Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Komunikat o błędzie podczas otwierania lub zapisywania pliku w programie Microsoft Excel: "Nazwa pliku jest nieprawidłowa"

WAŻNE: Ten artykuł nie został przetłumaczony przez człowieka, tylko przez oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego firmy Microsoft. Firma Microsoft oferuje zarówno artykuły tłumaczone przez ludzi, jak i artykuły tłumaczone maszynowo, dzięki czemu każdy użytkownik może uzyskać dostęp do całej zawartości bazy wiedzy Knowledge Base we własnym języku. Prosimy jednak pamiętać, że artykuły przetłumaczone maszynowo nie zawsze są doskonałe. Mogą zawierać błędy słownictwa, składni i gramatyki, przypominające błędy robione przez osoby, dla których język użytkownika nie jest językiem ojczystym. Firma Microsoft nie odpowiada za wszelkie nieścisłości, błędy lub szkody spowodowane nieprawidłowym tłumaczeniem zawartości oraz za wykorzystanie tej zawartości przez klientów. Oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego jest często aktualizowane przez firmę Microsoft.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to:213983
Komunikat o błędzie
Podczas otwierania lub zapisywania pliku w programie Microsoft Excel może pojawić się jeden z następujących komunikatów o błędach:

Komunikat o błędzie 1
Nazwa pliku jest nieprawidłowa.
Komunikat o błędzie 2
Nie można uzyskać dostępu do pliku.
Komunikat o błędzie 3
Wprowadzona ścieżka, '<filename>' jest za długa. Wprowadź krótszą ścieżkę.</filename>
Komunikat o błędzie 4
<filename>nie można odnaleźć. Sprawdź pisownię nazwy pliku i Zweryfikuj, czy lokalizacja pliku jest poprawna.</filename>
Komunikat o błędzie 5

W programie Microsoft Office Excel 2007 może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
'<filename>.<extension>' nie można odnaleźć. Sprawdź pisownię nazwy pliku i Zweryfikuj, czy lokalizacja pliku jest poprawna. Jeśli próbujesz otworzyć plik z listy ostatnio używanych plików w menu Plik, upewnij się, że plik nie został zmieniona, przeniesiony lub usunięty.</extension></filename>
Aby sprawdzić, czy komunikat o błędzie wyświetlany w programie Excel 2007, naciśnij klawisze Ctrl + Shift + I. W prawym dolnym rogu tego okna dialogowego komunikatu o błędzie jest wyświetlany numer w brzmieniu:
100202
Uwaga Microsoft Office 2000 ma wbudowaną funkcję umożliwiającą uzyskanie dalszych informacji dotyczących trudnych do rozwiązania problemów alertów lub komunikatów o błędach. Aby włączyć tę funkcję dla tego i innych komunikatów o błędach w pakiecie Microsoft Office 2000, Pobierz plik alertów do dostosowania programu Microsoft Office 2000 z witryny sieci Web Microsoft Office Update pod następującym adresem:Uwaga Jeżeli osiągnięto w tym artykule, klikając Informacje w sieci Web w komunikacie o błędzie, już mają włączone alerty do dostosowania. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania alertów dostosowania programu Microsoft Office 2000 odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Przyczyna
Ten błąd występuje podczas zapisywania lub otwierania pliku, jeśli ścieżka do(łącznie z nazwą pliku) pliku przekracza 218 znaków. To ograniczeniezawiera trzy znaki reprezentującą dysk, znaki w nazwach folderów, znaku kreski ułamkowej odwróconej między folderami a znaków w nazwie pliku.

To zachowanie jest oparty na ograniczenie 256 znaków w programie Excel do tworzenia łącza do innego pliku. Ten limit 218 znaków dla ścieżkiNazwa jest oparta na następujących czynności:
  • Do 31 znaków w nazwie arkusza.
  • Apostrofów i nawiasy wykorzystywany w celu określenia nazwy skoroszytu.
  • Znak wykrzyknika.
  • Odwołanie do komórki.
Na przykład ścieżka do pliku może resemple następujące czynności:
   'c:\excel\personal\...\[my workbook.xls]up_to_31_char_sheetname'!$A$1				

Uwaga Ten problem występuje również, jeżeli istnieje nawias kwadratowy w ścieżce.
Różne możliwości do sprawdzenia
Upewnij się, że ścieżka do pliku zawiera mniej niż 219 znaków. Aby to zrobić, użyj jednej z następujących metod:
  • Zmień nazwę pliku, tak aby miał krótszą nazwę.
  • Zmień nazwę jednego lub więcej folderów zawierających plik, tak aby miały skrócić nazwy.
  • Przenieś plik do folderu z krótszą nazwę ścieżki.
Więcej informacji
Należy zauważyć, że po wprowadzeniu 255 znaków Nazwa pliku w poluZapisz jako okno dialogowe i kliknij przycisk OK, zostanie wyświetlonynastępujący komunikat o błędzie:
Wprowadzona ścieżka, "<path>" jest zbyt długa. Wprowadź krótszą ścieżkę.</path>
Jeśli próba zapisania pliku i ścieżki przekracza 255 znaków, zostanie wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Nie można uzyskać dostępu do pliku. Spróbuj wykonać jedną z następujących czynności:

-Upewnij się, że określony folder nie istnieje.
-Upewnij się, że folder zawierający plik nie jest tylko do odczytu.
-Upewnij się, że nazwa pliku nie zawiera żadnego z następujących znaków: <> ? [ ] : | *.
-Upewnij się, że nazwa pliku i ścieżka nie zawiera więcej niż 218 znaków.

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 213983 — ostatni przegląd: 09/20/2011 09:13:00 — zmiana: 3.0

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 2010

  • kbofficealertid kbtshoot kbdownload kberrmsg kbfix kbprb kbmt KB213983 KbMtpl
Opinia
/html>