Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Zbiorczego pakietu aktualizacji 1 dla programu BizTalk Server 2009

WAŻNE: Ten artykuł nie został przetłumaczony przez człowieka, tylko przez oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego firmy Microsoft. Firma Microsoft oferuje zarówno artykuły tłumaczone przez ludzi, jak i artykuły tłumaczone maszynowo, dzięki czemu każdy użytkownik może uzyskać dostęp do całej zawartości bazy wiedzy Knowledge Base we własnym języku. Prosimy jednak pamiętać, że artykuły przetłumaczone maszynowo nie zawsze są doskonałe. Mogą zawierać błędy słownictwa, składni i gramatyki, przypominające błędy robione przez osoby, dla których język użytkownika nie jest językiem ojczystym. Firma Microsoft nie odpowiada za wszelkie nieścisłości, błędy lub szkody spowodowane nieprawidłowym tłumaczeniem zawartości oraz za wykorzystanie tej zawartości przez klientów. Oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego jest często aktualizowane przez firmę Microsoft.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to:2429050
WPROWADZENIE
Ta zbiorcza aktualizacja dla programu Microsoft BizTalk Server 2009 zawiera poprawki dla programu BizTalk Server 2009 problemy zostały rozwiązane po wydaniu BizTalk Server 2009.

Zaleca się, aby przetestować poprawki, przed wdrożeniem w środowisku produkcyjnym. Ponieważ kumulują kompilacje każdej nowej wersji aktualizacji zawiera wszystkie poprawki i wszystkie aktualizacje zabezpieczeń, które zostały uwzględnione w poprzednim BizTalk Server 2009 wydania aktualizacji. Zaleca się, aby rozważyć zastosowanie najnowszej wersji aktualizacji, zawierający tę poprawkę.

Ważne uwagi dotyczące pakietu aktualizacji zbiorczej

 • Jeden pakiet zbiorczy poprawek obejmuje wszystkich pakietów składowych. Jednak pakiet aktualizacji zbiorczej aktualizacji tylko tych funkcji, które są zainstalowane w systemie.
Ważne Aby sprawdzić, czy nowszego dodatku Service pack lub aktualizacji zbiorczej jest dostępna dla programu BizTalk Server, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2555976 Lista z dodatkiem Service Pack i aktualizacji zbiorczej dla programu BizTalk Server
Więcej informacji
Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń (CU) jest pakiecie zbiorczym aktualizacji, która zawiera wszystkie poprzednie poprawki do daty programu BizTalk Server 2009.

Zespołu programu BizTalk Server używa tego modelu jako pilota i również dla tej konkretnej wersji. Na podstawie planu do zastosowania tego modelu opinie, jakie otrzymaliśmy ze Wspólnoty.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii używanej do Opis aktualizacji produktów firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

BizTalk Server 2009 poprawek uwzględnionych w zbiorczej aktualizacji 1 dla programu BizTalk Server 2009

Artykuły bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, które omówiono te poprawki są zwolnione, gdy stają się dostępne. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących programu BizTalk Server błędy, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów w programie Microsoft Bazy wiedzy Knowledge Base:
Numer błędu VSTSNumer artykułu KBOpis
5624092462241Poprawka: Komunikat O błędzie podczas korzystania z portu karty Wysyłanie WSS, umożliwiający zamówione opcja dostarczania wznowić niedostarczone wiadomości BizTalk Server 2009: "Brak elementu głównego"
5780422450458Poprawka: Znaczenia znaków w nazwie hotfix dla programu BizTalk Server 2009 podczas sprawdzania spis sprzętu za pomocą programu System Center Menedżer konfiguracji 2007
5100542435900Poprawka: "Nieprawidłowa data" EDI wymiany błąd występuje w programie BizTalk Server 2009 elementu danych zawiera wartość Data przestępnych
5657322431074Poprawka: Karty niestandardowe WCF nie zamyka połączenie do usług WCF opartych na BizTalk Server 2009 Jeśli występuje błąd maszynowy z WCF
5460742406405"<mapname.btm>: Caught wyjątek" komunikat o błędzie podczas próby tworzenia i wdrażania projektu BizTalk 2009, który zawiera mapę, która odwołuje się do schematu w innym projekcie za pomocą programu Visual Studio Team System 2010 TFS</mapname.btm>
5352572389193Poprawka: Program Word 2007 lub Word 2010 odpowiada podczas próby otwarcia lub zapisania pliku na komputerze z BizTalk Viewer zestawu zarejestrowany
5415832387313Poprawka: Niska wydajność występuje podczas korzystania z usług WCF opartych na adaptera BizTalk dla bazy danych Oracle na dynamiczny port używany przez program BizTalk Server 2009
5076692327918Poprawka: BAM działanie, które dane nie są zapisywane po uruchomieniu aplikacji BizTalk używa portu WCF WSHttp wysyłania w programie BizTalk Server 2009
5243932284013Kreatora używające programu BizTalk WCF usług niepoprawnie konwertuje dywizu w polu Nazwa usługi WCF podkreślenia w programie BizTalk Server 2009
5076652263355Poprawka: BizTalkDTADb bazy danych będzie bardzo dużych po uruchomieniu systemu BizTalk orchestration przez pewien czas BizTalk Server 2009, jeśli wyjątek
4731402125511Poprawka: Odbieranie pliku lokalizacji, że punkty do zdalnego ścieżka UNC jest wyłączona nieoczekiwanie podczas korzystania z programu BizTalk Server 2009 w systemie Windows Vista lub Windows Server 2008
465552 i 5234202029078BizTalk Server odsyła nieprawidłowe potwierdzenie EDIFACT CONTRL do partnera handlowego
4657692028814Poprawka: Strona koncentratora grupy serwera BizTalk trwa długo Odśwież po jednym węźle przechodzi w tryb offline w BizTalk 2009 i BizTalk Server 2006 R2 hosta klastra środowiska
465773981960Poprawka: Zmiany wprowadzone do obsługi karty nie są wyświetlane, chyba że po ponownym uruchomieniu konsoli administracyjnej programu BizTalk Server 2009
465760981428Poprawka: Odbieranie wyjątki System.OutOfMemory lub Visual Studio 2008 przestaje odpowiadać podczas korzystania z programu BizTalk Server 2009 mapy
465728981422Poprawka: Wiadomości przychodzące nie są odbierane poprawnie przy użyciu karty WCF WSHttp w BizTalk Server 2009
465758981327Poprawka: Artefakty zasobu może trwać bardzo długo ładować w konsoli administracyjnej programu BizTalk Server 2009
465696980950Poprawka: "wpis dziennika zdarzeń xlang i s silnika: Exceptions.Types.InterceptorException" komunikat o błędzie podczas uruchamiania systemu BizTalk orchestration po uaktualnieniu do programu BizTalk Server 2009 BizTalk Server 2006 R2
465735980560NAPRAW: "Komunikację z wszystkich MessageBoxes teraz nawiązaniu" wpisy rejestrowane są nieoczekiwanie w dzienniku aplikacji programu BizTalk Server 2009
465664979478Poprawka: Właściwości dokumentu występują wówczas, gdy karta WSS do kopiowania dokumentów z biblioteki jednego dokumentu do innej biblioteki dokumentów w programie BizTalk Server 2009
465751979438Poprawka: Nie wdrażania aplikacji BizTalk Server w programie Visual Studio podczas ponownego uruchomienia wystąpienia hosta właściwość jest ustawiona na wartość True
465643979264Poprawka: Program BizTalk Server 2009 otrzymywać lokalizacji wykorzystującej transportu WCF BasicHttp typu nie działa, jeśli adres punktu końcowego zawiera osadzone miejsca
465669979221Poprawka: EDI tworzenie pakietów wsadowych orchestration trwa dłużej niż powinno się przetwarzanie wiadomości EDI na komputerze, na którym jest uruchomiony program BizTalk Server 2009
465655979153Poprawka: BizTalk Server 2009 Orchestration Designer niepoprawnie wskazuje występuje błąd w projekcie programu BizTalk Server 2009
465695978796Poprawka: Oddzielony BizTalk DTA usługi jest tworzone wystąpienie nieoczekiwanie po BizTalk orchestration obsługuje wyjątek
465524977976Poprawka: Importowanie plik msi lub uruchamianie aplikacji BizTalk trwa bardzo długo lub nie działa na serwerze BizTalk
465602977428Poprawka: Występują różne problemy podczas opracowywania projektu programu BizTalk, która odwołuje się do innego projektu programu BizTalk w programie Visual Studio na komputerze, na którym jest uruchomiony program BizTalk Server 2009
465802977292Poprawka: Niektóre schematy są tracone po dodaniu do projektu programu BizTalk jako odwołanie do usługi oparte na schemacie usługi WCF
465604977141Poprawka: "rejestrowane wiadomości o identyfikatorze: Jeżeli nie istnieją w wielu lokalizacjach" komunikat o błędzie podczas próby wyświetlenia szczegółów wiadomości dla zdarzenia śledzone wiadomości w programie BizTalk Server 2009
465619976927Poprawka: Połączenia SQL do bazy danych systemu BizTalk nie są czyszczone lub wielokrotnego użyć klasy BiztalkOperations, BizTalk Server 2006 R2 lub BizTalk Server 2009
465620976891Poprawka: Plik nie jest usuwany z lokalizacji FTP za pomocą oprogramowania BizTalk Server 2006 R2 lub BizTalk Server 2009
465590976612Poprawka: Komunikat O błędzie podczas uruchamiania zadania DTA przeczyścić i agenta serwera SQL archiwum na serwerze BizTalk: "Nieprawidłowa nazwa obiektu 'edimessagecontent'. [SQLSTATE 42S02] (Błąd 208). Krok nie powiódł się."
465583976554Poprawka: Komunikat O błędzie podczas odbierania wiadomości EDI w programie BizTalk Server 2009: "Zduplikowany numer kontrolny"
465576976172Występuje błąd podczas sprawdzania przepływ komunikatów na orchestration zakończone, jeśli baza danych śledzenia programu BizTalk Server 2009 jest obsługiwana na nazwane wystąpienie programu SQL Server
465574976074Poprawka: Znaki specjalne nie są zapisane w dokumencie wyjściowym po są przetwarzane przez rurociąg wysyłania, korzystającej z płaskim asembler pliku w programie BizTalk Server 2009
465617975826Poprawka: Komunikat O błędzie podczas używania adaptera POP3 w programie BizTalk Server 2006 R2 lub BizTalk Server 2009: "karta POP3 otrzymane wiersz odpowiedzi z serwera, który zawiera więcej niż 512 znaków"
465631 i 519699975118Poprawka: Wystąpienia hosta systemu BizTalk może wystąpić awaria komunikat wyjątku System.OutOfMemoryException na serwerze BizTalk
465518975020Dostępna jest poprawka umożliwiająca wspierania GE01 segment jako właściwość EDI kontekstu w programie BizTalk Server 2009
465614973901Poprawka: Komunikat O błędzie po otrzymaniu 837 dokumentu BizTalk Server 2006 R2 lub BizTalk Server 2009: "Brak lub nieprawidłowy lub zduplikowany transakcji ustawiony identyfikator"
465613973770Poprawka: Program BizTalk Server 2006 lub BizTalk Server 2006 R2 lub BizTalk Server 2009 doświadczeń niska wydajność podczas wykonywania kwerendy SQL, która odwołuje się do pola "activityid" w tabeli bam_ActivityName_CompletedRelationships
465616973430Poprawka: Wyjątek NullReferenceException po błędzie użyj kształtu wywołaj Orchestration BizTalk Server 2006 R2 lub BizTalk Server 2009
465495973415Włącza obsługę standardów 5010 standardy HIPAA w programie BizTalk Server 2009 dostępna jest poprawka
465465973387Poprawka: Komunikat O błędzie podczas odbierania wymianę EDI za pomocą EDI otrzymywać planowanej sprzedaży systemu BizTalk Server 2009: "Błąd krytyczny w EDI dezasembler pakietów, informacje o błędzie jest GetTempFileName nie powiodło się"
465476972752Poprawka: Ładowania zestawu wyświetlany komunikat o błędzie podczas publikowania orchestration BizTalk jako usługi sieci Web lub usługi WCF w programie BizTalk Server 2009
552102972478Poprawka: SE Segment ogranicznik/terminator Brak sporadycznie w wychodzących 997 potwierdzenia funkcjonalności podczas wysyłania i odbierania wiadomości EDI BizTalk Server 2006 R2 lub BizTalk Server 2009
465697972196Poprawka: Zatrzymuje wystąpienie hosta systemu BizTalk i 5410 identyfikator zdarzenie jest rejestrowane w dzienniku aplikacji w programie BizTalk Server 2006 lub BizTalk Server 2009
540358970856Poprawka: Właściwości wiadomości nie są śledzone dla niektórych komunikatów wymiany oprogramowania BizTalk Server 2006 R2 lub BizTalk Server 2009
465812969558Poprawka: Komunikat O błędzie podczas próby wdrożenia aktualizacji BAM Partycjonowanie jest włączone dla istniejącego działania: "wszystkie kwerendy połączone za pomocą operatora UNION, PRZECIĘCIE lub oprócz musi mieć równej liczbie wyrażeń w ich docelowych list marketingowych"
465757969217Poprawka: W dzienniku aplikacji serwera BizTalk jest rejestrowany identyfikator zdarzenia 14014 i BAM alerty nie są wysyłane zgodnie z oczekiwaniami
465686967945Poprawka: Wygenerowane pliki XML są znacznie większy niż oczekiwano, spróbuj podzielić dokument EDI, który zawiera wiele sub-documents za pomocą schematu typu "wiele", BizTalk Server 2006 R2 lub BizTalk Server 2009
465419967036Poprawka: Konfiguracje wiązania dla niektórych typów wiązania nie są zapisywane w karty niestandardowe WCF lub karta WCF CustomIsolated w konsoli administracyjnej programu BizTalk Server
465606961724Poprawka: Karta BizTalk 2006 lub BizTalk Server 2009 FTP nie pobrać plik z serwera FTP podczas wydawania polecenia RETR
465512957514Poprawka: Może zostać wyświetlony komunikat o błędzie podczas próby skonfigurowania karty programu Windows SharePoint Services dla programu Office SharePoint Server 2007 w środowisku programu BizTalk Server
465543927052Poprawka: Komunikat O błędzie podczas próby zarejestrować dwa orchestrations w tym samym czasie na serwerze BizTalk: "Nie spada wartość oczekiwanego zakresu"
658681978404Poprawka: Wiadomości nie są dostarczane do miejsca docelowego po zmianie hosta dla obsługi wysyłania na serwerze BizTalk

Jak uzyskać zbiorczej aktualizacji 1 dla programu BizTalk Server 2009

Obsługiwane zbiorczego pakietu aktualizacji jest teraz udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak pakiet aktualizacji zbiorczej jest przeznaczona do rozwiązania problemów opisanych w tym artykule. Zastosowanie pakietu aktualizacji zbiorczej tylko w systemach których występują te szczególne problemy. Ten pakiet aktualizacji zbiorczej może być wciąż w fazie testowania. Jeśli użytkownik nie doznają przez którykolwiek z tych problemów, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następny dodatek service pack dla programu BizTalk Server 2009. Następny dodatek service pack będzie zawierać poprawki, które znajdują się w tym pakiecie aktualizacji zbiorczej.

Jeśli aktualizacja zbiorcza jest dostępna do pobrania, jest sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Ta sekcja nie jest wyświetlany, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania pakietu aktualizacji zbiorczej.

Uwaga Wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu, należy utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe technicznej będą pobierane do dodatkowych pytań i problemów, które nie kwalifikują się do tego pakietu aktualizacji zbiorczej. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:Uwaga "Poprawka Pobierz dostępne" formularz zawiera listę języków, dla którym dostępna jest aktualizacja zbiorcza. Jeśli język nie jest widoczny pakiet aktualizacji zbiorczej nie jest dostępna dla danego języka.

Informacje o pakiecie aktualizacji zbiorczej

Wymagania wstępne

Aby zastosować tę aktualizację, musi być zainstalowany program Microsoft BizTalk Server 2009.

Ponadto następujące funkcje zostały niektóre odpowiednie poprawki w tej aktualizacji. Aby zastosować odpowiednie poprawki, funkcja musi być zainstalowany.
 • Microsoft BizTalk karty dla aplikacji dla przedsiębiorstw (znane również jako BizTalk obiektów typu LOB, karty)
 • Akcelerator Microsoft BizTalk 2009 dla HL7
 • Program Microsoft BizTalk 2009 akcelerator SWIFT
Jeśli plik Readme.txt jest dołączany do tej aktualizacji, zobacz plik Readme.txt, aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu instalowania tej aktualizacji.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Może być konieczne ponowne uruchomienie komputera po zastosowaniu tej aktualizacji zbiorczej.

Informacje o pliku

Wersja angielskojęzyczna tej aktualizacji zbiorczej pakiet ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w Poniższa tabela. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane w Skoordynowanego czasu uniwersalnego (UTC). Podczas przeglądania informacji o pliku jest konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć w Strefa czasowa Karta w Data i godzina element w Panelu sterowania.
Wszystkie obsługiwane wersje programu BizTalk Server 2009 procesorem x
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Admin_server_logic.SQLNie dotyczy72,83229-Lis-201014: 17Nie dotyczy
Biztalkcommon.TARGETSNie dotyczy10,68129-Lis-201014: 17Nie dotyczy
Biztalkmsgboxdbsps.SQLNie dotyczy57,21129-Lis-201014: 17Nie dotyczy
Bts_tracking_logic.SQLNie dotyczy322,09629-Lis-201014: 17Nie dotyczy
Btsasmext.dll3.8.454.2888,66429-Lis-201014: 17x 86
Btsedimessagecontenttables.SQLNie dotyczy2,07029-Lis-201014: 17Nie dotyczy
Btsmessageagent.dll3.8.454.2712,54429-Lis-201014: 17x 86
Btsmetadataom.dll3.8.454.2427,87229-Lis-201014: 17x 86
Btsmsgcore.dll3.8.454.21,248,08829-Lis-201014: 17x 86
Btswmiprovider.dll3.8.454.2617,31229-Lis-201014: 17x 86
Exsmime.dll6.5.7653.24187,72829-Lis-201014: 17x 86
Interop.xceedftplib.dll3.8.454.259,24029-Lis-201014: 17x 86
Microsoft.BizTalk.Adapter.Runtime.dll3.8.454.283,84829-Lis-201014: 17x 86
Microsoft.BizTalk.Adapter.WCF.Admin.dll3.8.454.21,386,37629-Lis-201014: 17x 86
Microsoft.BizTalk.Adapter.WCF.common.dll3.8.454.2378,76029-Lis-201014: 17x 86
Microsoft.BizTalk.Adapter.WCF.consuming.dll3.8.454.2259,98429-Lis-201014: 17x 86
Microsoft.BizTalk.Adapter.WCF.Publishing.dll3.8.454.2173,96829-Lis-201014: 17x 86
Microsoft.BizTalk.Adapter.WCF.Runtime.dll3.8.454.2210,83229-Lis-201014: 17x 86
Microsoft.BizTalk.admin_server_logic.SQL.dll3.8.454.211,66429-Lis-201014: 17x 86
Microsoft.BizTalk.Administration.SnapIn.dll3.8.454.23,528,59229-Lis-201014: 17x 86
Microsoft.BizTalk.applicationdeployment.Engine.dll3.8.454.2567,20029-Lis-201014: 17x 86
Microsoft.BizTalk.BAM.Management.dll3.8.454.24,196,22429-Lis-201014: 17x 86
Microsoft.BizTalk.biztalkmsgboxdbsps.SQL.dll3.8.454.211,66429-Lis-201014: 17x 86
Microsoft.BizTalk.brmacontrols.dll3.8.454.2714,62429-Lis-201014: 17x 86
Microsoft.BizTalk.bts_tracking_logic.SQL.dll3.8.454.211,66429-Lis-201014: 17x 86
Microsoft.BizTalk.btsedimessagecontentsps.SQL.dll3.8.454.211,68029-Lis-201014: 17x 86
Microsoft.BizTalk.btsedimessagecontenttables.SQL.dll3.8.454.211,68829-Lis-201014: 17x 86
Microsoft.BizTalk.coreadapter.dll3.8.454.2104,32029-Lis-201014: 17x 86
Microsoft.BizTalk.dbaccessor.dll3.8.454.218,80829-Lis-201014: 17x 86
Microsoft.BizTalk.Deployment.dll3.8.454.2350,07229-Lis-201014: 17x 86
Microsoft.BizTalk.EDI.baseartifacts.dll3.8.454.2919,43229-Lis-201014: 17x 86
Microsoft.BizTalk.EDI.batchingorchestration.dll3.8.454.25,576,60029-Lis-201014: 17x 86
Microsoft.BizTalk.EDI.messagecore.dll3.8.454.2378,76029-Lis-201014: 17x 86
Microsoft.BizTalk.EDI.partneragreementmanager.dll3.8.454.2460,70429-Lis-201014: 17x 86
Microsoft.BizTalk.EDI.pipelinecomponents.dll3.8.454.2190,35229-Lis-201014: 17x 86
Microsoft.BizTalk.EDI.Shared.dll3.8.454.2182,13629-Lis-201014: 17x 86
Microsoft.BizTalk.epmtransform.dll3.8.454.217,79229-Lis-201014: 17x 86
Microsoft.BizTalk.explorerom.dll3.8.454.2505,72029-Lis-201014: 17x 86
Microsoft.BizTalk.kwtpm.wssv3adapter.WebService.dll3.8.454.279,77629-Lis-201014: 17x 86
Microsoft.BizTalk.mapper.Compiler.dll3.8.454.2157,57629-Lis-201014: 17x 86
Microsoft.BizTalk.mapper.om.dll3.8.454.2128,88829-Lis-201014: 17x 86
Microsoft.BizTalk.Messaging.dll3.8.454.292,02429-Lis-201014: 17x 86
Microsoft.BizTalk.msgbox_application_logic.SQL.dll3.8.454.211,68029-Lis-201014: 17x 86
Microsoft.BizTalk.msgboxlogic.SQL.dll3.8.454.211,65629-Lis-201014: 17x 86
Microsoft.BizTalk.Operations.dll3.8.454.2198,52029-Lis-201014: 17x 86
Microsoft.BizTalk.orchestrationdesigner.dll3.8.454.22,299,79229-Lis-201014: 17x 86
Microsoft.BizTalk.pipeline.Components.dll3.8.454.2292,75229-Lis-201014: 17x 86
Microsoft.BizTalk.pipeline.dll3.8.454.2292,72829-Lis-201014: 17x 86
Microsoft.BizTalk.resourcemanagers.dll3.8.454.2198,53629-Lis-201014: 17x 86
Microsoft.BizTalk.schemaeditor.dll3.8.454.2214,91229-Lis-201014: 17x 86
Microsoft.BizTalk.Streaming.dll3.8.454.251,06429-Lis-201014: 17x 86
Microsoft.BizTalk.tom.dll3.8.454.2874,35229-Lis-201014: 17x 86
Microsoft.BizTalk.WebServices.dll3.8.454.2259,96829-Lis-201014: 17x 86
Microsoft.BizTalk.xlanginterceptor.dll3.8.454.246,98429-Lis-201014: 17x 86
Microsoft.visualstudio.biztalkproject.Base.dll3.8.454.232,66429-Lis-201014: 17x 86
Microsoft.visualstudio.biztalkproject.buildtasks.dll3.8.454.241,38429-Lis-201014: 17x 86
Microsoft.visualstudio.biztalkproject.dll3.8.454.2341,90429-Lis-201014: 17x 86
Microsoft.xlangs.basetypes.dll3.8.454.2104,31229-Lis-201014: 17x 86
Microsoft.xlangs.BizTalk.Engine.dll3.8.454.2247,68029-Lis-201014: 17x 86
Microsoft.xlangs.Engine.dll3.8.454.2272,24029-Lis-201014: 17x 86
Microsoft.xlangs.runtimetypes.dll3.8.454.2120,70429-Lis-201014: 17x 86
Msgbox_application_logic.SQLNie dotyczy529,85029-Lis-201014: 17Nie dotyczy
Msgboxlogic.SQLNie dotyczy570,59629-Lis-201014: 17Nie dotyczy
Wssadacfg.dll3.8.454.2117,08029-Lis-201014: 17x 86
Xceedftpbiztalk.dll3.8.454.2305,50429-Lis-201014: 17x 86
Biztalkmsgboxdbsps.SQLNie dotyczy57,21116-Lis-201022: 08Nie dotyczy
Microsoftedixsdtemplateskb973415.exeNie dotyczy1,785,55708-Lip-200915: 17x 86
Wszystkie obsługiwane 64-bitowego programu BizTalk Server 2009
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Admin_server_logic.SQLNie dotyczy72,83229-Lis-201017: 37Nie dotyczy
Biztalkcommon.TARGETSNie dotyczy10,68129-Lis-201017: 37Nie dotyczy
Biztalkmsgboxdbsps.SQLNie dotyczy57,21129-Lis-201017: 37Nie dotyczy
Bts_tracking_logic.SQLNie dotyczy322,09629-Lis-201017: 37Nie dotyczy
Btsasmext.dll3.8.454.2888,66429-Lis-201017: 37x 86
Btsedimessagecontenttables.SQLNie dotyczy2,07029-Lis-201017: 37Nie dotyczy
Btsmessageagent.dll3.8.454.21,345,88829-Lis-201017: 37x 64
Btsmessageagent.dll3.8.454.2712,54429-Lis-201017: 37x 86
Btsmetadataom.dll3.8.454.2427,87229-Lis-201017: 37x 86
Btsmsgcore.dll3.8.454.21,248,08829-Lis-201017: 37x 86
Btsmsgcore.dll3.8.454.21,977,17629-Lis-201017: 37x 64
Btswmiprovider.dll3.8.454.2617,31229-Lis-201017: 37x 86
Exsmime.dll6.5.7653.24187,72829-Lis-201017: 37x 86
Interop.xceedftplib.dll3.8.454.259,24029-Lis-201017: 37x 86
Microsoft.BizTalk.Adapter.Runtime.dll3.8.454.283,84829-Lis-201017: 37x 86
Microsoft.BizTalk.Adapter.WCF.Admin.dll3.8.454.21,386,37629-Lis-201017: 37x 86
Microsoft.BizTalk.Adapter.WCF.common.dll3.8.454.2378,76029-Lis-201017: 37x 86
Microsoft.BizTalk.Adapter.WCF.consuming.dll3.8.454.2259,98429-Lis-201017: 37x 86
Microsoft.BizTalk.Adapter.WCF.Publishing.dll3.8.454.2173,96829-Lis-201017: 37x 86
Microsoft.BizTalk.Adapter.WCF.Publishing.dll3.8.454.2173,96829-Lis-201017: 37x 86
Microsoft.BizTalk.Adapter.WCF.Runtime.dll3.8.454.2210,83229-Lis-201017: 37x 86
Microsoft.BizTalk.admin_server_logic.SQL.dll3.8.454.211,66429-Lis-201017: 37x 86
Microsoft.BizTalk.Administration.SnapIn.dll3.8.454.23,528,59229-Lis-201017: 37x 86
Microsoft.BizTalk.applicationdeployment.Engine.dll3.8.454.2567,20029-Lis-201017: 37x 86
Microsoft.BizTalk.BAM.Management.dll3.8.454.24,196,22429-Lis-201017: 37x 86
Microsoft.BizTalk.biztalkmsgboxdbsps.SQL.dll3.8.454.211,66429-Lis-201017: 37x 86
Microsoft.BizTalk.brmacontrols.dll3.8.454.2714,62429-Lis-201017: 37x 86
Microsoft.BizTalk.bts_tracking_logic.SQL.dll3.8.454.211,66429-Lis-201017: 37x 86
Microsoft.BizTalk.btsedimessagecontentsps.SQL.dll3.8.454.211,68029-Lis-201017: 37x 86
Microsoft.BizTalk.btsedimessagecontenttables.SQL.dll3.8.454.211,68829-Lis-201017: 37x 86
Microsoft.BizTalk.coreadapter.dll3.8.454.2104,32029-Lis-201017: 37x 86
Microsoft.BizTalk.dbaccessor.dll3.8.454.218,80829-Lis-201017: 37x 86
Microsoft.BizTalk.Deployment.dll3.8.454.2350,07229-Lis-201017: 37x 86
Microsoft.BizTalk.EDI.baseartifacts.dll3.8.454.2919,43229-Lis-201017: 37x 86
Microsoft.BizTalk.EDI.batchingorchestration.dll3.8.454.25,576,60029-Lis-201017: 37x 86
Microsoft.BizTalk.EDI.messagecore.dll3.8.454.2378,76029-Lis-201017: 37x 86
Microsoft.BizTalk.EDI.partneragreementmanager.dll3.8.454.2460,70429-Lis-201017: 37x 86
Microsoft.BizTalk.EDI.pipelinecomponents.dll3.8.454.2190,35229-Lis-201017: 37x 86
Microsoft.BizTalk.EDI.Shared.dll3.8.454.2182,13629-Lis-201017: 37x 86
Microsoft.BizTalk.epmtransform.dll3.8.454.217,79229-Lis-201017: 37x 86
Microsoft.BizTalk.explorerom.dll3.8.454.2505,72029-Lis-201017: 37x 86
Microsoft.BizTalk.kwtpm.wssv3adapter.WebService.dll3.8.454.279,77629-Lis-201017: 37x 86
Microsoft.BizTalk.mapper.Compiler.dll3.8.454.2157,57629-Lis-201017: 37x 86
Microsoft.BizTalk.mapper.om.dll3.8.454.2128,88829-Lis-201017: 37x 86
Microsoft.BizTalk.Messaging.dll3.8.454.292,02429-Lis-201017: 37x 86
Microsoft.BizTalk.msgbox_application_logic.SQL.dll3.8.454.211,68029-Lis-201017: 37x 86
Microsoft.BizTalk.msgboxlogic.SQL.dll3.8.454.211,65629-Lis-201017: 37x 86
Microsoft.BizTalk.Operations.dll3.8.454.2198,52029-Lis-201017: 37x 86
Microsoft.BizTalk.orchestrationdesigner.dll3.8.454.22,299,79229-Lis-201017: 37x 86
Microsoft.BizTalk.pipeline.Components.dll3.8.454.2292,75229-Lis-201017: 37x 86
Microsoft.BizTalk.pipeline.dll3.8.454.2292,72829-Lis-201017: 37x 86
Microsoft.BizTalk.resourcemanagers.dll3.8.454.2198,53629-Lis-201017: 37x 86
Microsoft.BizTalk.schemaeditor.dll3.8.454.2214,91229-Lis-201017: 37x 86
Microsoft.BizTalk.Streaming.dll3.8.454.251,06429-Lis-201017: 37x 86
Microsoft.BizTalk.tom.dll3.8.454.2874,35229-Lis-201017: 37x 86
Microsoft.BizTalk.WebServices.dll3.8.454.2259,96829-Lis-201017: 37x 86
Microsoft.BizTalk.xlanginterceptor.dll3.8.454.246,98429-Lis-201017: 37x 86
Microsoft.visualstudio.biztalkproject.Base.dll3.8.454.232,66429-Lis-201017: 37x 86
Microsoft.visualstudio.biztalkproject.buildtasks.dll3.8.454.241,38429-Lis-201017: 37x 86
Microsoft.visualstudio.biztalkproject.dll3.8.454.2341,90429-Lis-201017: 37x 86
Microsoft.xlangs.basetypes.dll3.8.454.2104,31229-Lis-201017: 37x 86
Microsoft.xlangs.BizTalk.Engine.dll3.8.454.2247,68029-Lis-201017: 37x 86
Microsoft.xlangs.Engine.dll3.8.454.2272,24029-Lis-201017: 37x 86
Microsoft.xlangs.runtimetypes.dll3.8.454.2120,70429-Lis-201017: 37x 86
Msgbox_application_logic.SQLNie dotyczy529,85029-Lis-201017: 37Nie dotyczy
Msgboxlogic.SQLNie dotyczy570,59629-Lis-201017: 37Nie dotyczy
Wssadacfg.dll3.8.454.2117,08029-Lis-201017: 37x 86
Xceedftpbiztalk.dll3.8.454.2305,50429-Lis-201017: 37x 86
Biztalkmsgboxdbsps.SQLNie dotyczy57,21116-Lis-201022: 08Nie dotyczy
Microsoftedixsdtemplateskb973415.exeNie dotyczy1,785,55708-Lip-200915: 17x 86

Instrukcje dotyczące instalacji

Przed zainstalowaniem tej poprawki należy wykonać kopię zapasową następujących plików:
 • Microsoft.BizTalk.EDI.BaseArtifacts.dll
 • Microsoft.BizTalk.MessageCore.dll
 • Microsoft.BizTalk.EDI.Shared.dll
 • Microsoft.BizTalk.EDI.PipelineComponents.dll
Uwagi
 • Microsoft.BizTalk.EDI.BaseArtifacts.dll, Microsoft.BizTalk.MessageCore.dll i Microsoft.BizTalk.Edi.Shared.dll znajdujący się w <drive:></drive:>\Program Files\Microsoft BizTalk Server 2009.
 • Znajduje się w Microsoft.BizTalk.EDI.PipelineComponents.dll <drive:></drive:>\Program Files\Microsoft składniki 2009\Pipeline serwera BizTalk.
Aby zainstalować tę poprawkę, wykonaj następujące kroki:
 1. Wyodrębnij pakiet poprawek i uruchom plik Setup.exe.
 2. W Konsola administracyjna serwera BizTalk, rozwiń węzełAdministrowanie programem BizTalk Server 2009, Rozwiń węzeł BizTalk Grupy, Rozwiń węzeł Aplikacje, Rozwiń węzełAplikacja BizTalk EDI, Rozwiń węzełZasoby, a następnie usunąć Microsoft.BizTalk.EDI.BaseArtifacts zestaw z tego katalogu.
 3. Ponownie uruchom wystąpienie hosta systemu BizTalk.
 4. W tym samym katalogu zasobów który został wymieniony w kroku 2, kliknij prawym przyciskiem myszyZasoby, kliknij przycisk Dodawanie, a następnie kliknij przyciskZespoły BizTalk.
 5. W Dodaj zasoby okno dialogowe, kliknij przyciskDodawanie, a następnie przejdź do następującego katalogu:
  <drive:></drive:>\Program Files\Microsoft program BizTalk Server 2009
 6. W Ten katalog, kliknij dwukrotnie ikonę Microsoft.BizTalk.EDI.BaseArtifacts.dll plik.
 7. Ponownie uruchom wystąpienie hosta systemu BizTalk.
 8. Uruchom MicrosoftEdiXSDTemplatesKb973415.exe plik, który znajduje się w tym pakiecie poprawek do Self-extract najnowszy zestaw zgodny z HIPAA5010 schematy. Zapisywanie ich na następujący katalog sugerowane:
  <drive:></drive:>\Program Program Files\Microsoft programu BizTalk Server 2009\XSD_Schema\EDI
 9. W przypadku można Wykonaj standardową procedurę Tworzenie i wdrażanie schematów.
Więcej informacji można znaleźć w pliku Readme.txt zawarte w tym pakiecie poprawek.

Ważne uwagi

 • W schematach 4010 standardy HIPAA, elementy X12_R Typ Nie wyszukano minimalną i maksymalną długość. Jednakże, Gwarancje standardy HIPAA 5010 sprawdzane są minimalną i maksymalną długość.
 • Elementy ST03 w następujących schematów nie powinni można zmienić, ponieważ ich wartości są używane do identyfikowania poprawnego schematów wariantu:
  • warianty 837, (I, P, D)
  • 277
  Jest to standard standardy HIPAA 5010.

Znane problemy

 1. Narzędzia do czasu projektowania mają problem podczas sprawdzania wsadowej wymiany EDI dla 837 wiadomości warianty (I, P, D), które są dołączone schematy 5010 standardy HIPAA. Ten problem nie występuje, gdy narzędzia sprawdzania poprawności wymiany EDI-batched.
 2. Śledzenie BizTalk może przestać działać, ponieważ wymagane uprawnienia są usuwane w niektórych tabelach bazy danych DTA po zastosowaniu tego pakietu aktualizacji zbiorczej. Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki:
  • Otwórz konsolę administracji systemu BizTalk, zaznacz Zezwalaj na śledzenie hosta opcji innego hosta serwera BizTalk, a następnie usuń zaznaczenie opcji na bieżącym hoście śledzenia.
  • Ponownie uruchomić wystąpienia hosta serwera BizTalk.
  • Kliknij, aby zaznaczyć Zezwalaj na śledzenie hosta opcji innego hosta serwera BizTalk, a następnie usuń zaznaczenie opcji na bieżącym hoście śledzenia.
  • Ponownie uruchomić wystąpienia hosta, aby poprawnie zastosować uprawnienia.
 3. Niektóre bazy danych systemu BizTalk może nie zostać zaktualizowany, jeśli zmienisz nazwę grupy BizTalk Server przed zastosowaniem tego pakietu aktualizacji zbiorczej. Aby uniknąć tego problemu, Zmień nazwę grupy BizTalk Server ponownie na następującą nazwę domyślną przed zastosowaniem aktualizacji:
  Grupy BizTalk
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących programu BizTalk Server poprawek, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2003907 Informacje dotyczące poprawek programu BizTalk Server
BizTalk 2009 z dodatkiem SP1, Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń CU1

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 2429050 — ostatni przegląd: 08/18/2011 09:35:00 — zmiana: 1.0

Microsoft BizTalk Server 2009 Branch, Microsoft BizTalk Server 2009 Developer, Microsoft BizTalk Server 2009 Enterprise, Microsoft BizTalk Server 2009 Standard, Microsoft BizTalk Accelerator for HL7 2.0 Enterprise Edition, Microsoft BizTalk Accelerator for HL7 2.0 Standard Edition

 • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2429050 KbMtpl
Opinia