Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

JAK: Ustawianie czcionki domyślnej w programie Word 2000

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL211668
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule opisano sposób ustawiania czcionki domyślnej w programie Microsoft Word 2000.Czcionka domyślna programu Word jest zdefiniowana w stylu Normalnym szablonu globalnego (Normal.dot). Szablon ten jest używany, jeśli nie zostanie określony inny szablon.

Aby zmienić czcionkę domyślną

Aby zmienić styl czcionki domyślnej, wykonaj następujące kroki:
 1. Jeśli nie masz otwartego dokumentu, utwórz dokument na podstawie szablonu Normal. W tym celu kliknij polecenieNowyw menuPlik, a następnie kliknij kartęOgólne. Kliknij ikonęPusty dokument, a następnie kliknij przyciskOK.
 2. W menuFormatkliknij polecenieCzcionka.
 3. Wybierz czcionkę, jej rozmiar oraz inne żądane atrybuty.Okno dialogowe Czcionki

 4. Kliknij przyciskDomyślna.
 5. Po wyświetleniu się następującego komunikatu kliknij przyciskTak.
  Czy chcesz zmienić domyślnąnazwę czcionki?

  Zmiana będzie dotyczyć wszystkich nowych dokumentów utworzonych na podstawie szablonu NORMAL.
 6. Trzymając wciśnięty klawisz SHIFT, kliknij polecenieZapisz wszystkow menuPlik.

  UWAGA:Kliknij przyciskAnulujjeśli program Word wyświetli monit o zapisanie nowego pustego dokumentu. Monit o zapisanie zamian szablonu Normal nie pojawia się, jeśli nie jest zaznaczona opcjaMonituj o zapisanie szablonu Normal.dotna karcieZapisywanie(w menuNarzędziakliknij polecenieOpcje).
zmiana
Właściwości

Identyfikator artykułu: 211668 — ostatni przegląd: 12/05/2015 11:44:56 — zmiana: 1.0

Microsoft Word 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster kbgraphxlinkcritical kbgraphxlink wd2000 kbdta kbusage KB211668
Opinia