Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Poprawka: Trwa dłużej niż oczekiwano dla bazy danych programu SQL Server 2008 lub w środowisku SQL Server 2008 R2 odzyskiwania

WAŻNE: Ten artykuł nie został przetłumaczony przez człowieka, tylko przez oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego firmy Microsoft. Firma Microsoft oferuje zarówno artykuły tłumaczone przez ludzi, jak i artykuły tłumaczone maszynowo, dzięki czemu każdy użytkownik może uzyskać dostęp do całej zawartości bazy wiedzy Knowledge Base we własnym języku. Prosimy jednak pamiętać, że artykuły przetłumaczone maszynowo nie zawsze są doskonałe. Mogą zawierać błędy słownictwa, składni i gramatyki, przypominające błędy robione przez osoby, dla których język użytkownika nie jest językiem ojczystym. Firma Microsoft nie odpowiada za wszelkie nieścisłości, błędy lub szkody spowodowane nieprawidłowym tłumaczeniem zawartości oraz za wykorzystanie tej zawartości przez klientów. Oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego jest często aktualizowane przez firmę Microsoft.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to:2524743
Symptomy
W środowisku 2008 Microsoft SQL Server lub Microsoft SQL Server 2008 R2 odzyskiwania bazy danych może zająć bardzo dużo czasu w fazie 1, w fazie analizy. Ten problem zazwyczaj występuje, gdy wiele transakcji występują między rozpoczęcia i zakończenia ostatniego punktu kontrolnego ukończone przed zamknięciem programu SQL Server. Na przykład może wystąpić miliony transakcji.

Po wystąpieniu tego problemu w dzienniku błędów programu SQL Server jest rejestrowany komunikat o błędzie podobny do następującego:
Odzyskiwanie bazy danych "mojabazadanych"(5) jest wykonane w 0% (około sekundy 1234 pozostają). Faza 1 3. Jest to tylko komunikat informacyjny. Nie jest wymagane.

Problem długich odzyskiwania może również wystąpić, jeśli wycofywanie jednej lub więcej transakcji długotrwały lub zbyt wiele plików dziennika wirtualnych (VLF) w dzienniku transakcji. Aby uzyskać więcej informacji o wydajności podczas odzyskiwania bazy danych, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2455009 Poprawka: Niska wydajność podczas odzyskiwania bazy danych, jeśli istnieje wiele VLF wewnątrz dziennika transakcji w programie SQL Server 2005, SQL Server 2008 lub SQL Server 2008 R2

Przyczyna
Ten problem występuje, ponieważ tabeli mieszania nie jest generowany z wystarczająco pakiety mieszania. Z tego względu zajmuje dużo czasu, aby przeszukać łańcuchów mieszania.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, należy zastosować tę poprawkę.

Zbiorcza aktualizacja informacji

Program SQL Server 2008 R2

Poprawkę dotyczącą tego problemu najpierw została wydana w 9 aktualizacja zbiorcza. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uzyskiwania tego pakietu aktualizacji zbiorczej dla programu SQL Server 2008 R2 kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2567713 Zbiorcza aktualizacja pakietu 9 dla programu SQL Server 2008 R2
Uwaga Ponieważ kumulują kompilacje każdej nowej wersji poprawki zawiera wszystkie poprawki i wszystkie poprawki zabezpieczeń, które zostały zawarte w poprzednich SQL Server 2008 R2 napraw wydania. Zaleca się, aby rozważyć zastosowanie najnowszej wersji poprawki, zawierający tę poprawkę. Aby uzyskać więcej informacji kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
981356 Tworzy program SQL Server 2008 R2, które zostały wydane po wydaniu programu SQL Server 2008 R2

Dodatek Service Pack 1 dla programu SQL Server 2008 R2

Poprawkę dotyczącą tego problemu najpierw została wydana w zbiorczej aktualizacji 2 dla dodatku Service Pack 1 dla programu SQL Server 2008 R2. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uzyskiwania tego pakietu aktualizacji zbiorczej kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2567714 Skumulowany pakiet aktualizacji 2 dla dodatku Service Pack 1 dla programu SQL Server 2008 R2
Uwaga Ponieważ kumulują kompilacje każdej nowej wersji poprawki zawiera wszystkie poprawki i wszystkie poprawki zabezpieczeń, które zostały zawarte w poprzednich SQL Server 2008 R2 napraw wydania. Zaleca się, aby rozważyć zastosowanie najnowszej wersji poprawki, zawierający tę poprawkę. Aby uzyskać więcej informacji kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2567616 Tworzy program SQL Server 2008 R2, które zostały wydane po wydaniu dodatku Service Pack 1 dla programu SQL Server 2008 R2

Dodatek Service Pack 2 dla programu SQL Server 2008

Poprawkę dotyczącą tego problemu najpierw została wydana w zbiorczej aktualizacji 5 dla dodatku Service Pack 2 dla programu SQL Server 2008. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego pakietu aktualizacji zbiorczej kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2555408 Zbiorczego pakietu aktualizacji 5 dla dodatku Service Pack 2 dla programu SQL Server 2008
Uwaga Ponieważ kumulują kompilacje każdej nowej wersji poprawki zawiera wszystkie poprawki i uwolnienia rozwiązać wszystkie poprawki zabezpieczeń, które zostały dołączone do poprzedniego programu SQL Server 2008. Firma Microsoft zaleca, aby rozważyć zastosowanie najnowszej wersji poprawki, zawierający tę poprawkę. Aby uzyskać więcej informacji kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2402659 Tworzy program SQL Server 2008, które zostały wydane po wydaniu dodatku Service Pack 2 dla programu SQL Server 2008
Poprawki Microsoft SQL Server 2008 są tworzone dla określonych dodatków service Pack dla programu SQL Server. Do instalacji dodatku Service Pack 2 dla programu SQL Server 2008, należy zastosować poprawkę dodatku Service Pack 2 dla programu SQL Server 2008. Domyślnie każdy poprawkę, która jest dostępna w dodatku service pack dla programu SQL Server znajduje następny dodatek service pack dla programu SQL Server.

Dodatek Service Pack 1 dla programu SQL Server 2008

Poprawkę dotyczącą tego problemu najpierw została wydana w 15 aktualizacja zbiorcza dla dodatku Service Pack 1 dla programu SQL Server 2008. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego pakietu aktualizacji zbiorczej kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2555406 Zbiorcza aktualizacja pakietu 15 dla dodatku Service Pack 1 dla programu SQL Server 2008
Uwaga Ponieważ kumulują kompilacje każdej nowej wersji poprawki zawiera wszystkie poprawki i uwolnienia rozwiązać wszystkie poprawki zabezpieczeń, które zostały dołączone do poprzedniego programu SQL Server 2008. Firma Microsoft zaleca, aby rozważyć zastosowanie najnowszej wersji poprawki, zawierający tę poprawkę. Aby uzyskać więcej informacji kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
970365 Tworzy program SQL Server 2008, które zostały wydane po wydaniu dodatku Service Pack 1 dla programu SQL Server 2008
Poprawki Microsoft SQL Server 2008 są tworzone dla określonych dodatków service Pack dla programu SQL Server. Do instalacji dodatku Service Pack 1 dla programu SQL Server 2008, należy zastosować poprawkę dodatku Service Pack 1 dla programu SQL Server 2008. Domyślnie każdy poprawkę, która jest dostępna w dodatku service pack dla programu SQL Server znajduje następny dodatek service pack dla programu SQL Server.

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest dostępna w firmie Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona do usunięcia tylko problemu opisanego w tym artykule. Poprawkę tę należy stosować tylko do systemów, w których występuje problem opisany w tym artykule. Ta poprawka może być dodatkowo testowana. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, jest sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Ta sekcja nie jest wyświetlany, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu, należy utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe technicznej będą pobierane dodatkowych pytań i problemów, które nie kwalifikują się do tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi odwiedź następujące witryny firmy Microsoft: Uwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których poprawka jest dostępna. Jeśli język nie jest widoczny, jest to, ponieważ poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Musi być zainstalowany, aby zastosować tę poprawkę Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 2.

Informacje dotyczące ponownego uruchomienia

Może być konieczne ponowne uruchomienie komputera po zastosowaniu tej poprawki. Jednak proces programu SQL Server zostanie uruchomiony ponownie.

Informacje o zastępowaniu

Ta poprawka nie zastępuje wcześniej wydanej poprawki.

Informacje o pliku

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane skoordynowanego czasu uniwersalnego (UTC). Podczas przeglądania informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć Strefa czasowa Karta w Data i godzina element w Panelu sterowania.
Wszystkie obsługiwane wersje programu SQL Server 2008 opartych na 86 x
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Sqlservr.exe2007.100.4286.042,793,83227-Maj-201121: 57x 86
Wszystkie obsługiwane 64-bitowego programu SQL Server 2008
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Sqlservr.exe2007.100.4286.057,736,04027-Maj-201119: 02x 64
Wszystkie obsługiwane wersje programu SQL Server 2008 z komputerów z procesorami IA-64
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Sqlservr.exe2007.100.4286.0111,166,31227-Maj-201108: 14IA-64


Obejście problemu
Aby obejść ten problem, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Poczekaj, aż odzyskiwania, które mają być wypełnione.
  • Przywracanie bazy danych z kopii zapasowych.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Dotyczy".
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji na temat punktów kontrolnych i we/wy z wystąpienia aparatu bazy danych odwiedź następującą witrynę sieci Web Microsoft Developer Network (MSDN):Aby uzyskać więcej informacji dotyczących procesu kopiowania danych z kopii zapasowej i stosowania zarejestrowane transakcje do danych Przywróć go do przodu punkt odzyskiwania docelowej, odwiedź następującą witrynę sieci Web Microsoft Developer Network (MSDN):

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 2524743 — ostatni przegląd: 08/15/2011 18:34:00 — zmiana: 2.0

Microsoft SQL Server 2008 Developer, Microsoft SQL Server 2008 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 Enterprise Evaluation, Microsoft SQL Server 2008 Express, Microsoft SQL Server 2008 Express with Advanced Services, Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer, Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 R2 Express, Microsoft SQL Server 2008 R2 Express with Advanced Services

  • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbbug kbexpertiseinter kbmt KB2524743 KbMtpl
Opinia