programu DirectX
Można również ręcznie pobrać i zastosować następujący pakiet aktualizacji, który zaktualizuje program DirectX do najnowszej wersji.
Instalowanie środowiska wykonawczego użytkownika końcowego programu DirectX, gdy aplikacja lub gra wymaga wcześniejszej wersji programu DirectX
Niektóre aplikacje i gry wymagają programu DirectX 9. Na komputerze znajduje się jednak nowsza wersja programu DirectX. W przypadku zainstalowania i uruchomienia aplikacji lub gry wymagającej programu DirectX 9 może zostać zwrócony komunikat o błędzie podobny do tego: „Nie można uruchomić programu, ponieważ na komputerze nie znaleziono d3dx9_35.dll. Spróbuj ponownie zainstalować program, aby naprawić ten problem”.

Aby rozwiązać ten problem, zainstaluj środowisko wykonawcze użytkownika końcowego programu DirectX z następującej witryny firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Uruchomienie tego pakietu nie powoduje zmiany używanej wersji programów DirectX, Direct3D 9, Direct3D 10.x, Direct3D 11.x, DirectInput, DirectSound, DirectPlay, DirectShow i DirectMusic.

Lista błędów plików, które można naprawić za pomocą pakietu środowiska wykonawczego użytkownika końcowego programu DirectX

W razie problemów z błędami aplikacji wywołanymi brakiem dowolnego z następujących plików rozwiązaniem problemów może być uruchomienie pakietu środowiska wykonawczego programu DirectX:
 • Od D3DX9_24.DLL do D3DX9_43.DLL
 • Od D3DX10.DLL do D3DX10_43.DLL
 • Od D3DCompiler_33.DLL do D3DCompiler_43.DLL
 • D3DX11_42.DLL
 • D3DX11_43.DLL
 • D3DCSX_42.DLL
 • D3DCSX_43.DLL
 • Od XACTENGINE2_0.DLL do XACTENGINE2_9.DLL
 • Od XACTENGINE3_0.DLL do XACTENGINE3_7.DLL
 • XAUDIO2_0.DLL
 • XAUDIO2_1.DLL
 • XAUDIO2_2.DLL
 • XAUDIO2_3.DLL
 • XAUDIO2_4.DLL
 • XAUDIO2_5.DLL
 • XAUDIO2_6.DLL
 • XAUDIO2_7.DLL
 • Od XAPOFX1_0.DLL do XAPOFX1_5.DLL
 • Od X3DAUDIO1_0.DLL do X3DAUDIO1_7.DLL
 • XINPUT1_1.DLL
 • XINPUT1_2.DLL
 • XINPUT1_3.DLL
Więcej informacji
Lista najnowszych wersji programu DirectX i obsługiwanych systemów operacyjnych
W poniższej tabeli wymieniono najnowszą wersję programu DirectX, którą można zainstalować w systemie operacyjnym.
Obsługiwane systemy operacyjneNajnowsze wersje programu DirectX
Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows Server 2012 R2
DirectX 11.2
Windows 8, Windows RT i Windows Server 2012

Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) i Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1 wraz z zainstalowaną aktualizacją 2670838
DirectX 11.1
Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) i Windows Server 2008 z dodatkiem SP2 wraz z zainstalowaną aktualizacją 971644 lub 971512
DirectX 11.0
Windows Vista z dodatkiem SP1 lub nowsza wersja i Windows Server 2008 lub nowsza wersja
DirectX 10.1
Windows Vista
DirectX 10.0
Windows XP z dodatkiem SP2 lub nowsza wersja

Windows XP x64 Edition z dodatkiem SP1 lub nowsza wersja i Windows Server 2003 z dodatkiem SP1 lub nowsza wersja
DirectX 9.0C
Jak sprawdzić wersję zainstalowanego programu DirectX
Aby sprawdzić, jaka wersja programu DirectX jest używana na komputerze, wykonaj następujące czynności:
 1. Otwórz Narzędzie diagnostyczne DirectX.
  Windows 8.1 lub Windows 8
  Szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu, a następnie naciśnij panel Wyszukiwanie. (W przypadku używania myszy wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w dół i kliknij panel Wyszukiwanie). Wpisz polecenie dxdiag w polu wyszukiwania, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję dxdiag.exe.
  Windows 7 lub Windows Vista
  Kliknij przycisk Start, wpisz tekst dxdiag w polu wyszukiwania, a następnie naciśnij klawisz Enter.
  Windows XP
  Kliknij przycisk Start i kliknij polecenie Uruchom. W polu Uruchom wpisz tekst dxdiag, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 2. Kliknij kartę System, a następnie w obszarze Informacje o systemie sprawdź numer wersji programu DirectX.
Uwaga Obecnie w Narzędziu diagnostycznym DirectX w przypadku programów DirectX 11.2 i DirectX 11.1 może być wyświetlana wersja DirectX 11.
msgame direct-x availability
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 179113 — ostatni przegląd: 11/28/2014 12:17:00 — zmiana: 8.0

Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows RT, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Standard, Microsoft Windows XP Service Pack 3, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2

 • kbquadrantinstall kbhowto kbinfo kbsetup kbconsumer KB179113
Opinia