Opcja DirectDraw lub Direct3D jest niedostępna

Symptomy
Podczas próby uruchomienia jednej z gier wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą” może wystąpić jeden z następujących symptomów:
 • Opcja Przyspieszenie 3W jest niedostępna.
 • Zwracany jest komunikat o błędzie z informacją „Karta wideo nie spełnia wymagań gry”.
 • Zwracany jest komunikat o błędzie z informacją „Karta wideo nie ma opcji przyspieszenia 3W”.
 • Narzędzie diagnostyczne DirectX (Dxdiag.exe) prezentuje dla pozycji Szacunkowa ilość pamięci wartość pustą lub wartość Niedostępne.
 • Narzędzie diagnostyczne DirectX (Dxdiag.exe) prezentuje opcję DirectDraw lub Direct3D jako niedostępną.
Przyczyna
Możliwe przyczyny tego problemu:
 • Komputer nie spełnia minimalnych wymagań sprzętowych technologii 3W pozwalających uruchomić grę.
 • Karta wideo ma za mało pamięci wideo, aby uruchomić grę.
 • Przyspieszenie DirectDraw jest wyłączone.
 • Do obsługi karty wideo są używane przestarzałe sterowniki.
 • Nie zainstalowano najnowszej wersji programu DirectX lub jest on uszkodzony.
 • Co najmniej jeden program uruchomiony w tle zakłóca działanie gry.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, należy użyć następujących metod w kolejności, w jakiej są przedstawione.

Uwaga Ponieważ istnieje wiele wersji systemu Microsoft Windows, poniższe czynności mogą się różnić na poszczególnych komputerach. W takim przypadku należy wykonać czynności zgodnie z opisem w dokumentacji produktu.

Metoda 1. Konfigurowanie używania ustawienia pełnego przyspieszania sprzętowego

W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Otwórz okno Właściwości ekranu. W tym celu wykonaj czynności odpowiednie dla używanej wersji systemu Windows.
  • Windows 7 lub Windows Vista

   Kliknij przycisk StartPrzycisk Start, wpisz ciąg ekran w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie kliknij pozycję Właściwości ekranu na liście Programy.

   Kontrola konta użytkownika — zgoda na wykonanie operacji Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź operację.
  • Windows XP i wcześniejsze wersje

   Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg desk.cpl, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Kliknij kartę Ustawienia, a następnie kliknij przycisk Zaawansowane.
 3. Na karcie Wydajność lub Rozwiązywanie problemów przesuń suwak Przyspieszanie sprzętowe do skrajnej prawej strony (do pozycji Pełne).
 4. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Zamknij.
 5. Jeśli zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, kliknij przycisk Tak.

Jeśli komputer spełnia minimalne wymagania systemu, należy obejść ten problem, stosując poniższe metody.

Metoda 2. Włączanie interfejsu DirectDraw lub Direct3D

Aby włączyć interfejs DirectDraw lub Direct3D, wykonaj czynności odpowiednie dla używanej wersji systemu Windows:
 1. Uruchom Narzędzie diagnostyczne DirectX (Dxdiag.exe). W tym celu wykonaj następujące czynności:
  • Windows 7 lub Windows Vista

   Kliknij przycisk StartPrzycisk Start, wpisz ciąg dxdiag w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

   Kontrola konta użytkownika — zgoda na wykonanie operacji Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź operację.
  • Windows XP i wcześniejsze wersje

   Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg dxdiag, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Na karcie Ekran upewnij się, że opcje Przyspieszenie DirectDraw i Przyspieszenie Direct3D w obszarze Funkcje DirectX są wybrane.

  Jeśli w którymś z tych wierszy jest wyświetlany stan Wyłączone, kliknij w nim pozycję Włącz.
 3. Jeśli w komputerze zainstalowano wiele kart wideo, powtórz krok 2 na każdej karcie Ekran w Narzędziu diagnostycznym DirectX.
Kliknij przycisk Odtwórz, aby obejrzeć ten przesyłany strumieniowo pokaz multimedialny, z którego dowiesz się, jak uruchomić Narzędzie diagnostyczne DirectX.
Jeśli problem nadal występuje, należy przejść do następnej metody.

Metoda 3. Pobieranie i instalowanie najnowszej wersji Instalatora w sieci Web środowiska wykonawczego użytkownika końcowego programu DirectX

Aby to zrobić, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Uwaga Podczas instalacji może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Instalowane oprogramowanie nie przeszło testów zgodności z tą wersją systemu Windows umożliwiających uzyskanie logo Windows. (Powiedz mi, dlaczego te testy są ważne).
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
822798 Nie można zainstalować niektórych aktualizacji lub programów
Jeśli problem nadal występuje, należy przejść do następnej metody.

Metoda 4. Aktualizowanie sterownika wideo

Aby dowiedzieć się, czy są dostępne stosowne aktualizacje sterownika, odwiedź następującą witrynę Microsoft Windows Update w sieci Web: Aby dowiedzieć się więcej o uzyskiwaniu informacji kontaktowych producentów sprzętu i oprogramowania, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Firma Microsoft udostępnia informacje dotyczące sposobu kontaktowania się z innymi firmami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje tego typu mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje, że informacje kontaktowe dotyczące innych firm są precyzyjne.

Jeśli problem nadal występuje, należy przejść do następnej metody.

Metoda 5. Ponowne uruchamianie komputera przez wykonanie czystego rozruchu

Podczas uruchamiania systemu Microsoft Windows zwykle kilka programów zostaje uruchomionych automatycznie. Działają one w tle i mogą zakłócać funkcjonowanie gry. Do takich programów mogą należeć programy antywirusowe i narzędzia systemowe. Wykonanie procedury czystego rozruchu pozwala zapobiec automatycznemu uruchomieniu tych programów.

Aby uruchomić komputer, stosując procedurę czystego rozruchu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
Aby uzyskać więcej informacji lub poznać procedury dla innych systemów operacyjnych, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
331796 Wykonywanie czystego rozruchu w celu ustalenia, czy programy działające w tle nie zakłócają działania gry lub programu
Jeśli problem nadal występuje, należy przejść do następnej metody.

Metoda 6. Wyłączanie zdalnego udostępniania pulpitu w programie NetMeeting i zamykanie tego programu

Program Microsoft Windows NetMeeting wyłącza interfejs Direct3D, gdy jest włączone zdalne udostępnianie pulpitu. Aby wyłączyć funkcję zdalnego udostępniania pulpitu w programie NetMeeting, wykonaj następujące czynności:
 1. Uruchom program NetMeeting.
 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Zdalne udostępnianie pulpitu.
 3. Wyczyść kliknięciem pole wyboru Włącz Zdalne udostępnianie pulpitu na tym komputerze.
 4. Kliknij przycisk OK.
 5. Zamknij program NetMeeting.
Jeśli problem nadal występuje, należy przejść do następnej metody.

Metoda 7. Wyłączanie funkcji Włącz łączenie zapisu w systemie Windows XP

Aby wyłączyć funkcję Włącz łączenie zapisu, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Ekran.
 2. Na karcie Ustawienia kliknij pozycję Zaawansowane, a następnie kliknij kartę Rozwiązywanie problemów.
 3. Wyczyść kliknięciem pole wyboru Włącz łączenie zapisu.
 4. Kliknij przycisk OK, a następnie ponownie kliknij przycisk OK.
 5. Jeśli to nie rozwiąże problemu, powtórz kroki od 1 do 4, ale w kroku 4 zaznacz kliknięciem pole wyboru Włącz łączenie zapisu.
Należy uruchomić grę. Jeśli problem nadal występuje, należy przejść do następnej metody.

Metoda 8. Tworzenie nowego konta użytkownika w systemie Windows XP

Aby utworzyć nowe konto użytkownika na komputerze z systemem Windows XP, wykonaj następujące czynności:
 1. Otwórz narzędzie Zarządzanie komputerem. W tym celu wykonaj czynności odpowiednie dla używanej wersji systemu Windows:
  • Windows 7 lub Windows Vista
   Kliknij przycisk StartPrzycisk Start, wpisz ciąg compmgmt.msc w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

   Kontrola konta użytkownika — zgoda na wykonanie operacji Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź operację.
  • Windows XP i wcześniejsze wersje

   Aby otworzyć narzędzie Zarządzanie komputerem w systemie Windows XP, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg compmgmt.msc, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Rozwiń węzeł Użytkownicy i grupy lokalne, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Użytkownicy i kliknij polecenie Nowy użytkownik.
 3. W polu Nazwa użytkownika wpisz nazwa_użytkownika.
 4. W polach Hasło i Potwierdź hasło wpisz hasło_użytkownika, a następnie kliknij przycisk Utwórz.

  Ważne W hasłach jest rozróżniana wielkość liter. Na przykład „MojeHasło” i „mojehasło” to dwa różne hasła.
 5. Kliknij dwukrotnie nowo utworzone konto użytkownika, kliknij kartę Członek, kliknij pozycję Dodaj, aby dodać użytkownika do właściwej grupy, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga Do uruchomienia niektórych gier jest wymagane konto z grupy Administratorzy.
Więcej informacji
Aby uzyskać dodatkową pomoc, odwiedź witrynę pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web, w której można znaleźć inne rozwiązania. Ta witryna sieci Web oferuje następujące usługi:
1.00 msgame mcm motorcross motorcycle 3-d three kbfaq trainsim
Właściwości

Identyfikator artykułu: 191660 — ostatni przegląd: 11/02/2012 14:56:00 — zmiana: 6.0

 • kbhowto kbarttypeshowme kbdisplay kbenv kberrmsg kbinterop kbprb KB191660
Opinia