Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Informacje techniczne na temat wydań dodatku SP1 dla pakietu Office 2010

Streszczenie
Ten artykuł zawiera informacje techniczne o poszczególnych aktualizacjach wchodzących w skład dodatku Service Pack 1 (SP1) wydanych dla produktów klienckich pakietu Microsoft Office 2010. W tym artykule omówiono następujące zagadnienia dotyczące każdego pliku aktualizacji w dodatku SP1:
  • Łącze do artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, w którym opisano pakiet. W tym artykule z bazy wiedzy Knowledge Base zamieszczono więcej informacji na temat poprawek, które zawiera każdy pakiet dodatku Service Pack.
  • Łącze do witryn Centrum pobierania Microsoft w sieci Web, z których użytkownicy mogą pobierać pakiety.
  • Tabela zawierająca informacje o pliku msp Instalatora systemu Windows.


Uwaga W tych tabelach są wymienione tylko pliki z określonym numerem wersji zawarte w dodatku SP1. Dodatkowe pliki, dla których nie określono wersji, takie jak obrazy lub pliki xml, nie są uwzględnione na tej liście.

W tym artykule opisano wszystkie aktualizacje wchodzące w skład dodatku SP1 dla produktów klienckich pakietu Office 2010.

Jak ustalić, czy ten dodatek Service Pack jest zainstalowany

W tym artykule opisano, jak ustalić, czy dodatek Service Pack jest zainstalowany. W celu sprawdzenia zainstalowanej wersji produktu pakietu Microsoft Office zaleca się przejrzenie listy programów zainstalowanych w systemie Windows.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu ustalania, która wersja produktu pakietu Office 2010 jest zainstalowana na komputerze, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2121559 Jak ustalić, która wersja produktu pakietu Office 2010 jest zainstalowana
Rozwiązanie

Informacje o plikach

Ta poprawka może nie zawierać wszystkich plików niezbędnych do pełnego zaktualizowania produktu do najnowszej kompilacji. Ta poprawka zawiera tylko te pliki, które są niezbędne do rozwiązania problemów wymienionych w tym artykule.

W przypadku globalnej wersji tej poprawki do jej instalacji jest używany pakiet Instalatora systemu Microsoft Windows. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time) w poniższej tabeli. Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC a czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.

Dodatek SP1 dla pakietu Microsoft Office 2010

x86


Informacje o pakiecie
Nazwa pakietuJak uzyskać pakietArtykuł z bazy wiedzy Knowledge Base
officesuite2010sp1-kb2460049-x86-fullfile-en-us.exePlik do pobraniaPobierz ten pakiet teraz.2460049
Informacje dotyczące pliku msp Instalatora systemu Microsoft Windows

W pierwszej kolumnie poniższej tabeli wymieniono wszystkie pliki msp zawarte w tym pliku exe. W drugiej kolumnie wymieniono wszystkie pliki zawarte w każdym pliku msp. Trzecia kolumna zawiera numery wersji plików.
Nazwa pliku MSPNazwa plikuWersja pliku

x64

Informacje o pakiecie
Nazwa pakietuJak uzyskać pakietArtykuł z bazy wiedzy Knowledge Base
officesuite2010sp1-kb2460049-x64-fullfile-en-us.exePlik do pobraniaPobierz ten pakiet teraz.2460049
Informacje dotyczące pliku msp Instalatora systemu Microsoft Windows

W pierwszej kolumnie poniższej tabeli wymieniono wszystkie pliki msp zawarte w tym pliku exe. W drugiej kolumnie wymieniono wszystkie pliki zawarte w każdym pliku msp. Trzecia kolumna zawiera numery wersji plików.
Nazwa pliku MSPNazwa plikuWersja pliku


Dodatek SP1 dla pakietu Microsoft Office 2010 Language Pack

x86


Informacje o pakiecie
Nazwa pakietuJak uzyskać pakietArtykuł z bazy wiedzy Knowledge Base
languagepack2010sp1-kb2460043-x86-fullfile-en-us.exePlik do pobraniaPobierz ten pakiet teraz.2460043
Informacje dotyczące pliku msp Instalatora systemu Microsoft Windows

W pierwszej kolumnie poniższej tabeli wymieniono wszystkie pliki msp zawarte w tym pliku exe. W drugiej kolumnie wymieniono wszystkie pliki zawarte w każdym pliku msp. Trzecia kolumna zawiera numery wersji plików.
Nazwa pliku MSPNazwa plikuWersja pliku

x64

Informacje o pakiecie
Nazwa pakietuJak uzyskać pakietArtykuł z bazy wiedzy Knowledge Base
languagepack2010sp1-kb2460043-x64-fullfile-en-us.exePlik do pobraniaPobierz ten pakiet teraz.2460043
Informacje dotyczące pliku msp Instalatora systemu Microsoft Windows

W pierwszej kolumnie poniższej tabeli wymieniono wszystkie pliki msp zawarte w tym pliku exe. W drugiej kolumnie wymieniono wszystkie pliki zawarte w każdym pliku msp. Trzecia kolumna zawiera numery wersji plików.
Nazwa pliku MSPNazwa plikuWersja pliku


Dodatek SP1 dla programu Microsoft SharePoint Designer 2010

x86


Informacje o pakiecie
Nazwa pakietuJak uzyskać pakietArtykuł z bazy wiedzy Knowledge Base
sharepointdesigner2010sp1-kb2460057-x86-fullfile-en-us.exePlik do pobraniaPobierz ten pakiet teraz.2460057
Informacje dotyczące pliku msp Instalatora systemu Microsoft Windows

W pierwszej kolumnie poniższej tabeli wymieniono wszystkie pliki msp zawarte w tym pliku exe. W drugiej kolumnie wymieniono wszystkie pliki zawarte w każdym pliku msp. Trzecia kolumna zawiera numery wersji plików.
Nazwa pliku MSPNazwa plikuWersja pliku

x64

Informacje o pakiecie
Nazwa pakietuJak uzyskać pakietArtykuł z bazy wiedzy Knowledge Base
sharepointdesigner2010sp1-kb2460057-x64-fullfile-en-us.exePlik do pobraniaPobierz ten pakiet teraz.2460057
Informacje dotyczące pliku msp Instalatora systemu Microsoft Windows

W pierwszej kolumnie poniższej tabeli wymieniono wszystkie pliki msp zawarte w tym pliku exe. W drugiej kolumnie wymieniono wszystkie pliki zawarte w każdym pliku msp. Trzecia kolumna zawiera numery wersji plików.
Nazwa pliku MSPNazwa plikuWersja pliku


Dodatek SP1 dla programu Microsoft Project 2010

x86


Informacje o pakiecie
Nazwa pakietuJak uzyskać pakietArtykuł z bazy wiedzy Knowledge Base
project2010sp1-kb2460052-x86-fullfile-en-us.exePlik do pobraniaPobierz ten pakiet teraz.2460052
Informacje dotyczące pliku msp Instalatora systemu Microsoft Windows

W pierwszej kolumnie poniższej tabeli wymieniono wszystkie pliki msp zawarte w tym pliku exe. W drugiej kolumnie wymieniono wszystkie pliki zawarte w każdym pliku msp. Trzecia kolumna zawiera numery wersji plików.
Nazwa pliku MSPNazwa plikuWersja pliku

x64

Informacje o pakiecie
Nazwa pakietuJak uzyskać pakietArtykuł z bazy wiedzy Knowledge Base
project2010sp1-kb2460052-x64-fullfile-en-us.exePlik do pobraniaPobierz ten pakiet teraz.2460052
Informacje dotyczące pliku msp Instalatora systemu Microsoft Windows

W pierwszej kolumnie poniższej tabeli wymieniono wszystkie pliki msp zawarte w tym pliku exe. W drugiej kolumnie wymieniono wszystkie pliki zawarte w każdym pliku msp. Trzecia kolumna zawiera numery wersji plików.
Nazwa pliku MSPNazwa plikuWersja pliku


Dodatek SP1 dla programu Microsoft Visio 2010

x86


Informacje o pakiecie
Nazwa pakietuJak uzyskać pakietArtykuł z bazy wiedzy Knowledge Base
visio2010sp1-kb2460061-x86-fullfile-en-us.exePlik do pobraniaPobierz ten pakiet teraz.2460061
Informacje dotyczące pliku msp Instalatora systemu Microsoft Windows

W pierwszej kolumnie poniższej tabeli wymieniono wszystkie pliki msp zawarte w tym pliku exe. W drugiej kolumnie wymieniono wszystkie pliki zawarte w każdym pliku msp. Trzecia kolumna zawiera numery wersji plików.
Nazwa pliku MSPNazwa plikuWersja pliku

x64

Informacje o pakiecie
Nazwa pakietuJak uzyskać pakietArtykuł z bazy wiedzy Knowledge Base
visio2010sp1-kb2460061-x64-fullfile-en-us.exePlik do pobraniaPobierz ten pakiet teraz.2460061
Informacje dotyczące pliku msp Instalatora systemu Microsoft Windows

W pierwszej kolumnie poniższej tabeli wymieniono wszystkie pliki msp zawarte w tym pliku exe. W drugiej kolumnie wymieniono wszystkie pliki zawarte w każdym pliku msp. Trzecia kolumna zawiera numery wersji plików.
Nazwa pliku MSPNazwa plikuWersja pliku


Dodatek SP1 dla programu Microsoft Visio 2010 Viewer

x86


Informacje o pakiecie
Nazwa pakietuJak uzyskać pakietArtykuł z bazy wiedzy Knowledge Base
visioviewer2010sp1-kb2460065-x86-fullfile-en-us.exePlik do pobraniaPobierz ten pakiet teraz.2460065
Informacje dotyczące pliku msp Instalatora systemu Microsoft Windows

W pierwszej kolumnie poniższej tabeli wymieniono wszystkie pliki msp zawarte w tym pliku exe. W drugiej kolumnie wymieniono wszystkie pliki zawarte w każdym pliku msp. Trzecia kolumna zawiera numery wersji plików.
Nazwa pliku MSPNazwa plikuWersja pliku

x64

Informacje o pakiecie
Nazwa pakietuJak uzyskać pakietArtykuł z bazy wiedzy Knowledge Base
visioviewer2010sp1-kb2460065-x64-fullfile-en-us.exePlik do pobraniaPobierz ten pakiet teraz.2460065
Informacje dotyczące pliku msp Instalatora systemu Microsoft Windows

W pierwszej kolumnie poniższej tabeli wymieniono wszystkie pliki msp zawarte w tym pliku exe. W drugiej kolumnie wymieniono wszystkie pliki zawarte w każdym pliku msp. Trzecia kolumna zawiera numery wersji plików.
Nazwa pliku MSPNazwa plikuWersja pliku


Dodatek SP1 dla programu Microsoft PowerPoint Viewer

x86


Informacje o pakiecie
Nazwa pakietuJak uzyskać pakietArtykuł z bazy wiedzy Knowledge Base
Dodatek Service Pack 1 dla programu Microsoft PowerPoint Viewer

Plik do pobraniaPobierz ten pakiet teraz.2460050
Informacje dotyczące pliku msp Instalatora systemu Microsoft Windows

W pierwszej kolumnie poniższej tabeli wymieniono wszystkie pliki msp zawarte w tym pliku exe. W drugiej kolumnie wymieniono wszystkie pliki zawarte w każdym pliku msp. Trzecia kolumna zawiera numery wersji plików.
Nazwa pliku MSPNazwa plikuWersja pliku


Dodatek SP1 dla zestawu narzędzi sprawdzających dla pakietu Microsoft Office 2010

x86


Informacje o pakiecie
Nazwa pakietuJak uzyskać pakietArtykuł z bazy wiedzy Knowledge Base
proofingtoolskit2010sp1-kb2460053-x86-fullfile-en-us.exePlik do pobraniaPobierz ten pakiet teraz.2460053
Informacje dotyczące pliku msp Instalatora systemu Microsoft Windows

W pierwszej kolumnie poniższej tabeli wymieniono wszystkie pliki msp zawarte w tym pliku exe. W drugiej kolumnie wymieniono wszystkie pliki zawarte w każdym pliku msp. Trzecia kolumna zawiera numery wersji plików.
Nazwa pliku MSPNazwa plikuWersja pliku

x64

Informacje o pakiecie
Nazwa pakietuJak uzyskać pakietArtykuł z bazy wiedzy Knowledge Base
proofingtoolskit2010sp1-kb2460053-x64-fullfile-en-us.exePlik do pobraniaPobierz ten pakiet teraz.2460053
Informacje dotyczące pliku msp Instalatora systemu Microsoft Windows

W pierwszej kolumnie poniższej tabeli wymieniono wszystkie pliki msp zawarte w tym pliku exe. W drugiej kolumnie wymieniono wszystkie pliki zawarte w każdym pliku msp. Trzecia kolumna zawiera numery wersji plików.
Nazwa pliku MSPNazwa plikuWersja pliku


Dodatek SP1 dla pakietu Microsoft Office 2010 Filter Pack

x86


Informacje o pakiecie
Nazwa pakietuJak uzyskać pakietArtykuł z bazy wiedzy Knowledge Base
filterpack2010sp1-kb2460041-x86-fullfile-en-us.exePlik do pobraniaPobierz ten pakiet teraz.2460041
Informacje dotyczące pliku msp Instalatora systemu Microsoft Windows

W pierwszej kolumnie poniższej tabeli wymieniono wszystkie pliki msp zawarte w tym pliku exe. W drugiej kolumnie wymieniono wszystkie pliki zawarte w każdym pliku msp. Trzecia kolumna zawiera numery wersji plików.
Nazwa pliku MSPNazwa plikuWersja pliku

x64

Informacje o pakiecie
Nazwa pakietuJak uzyskać pakietArtykuł z bazy wiedzy Knowledge Base
filterpack2010sp1-kb2460041-x64-fullfile-en-us.exePlik do pobraniaPobierz ten pakiet teraz.2460041
Informacje dotyczące pliku msp Instalatora systemu Microsoft Windows

W pierwszej kolumnie poniższej tabeli wymieniono wszystkie pliki msp zawarte w tym pliku exe. W drugiej kolumnie wymieniono wszystkie pliki zawarte w każdym pliku msp. Trzecia kolumna zawiera numery wersji plików.
Nazwa pliku MSPNazwa plikuWersja pliku


Dodatek SP1 dla składnika Microsoft Access 2010 Runtime

x86


Informacje o pakiecie
Nazwa pakietuJak uzyskać pakietArtykuł z bazy wiedzy Knowledge Base
accessruntime2010sp1-kb2460015-x86-fullfile-en-us.exe

Plik do pobraniaPobierz ten pakiet teraz.2460015
Informacje dotyczące pliku msp Instalatora systemu Microsoft Windows

W pierwszej kolumnie poniższej tabeli wymieniono wszystkie pliki msp zawarte w tym pliku exe. W drugiej kolumnie wymieniono wszystkie pliki zawarte w każdym pliku msp. Trzecia kolumna zawiera numery wersji plików.
Nazwa pliku MSPNazwa plikuWersja pliku

x64

Informacje o pakiecie
Nazwa pakietuJak uzyskać pakietArtykuł z bazy wiedzy Knowledge Base
accessruntime2010sp1-kb2460015-x64-fullfile-en-us.exe

Plik do pobraniaPobierz ten pakiet teraz.2460015
Informacje dotyczące pliku msp Instalatora systemu Microsoft Windows

W pierwszej kolumnie poniższej tabeli wymieniono wszystkie pliki msp zawarte w tym pliku exe. W drugiej kolumnie wymieniono wszystkie pliki zawarte w każdym pliku msp. Trzecia kolumna zawiera numery wersji plików.
Nazwa pliku MSPNazwa plikuWersja pliku


Dodatek SP1 dla aparatu bazy danych programu Microsoft Access 2010

x86


Informacje o pakiecie
Nazwa pakietuJak uzyskać pakietArtykuł z bazy wiedzy Knowledge Base
accessdatabaseengine2010sp1-kb2460011-x86-fullfile-en-us.exe

Plik do pobraniaPobierz ten pakiet teraz.2460011
Informacje dotyczące pliku msp Instalatora systemu Microsoft Windows

W pierwszej kolumnie poniższej tabeli wymieniono wszystkie pliki msp zawarte w tym pliku exe. W drugiej kolumnie wymieniono wszystkie pliki zawarte w każdym pliku msp. Trzecia kolumna zawiera numery wersji plików.
Nazwa pliku MSPNazwa plikuWersja pliku

x64

Informacje o pakiecie
Nazwa pakietuJak uzyskać pakietArtykuł z bazy wiedzy Knowledge Base
accessdatabaseengine2010sp1-kb2460011-x64-fullfile-en-us.exe

Plik do pobraniaPobierz ten pakiet teraz.2460011
Informacje dotyczące pliku msp Instalatora systemu Microsoft Windows

W pierwszej kolumnie poniższej tabeli wymieniono wszystkie pliki msp zawarte w tym pliku exe. W drugiej kolumnie wymieniono wszystkie pliki zawarte w każdym pliku msp. Trzecia kolumna zawiera numery wersji plików.
Nazwa pliku MSPNazwa plikuWersja pliku


Dodatek SP1 dla pakietu redystrybucyjnego modelu obiektów klienta programu Microsoft SharePoint Foundation 2010

x86


Informacje o pakiecie
Nazwa pakietuJak uzyskać pakietArtykuł z bazy wiedzy Knowledge Base
spclient2010sp1-kb2508825-x86-fullfile-en-us.exe

Plik do pobraniaPobierz ten pakiet teraz.2508825
Informacje dotyczące pliku msp Instalatora systemu Microsoft Windows

W pierwszej kolumnie poniższej tabeli wymieniono wszystkie pliki msp zawarte w tym pliku exe. W drugiej kolumnie wymieniono wszystkie pliki zawarte w każdym pliku msp. Trzecia kolumna zawiera numery wersji plików.
Nazwa pliku MSPNazwa plikuWersja pliku

x64

Informacje o pakiecie
Nazwa pakietuJak uzyskać pakietArtykuł z bazy wiedzy Knowledge Base
spclient2010sp1-kb2508825-x64-fullfile-en-us.exe

Plik do pobraniaPobierz ten pakiet teraz.2508825
Informacje dotyczące pliku msp Instalatora systemu Microsoft Windows

W pierwszej kolumnie poniższej tabeli wymieniono wszystkie pliki msp zawarte w tym pliku exe. W drugiej kolumnie wymieniono wszystkie pliki zawarte w każdym pliku msp. Trzecia kolumna zawiera numery wersji plików.
Nazwa pliku MSPNazwa plikuWersja pliku
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2532118 — ostatni przegląd: 07/04/2011 21:05:00 — zmiana: 4.0

Microsoft Office Professional 2010, Microsoft Office Professional Plus 2010, Microsoft Office Standard 2010, Microsoft Project Professional 2010, Microsoft Project Standard 2010, Microsoft Visio Premium 2010, Microsoft Visio Professional 2010, Microsoft Visio Standard 2010

  • KB2532118
Opinia