Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Zbiorcza aktualizacja pakietu 10 dla programu SQL Server 2008 R2

WAŻNE: Ten artykuł nie został przetłumaczony przez człowieka, tylko przez oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego firmy Microsoft. Firma Microsoft oferuje zarówno artykuły tłumaczone przez ludzi, jak i artykuły tłumaczone maszynowo, dzięki czemu każdy użytkownik może uzyskać dostęp do całej zawartości bazy wiedzy Knowledge Base we własnym języku. Prosimy jednak pamiętać, że artykuły przetłumaczone maszynowo nie zawsze są doskonałe. Mogą zawierać błędy słownictwa, składni i gramatyki, przypominające błędy robione przez osoby, dla których język użytkownika nie jest językiem ojczystym. Firma Microsoft nie odpowiada za wszelkie nieścisłości, błędy lub szkody spowodowane nieprawidłowym tłumaczeniem zawartości oraz za wykorzystanie tej zawartości przez klientów. Oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego jest często aktualizowane przez firmę Microsoft.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to:2591746
WPROWADZENIE
W tym artykule opisano pakiet aktualizacji zbiorczej 10 dla programu SQL Server 2008 R2. Ta aktualizacja zawiera poprawki dotyczące problemów, które zostały rozwiązane po wydaniu Microsoft SQL Server 2008 R2.

Uwaga Kompilacja ten pakiet aktualizacji zbiorczej jest nazywane również zbudować 10.50.1807.0.

Zaleca się, aby przetestować poprawki, przed wdrożeniem w środowisku produkcyjnym. Ponieważ kompilacje kumulują się, każde nowe wydanie aktualizacji zawiera poprawki i wszystkie aktualizacje zabezpieczeń, które zostały zawarte w poprzednich SQL Server 2008 R2 wydania aktualizacji. Zaleca się, aby rozważyć zastosowanie najnowszej wersji aktualizacji.

Aby uzyskać więcej informacji kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
981356Program SQL Server 2008 R2 buduje wydane po wydaniu programu SQL Server 2008 R2

Ważne uwagi dotyczące tego pakietu aktualizacji zbiorczej

  • Poprawki programu SQL Server 2008 R2 są teraz wielojęzycznych. W związku z tym pakiet aktualizacji zbiorczej nie jest specyficzne dla jednego języka i dotyczy wszystkich obsługiwanych języków.
  • Jeden zbiorczy pakiet aktualizacji zawiera wszystkich pakietów składowych. Jednak pakiet aktualizacji zbiorczej aktualizacji tylko te składniki, które są zainstalowane w systemie.
Więcej informacji

Jak uzyskać ten pakiet aktualizacji zbiorczej

Pakiet aktualizacji zbiorczej obsługiwanych jest teraz udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak jest przeznaczona tylko do rozwiązania problemów opisanych w tym artykule. Stosuje się tylko w systemach, w których występują te szczególne problemy. Ten pakiet aktualizacji zbiorczej może być wciąż w fazie testowania. Jeśli użytkownik nie jest poważnie narażony przez którykolwiek z tych problemów, firma Microsoft zaleca poczekanie na następny program SQL Server 2008 R2 z dodatkiem Service pack zawierający poprawki w tym pakiecie aktualizacji zbiorczej.

Jeśli Zbiorcza aktualizacja jest dostępna do pobrania, istnieje sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma w tej sekcji, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania pakietu aktualizacji zbiorczej.

Uwaga Jeśli wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu, należy utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe technicznej będą pobierane do dodatkowych pytań i problemów, które nie kwalifikują się do tego pakietu aktualizacji zbiorczej. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów z działem pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi odwiedź następującą witrynę sieci Web firmy Microsoft:

Poprawek uwzględnionych w tym pakiecie aktualizacji zbiorczej

Artykułów bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, które omówiono te poprawki będą zwalniane jak tylko staną się dostępne.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących problemów programu SQL Server kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Liczba błędów VSTSNumer artykułu KBOpis
790852; 8060832550375Poprawka: UserAgent nieprawidłowe pole w dzienniku SSRS 2008 R2 raportu serwera HTTP
7796262624527Poprawka: Indeks klastrowany nie jest używany w plan wykonania programu SQL Server 2008 R2, jeśli kwerenda używa dwóch lub więcej partycji
791684; 7916912622823Poprawka: Zwiększanie wartości w kolumnach ghost_record_count i version_ghost_record_count SQL Server 2008 R2
7972482616117Poprawka: Niepoprawne poczty profil jest wyświetlany na stronie System wczesnego ostrzegania w programie SQL Server 2008 R2
7993112606301Poprawka: Wysokie użycie pamięci po uruchomieniu replikacji migawki agenta programu SQL Server 2008 lub SQL Server 2008 R2
7814012597229Poprawka: Konstruktora raportów 3.0 przestaje odpowiadać, jeśli SSRS 2008 R2 używa uwierzytelniania formularzy
7993132591902Poprawka: Utrata danych XML podczas replikacji scalania napotka błąd naruszenia klucza obcego w programie SQL Server 2005, SQL Server 2008 lub SQL Server 2008 R2
7993152591692Poprawka:-Wywołania zbieżności lub utratę danych, jeśli kwerenda limit czasu podczas scalania replikacji w programie SQL Server 2008 lub SQL Server 2008 R2
7768952588506Poprawka: Funkcja SQLGetDiagRec zwraca wysłane błędów programu SQL Server 2008 R2, jeśli kwerenda zawiera więcej niż 2100 parametrów
7896442580224Poprawka: Nieprawidłowe wyniki commit przemian Unpivot do pakietu SSIS SSIS 2008 lub SSIS 2008 R2
7992822574973Poprawka: Rozmiar pliku danych, który popełnionych przez stronę online kompresji jest większa niż dokonanego przez kompresję strony trybu offline w programie SQL Server 2008 lub SQL Server 2008 R2
7476212567366Poprawka: Niska wydajność podczas przywracania bazy danych programu SQL Server 2008 R2 po włączeniu CDC
7993092542225Poprawka: Assertion awarii lub inne problemy występują podczas uruchamiania kwerendy LŚD na tabeli lub view, które zawiera dwa indeksy programu SQL Server 2008 lub SQL Server 2008 R2

Informacje o pakiecie aktualizacji zbiorczej

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Może być ponowne uruchomienie komputera, po zastosowaniu tego pakietu aktualizacji zbiorczej.

Informacje dotyczące rejestru

Aby skorzystać z jednej z poprawek w tym pakiecie, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.
Dane zabezpieczone

Informacje o plikach

Ten pakiet aktualizacji zbiorczej może nie zawierać wszystkich plików niezbędnych do pełnej aktualizacji produktu do nowszej kompilacji. Ten pakiet aktualizacji zbiorczej zawiera tylko pliki niezbędne do rozwiązania problemów, które są wymienione w niniejszym artykule.

Wersja anglojęzyczna tego pakietu aktualizacji zbiorczej ma atrybuty plików (lub nowsze) wymieniono w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane skoordynowanego czasu uniwersalnego (UTC). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć Strefa czasowa w karcie Data i godzina element w Panelu sterowania.

x 86 procesorami

Udostępnione Core Services R2 bazy danych programu SQL Server 2008
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
BCP.exe2009.100.1807.089,44030-Wrz-201107: 00x 86
Commanddest.dll2009.100.1807.0165,21630-Wrz-201106: 59x 86
Distrib.exe2009.100.1807.075,61630-Wrz-201107: 00x 86
Dtepkg.dll2009.100.1807.078,17630-Wrz-201106: 59x 86
DTS.dll2009.100.1807.01,439,07230-Wrz-201106: 59x 86
Dtscomexpreval.dll2009.100.1807.0334,68830-Wrz-201106: 59x 86
Dtsconn.dll2009.100.1807.0285,02430-Wrz-201106: 59x 86
Dtspipeline.dll2009.100.1807.0696,67230-Wrz-201106: 59x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1807.032,60830-Wrz-201106: 59x 86
Exceldest.dll2009.100.1807.0173,92030-Wrz-201106: 59x 86
Excelsrc.dll2009.100.1807.0183,64830-Wrz-201106: 59x 86
Flatfiledest.dll2009.100.1807.0276,83230-Wrz-201106: 59x 86
Flatfilesrc.dll2009.100.1807.0284,51230-Wrz-201106: 59x 86
Logread.exe2009.100.1807.0424,80030-Wrz-201107: 00x 86
Mergetxt.dll2009.100.1807.030,04830-Wrz-201106: 52x 86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.1807.067,42430-Wrz-201106: 53x 86
Microsoft.SQLServer.ConnectionInfo.dll10.50.1807.0153,44028-Wrz-201120: 37x 86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.50.1807.0345,95228-Wrz-201120: 37x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.1807.0296,80030-Wrz-201106: 52x 86
Microsoft.SQLServer.Management.collectortasks.dll10.50.1807.083,80830-Wrz-201106: 52x 86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.SFC.dll10.50.1807.0452,44828-Wrz-201120: 37x 86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2009.100.1807.01,768,28830-Wrz-201106: 53x 86
Microsoft.SQLServer.rmo.dll10.50.1807.0563,04030-Wrz-201106: 53x 86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll10.50.1807.03,049,31228-Wrz-201120: 37x 86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.50.1807.0186,20830-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.50.1807.01,140,57628-Wrz-201120: 37x 86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.1807.0108,38430-Wrz-201106: 50x 86
Oledbdest.dll2009.100.1807.0174,43230-Wrz-201106: 52x 86
Oledbsrc.dll2009.100.1807.0186,72030-Wrz-201106: 52x 86
Rawdest.dll2009.100.1807.0128,86430-Wrz-201106: 52x 86
Rawsource.dll2009.100.1807.0120,67230-Wrz-201106: 51x 86
Rdistcom.dll2009.100.1807.0653,66430-Wrz-201106: 51x 86
Recordsetdest.dll2009.100.1807.0116,06430-Wrz-201106: 51x 86
Replagnt.dll2009.100.1807.018,78430-Wrz-201106: 51x 86
Repldp.dll2009.100.1807.0192,86430-Wrz-201106: 51x 86
Replmerg.exe2009.100.1807.0342,88030-Wrz-201107: 00x 86
Replsync.dll2009.100.1807.0100,70430-Wrz-201106: 51x 86
Snapshot.exe10.50.1807.013,66430-Wrz-201107: 02x 86
Spresolv.dll2009.100.1807.0180,57630-Wrz-201106: 51x 86
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2009.100.1807.013,66430-Wrz-201106: 52x 86
Sqlcmd.exe2009.100.1807.0154,46430-Wrz-201107: 00x 86
Sqlmergx.dll2009.100.1807.0194,40030-Wrz-201106: 50x 86
Sqlsvc.dll2009.100.1807.0105,82430-Wrz-201106: 33x 86
Sqlwep100.dll2009.100.1807.089,44030-Wrz-201106: 33x 86
Ssradd.dll2009.100.1807.041,82430-Wrz-201106: 33x 86
Ssravg.dll2009.100.1807.041,82430-Wrz-201106: 33x 86
Ssrdown.dll2009.100.1807.026,97630-Wrz-201106: 33x 86
Ssrmax.dll2009.100.1807.040,28830-Wrz-201106: 33x 86
Ssrmin.dll2009.100.1807.040,28830-Wrz-201106: 33x 86
Ssrpub.dll2009.100.1807.027,48830-Wrz-201106: 33x 86
Ssrup.dll2009.100.1807.026,97630-Wrz-201106: 33x 86
Txagg.dll2009.100.1807.0243,04030-Wrz-201106: 33x 86
Txdataconvert.dll2009.100.1807.0207,20030-Wrz-201106: 33x 86
Txderived.dll2009.100.1807.0414,04830-Wrz-201106: 33x 86
Txlookup.dll2009.100.1807.0354,65630-Wrz-201106: 33x 86
Txmerge.dll2009.100.1807.0138,59230-Wrz-201106: 33x 86
Txmergejoin.dll2009.100.1807.0180,06430-Wrz-201106: 33x 86
Txrowcount.dll2009.100.1807.065,37630-Wrz-201106: 33x 86
Txsort.dll2009.100.1807.0164,19230-Wrz-201106: 33x 86
Txsplit.dll2009.100.1807.0410,46430-Wrz-201106: 33x 86
Wystąpienie programu SQL Server 2008 R2 bazy danych usług Core
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Atxcore.dll2009.100.1807.026,46430-Wrz-201106: 59x 86
Datacollectorcontroller.dll2009.100.1807.0135,52030-Wrz-201106: 59x 86
Rsfxft.dll2009.100.1807.021,34430-Wrz-201106: 51x 86
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2009.100.1807.013,66430-Wrz-201106: 52x 86
Sqlaccess.dll2009.100.1807.0415,58430-Wrz-201106: 49x 86
Sqlagent.exe2009.100.1807.0367,96830-Wrz-201107: 00x 86
Sqlagentctr100.dll2009.100.1807.047,96830-Wrz-201106: 50x 86
Sqlctr100.dll2009.100.1807.073,56830-Wrz-201106: 50x 86
Sqlos.dll2009.100.1807.014,68830-Wrz-201106: 33x 86
Sqlscriptdowngrade.dll2009.100.1807.014,68830-Wrz-201106: 33x 86
Sqlscriptupgrade.dll2009.100.1807.04,617,56830-Wrz-201106: 33x 86
Sqlservr.exe2009.100.1807.042,912,60830-Wrz-201107: 00x 86
Sqlsvc.dll2009.100.1807.0105,82430-Wrz-201106: 33x 86
Sqsrvres.dll2009.100.1807.089,95230-Wrz-201106: 33x 86
SQL Server 2008 R2 bazy danych usług wspólnej podstawy
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.50.1807.0563,04030-Wrz-201106: 58x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.1807.01,349,47230-Wrz-201106: 58x 86
Microsoft.analysisservices.XMLA.dll10.50.1807.0243,55230-Wrz-201106: 58x 86
Microsoft.SQLServer.ConnectionInfo.dll10.50.1807.0153,44028-Wrz-201120: 37x 86
Microsoft.SQLServer.Management.DAC.dll10.50.1807.02,864,99230-Wrz-201106: 52x 86
Microsoft.SQLServer.Management.dacenum.dll10.50.1807.015,71230-Wrz-201106: 51x 86
Microsoft.SQLServer.Management.dacserialization.dll10.50.1807.063,32830-Wrz-201106: 52x 86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.SFC.dll10.50.1807.0452,44828-Wrz-201120: 37x 86
Microsoft.SQLServer.Management.smometadataprovider.dll10.50.1807.0112,48030-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlparser.dll10.50.1807.07,051,10430-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.SQLServer.rmo.dll10.50.1807.0563,04030-Wrz-201106: 53x 86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll10.50.1807.03,049,31228-Wrz-201120: 37x 86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.50.1807.0186,20830-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.50.1807.01,140,57628-Wrz-201120: 37x 86
Msgprox.dll2009.100.1807.0203,10430-Wrz-201106: 52x 86
Replerrx.dll2009.100.1807.0120,67230-Wrz-201106: 51x 86
Replisapi.dll2009.100.1807.0272,73630-Wrz-201106: 51x 86
Replprov.dll2009.100.1807.0577,88830-Wrz-201106: 51x 86
Replrec.dll2009.100.1807.0792,92830-Wrz-201106: 50x 86
Replsub.dll2009.100.1807.0413,53630-Wrz-201106: 51x 86
Sql_common_core_keyfile.dll2009.100.1807.013,66430-Wrz-201106: 52x 86
Sqlmanager.dll2009.100.1807.0521,05630-Wrz-201106: 50x 86
Sqlmgmprovider.dll2009.100.1807.0271,71230-Wrz-201106: 50x 86
Svrenumapi100.dll2009.100.1807.0780,64030-Wrz-201106: 33x 86
Xmlsub.dll2009.100.1807.0193,37630-Wrz-201106: 32x 86
SQL Server 2008 R2 Business Intelligence Development Studio
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Commanddest.dll2009.100.1807.0165,21630-Wrz-201106: 59x 86
Dataprofileviewer.exe10.50.1807.0313,18430-Wrz-201107: 00x 86
Ddsshapeslib.dll2009.100.1807.046,94430-Wrz-201107: 00x 86
Dtepkg.dll2009.100.1807.078,17630-Wrz-201106: 59x 86
DTS.dll2009.100.1807.01,439,07230-Wrz-201106: 59x 86
Dtscomexpreval.dll2009.100.1807.0334,68830-Wrz-201106: 59x 86
Dtsconn.dll2009.100.1807.0285,02430-Wrz-201106: 59x 86
Dtspipeline.dll2009.100.1807.0696,67230-Wrz-201106: 59x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1807.032,60830-Wrz-201106: 59x 86
Exceldest.dll2009.100.1807.0173,92030-Wrz-201106: 59x 86
Excelsrc.dll2009.100.1807.0183,64830-Wrz-201106: 59x 86
Flatfiledest.dll2009.100.1807.0276,83230-Wrz-201106: 59x 86
Flatfilesrc.dll2009.100.1807.0284,51230-Wrz-201106: 59x 86
Mdxquerygenerator.dll10.50.1807.087,90430-Wrz-201106: 58x 86
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.50.1807.03,233,63230-Wrz-201106: 58x 86
Microsoft.analysisservices.Design.dll10.50.1807.05,920,60830-Wrz-201106: 58x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.1807.01,349,47230-Wrz-201106: 58x 86
Microsoft.analysisservices.Project.dll2009.100.1807.01,988,44830-Wrz-201106: 58x 86
Microsoft.analysisservices.Viewers.dll10.50.1807.01,001,31230-Wrz-201106: 58x 86
Microsoft.analysisservices.Wizards.dll10.50.1807.05,928,80030-Wrz-201106: 58x 86
Microsoft.datatransformationservices.Design.dll10.50.1807.04,163,42430-Wrz-201106: 56x 86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.1807.0333,66430-Wrz-201106: 56x 86
Microsoft.ReportingServices.chartwebcontrol.dll10.50.1807.02,824,03230-Wrz-201106: 55x 86
Microsoft.ReportingServices.chartwincontrol.dll10.50.1807.03,835,74430-Wrz-201106: 55x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.Essbase.dll10.50.1807.034,65630-Wrz-201106: 55x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.1807.0563,04030-Wrz-201106: 55x 86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll10.50.1807.0128,86430-Wrz-201106: 55x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll10.50.1807.011,564,89630-Wrz-201106: 55x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.dll10.50.1807.0911,20030-Wrz-201106: 55x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.50.1807.01,251,16830-Wrz-201106: 55x 86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll10.50.1807.0255,84030-Wrz-201106: 55x 86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll10.50.1807.01,812,32030-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.50.1807.0317,28030-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.50.1807.0272,22430-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.50.1807.0153,44030-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.50.1807.05,183,32830-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll10.50.1807.0112,48030-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll10.50.1807.02,557,79230-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll10.50.1807.01,259,36030-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.ReportingServices.reportpreview.dll10.50.1807.0612,19230-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.50.1807.0104,28830-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll10.50.1807.0104,28830-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.ReportingServices.rsclient.dll10.50.1807.0292,70430-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.ReportingServices.semanticqueryengine.dll10.50.1807.0378,72030-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.50.1807.0292,70430-Wrz-201106: 53x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.50.1807.0198,49630-Wrz-201106: 53x 86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.1807.067,42430-Wrz-201106: 53x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.1807.0296,80030-Wrz-201106: 52x 86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.1807.0108,38430-Wrz-201106: 50x 86
Msmdlocal.dll10.50.1807.028,067,16830-Wrz-201106: 52x 86
Msmdpp.dll10.50.1807.06,237,02430-Wrz-201106: 51x 86
Msmgdsrv.dll10.50.1807.08,670,56030-Wrz-201106: 50x 86
Msolap100.dll10.50.1807.06,676,83230-Wrz-201106: 51x 86
Msolui100.dll10.50.1807.0272,73630-Wrz-201106: 51x 86
Oledbdest.dll2009.100.1807.0174,43230-Wrz-201106: 52x 86
Oledbsrc.dll2009.100.1807.0186,72030-Wrz-201106: 52x 86
Rawdest.dll2009.100.1807.0128,86430-Wrz-201106: 52x 86
Rawsource.dll2009.100.1807.0120,67230-Wrz-201106: 51x 86
Recordsetdest.dll2009.100.1807.0116,06430-Wrz-201106: 51x 86
Sql_bids_keyfile.dll2009.100.1807.013,66430-Wrz-201106: 52x 86
Sqldest.dll2009.100.1807.0180,57630-Wrz-201106: 50x 86
Sqlmanagerui.dll10.50.1807.07,579,48830-Wrz-201106: 49x 86
Sqlmgmt.dll10.50.1807.03,495,77630-Wrz-201106: 49x 86
Sqlsvc.dll2009.100.1807.0105,82430-Wrz-201106: 33x 86
Txagg.dll2009.100.1807.0243,04030-Wrz-201106: 33x 86
Txbestmatch.dll2009.100.1807.0444,25630-Wrz-201106: 33x 86
Txcharmap.dll2009.100.1807.0195,42430-Wrz-201106: 33x 86
Txdataconvert.dll2009.100.1807.0207,20030-Wrz-201106: 33x 86
Txderived.dll2009.100.1807.0414,04830-Wrz-201106: 33x 86
Txfileextractor.dll2009.100.1807.0126,81630-Wrz-201106: 33x 86
Txfileinserter.dll2009.100.1807.0125,28030-Wrz-201106: 33x 86
Txgroupdups.dll2009.100.1807.0258,40030-Wrz-201106: 33x 86
Txlineage.dll2009.100.1807.068,44830-Wrz-201106: 33x 86
Txlookup.dll2009.100.1807.0354,65630-Wrz-201106: 33x 86
Txmerge.dll2009.100.1807.0138,59230-Wrz-201106: 33x 86
Txmergejoin.dll2009.100.1807.0180,06430-Wrz-201106: 33x 86
Txpivot.dll2009.100.1807.0130,40030-Wrz-201106: 33x 86
Txrowcount.dll2009.100.1807.065,37630-Wrz-201106: 33x 86
Txscd.dll2009.100.1807.0127,84030-Wrz-201106: 33x 86
Txsort.dll2009.100.1807.0164,19230-Wrz-201106: 33x 86
Txsplit.dll2009.100.1807.0410,46430-Wrz-201106: 33x 86
Txtermextraction.dll2009.100.1807.08,608,60830-Wrz-201106: 33x 86
Txtermlookup.dll2009.100.1807.04,088,67230-Wrz-201106: 33x 86
Txunpivot.dll2009.100.1807.0128,86430-Wrz-201106: 33x 86
Usługi Analysis Services programu SQL Server 2008 R2
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Microsoft.analysisservices.dll10.50.1807.01,349,47230-Wrz-201106: 58x 86
Microsoft.Data.datafeedclient.dll10.50.1807.0108,38430-Wrz-201106: 56x 86
Msmdlocal.dll10.50.1807.028,067,16830-Wrz-201106: 52x 86
Msmdpump.dll10.50.1807.06,329,69630-Wrz-201106: 51x 86
Msmdredir.dll10.50.1807.06,326,11230-Wrz-201106: 51x 86
Msmdspdm.dll10.50.1807.0178,01630-Wrz-201106: 50x 86
Msmdsrv.exe10.50.1807.025,826,14430-Wrz-201107: 00x 86
Msmgdsrv.dll10.50.1807.08,670,56030-Wrz-201106: 50x 86
Msolap100.dll10.50.1807.06,676,83230-Wrz-201106: 51x 86
Msolui100.dll10.50.1807.0272,73630-Wrz-201106: 51x 86
Sql_as_keyfile.dll2009.100.1807.013,66430-Wrz-201106: 52x 86
Xmsrv.dll10.50.1807.020,777,82430-Wrz-201106: 32x 86
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Microsoft.analysisservices.SharePoint.Integration.dll10.50.1807.0812,89630-Wrz-201106: 58x 86
Usługi integracji programu SQL Server 2008 R2
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Commanddest.dll2009.100.1807.0165,21630-Wrz-201106: 59x 86
Dtepkg.dll2009.100.1807.078,17630-Wrz-201106: 59x 86
DTS.dll2009.100.1807.01,439,07230-Wrz-201106: 59x 86
Dtscomexpreval.dll2009.100.1807.0334,68830-Wrz-201106: 59x 86
Dtsconn.dll2009.100.1807.0285,02430-Wrz-201106: 59x 86
Dtsinstall.exe10.50.1807.0427,87230-Wrz-201107: 00x 86
Dtspipeline.dll2009.100.1807.0696,67230-Wrz-201106: 59x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1807.032,60830-Wrz-201106: 59x 86
Exceldest.dll2009.100.1807.0173,92030-Wrz-201106: 59x 86
Excelsrc.dll2009.100.1807.0183,64830-Wrz-201106: 59x 86
Flatfiledest.dll2009.100.1807.0276,83230-Wrz-201106: 59x 86
Flatfilesrc.dll2009.100.1807.0284,51230-Wrz-201106: 59x 86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.1807.067,42430-Wrz-201106: 53x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.1807.0296,80030-Wrz-201106: 52x 86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.1807.0108,38430-Wrz-201106: 50x 86
Msdtssrvr.exe10.50.1807.0214,88030-Wrz-201107: 02x 86
Msmdpp.dll10.50.1807.06,237,02430-Wrz-201106: 51x 86
Oledbdest.dll2009.100.1807.0174,43230-Wrz-201106: 52x 86
Oledbsrc.dll2009.100.1807.0186,72030-Wrz-201106: 52x 86
Rawdest.dll2009.100.1807.0128,86430-Wrz-201106: 52x 86
Rawsource.dll2009.100.1807.0120,67230-Wrz-201106: 51x 86
Recordsetdest.dll2009.100.1807.0116,06430-Wrz-201106: 51x 86
Sql_is_keyfile.dll2009.100.1807.013,66430-Wrz-201106: 52x 86
Sqldest.dll2009.100.1807.0180,57630-Wrz-201106: 50x 86
Txagg.dll2009.100.1807.0243,04030-Wrz-201106: 33x 86
Txbestmatch.dll2009.100.1807.0444,25630-Wrz-201106: 33x 86
Txcharmap.dll2009.100.1807.0195,42430-Wrz-201106: 33x 86
Txdataconvert.dll2009.100.1807.0207,20030-Wrz-201106: 33x 86
Txderived.dll2009.100.1807.0414,04830-Wrz-201106: 33x 86
Txfileextractor.dll2009.100.1807.0126,81630-Wrz-201106: 33x 86
Txfileinserter.dll2009.100.1807.0125,28030-Wrz-201106: 33x 86
Txgroupdups.dll2009.100.1807.0258,40030-Wrz-201106: 33x 86
Txlineage.dll2009.100.1807.068,44830-Wrz-201106: 33x 86
Txlookup.dll2009.100.1807.0354,65630-Wrz-201106: 33x 86
Txmerge.dll2009.100.1807.0138,59230-Wrz-201106: 33x 86
Txmergejoin.dll2009.100.1807.0180,06430-Wrz-201106: 33x 86
Txpivot.dll2009.100.1807.0130,40030-Wrz-201106: 33x 86
Txrowcount.dll2009.100.1807.065,37630-Wrz-201106: 33x 86
Txscd.dll2009.100.1807.0127,84030-Wrz-201106: 33x 86
Txsort.dll2009.100.1807.0164,19230-Wrz-201106: 33x 86
Txsplit.dll2009.100.1807.0410,46430-Wrz-201106: 33x 86
Txtermextraction.dll2009.100.1807.08,608,60830-Wrz-201106: 33x 86
Txtermlookup.dll2009.100.1807.04,088,67230-Wrz-201106: 33x 86
Txunpivot.dll2009.100.1807.0128,86430-Wrz-201106: 33x 86
Usług Reporting Services programu SQL Server 2008 R2
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Mdxquerygenerator.dll.Deploy10.50.1807.087,90430-Wrz-201106: 58x 86
Mdxquerygenerator.dll10.50.1807.087,90430-Wrz-201106: 58x 86
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll.Deploy10.50.1807.0563,04030-Wrz-201106: 58x 86
Microsoft.analysisservices.Controls.dll.Deploy10.50.1807.03,233,63230-Wrz-201106: 58x 86
Microsoft.analysisservices.dll.Deploy10.50.1807.01,349,47230-Wrz-201106: 58x 86
Microsoft.analysisservices.Modeling.dll10.50.1807.0567,13630-Wrz-201106: 58x 86
Microsoft.ReportingServices.Authorization.dll10.50.1807.071,52030-Wrz-201106: 55x 86
Microsoft.ReportingServices.chartwebcontrol.dll.Deploy10.50.1807.02,824,03230-Wrz-201106: 55x 86
Microsoft.ReportingServices.chartwebcontrol.dll10.50.1807.02,824,03230-Wrz-201106: 55x 86
Microsoft.ReportingServices.chartwincontrol.dll.Deploy10.50.1807.03,835,74430-Wrz-201106: 55x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.Essbase.dll.Deploy10.50.1807.034,65630-Wrz-201106: 55x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.Essbase.dll10.50.1807.034,65630-Wrz-201106: 55x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll.Deploy10.50.1807.0563,04030-Wrz-201106: 55x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.1807.0563,04030-Wrz-201106: 55x 86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll.Deploy10.50.1807.0128,86430-Wrz-201106: 55x 86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll10.50.1807.0128,86430-Wrz-201106: 55x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll.Deploy10.50.1807.011,564,89630-Wrz-201106: 55x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll.Deploy10.50.1807.01,251,16830-Wrz-201106: 55x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.50.1807.01,251,16830-Wrz-201106: 55x 86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll.Deploy10.50.1807.0255,84030-Wrz-201106: 55x 86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll10.50.1807.0255,84030-Wrz-201106: 55x 86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll.Deploy10.50.1807.01,812,32030-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll10.50.1807.01,812,32030-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll.Deploy10.50.1807.0317,28030-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.50.1807.0317,28030-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll.Deploy10.50.1807.0272,22430-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.50.1807.0272,22430-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll.Deploy10.50.1807.0153,44030-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.50.1807.0153,44030-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll.Deploy10.50.1807.05,183,32830-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.50.1807.05,183,32830-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll.Deploy10.50.1807.0112,48030-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll10.50.1807.0112,48030-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll.Deploy10.50.1807.02,557,79230-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll.Deploy10.50.1807.01,259,36030-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll10.50.1807.01,259,36030-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.ReportingServices.reportpreview.dll.Deploy10.50.1807.0612,19230-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll.Deploy10.50.1807.0104,28830-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.50.1807.0104,28830-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll.Deploy10.50.1807.0104,28830-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll10.50.1807.0104,28830-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.ReportingServices.rsclient.dll.Deploy10.50.1807.0292,70430-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.ReportingServices.rsclient.dll10.50.1807.0292,70430-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.ReportingServices.semanticqueryengine.dll.Deploy10.50.1807.0378,72030-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.ReportingServices.semanticqueryengine.dll10.50.1807.0378,72030-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.ReportingServices.SharePoint.ObjectModel.dll10.50.1807.051,04030-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.ReportingServices.SharePoint.Server.dll10.50.1807.0186,20830-Wrz-201106: 53x 86
Microsoft.ReportingServices.sharepoint12.Server.dll10.50.1807.059,23230-Wrz-201106: 53x 86
Microsoft.ReportingServices.sharepoint14.Server.dll10.50.1807.059,23230-Wrz-201106: 53x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll.Deploy10.50.1807.0292,70430-Wrz-201106: 53x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.50.1807.0292,70430-Wrz-201106: 53x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll.Deploy10.50.1807.0198,49630-Wrz-201106: 53x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.50.1807.0198,49630-Wrz-201106: 53x 86
Msmdlocal.dll10.50.1807.028,067,16830-Wrz-201106: 52x 86
Msmgdsrv.dll10.50.1807.08,670,56030-Wrz-201106: 50x 86
Msolap100.dll10.50.1807.06,676,83230-Wrz-201106: 51x 86
Msolui100.dll10.50.1807.0272,73630-Wrz-201106: 51x 86
Msreportbuilder.exe.Deploy10.50.1807.01,300,32030-Wrz-201107: 02x 86
Reportingserviceslibrary.dll10.50.1807.01,460,06430-Wrz-201106: 49x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.1807.0131,93630-Wrz-201106: 49x 86
Reportingservicesnativeserver.dll2009.100.1807.0131,42430-Wrz-201106: 49x 86
Reportingservicesservice.exe2009.100.1807.01,178,46430-Wrz-201107: 00x 86
Reportingservicessharepointdeliveryextension.dll10.50.1807.055,13630-Wrz-201106: 49x 86
Reportingserviceswebserver.dll10.50.1807.01,619,80830-Wrz-201106: 49x 86
Reportingserviceswebuserinterface.dll10.50.1807.01,992,54430-Wrz-201106: 49x 86
Sqlrsos.dll2009.100.1807.014,68830-Wrz-201106: 33x 86
SQL Server 2008 R2 Management Studio
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Appidpackage.dll10.50.1807.01,066,84830-Wrz-201107: 01x 86
BCP.exe2009.100.1807.089,44030-Wrz-201107: 00x 86
Commanddest.dll2009.100.1807.0165,21630-Wrz-201106: 59x 86
Copydatabasewizard.exe10.50.1807.0661,34430-Wrz-201107: 00x 86
Dataprofileviewer.exe10.50.1807.0313,18430-Wrz-201107: 00x 86
Dtepkg.dll2009.100.1807.078,17630-Wrz-201106: 59x 86
DTS.dll2009.100.1807.01,439,07230-Wrz-201106: 59x 86
Dtscomexpreval.dll2009.100.1807.0334,68830-Wrz-201106: 59x 86
Dtsconn.dll2009.100.1807.0285,02430-Wrz-201106: 59x 86
Dtsinstall.exe10.50.1807.0427,87230-Wrz-201107: 00x 86
Dtspipeline.dll2009.100.1807.0696,67230-Wrz-201106: 59x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1807.032,60830-Wrz-201106: 59x 86
Exceldest.dll2009.100.1807.0173,92030-Wrz-201106: 59x 86
Excelsrc.dll2009.100.1807.0183,64830-Wrz-201106: 59x 86
Flatfiledest.dll2009.100.1807.0276,83230-Wrz-201106: 59x 86
Flatfilesrc.dll2009.100.1807.0284,51230-Wrz-201106: 59x 86
Microsoft.datatransformationservices.Design.dll10.50.1807.04,163,42430-Wrz-201106: 56x 86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.1807.0333,66430-Wrz-201106: 56x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.50.1807.01,251,16830-Wrz-201106: 55x 86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll10.50.1807.02,557,79230-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.ReportingServices.rsclient.dll10.50.1807.0292,70430-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.1807.067,42430-Wrz-201106: 53x 86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.50.1807.0345,95228-Wrz-201120: 37x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.1807.0296,80030-Wrz-201106: 52x 86
Microsoft.SQLServer.Management.collectortasks.dll10.50.1807.083,80830-Wrz-201106: 52x 86
Microsoft.SQLServer.Management.DAC.dll10.50.1807.02,864,99230-Wrz-201106: 52x 86
Microsoft.SQLServer.Management.dacenum.dll10.50.1807.015,71230-Wrz-201106: 51x 86
Microsoft.SQLServer.Management.dacserialization.dll10.50.1807.063,32830-Wrz-201106: 52x 86
Microsoft.SQLServer.Management.datacollectionuitasks.dll10.50.1807.03,290,97630-Wrz-201106: 52x 86
Microsoft.SQLServer.Management.Reports.dll10.50.1807.09,193,31230-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.SQLServer.Management.resourcemonitorwidgets.dll10.50.1807.0386,91230-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.SQLServer.Management.smometadataprovider.dll10.50.1807.0112,48030-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlparser.dll10.50.1807.07,051,10430-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.Actions.dll10.50.1807.063,32830-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.Explorer.dll10.50.1807.0378,72030-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.resourcemonitor.dll10.50.1807.092,00030-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.SQLServer.Management.UI.rsclient.dll10.50.1807.01,054,56030-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2009.100.1807.01,768,28830-Wrz-201106: 53x 86
Microsoft.SQLServer.sqltools.vsintegration.dll10.50.1807.0296,80030-Wrz-201106: 52x 86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.1807.0108,38430-Wrz-201106: 50x 86
Microsoft.xmleditor.dll2.0.50727.5065741,37619-Lis-201004: 31x 86
Objectexplorer.dll10.50.1807.03,372,89630-Wrz-201106: 50x 86
Oledbdest.dll2009.100.1807.0174,43230-Wrz-201106: 52x 86
Oledbsrc.dll2009.100.1807.0186,72030-Wrz-201106: 52x 86
Radlangsvc.dll10.50.1807.0145,24830-Wrz-201106: 50x 86
Rawdest.dll2009.100.1807.0128,86430-Wrz-201106: 52x 86
Rawsource.dll2009.100.1807.0120,67230-Wrz-201106: 51x 86
Recordsetdest.dll2009.100.1807.0116,06430-Wrz-201106: 51x 86
Replicationmonitor.dll10.50.1807.02,910,04830-Wrz-201106: 50x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.1807.0131,93630-Wrz-201106: 49x 86
Rsconfigtool.exe10.50.1807.01,333,08830-Wrz-201107: 02x 86
Sql_ssms_keyfile.dll2009.100.1807.013,66430-Wrz-201106: 52x 86
Sqlcmd.exe2009.100.1807.0154,46430-Wrz-201107: 00x 86
Sqldest.dll2009.100.1807.0180,57630-Wrz-201106: 50x 86
Sqleditors.dll10.50.1807.01,242,97630-Wrz-201106: 49x 86
Sqlmanagerui.dll10.50.1807.07,579,48830-Wrz-201106: 49x 86
Sqlmgmt.dll10.50.1807.03,495,77630-Wrz-201106: 49x 86
Sqlresolver.dll10.50.1807.038,75230-Wrz-201106: 49x 86
Sqlsvc.dll2009.100.1807.0105,82430-Wrz-201106: 33x 86
Txagg.dll2009.100.1807.0243,04030-Wrz-201106: 33x 86
Txbestmatch.dll2009.100.1807.0444,25630-Wrz-201106: 33x 86
Txcharmap.dll2009.100.1807.0195,42430-Wrz-201106: 33x 86
Txdataconvert.dll2009.100.1807.0207,20030-Wrz-201106: 33x 86
Txderived.dll2009.100.1807.0414,04830-Wrz-201106: 33x 86
Txfileextractor.dll2009.100.1807.0126,81630-Wrz-201106: 33x 86
Txfileinserter.dll2009.100.1807.0125,28030-Wrz-201106: 33x 86
Txgroupdups.dll2009.100.1807.0258,40030-Wrz-201106: 33x 86
Txlineage.dll2009.100.1807.068,44830-Wrz-201106: 33x 86
Txlookup.dll2009.100.1807.0354,65630-Wrz-201106: 33x 86
Txmerge.dll2009.100.1807.0138,59230-Wrz-201106: 33x 86
Txmergejoin.dll2009.100.1807.0180,06430-Wrz-201106: 33x 86
Txpivot.dll2009.100.1807.0130,40030-Wrz-201106: 33x 86
Txrowcount.dll2009.100.1807.065,37630-Wrz-201106: 33x 86
Txscd.dll2009.100.1807.0127,84030-Wrz-201106: 33x 86
Txsort.dll2009.100.1807.0164,19230-Wrz-201106: 33x 86
Txsplit.dll2009.100.1807.0410,46430-Wrz-201106: 33x 86
Txtermextraction.dll2009.100.1807.08,608,60830-Wrz-201106: 33x 86
Txtermlookup.dll2009.100.1807.04,088,67230-Wrz-201106: 33x 86
Txunpivot.dll2009.100.1807.0128,86430-Wrz-201106: 33x 86
Narzędzia programu SQL Server 2008 R2 i składniki stacji roboczej
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Autoadmin.dll2009.100.1807.0937,82430-Wrz-201106: 59x 86
Ddsshapeslib.dll2009.100.1807.046,94430-Wrz-201107: 00x 86
Dtepkg.dll2009.100.1807.078,17630-Wrz-201106: 59x 86
DTS.dll2009.100.1807.01,439,07230-Wrz-201106: 59x 86
Dtscomexpreval.dll2009.100.1807.0334,68830-Wrz-201106: 59x 86
Dtsconn.dll2009.100.1807.0285,02430-Wrz-201106: 59x 86
Dtspipeline.dll2009.100.1807.0696,67230-Wrz-201106: 59x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1807.032,60830-Wrz-201106: 59x 86
Exceldest.dll2009.100.1807.0173,92030-Wrz-201106: 59x 86
Excelsrc.dll2009.100.1807.0183,64830-Wrz-201106: 59x 86
Flatfiledest.dll2009.100.1807.0276,83230-Wrz-201106: 59x 86
Flatfilesrc.dll2009.100.1807.0284,51230-Wrz-201106: 59x 86
Mdxquerygenerator.dll10.50.1807.087,90430-Wrz-201106: 58x 86
Mergetxt.dll2009.100.1807.030,04830-Wrz-201106: 52x 86
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.50.1807.03,233,63230-Wrz-201106: 58x 86
Microsoft.analysisservices.Deployment.exe10.50.1807.0505,69630-Wrz-201107: 02x 86
Microsoft.analysisservices.Design.dll10.50.1807.05,920,60830-Wrz-201106: 58x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.1807.01,349,47230-Wrz-201106: 58x 86
Microsoft.analysisservices.Project.dll2009.100.1807.01,988,44830-Wrz-201106: 58x 86
Microsoft.analysisservices.Viewers.dll10.50.1807.01,001,31230-Wrz-201106: 58x 86
Microsoft.analysisservices.Wizards.dll10.50.1807.05,928,80030-Wrz-201106: 58x 86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.1807.067,42430-Wrz-201106: 53x 86
Microsoft.SQLServer.chainer.Infrastructure.dll10.50.1807.0280,41630-Wrz-201106: 52x 86
Microsoft.SQLServer.Configuration.SCO.dll10.50.1807.01,341,28030-Wrz-201106: 52x 86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.1807.0108,38430-Wrz-201106: 50x 86
Msmdlocal.dll10.50.1807.028,067,16830-Wrz-201106: 52x 86
Msmdpp.dll10.50.1807.06,237,02430-Wrz-201106: 51x 86
Msmgdsrv.dll10.50.1807.08,670,56030-Wrz-201106: 50x 86
Msolap100.dll10.50.1807.06,676,83230-Wrz-201106: 51x 86
Msolui100.dll10.50.1807.0272,73630-Wrz-201106: 51x 86
Oledbdest.dll2009.100.1807.0174,43230-Wrz-201106: 52x 86
Oledbsrc.dll2009.100.1807.0186,72030-Wrz-201106: 52x 86
Spresolv.dll2009.100.1807.0180,57630-Wrz-201106: 51x 86
Sql_tools_keyfile.dll2009.100.1807.013,66430-Wrz-201106: 52x 86
Sqlsvc.dll2009.100.1807.0105,82430-Wrz-201106: 33x 86
Ssradd.dll2009.100.1807.041,82430-Wrz-201106: 33x 86
Ssravg.dll2009.100.1807.041,82430-Wrz-201106: 33x 86
Ssrdown.dll2009.100.1807.026,97630-Wrz-201106: 33x 86
Ssrmax.dll2009.100.1807.040,28830-Wrz-201106: 33x 86
Ssrmin.dll2009.100.1807.040,28830-Wrz-201106: 33x 86
Ssrpub.dll2009.100.1807.027,48830-Wrz-201106: 33x 86
Ssrup.dll2009.100.1807.026,97630-Wrz-201106: 33x 86
Txdataconvert.dll2009.100.1807.0207,20030-Wrz-201106: 33x 86
Aparat SQL Server 2008 R2 pełnotekstowe
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
FD.dll2009.100.1807.0461,66430-Wrz-201106: 59x 86
Lrpolish.dll1.10.0.094,80028-Wrz-201112: 52x 86
Sql_fulltext_keyfile.dll2009.100.1807.013,66430-Wrz-201106: 52x 86
Usługa programu SQL Server 2008 R2 przeglądarki
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Msmdredir.dll10.50.1807.06,326,11230-Wrz-201106: 51x 86
Msmdsrv.rll10.50.1807.0830,81630-Wrz-201105: 39x 86
Sqlbrowser.exe2009.100.1807.0268,12830-Wrz-201107: 00x 86
Sqlbrowser_keyfile.dll2009.100.1807.013,66430-Wrz-201106: 52x 86
Moduł zapisujący programu SQL Server 2008 R2
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Sqlwriter_keyfile.dll2009.100.1807.013,66430-Wrz-201106: 52x 86
Sqlwvss_xp.dll2009.100.1807.0210,27230-Wrz-201106: 33x 8664-bitowego

Udostępnione Core Services R2 bazy danych programu SQL Server 2008
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
BCP.exe2009.100.1807.096,60830-Wrz-201105: 37x 64
Commanddest.dll2009.100.1807.0247,13630-Wrz-201105: 32x 64
Distrib.exe2009.100.1807.087,90430-Wrz-201105: 37x 64
Dtepkg.dll2009.100.1807.0106,84830-Wrz-201105: 32x 64
DTS.dll2009.100.1807.02,223,45630-Wrz-201105: 31x 64
Dtscomexpreval.dll2009.100.1807.0473,44030-Wrz-201105: 31x 64
Dtsconn.dll2009.100.1807.0448,86430-Wrz-201105: 31x 64
Dtspipeline.dll2009.100.1807.01,090,40030-Wrz-201105: 31x 64
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1807.042,33630-Wrz-201105: 31x 64
Exceldest.dll2009.100.1807.0260,96030-Wrz-201105: 31x 64
Excelsrc.dll2009.100.1807.0280,41630-Wrz-201105: 31x 64
Flatfiledest.dll2009.100.1807.0414,56030-Wrz-201105: 31x 64
Flatfilesrc.dll2009.100.1807.0423,77630-Wrz-201105: 31x 64
Logread.exe2009.100.1807.0512,86430-Wrz-201105: 37x 64
Mergetxt.dll2009.100.1807.034,65630-Wrz-201105: 31x 64
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.1807.067,42430-Wrz-201105: 35x 86
Microsoft.SQLServer.ConnectionInfo.dll10.50.1807.0153,44028-Wrz-201120: 37x 86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.50.1807.0345,95228-Wrz-201120: 37x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.1807.0296,80030-Wrz-201106: 52x 86
Microsoft.SQLServer.Management.collectortasks.dll10.50.1807.083,80830-Wrz-201105: 34x 86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.SFC.dll10.50.1807.0452,44828-Wrz-201120: 37x 86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2009.100.1807.01,768,28830-Wrz-201106: 53x 86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2009.100.1807.01,943,39230-Wrz-201105: 29x 64
Microsoft.SQLServer.rmo.dll10.50.1807.0563,04030-Wrz-201106: 53x 86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll10.50.1807.03,049,31228-Wrz-201120: 37x 86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.50.1807.0186,20830-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.50.1807.01,140,57628-Wrz-201120: 37x 86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.1807.0108,38430-Wrz-201105: 28x 86
Oledbdest.dll2009.100.1807.0260,96030-Wrz-201105: 30x 64
Oledbsrc.dll2009.100.1807.0286,04830-Wrz-201105: 30x 64
Rawdest.dll2009.100.1807.0192,86430-Wrz-201105: 30x 64
Rawsource.dll2009.100.1807.0182,11230-Wrz-201105: 30x 64
Rdistcom.dll2009.100.1807.0792,92830-Wrz-201105: 29x 64
Recordsetdest.dll2009.100.1807.0166,24030-Wrz-201105: 29x 64
Replagnt.dll2009.100.1807.018,78430-Wrz-201105: 29x 64
Replagnt.dll2009.100.1807.018,78430-Wrz-201106: 51x 86
Repldp.dll2009.100.1807.0192,86430-Wrz-201106: 51x 86
Repldp.dll2009.100.1807.0232,28830-Wrz-201105: 29x 64
Replmerg.exe2009.100.1807.0410,46430-Wrz-201105: 37x 64
Replsync.dll2009.100.1807.0126,81630-Wrz-201105: 29x 64
Snapshot.exe10.50.1807.013,66430-Wrz-201105: 38x 86
Spresolv.dll2009.100.1807.0217,44030-Wrz-201105: 29x 64
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2009.100.1807.014,17630-Wrz-201105: 31x 64
Sqlcmd.exe2009.100.1807.0345,95230-Wrz-201105: 32x 64
Sqlmergx.dll2009.100.1807.0231,26430-Wrz-201105: 29x 64
Sqlsvc.dll2009.100.1807.0105,82430-Wrz-201106: 33x 86
Sqlsvc.dll2009.100.1807.0131,42430-Wrz-201105: 28x 64
Sqlwep100.dll2009.100.1807.0107,36030-Wrz-201105: 28x 64
Ssradd.dll2009.100.1807.046,94430-Wrz-201105: 28x 64
Ssravg.dll2009.100.1807.047,45630-Wrz-201105: 28x 64
Ssrdown.dll2009.100.1807.031,07230-Wrz-201105: 28x 64
Ssrmax.dll2009.100.1807.045,40830-Wrz-201105: 28x 64
Ssrmin.dll2009.100.1807.045,40830-Wrz-201105: 28x 64
Ssrpub.dll2009.100.1807.031,58430-Wrz-201105: 28x 64
Ssrup.dll2009.100.1807.030,56030-Wrz-201105: 28x 64
Txagg.dll2009.100.1807.0366,43230-Wrz-201105: 18x 64
Txdataconvert.dll2009.100.1807.0304,99230-Wrz-201105: 18x 64
Txderived.dll2009.100.1807.0618,84830-Wrz-201105: 18x 64
Txlookup.dll2009.100.1807.0535,39230-Wrz-201105: 17x 64
Txmerge.dll2009.100.1807.0232,28830-Wrz-201105: 17x 64
Txmergejoin.dll2009.100.1807.0272,73630-Wrz-201105: 17x 64
Txrowcount.dll2009.100.1807.089,95230-Wrz-201105: 17x 64
Txsort.dll2009.100.1807.0246,11230-Wrz-201105: 17x 64
Txsplit.dll2009.100.1807.0611,68030-Wrz-201105: 17x 64
Wystąpienie programu SQL Server 2008 R2 bazy danych usług Core
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Atxcore.dll2009.100.1807.031,58430-Wrz-201105: 32x 64
Datacollectorcontroller.dll2009.100.1807.0262,49630-Wrz-201105: 32x 64
Sqlagentctr100.dll2009.100.1807.047,96830-Wrz-201106: 50x 86
Sqlagentctr100.dll2009.100.1807.076,64030-Wrz-201105: 29x 64
Sqlctr100.dll2009.100.1807.073,56830-Wrz-201106: 50x 86
Sqlctr100.dll2009.100.1807.079,20030-Wrz-201105: 29x 64
Sqlos.dll2009.100.1807.015,71230-Wrz-201105: 29x 64
Sqlscriptdowngrade.dll2009.100.1807.015,71230-Wrz-201105: 28x 64
Sqlscriptupgrade.dll2009.100.1807.04,617,05630-Wrz-201105: 28x 64
Sqlservr.exe2009.100.1807.061,988,70430-Wrz-201105: 32x 64
Sqlsvc.dll2009.100.1807.0131,42430-Wrz-201105: 28x 64
Sqsrvres.dll2009.100.1807.0105,82430-Wrz-201105: 28x 64
SQL Server 2008 R2 bazy danych usług wspólnej podstawy
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.50.1807.0563,04030-Wrz-201105: 37x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.1807.01,349,47230-Wrz-201106: 58x 86
Microsoft.analysisservices.XMLA.dll10.50.1807.0243,55230-Wrz-201105: 37x 86
Microsoft.SQLServer.ConnectionInfo.dll10.50.1807.0153,44028-Wrz-201120: 37x 86
Microsoft.SQLServer.Management.DAC.dll10.50.1807.02,864,99230-Wrz-201105: 33x 86
Microsoft.SQLServer.Management.dacenum.dll10.50.1807.015,71230-Wrz-201105: 33x 86
Microsoft.SQLServer.Management.dacserialization.dll10.50.1807.063,32830-Wrz-201105: 33x 86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.SFC.dll10.50.1807.0452,44828-Wrz-201120: 37x 86
Microsoft.SQLServer.Management.smometadataprovider.dll10.50.1807.0112,48030-Wrz-201105: 33x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlparser.dll10.50.1807.07,051,10430-Wrz-201105: 33x 86
Microsoft.SQLServer.rmo.dll10.50.1807.0563,04030-Wrz-201105: 29x 86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll10.50.1807.03,049,31228-Wrz-201120: 37x 86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.50.1807.0186,20830-Wrz-201105: 29x 86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.50.1807.01,140,57628-Wrz-201120: 37x 86
Msgprox.dll2009.100.1807.0203,10430-Wrz-201106: 52x 86
Msgprox.dll2009.100.1807.0247,13630-Wrz-201105: 31x 64
Replerrx.dll2009.100.1807.0120,67230-Wrz-201106: 51x 86
Replerrx.dll2009.100.1807.0137,05630-Wrz-201105: 29x 64
Replisapi.dll2009.100.1807.0272,73630-Wrz-201106: 51x 86
Replisapi.dll2009.100.1807.0379,23230-Wrz-201105: 29x 64
Replprov.dll2009.100.1807.0577,88830-Wrz-201106: 51x 86
Replprov.dll2009.100.1807.0730,97630-Wrz-201105: 29x 64
Replrec.dll2009.100.1807.0792,92830-Wrz-201106: 50x 86
Replrec.dll2009.100.1807.0980,32030-Wrz-201105: 27x 64
Replsub.dll2009.100.1807.0413,53630-Wrz-201106: 51x 86
Replsub.dll2009.100.1807.0496,48030-Wrz-201105: 29x 64
Sql_common_core_keyfile.dll2009.100.1807.014,17630-Wrz-201105: 31x 64
Sqlmanager.dll2009.100.1807.0521,05630-Wrz-201106: 50x 86
Sqlmanager.dll2009.100.1807.0896,86430-Wrz-201105: 29x 64
Sqlmgmprovider.dll2009.100.1807.0271,71230-Wrz-201106: 50x 86
Sqlmgmprovider.dll2009.100.1807.0360,28830-Wrz-201105: 29x 64
Svrenumapi100.dll2009.100.1807.01,042,78430-Wrz-201105: 18x 64
Svrenumapi100.dll2009.100.1807.0780,64030-Wrz-201106: 33x 86
Xmlsub.dll2009.100.1807.0193,37630-Wrz-201106: 32x 86
Xmlsub.dll2009.100.1807.0309,08830-Wrz-201105: 17x 64
SQL Server 2008 R2 Business Intelligence Development Studio
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Commanddest.dll2009.100.1807.0165,21630-Wrz-201106: 59x 86
Dataprofileviewer.exe10.50.1807.0313,18430-Wrz-201107: 00x 86
Ddsshapeslib.dll2009.100.1807.046,94430-Wrz-201107: 00x 86
Dtepkg.dll2009.100.1807.078,17630-Wrz-201106: 59x 86
DTS.dll2009.100.1807.01,439,07230-Wrz-201106: 59x 86
Dtscomexpreval.dll2009.100.1807.0334,68830-Wrz-201106: 59x 86
Dtsconn.dll2009.100.1807.0285,02430-Wrz-201106: 59x 86
Dtspipeline.dll2009.100.1807.0696,67230-Wrz-201106: 59x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1807.032,60830-Wrz-201106: 59x 86
Exceldest.dll2009.100.1807.0173,92030-Wrz-201106: 59x 86
Excelsrc.dll2009.100.1807.0183,64830-Wrz-201106: 59x 86
Flatfiledest.dll2009.100.1807.0276,83230-Wrz-201106: 59x 86
Flatfilesrc.dll2009.100.1807.0284,51230-Wrz-201106: 59x 86
Mdxquerygenerator.dll10.50.1807.087,90430-Wrz-201106: 58x 86
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.50.1807.03,233,63230-Wrz-201106: 58x 86
Microsoft.analysisservices.Design.dll10.50.1807.05,920,60830-Wrz-201106: 58x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.1807.01,349,47230-Wrz-201106: 58x 86
Microsoft.analysisservices.Project.dll2009.100.1807.01,988,44830-Wrz-201106: 58x 86
Microsoft.analysisservices.Viewers.dll10.50.1807.01,001,31230-Wrz-201106: 58x 86
Microsoft.analysisservices.Wizards.dll10.50.1807.05,928,80030-Wrz-201106: 58x 86
Microsoft.datatransformationservices.Design.dll10.50.1807.04,163,42430-Wrz-201106: 56x 86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.1807.0333,66430-Wrz-201106: 56x 86
Microsoft.ReportingServices.chartwebcontrol.dll10.50.1807.02,824,03230-Wrz-201106: 55x 86
Microsoft.ReportingServices.chartwincontrol.dll10.50.1807.03,835,74430-Wrz-201106: 55x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.Essbase.dll10.50.1807.034,65630-Wrz-201106: 55x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.1807.0563,04030-Wrz-201106: 55x 86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll10.50.1807.0128,86430-Wrz-201106: 55x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll10.50.1807.011,564,89630-Wrz-201106: 55x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.dll10.50.1807.0911,20030-Wrz-201106: 55x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.50.1807.01,251,16830-Wrz-201106: 55x 86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll10.50.1807.0255,84030-Wrz-201106: 55x 86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll10.50.1807.01,812,32030-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.50.1807.0317,28030-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.50.1807.0272,22430-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.50.1807.0153,44030-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.50.1807.05,183,32830-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll10.50.1807.0112,48030-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll10.50.1807.02,557,79230-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll10.50.1807.01,259,36030-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.ReportingServices.reportpreview.dll10.50.1807.0612,19230-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.50.1807.0104,28830-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll10.50.1807.0104,28830-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.ReportingServices.rsclient.dll10.50.1807.0292,70430-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.ReportingServices.semanticqueryengine.dll10.50.1807.0378,72030-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.50.1807.0292,70430-Wrz-201106: 53x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.50.1807.0198,49630-Wrz-201106: 53x 86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.1807.067,42430-Wrz-201106: 53x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.1807.0296,80030-Wrz-201106: 52x 86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.1807.0108,38430-Wrz-201106: 50x 86
Msmdlocal.dll10.50.1807.028,067,16830-Wrz-201106: 52x 86
Msmdlocal.dll10.50.1807.055,715,68030-Wrz-201105: 31x 64
Msmdpp.dll10.50.1807.06,237,02430-Wrz-201106: 51x 86
Msmgdsrv.dll10.50.1807.012,612,96030-Wrz-201105: 27x 64
Msmgdsrv.dll10.50.1807.08,670,56030-Wrz-201106: 50x 86
Msolap100.dll10.50.1807.06,676,83230-Wrz-201106: 51x 86
Msolap100.dll10.50.1807.08,502,11230-Wrz-201105: 31x 64
Msolui100.dll10.50.1807.0272,73630-Wrz-201106: 51x 86
Msolui100.dll10.50.1807.0315,74430-Wrz-201105: 31x 64
Oledbdest.dll2009.100.1807.0174,43230-Wrz-201106: 52x 86
Oledbsrc.dll2009.100.1807.0186,72030-Wrz-201106: 52x 86
Rawdest.dll2009.100.1807.0128,86430-Wrz-201106: 52x 86
Rawsource.dll2009.100.1807.0120,67230-Wrz-201106: 51x 86
Recordsetdest.dll2009.100.1807.0116,06430-Wrz-201106: 51x 86
Sql_bids_keyfile.dll2009.100.1807.014,17630-Wrz-201105: 31x 64
Sqldest.dll2009.100.1807.0180,57630-Wrz-201106: 50x 86
Sqlmanagerui.dll10.50.1807.07,579,48830-Wrz-201106: 49x 86
Sqlmgmt.dll10.50.1807.03,495,77630-Wrz-201106: 49x 86
Sqlsvc.dll2009.100.1807.0105,82430-Wrz-201106: 33x 86
Sqlsvc.dll2009.100.1807.0131,42430-Wrz-201105: 28x 64
Txagg.dll2009.100.1807.0243,04030-Wrz-201106: 33x 86
Txbestmatch.dll2009.100.1807.0444,25630-Wrz-201106: 33x 86
Txcharmap.dll2009.100.1807.0195,42430-Wrz-201106: 33x 86
Txdataconvert.dll2009.100.1807.0207,20030-Wrz-201106: 33x 86
Txderived.dll2009.100.1807.0414,04830-Wrz-201106: 33x 86
Txfileextractor.dll2009.100.1807.0126,81630-Wrz-201106: 33x 86
Txfileinserter.dll2009.100.1807.0125,28030-Wrz-201106: 33x 86
Txgroupdups.dll2009.100.1807.0258,40030-Wrz-201106: 33x 86
Txlineage.dll2009.100.1807.068,44830-Wrz-201106: 33x 86
Txlookup.dll2009.100.1807.0354,65630-Wrz-201106: 33x 86
Txmerge.dll2009.100.1807.0138,59230-Wrz-201106: 33x 86
Txmergejoin.dll2009.100.1807.0180,06430-Wrz-201106: 33x 86
Txpivot.dll2009.100.1807.0130,40030-Wrz-201106: 33x 86
Txrowcount.dll2009.100.1807.065,37630-Wrz-201106: 33x 86
Txscd.dll2009.100.1807.0127,84030-Wrz-201106: 33x 86
Txsort.dll2009.100.1807.0164,19230-Wrz-201106: 33x 86
Txsplit.dll2009.100.1807.0410,46430-Wrz-201106: 33x 86
Txtermextraction.dll2009.100.1807.08,608,60830-Wrz-201106: 33x 86
Txtermlookup.dll2009.100.1807.04,088,67230-Wrz-201106: 33x 86
Txunpivot.dll2009.100.1807.0128,86430-Wrz-201106: 33x 86
Usługi Analysis Services programu SQL Server 2008 R2
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Microsoft.analysisservices.dll10.50.1807.01,349,47230-Wrz-201106: 58x 86
Microsoft.Data.datafeedclient.dll10.50.1807.0108,38430-Wrz-201105: 36x 86
Msmdlocal.dll10.50.1807.028,067,16830-Wrz-201106: 52x 86
Msmdlocal.dll10.50.1807.055,715,68030-Wrz-201105: 31x 64
Msmdpump.dll10.50.1807.07,723,87230-Wrz-201105: 31x 64
Msmdredir.dll10.50.1807.06,326,11230-Wrz-201106: 51x 86
Msmdspdm.dll10.50.1807.0178,01630-Wrz-201105: 28x 86
Msmdsrv.exe10.50.1807.054,796,64030-Wrz-201105: 37x 64
Msmgdsrv.dll10.50.1807.012,612,96030-Wrz-201105: 27x 64
Msmgdsrv.dll10.50.1807.08,670,56030-Wrz-201106: 50x 86
Msolap100.dll10.50.1807.06,676,83230-Wrz-201106: 51x 86
Msolap100.dll10.50.1807.08,502,11230-Wrz-201105: 31x 64
Msolui100.dll10.50.1807.0272,73630-Wrz-201106: 51x 86
Msolui100.dll10.50.1807.0315,74430-Wrz-201105: 31x 64
Sql_as_keyfile.dll2009.100.1807.014,17630-Wrz-201105: 31x 64
Xmsrv.dll10.50.1807.021,448,54430-Wrz-201105: 17x 64
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Microsoft.analysisservices.SharePoint.Integration.dll10.50.1807.0812,89630-Wrz-201105: 37x 86
Usługi integracji programu SQL Server 2008 R2
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Commanddest.dll2009.100.1807.0247,13630-Wrz-201105: 32x 64
Dtepkg.dll2009.100.1807.0106,84830-Wrz-201105: 32x 64
DTS.dll2009.100.1807.02,223,45630-Wrz-201105: 31x 64
Dtscomexpreval.dll2009.100.1807.0473,44030-Wrz-201105: 31x 64
Dtsconn.dll2009.100.1807.0448,86430-Wrz-201105: 31x 64
Dtsinstall.exe10.50.1807.0427,87230-Wrz-201107: 00x 86
Dtspipeline.dll2009.100.1807.01,090,40030-Wrz-201105: 31x 64
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1807.042,33630-Wrz-201105: 31x 64
Exceldest.dll2009.100.1807.0260,96030-Wrz-201105: 31x 64
Excelsrc.dll2009.100.1807.0280,41630-Wrz-201105: 31x 64
Flatfiledest.dll2009.100.1807.0414,56030-Wrz-201105: 31x 64
Flatfilesrc.dll2009.100.1807.0423,77630-Wrz-201105: 31x 64
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.1807.067,42430-Wrz-201105: 35x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.1807.0296,80030-Wrz-201106: 52x 86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.1807.0108,38430-Wrz-201105: 28x 86
Msdtssrvr.exe10.50.1807.0210,78430-Wrz-201105: 38x 64
Msmdpp.dll10.50.1807.07,614,30430-Wrz-201105: 31x 64
Oledbdest.dll2009.100.1807.0260,96030-Wrz-201105: 30x 64
Oledbsrc.dll2009.100.1807.0286,04830-Wrz-201105: 30x 64
Rawdest.dll2009.100.1807.0192,86430-Wrz-201105: 30x 64
Rawsource.dll2009.100.1807.0182,11230-Wrz-201105: 30x 64
Recordsetdest.dll2009.100.1807.0166,24030-Wrz-201105: 29x 64
Sql_is_keyfile.dll2009.100.1807.014,17630-Wrz-201105: 31x 64
Sqldest.dll2009.100.1807.0264,54430-Wrz-201105: 29x 64
Txagg.dll2009.100.1807.0366,43230-Wrz-201105: 18x 64
Txbestmatch.dll2009.100.1807.0834,91230-Wrz-201105: 18x 64
Txcharmap.dll2009.100.1807.0288,60830-Wrz-201105: 18x 64
Txdataconvert.dll2009.100.1807.0304,99230-Wrz-201105: 18x 64
Txderived.dll2009.100.1807.0618,84830-Wrz-201105: 18x 64
Txfileextractor.dll2009.100.1807.0189,79230-Wrz-201105: 17x 64
Txfileinserter.dll2009.100.1807.0187,74430-Wrz-201105: 17x 64
Txgroupdups.dll2009.100.1807.0477,53630-Wrz-201105: 17x 64
Txlineage.dll2009.100.1807.096,09630-Wrz-201105: 17x 64
Txlookup.dll2009.100.1807.0535,39230-Wrz-201105: 17x 64
Txmerge.dll2009.100.1807.0232,28830-Wrz-201105: 17x 64
Txmergejoin.dll2009.100.1807.0272,73630-Wrz-201105: 17x 64
Txpivot.dll2009.100.1807.0201,05630-Wrz-201105: 17x 64
Txrowcount.dll2009.100.1807.089,95230-Wrz-201105: 17x 64
Txscd.dll2009.100.1807.0195,42430-Wrz-201105: 17x 64
Txsort.dll2009.100.1807.0246,11230-Wrz-201105: 17x 64
Txsplit.dll2009.100.1807.0611,68030-Wrz-201105: 17x 64
Txtermextraction.dll2009.100.1807.08,725,85630-Wrz-201105: 17x 64
Txtermlookup.dll2009.100.1807.04,185,44030-Wrz-201105: 17x 64
Txunpivot.dll2009.100.1807.0194,40030-Wrz-201105: 17x 64
Usług Reporting Services programu SQL Server 2008 R2
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Mdxquerygenerator.dll.Deploy10.50.1807.087,90430-Wrz-201106: 58x 86
Mdxquerygenerator.dll10.50.1807.087,90430-Wrz-201105: 37x 86
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll.Deploy10.50.1807.0563,04030-Wrz-201106: 58x 86
Microsoft.analysisservices.Controls.dll.Deploy10.50.1807.03,233,63230-Wrz-201106: 58x 86
Microsoft.analysisservices.dll.Deploy10.50.1807.01,349,47230-Wrz-201106: 58x 86
Microsoft.analysisservices.Modeling.dll10.50.1807.0567,13630-Wrz-201105: 37x 86
Microsoft.ReportingServices.Authorization.dll10.50.1807.071,52030-Wrz-201105: 36x 86
Microsoft.ReportingServices.chartwebcontrol.dll.Deploy10.50.1807.02,824,03230-Wrz-201106: 55x 86
Microsoft.ReportingServices.chartwebcontrol.dll10.50.1807.02,824,03230-Wrz-201105: 36x 86
Microsoft.ReportingServices.chartwincontrol.dll.Deploy10.50.1807.03,835,74430-Wrz-201106: 55x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.Essbase.dll.Deploy10.50.1807.034,65630-Wrz-201106: 55x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.Essbase.dll10.50.1807.034,65630-Wrz-201105: 37x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll.Deploy10.50.1807.0563,04030-Wrz-201106: 55x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.1807.0563,04030-Wrz-201105: 37x 86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll.Deploy10.50.1807.0128,86430-Wrz-201106: 55x 86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll10.50.1807.0128,86430-Wrz-201105: 37x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll.Deploy10.50.1807.011,564,89630-Wrz-201106: 55x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll.Deploy10.50.1807.01,251,16830-Wrz-201106: 55x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.50.1807.01,251,16830-Wrz-201105: 37x 86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll.Deploy10.50.1807.0255,84030-Wrz-201106: 55x 86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll10.50.1807.0255,84030-Wrz-201105: 37x 86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll.Deploy10.50.1807.01,812,32030-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll10.50.1807.01,812,32030-Wrz-201105: 37x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll.Deploy10.50.1807.0317,28030-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.50.1807.0317,28030-Wrz-201105: 36x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll.Deploy10.50.1807.0272,22430-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.50.1807.0272,22430-Wrz-201105: 36x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll.Deploy10.50.1807.0153,44030-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.50.1807.0153,44030-Wrz-201105: 36x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll.Deploy10.50.1807.05,183,32830-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.50.1807.05,183,32830-Wrz-201105: 36x 86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll.Deploy10.50.1807.0112,48030-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll10.50.1807.0112,48030-Wrz-201105: 36x 86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll.Deploy10.50.1807.02,557,79230-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll.Deploy10.50.1807.01,259,36030-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll10.50.1807.01,259,36030-Wrz-201105: 36x 86
Microsoft.ReportingServices.reportpreview.dll.Deploy10.50.1807.0612,19230-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll.Deploy10.50.1807.0104,28830-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.50.1807.0104,28830-Wrz-201105: 36x 86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll.Deploy10.50.1807.0104,28830-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll10.50.1807.0104,28830-Wrz-201105: 36x 86
Microsoft.ReportingServices.rsclient.dll.Deploy10.50.1807.0292,70430-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.ReportingServices.rsclient.dll10.50.1807.0292,70430-Wrz-201105: 36x 86
Microsoft.ReportingServices.semanticqueryengine.dll.Deploy10.50.1807.0378,72030-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.ReportingServices.semanticqueryengine.dll10.50.1807.0378,72030-Wrz-201105: 36x 86
Microsoft.ReportingServices.SharePoint.ObjectModel.dll10.50.1807.051,04030-Wrz-201105: 36x 86
Microsoft.ReportingServices.SharePoint.Server.dll10.50.1807.0186,20830-Wrz-201105: 36x 86
Microsoft.ReportingServices.sharepoint12.Server.dll10.50.1807.059,23230-Wrz-201105: 35x 86
Microsoft.ReportingServices.sharepoint14.Server.dll10.50.1807.059,23230-Wrz-201105: 35x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll.Deploy10.50.1807.0292,70430-Wrz-201106: 53x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.50.1807.0292,70430-Wrz-201105: 35x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll.Deploy10.50.1807.0198,49630-Wrz-201106: 53x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.50.1807.0198,49630-Wrz-201105: 35x 86
Msmdlocal.dll10.50.1807.028,067,16830-Wrz-201106: 52x 86
Msmdlocal.dll10.50.1807.055,715,68030-Wrz-201105: 31x 64
Msmgdsrv.dll10.50.1807.012,612,96030-Wrz-201105: 27x 64
Msmgdsrv.dll10.50.1807.08,670,56030-Wrz-201106: 50x 86
Msolap100.dll10.50.1807.06,676,83230-Wrz-201106: 51x 86
Msolap100.dll10.50.1807.08,502,11230-Wrz-201105: 31x 64
Msolui100.dll10.50.1807.0272,73630-Wrz-201106: 51x 86
Msolui100.dll10.50.1807.0315,74430-Wrz-201105: 31x 64
Msreportbuilder.exe.Deploy10.50.1807.01,300,32030-Wrz-201107: 02x 86
Reportingserviceslibrary.dll10.50.1807.01,460,06430-Wrz-201105: 27x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.1807.0131,93630-Wrz-201106: 49x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.1807.0163,68030-Wrz-201105: 27x 64
Reportingservicesnativeserver.dll2009.100.1807.0164,70430-Wrz-201105: 27x 64
Reportingservicesservice.exe2009.100.1807.02,175,84030-Wrz-201105: 37x 64
Reportingservicessharepointdeliveryextension.dll10.50.1807.055,13630-Wrz-201105: 27x 86
Reportingserviceswebserver.dll10.50.1807.01,619,80830-Wrz-201105: 27x 86
Reportingserviceswebuserinterface.dll10.50.1807.01,992,54430-Wrz-201105: 27x 86
Sqlrsos.dll2009.100.1807.01520030-Wrz-201105: 29x 64
SQL Server 2008 R2 Management Studio
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Appidpackage.dll10.50.1807.01,066,84830-Wrz-201107: 01x 86
BCP.exe2009.100.1807.096,60830-Wrz-201105: 37x 64
Commanddest.dll2009.100.1807.0165,21630-Wrz-201106: 59x 86
Copydatabasewizard.exe10.50.1807.0661,34430-Wrz-201107: 00x 86
Dataprofileviewer.exe10.50.1807.0313,18430-Wrz-201107: 00x 86
Dtepkg.dll2009.100.1807.078,17630-Wrz-201106: 59x 86
DTS.dll2009.100.1807.01,439,07230-Wrz-201106: 59x 86
Dtscomexpreval.dll2009.100.1807.0334,68830-Wrz-201106: 59x 86
Dtsconn.dll2009.100.1807.0285,02430-Wrz-201106: 59x 86
Dtsinstall.exe10.50.1807.0427,87230-Wrz-201107: 00x 86
Dtspipeline.dll2009.100.1807.0696,67230-Wrz-201106: 59x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1807.032,60830-Wrz-201106: 59x 86
Exceldest.dll2009.100.1807.0173,92030-Wrz-201106: 59x 86
Excelsrc.dll2009.100.1807.0183,64830-Wrz-201106: 59x 86
Flatfiledest.dll2009.100.1807.0276,83230-Wrz-201106: 59x 86
Flatfilesrc.dll2009.100.1807.0284,51230-Wrz-201106: 59x 86
Microsoft.datatransformationservices.Design.dll10.50.1807.04,163,42430-Wrz-201106: 56x 86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.1807.0333,66430-Wrz-201106: 56x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.50.1807.01,251,16830-Wrz-201106: 55x 86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll10.50.1807.02,557,79230-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.ReportingServices.rsclient.dll10.50.1807.0292,70430-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.1807.067,42430-Wrz-201106: 53x 86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.50.1807.0345,95228-Wrz-201120: 37x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.1807.0296,80030-Wrz-201106: 52x 86
Microsoft.SQLServer.Management.collectortasks.dll10.50.1807.083,80830-Wrz-201106: 52x 86
Microsoft.SQLServer.Management.DAC.dll10.50.1807.02,864,99230-Wrz-201106: 52x 86
Microsoft.SQLServer.Management.dacenum.dll10.50.1807.015,71230-Wrz-201106: 51x 86
Microsoft.SQLServer.Management.dacserialization.dll10.50.1807.063,32830-Wrz-201106: 52x 86
Microsoft.SQLServer.Management.datacollectionuitasks.dll10.50.1807.03,290,97630-Wrz-201106: 52x 86
Microsoft.SQLServer.Management.Reports.dll10.50.1807.09,193,31230-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.SQLServer.Management.resourcemonitorwidgets.dll10.50.1807.0386,91230-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.SQLServer.Management.smometadataprovider.dll10.50.1807.0112,48030-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlparser.dll10.50.1807.07,051,10430-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.Actions.dll10.50.1807.063,32830-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.Explorer.dll10.50.1807.0378,72030-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.resourcemonitor.dll10.50.1807.092,00030-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.SQLServer.Management.UI.rsclient.dll10.50.1807.01,054,56030-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2009.100.1807.01,768,28830-Wrz-201106: 53x 86
Microsoft.SQLServer.sqltools.vsintegration.dll10.50.1807.0296,80030-Wrz-201106: 52x 86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.1807.0108,38430-Wrz-201106: 50x 86
Microsoft.xmleditor.dll2.0.50727.5065741,37619-Lis-201004: 31x 86
Objectexplorer.dll10.50.1807.03,372,89630-Wrz-201106: 50x 86
Oledbdest.dll2009.100.1807.0174,43230-Wrz-201106: 52x 86
Oledbsrc.dll2009.100.1807.0186,72030-Wrz-201106: 52x 86
Radlangsvc.dll10.50.1807.0145,24830-Wrz-201106: 50x 86
Rawdest.dll2009.100.1807.0128,86430-Wrz-201106: 52x 86
Rawsource.dll2009.100.1807.0120,67230-Wrz-201106: 51x 86
Recordsetdest.dll2009.100.1807.0116,06430-Wrz-201106: 51x 86
Replicationmonitor.dll10.50.1807.02,910,04830-Wrz-201106: 50x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.1807.0131,93630-Wrz-201106: 49x 86
Rsconfigtool.exe10.50.1807.01,333,08830-Wrz-201107: 02x 86
Sql_ssms_keyfile.dll2009.100.1807.014,17630-Wrz-201105: 31x 64
Sqlcmd.exe2009.100.1807.0345,95230-Wrz-201105: 32x 64
Sqldest.dll2009.100.1807.0180,57630-Wrz-201106: 50x 86
Sqleditors.dll10.50.1807.01,242,97630-Wrz-201106: 49x 86
Sqlmanagerui.dll10.50.1807.07,579,48830-Wrz-201106: 49x 86
Sqlmgmt.dll10.50.1807.03,495,77630-Wrz-201106: 49x 86
Sqlresolver.dll10.50.1807.038,75230-Wrz-201106: 49x 86
Sqlsvc.dll2009.100.1807.0105,82430-Wrz-201106: 33x 86
Sqlsvc.dll2009.100.1807.0131,42430-Wrz-201105: 28x 64
Txagg.dll2009.100.1807.0243,04030-Wrz-201106: 33x 86
Txbestmatch.dll2009.100.1807.0444,25630-Wrz-201106: 33x 86
Txcharmap.dll2009.100.1807.0195,42430-Wrz-201106: 33x 86
Txdataconvert.dll2009.100.1807.0207,20030-Wrz-201106: 33x 86
Txderived.dll2009.100.1807.0414,04830-Wrz-201106: 33x 86
Txfileextractor.dll2009.100.1807.0126,81630-Wrz-201106: 33x 86
Txfileinserter.dll2009.100.1807.0125,28030-Wrz-201106: 33x 86
Txgroupdups.dll2009.100.1807.0258,40030-Wrz-201106: 33x 86
Txlineage.dll2009.100.1807.068,44830-Wrz-201106: 33x 86
Txlookup.dll2009.100.1807.0354,65630-Wrz-201106: 33x 86
Txmerge.dll2009.100.1807.0138,59230-Wrz-201106: 33x 86
Txmergejoin.dll2009.100.1807.0180,06430-Wrz-201106: 33x 86
Txpivot.dll2009.100.1807.0130,40030-Wrz-201106: 33x 86
Txrowcount.dll2009.100.1807.065,37630-Wrz-201106: 33x 86
Txscd.dll2009.100.1807.0127,84030-Wrz-201106: 33x 86
Txsort.dll2009.100.1807.0164,19230-Wrz-201106: 33x 86
Txsplit.dll2009.100.1807.0410,46430-Wrz-201106: 33x 86
Txtermextraction.dll2009.100.1807.08,608,60830-Wrz-201106: 33x 86
Txtermlookup.dll2009.100.1807.04,088,67230-Wrz-201106: 33x 86
Txunpivot.dll2009.100.1807.0128,86430-Wrz-201106: 33x 86
Narzędzia programu SQL Server 2008 R2 i składniki stacji roboczej
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Autoadmin.dll2009.100.1807.0937,82430-Wrz-201106: 59x 86
Ddsshapeslib.dll2009.100.1807.046,94430-Wrz-201107: 00x 86
Dtepkg.dll2009.100.1807.0106,84830-Wrz-201105: 32x 64
Dtepkg.dll2009.100.1807.078,17630-Wrz-201106: 59x 86
DTS.dll2009.100.1807.01,439,07230-Wrz-201106: 59x 86
DTS.dll2009.100.1807.02,223,45630-Wrz-201105: 31x 64
Dtscomexpreval.dll2009.100.1807.0334,68830-Wrz-201106: 59x 86
Dtscomexpreval.dll2009.100.1807.0473,44030-Wrz-201105: 31x 64
Dtsconn.dll2009.100.1807.0285,02430-Wrz-201106: 59x 86
Dtsconn.dll2009.100.1807.0448,86430-Wrz-201105: 31x 64
Dtspipeline.dll2009.100.1807.01,090,40030-Wrz-201105: 31x 64
Dtspipeline.dll2009.100.1807.0696,67230-Wrz-201106: 59x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1807.032,60830-Wrz-201106: 59x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1807.042,33630-Wrz-201105: 31x 64
Exceldest.dll2009.100.1807.0173,92030-Wrz-201106: 59x 86
Exceldest.dll2009.100.1807.0260,96030-Wrz-201105: 31x 64
Excelsrc.dll2009.100.1807.0183,64830-Wrz-201106: 59x 86
Excelsrc.dll2009.100.1807.0280,41630-Wrz-201105: 31x 64
Flatfiledest.dll2009.100.1807.0276,83230-Wrz-201106: 59x 86
Flatfiledest.dll2009.100.1807.0414,56030-Wrz-201105: 31x 64
Flatfilesrc.dll2009.100.1807.0284,51230-Wrz-201106: 59x 86
Flatfilesrc.dll2009.100.1807.0423,77630-Wrz-201105: 31x 64
Mdxquerygenerator.dll10.50.1807.087,90430-Wrz-201106: 58x 86
Mergetxt.dll2009.100.1807.030,04830-Wrz-201106: 52x 86
Mergetxt.dll2009.100.1807.034,65630-Wrz-201105: 31x 64
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.50.1807.03,233,63230-Wrz-201106: 58x 86
Microsoft.analysisservices.Deployment.exe10.50.1807.0505,69630-Wrz-201107: 02x 86
Microsoft.analysisservices.Design.dll10.50.1807.05,920,60830-Wrz-201106: 58x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.1807.01,349,47230-Wrz-201106: 58x 86
Microsoft.analysisservices.Project.dll2009.100.1807.01,988,44830-Wrz-201106: 58x 86
Microsoft.analysisservices.Viewers.dll10.50.1807.01,001,31230-Wrz-201106: 58x 86
Microsoft.analysisservices.Wizards.dll10.50.1807.05,928,80030-Wrz-201106: 58x 86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.1807.067,42430-Wrz-201105: 35x 86
Microsoft.SQLServer.chainer.Infrastructure.dll10.50.1807.0280,41630-Wrz-201105: 34x 86
Microsoft.SQLServer.Configuration.SCO.dll10.50.1807.01,341,28030-Wrz-201105: 34x 86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.1807.0108,38430-Wrz-201105: 28x 86
Msmdlocal.dll10.50.1807.028,067,16830-Wrz-201106: 52x 86
Msmdlocal.dll10.50.1807.055,715,68030-Wrz-201105: 31x 64
Msmdpp.dll10.50.1807.06,237,02430-Wrz-201106: 51x 86
Msmgdsrv.dll10.50.1807.012,612,96030-Wrz-201105: 27x 64
Msmgdsrv.dll10.50.1807.08,670,56030-Wrz-201106: 50x 86
Msolap100.dll10.50.1807.06,676,83230-Wrz-201106: 51x 86
Msolap100.dll10.50.1807.08,502,11230-Wrz-201105: 31x 64
Msolui100.dll10.50.1807.0272,73630-Wrz-201106: 51x 86
Msolui100.dll10.50.1807.0315,74430-Wrz-201105: 31x 64
Oledbdest.dll2009.100.1807.0174,43230-Wrz-201106: 52x 86
Oledbdest.dll2009.100.1807.0260,96030-Wrz-201105: 30x 64
Oledbsrc.dll2009.100.1807.0186,72030-Wrz-201106: 52x 86
Oledbsrc.dll2009.100.1807.0286,04830-Wrz-201105: 30x 64
Spresolv.dll2009.100.1807.0180,57630-Wrz-201106: 51x 86
Spresolv.dll2009.100.1807.0217,44030-Wrz-201105: 29x 64
Sql_tools_keyfile.dll2009.100.1807.014,17630-Wrz-201105: 31x 64
Sqlsvc.dll2009.100.1807.0105,82430-Wrz-201106: 33x 86
Sqlsvc.dll2009.100.1807.0131,42430-Wrz-201105: 28x 64
Ssradd.dll2009.100.1807.041,82430-Wrz-201106: 33x 86
Ssradd.dll2009.100.1807.046,94430-Wrz-201105: 28x 64
Ssravg.dll2009.100.1807.041,82430-Wrz-201106: 33x 86
Ssravg.dll2009.100.1807.047,45630-Wrz-201105: 28x 64
Ssrdown.dll2009.100.1807.026,97630-Wrz-201106: 33x 86
Ssrdown.dll2009.100.1807.031,07230-Wrz-201105: 28x 64
Ssrmax.dll2009.100.1807.040,28830-Wrz-201106: 33x 86
Ssrmax.dll2009.100.1807.045,40830-Wrz-201105: 28x 64
Ssrmin.dll2009.100.1807.040,28830-Wrz-201106: 33x 86
Ssrmin.dll2009.100.1807.045,40830-Wrz-201105: 28x 64
Ssrpub.dll2009.100.1807.027,48830-Wrz-201106: 33x 86
Ssrpub.dll2009.100.1807.031,58430-Wrz-201105: 28x 64
Ssrup.dll2009.100.1807.026,97630-Wrz-201106: 33x 86
Ssrup.dll2009.100.1807.030,56030-Wrz-201105: 28x 64
Txdataconvert.dll2009.100.1807.0207,20030-Wrz-201106: 33x 86
Txdataconvert.dll2009.100.1807.0304,99230-Wrz-201105: 18x 64
Aparat SQL Server 2008 R2 pełnotekstowe
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
FD.dll2009.100.1807.0690,01630-Wrz-201105: 31x 64
Lrpolish.dll1.10.0.0100,43213-Wrz-201113: 13x 64
Sql_fulltext_keyfile.dll2009.100.1807.014,17630-Wrz-201105: 31x 64
Usługa programu SQL Server 2008 R2 przeglądarki
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Msmdredir.dll10.50.1807.06,326,11230-Wrz-201106: 51x 86
Msmdsrv.rll10.50.1807.0830,81630-Wrz-201105: 39x 86
Sqlbrowser.exe2009.100.1807.0268,12830-Wrz-201107: 00x 86
Moduł zapisujący programu SQL Server 2008 R2
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Sqlwriter_keyfile.dll2009.100.1807.014,17630-Wrz-201105: 31x 64
Sqlwvss_xp.dll2009.100.1807.01520030-Wrz-201105: 28x 64IA-64opartym nawersje

Udostępnione Core Services R2 bazy danych programu SQL Server 2008
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
BCP.exe2009.100.1807.0169,31230-Wrz-201104: 42IA-64
Commanddest.dll2009.100.1807.0559,45630-Wrz-201104: 41IA-64
Distrib.exe2009.100.1807.0209,24830-Wrz-201104: 42IA-64
Dtepkg.dll2009.100.1807.0215,39230-Wrz-201104: 41IA-64
DTS.dll2009.100.1807.04,293,98430-Wrz-201104: 41IA-64
Dtscomexpreval.dll2009.100.1807.0957,28030-Wrz-201104: 41IA-64
Dtsconn.dll2009.100.1807.0800,09630-Wrz-201104: 41IA-64
Dtspipeline.dll2009.100.1807.02,031,45630-Wrz-201104: 41IA-64
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1807.083,80830-Wrz-201104: 41IA-64
Exceldest.dll2009.100.1807.0588,12830-Wrz-201104: 41IA-64
Excelsrc.dll2009.100.1807.0643,93630-Wrz-201104: 41IA-64
Flatfiledest.dll2009.100.1807.0954,20830-Wrz-201104: 41IA-64
Flatfilesrc.dll2009.100.1807.0977,24830-Wrz-201104: 41IA-64
Logread.exe2009.100.1807.01,130,33630-Wrz-201104: 42IA-64
Mergetxt.dll2009.100.1807.073,05630-Wrz-201104: 41IA-64
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.1807.067,42430-Wrz-201104: 43x 86
Microsoft.SQLServer.ConnectionInfo.dll10.50.1807.0153,44028-Wrz-201120: 37x 86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.50.1807.0345,95228-Wrz-201120: 37x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.1807.0296,80030-Wrz-201106: 52x 86
Microsoft.SQLServer.Management.collectortasks.dll10.50.1807.083,80830-Wrz-201104: 43x 86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.SFC.dll10.50.1807.0452,44828-Wrz-201120: 37x 86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2009.100.1807.01,768,28830-Wrz-201106: 53x 86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2009.100.1807.02,665,31230-Wrz-201104: 42IA-64
Microsoft.SQLServer.rmo.dll10.50.1807.0563,04030-Wrz-201106: 53x 86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll10.50.1807.03,049,31228-Wrz-201120: 37x 86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.50.1807.0186,20830-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.50.1807.01,140,57628-Wrz-201120: 37x 86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.1807.0108,38430-Wrz-201104: 41x 86
Oledbdest.dll2009.100.1807.0590,68830-Wrz-201104: 40IA-64
Oledbsrc.dll2009.100.1807.0655,71230-Wrz-201104: 40IA-64
Rawdest.dll2009.100.1807.0438,11230-Wrz-201104: 40IA-64
Rawsource.dll2009.100.1807.0416,09630-Wrz-201104: 40IA-64
Rdistcom.dll2009.100.1807.01,844,06430-Wrz-201104: 40IA-64
Recordsetdest.dll2009.100.1807.0386,91230-Wrz-201104: 40IA-64
Replagnt.dll2009.100.1807.018,78430-Wrz-201106: 51x 86
Replagnt.dll2009.100.1807.029,02430-Wrz-201104: 40IA-64
Repldp.dll2009.100.1807.0192,86430-Wrz-201106: 51x 86
Repldp.dll2009.100.1807.0529,24830-Wrz-201104: 40IA-64
Replmerg.exe2009.100.1807.0975,20030-Wrz-201104: 42IA-64
Replsync.dll2009.100.1807.0278,88030-Wrz-201104: 40IA-64
Snapshot.exe10.50.1807.013,66430-Wrz-201104: 42x 86
Spresolv.dll2009.100.1807.0510,81630-Wrz-201104: 40IA-64
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2009.100.1807.019,29630-Wrz-201104: 41IA-64
Sqlcmd.exe2009.100.1807.0546,14430-Wrz-201104: 41IA-64
Sqlmergx.dll2009.100.1807.0436,06430-Wrz-201104: 28IA-64
Sqlsvc.dll2009.100.1807.0105,82430-Wrz-201106: 33x 86
Sqlsvc.dll2009.100.1807.0377,69630-Wrz-201104: 28IA-64
Sqlwep100.dll2009.100.1807.0201,05630-Wrz-201104: 27IA-64
Ssradd.dll2009.100.1807.095,58430-Wrz-201104: 27IA-64
Ssravg.dll2009.100.1807.095,58430-Wrz-201104: 27IA-64
Ssrdown.dll2009.100.1807.061,79230-Wrz-201104: 27IA-64
Ssrmax.dll2009.100.1807.089,95230-Wrz-201104: 27IA-64
Ssrmin.dll2009.100.1807.089,95230-Wrz-201104: 27IA-64
Ssrpub.dll2009.100.1807.064,86430-Wrz-201104: 27IA-64
Ssrup.dll2009.100.1807.062,30430-Wrz-201104: 27IA-64
Txagg.dll2009.100.1807.0882,01630-Wrz-201104: 27IA-64
Txdataconvert.dll2009.100.1807.0676,19230-Wrz-201104: 27IA-64
Txderived.dll2009.100.1807.01,276,76830-Wrz-201104: 27IA-64
Txlookup.dll2009.100.1807.01,187,68030-Wrz-201104: 27IA-64
Txmerge.dll2009.100.1807.0513,37630-Wrz-201104: 27IA-64
Txmergejoin.dll2009.100.1807.0621,92030-Wrz-201104: 27IA-64
Txrowcount.dll2009.100.1807.0197,47230-Wrz-201104: 27IA-64
Txsort.dll2009.100.1807.0562,01630-Wrz-201104: 27IA-64
Txsplit.dll2009.100.1807.01,257,82430-Wrz-201104: 27IA-64
Wystąpienie programu SQL Server 2008 R2 bazy danych usług Core
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Atxcore.dll2009.100.1807.063,32830-Wrz-201104: 41IA-64
Datacollectorcontroller.dll2009.100.1807.0477,02430-Wrz-201104: 41IA-64
Sqlagentctr100.dll2009.100.1807.0107,87230-Wrz-201104: 40IA-64
Sqlagentctr100.dll2009.100.1807.047,96830-Wrz-201106: 50x 86
Sqlctr100.dll2009.100.1807.0136,54430-Wrz-201104: 40IA-64
Sqlctr100.dll2009.100.1807.073,56830-Wrz-201106: 50x 86
Sqlos.dll2009.100.1807.022,36830-Wrz-201104: 28IA-64
Sqlscriptdowngrade.dll2009.100.1807.020,83230-Wrz-201104: 28IA-64
Sqlscriptupgrade.dll2009.100.1807.04,623,20030-Wrz-201104: 28IA-64
Sqlservr.exe2009.100.1807.0122,645,34430-Wrz-201104: 41IA-64
Sqlsvc.dll2009.100.1807.0377,69630-Wrz-201104: 28IA-64
Sqsrvres.dll2009.100.1807.0188,76830-Wrz-201104: 27IA-64
SQL Server 2008 R2 bazy danych usług wspólnej podstawy
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.50.1807.0563,04030-Wrz-201104: 43x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.1807.01,349,47230-Wrz-201106: 58x 86
Microsoft.analysisservices.XMLA.dll10.50.1807.0243,55230-Wrz-201104: 43x 86
Microsoft.SQLServer.ConnectionInfo.dll10.50.1807.0153,44028-Wrz-201120: 37x 86
Microsoft.SQLServer.Management.DAC.dll10.50.1807.02,864,99230-Wrz-201104: 42x 86
Microsoft.SQLServer.Management.dacenum.dll10.50.1807.015,71230-Wrz-201104: 42x 86
Microsoft.SQLServer.Management.dacserialization.dll10.50.1807.063,32830-Wrz-201104: 42x 86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.SFC.dll10.50.1807.0452,44828-Wrz-201120: 37x 86
Microsoft.SQLServer.Management.smometadataprovider.dll10.50.1807.0112,48030-Wrz-201104: 42x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlparser.dll10.50.1807.07,051,10430-Wrz-201104: 42x 86
Microsoft.SQLServer.rmo.dll10.50.1807.0563,04030-Wrz-201104: 42x 86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll10.50.1807.03,049,31228-Wrz-201120: 37x 86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.50.1807.0186,20830-Wrz-201104: 41x 86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.50.1807.01,140,57628-Wrz-201120: 37x 86
Msgprox.dll2009.100.1807.0203,10430-Wrz-201106: 52x 86
Msgprox.dll2009.100.1807.0538,46430-Wrz-201104: 41IA-64
Replerrx.dll2009.100.1807.0120,67230-Wrz-201106: 51x 86
Replerrx.dll2009.100.1807.0301,92030-Wrz-201104: 40IA-64
Replisapi.dll2009.100.1807.0272,73630-Wrz-201106: 51x 86
Replisapi.dll2009.100.1807.0766,30430-Wrz-201104: 40IA-64
Replprov.dll2009.100.1807.01,650,52830-Wrz-201104: 40IA-64
Replprov.dll2009.100.1807.0577,88830-Wrz-201106: 51x 86
Replrec.dll2009.100.1807.02,135,90430-Wrz-201104: 41IA-64
Replrec.dll2009.100.1807.0792,92830-Wrz-201106: 50x 86
Replsub.dll2009.100.1807.01,122,65630-Wrz-201104: 40IA-64
Replsub.dll2009.100.1807.0413,53630-Wrz-201106: 51x 86
Sql_common_core_keyfile.dll2009.100.1807.019,29630-Wrz-201104: 41IA-64
Sqlmanager.dll2009.100.1807.01,534,30430-Wrz-201104: 28IA-64
Sqlmanager.dll2009.100.1807.0521,05630-Wrz-201106: 50x 86
Sqlmgmprovider.dll2009.100.1807.0271,71230-Wrz-201106: 50x 86
Sqlmgmprovider.dll2009.100.1807.0712,54430-Wrz-201104: 28IA-64
Svrenumapi100.dll2009.100.1807.02,727,26430-Wrz-201104: 27IA-64
Svrenumapi100.dll2009.100.1807.0780,64030-Wrz-201106: 33x 86
Xmlsub.dll2009.100.1807.0193,37630-Wrz-201106: 32x 86
Xmlsub.dll2009.100.1807.0563,55230-Wrz-201104: 27IA-64
Usługi Analysis Services programu SQL Server 2008 R2
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Microsoft.analysisservices.dll10.50.1807.01,349,47230-Wrz-201106: 58x 86
Msmdlocal.dll10.50.1807.028,067,16830-Wrz-201106: 52x 86
Msmdlocal.dll10.50.1807.070,541,15230-Wrz-201104: 41IA-64
Msmdpump.dll10.50.1807.09,313,12030-Wrz-201104: 40IA-64
Msmdredir.dll10.50.1807.08,765,79230-Wrz-201104: 40IA-64
Msmdspdm.dll10.50.1807.0178,01630-Wrz-201104: 41x 86
Msmdsrv.exe10.50.1807.072,404,32030-Wrz-201104: 42IA-64
Msmgdsrv.dll10.50.1807.015,835,48830-Wrz-201104: 41IA-64
Msmgdsrv.dll10.50.1807.08,670,56030-Wrz-201106: 50x 86
Msolap100.dll10.50.1807.010,537,31230-Wrz-201104: 40IA-64
Msolap100.dll10.50.1807.06,676,83230-Wrz-201106: 51x 86
Msolui100.dll10.50.1807.0272,73630-Wrz-201106: 51x 86
Msolui100.dll10.50.1807.0463,71230-Wrz-201104: 40IA-64
Sql_as_keyfile.dll2009.100.1807.019,29630-Wrz-201104: 41IA-64
Xmsrv.dll10.50.1807.047,735,64830-Wrz-201104: 27IA-64
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Microsoft.analysisservices.SharePoint.Integration.dll10.50.1807.0812,89630-Wrz-201104: 43x 86
Usługi integracji programu SQL Server 2008 R2
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Commanddest.dll2009.100.1807.0559,45630-Wrz-201104: 41IA-64
Dtepkg.dll2009.100.1807.0215,39230-Wrz-201104: 41IA-64
DTS.dll2009.100.1807.04,293,98430-Wrz-201104: 41IA-64
Dtscomexpreval.dll2009.100.1807.0957,28030-Wrz-201104: 41IA-64
Dtsconn.dll2009.100.1807.0800,09630-Wrz-201104: 41IA-64
Dtsinstall.exe10.50.1807.0427,87230-Wrz-201107: 00x 86
Dtspipeline.dll2009.100.1807.02,031,45630-Wrz-201104: 41IA-64
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1807.083,80830-Wrz-201104: 41IA-64
Exceldest.dll2009.100.1807.0588,12830-Wrz-201104: 41IA-64
Excelsrc.dll2009.100.1807.0643,93630-Wrz-201104: 41IA-64
Flatfiledest.dll2009.100.1807.0954,20830-Wrz-201104: 41IA-64
Flatfilesrc.dll2009.100.1807.0977,24830-Wrz-201104: 41IA-64
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.1807.067,42430-Wrz-201104: 43x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.1807.0296,80030-Wrz-201106: 52x 86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.1807.0108,38430-Wrz-201104: 41x 86
Msdtssrvr.exe10.50.1807.0210,78430-Wrz-201104: 42IA-64
Msmdpp.dll10.50.1807.09,198,43230-Wrz-201104: 40IA-64
Oledbdest.dll2009.100.1807.0590,68830-Wrz-201104: 40IA-64
Oledbsrc.dll2009.100.1807.0655,71230-Wrz-201104: 40IA-64
Rawdest.dll2009.100.1807.0438,11230-Wrz-201104: 40IA-64
Rawsource.dll2009.100.1807.0416,09630-Wrz-201104: 40IA-64
Recordsetdest.dll2009.100.1807.0386,91230-Wrz-201104: 40IA-64
Sql_is_keyfile.dll2009.100.1807.019,29630-Wrz-201104: 41IA-64
Sqldest.dll2009.100.1807.0605,02430-Wrz-201104: 40IA-64
Txagg.dll2009.100.1807.0882,01630-Wrz-201104: 27IA-64
Txbestmatch.dll2009.100.1807.01,699,68030-Wrz-201104: 27IA-64
Txcharmap.dll2009.100.1807.0656,22430-Wrz-201104: 27IA-64
Txdataconvert.dll2009.100.1807.0676,19230-Wrz-201104: 27IA-64
Txderived.dll2009.100.1807.01,276,76830-Wrz-201104: 27IA-64
Txfileextractor.dll2009.100.1807.0434,01630-Wrz-201104: 27IA-64
Txfileinserter.dll2009.100.1807.0431,96830-Wrz-201104: 27IA-64
Txgroupdups.dll2009.100.1807.0943,96830-Wrz-201104: 27IA-64
Txlineage.dll2009.100.1807.0217,95230-Wrz-201104: 27IA-64
Txlookup.dll2009.100.1807.01,187,68030-Wrz-201104: 27IA-64
Txmerge.dll2009.100.1807.0513,37630-Wrz-201104: 27IA-64
Txmergejoin.dll2009.100.1807.0621,92030-Wrz-201104: 27IA-64
Txpivot.dll2009.100.1807.0458,59230-Wrz-201104: 27IA-64
Txrowcount.dll2009.100.1807.0197,47230-Wrz-201104: 27IA-64
Txscd.dll2009.100.1807.0444,25630-Wrz-201104: 27IA-64
Txsort.dll2009.100.1807.0562,01630-Wrz-201104: 27IA-64
Txsplit.dll2009.100.1807.01,257,82430-Wrz-201104: 27IA-64
Txtermextraction.dll2009.100.1807.09,112,41630-Wrz-201104: 27IA-64
Txtermlookup.dll2009.100.1807.04,533,08830-Wrz-201104: 27IA-64
Txunpivot.dll2009.100.1807.0447,84030-Wrz-201104: 27IA-64
Usług Reporting Services programu SQL Server 2008 R2
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Mdxquerygenerator.dll.Deploy10.50.1807.087,90430-Wrz-201106: 58x 86
Mdxquerygenerator.dll10.50.1807.087,90430-Wrz-201104: 43x 86
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll.Deploy10.50.1807.0563,04030-Wrz-201106: 58x 86
Microsoft.analysisservices.Controls.dll.Deploy10.50.1807.03,233,63230-Wrz-201106: 58x 86
Microsoft.analysisservices.dll.Deploy10.50.1807.01,349,47230-Wrz-201106: 58x 86
Microsoft.analysisservices.Modeling.dll10.50.1807.0567,13630-Wrz-201104: 43x 86
Microsoft.ReportingServices.Authorization.dll10.50.1807.071,52030-Wrz-201104: 42x 86
Microsoft.ReportingServices.chartwebcontrol.dll.Deploy10.50.1807.02,824,03230-Wrz-201106: 55x 86
Microsoft.ReportingServices.chartwebcontrol.dll10.50.1807.02,824,03230-Wrz-201104: 42x 86
Microsoft.ReportingServices.chartwincontrol.dll.Deploy10.50.1807.03,835,74430-Wrz-201106: 55x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.Essbase.dll.Deploy10.50.1807.034,65630-Wrz-201106: 55x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.Essbase.dll10.50.1807.034,65630-Wrz-201104: 42x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll.Deploy10.50.1807.0563,04030-Wrz-201106: 55x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.1807.0563,04030-Wrz-201104: 42x 86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll.Deploy10.50.1807.0128,86430-Wrz-201106: 55x 86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll10.50.1807.0128,86430-Wrz-201104: 42x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll.Deploy10.50.1807.011,564,89630-Wrz-201106: 55x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll.Deploy10.50.1807.01,251,16830-Wrz-201106: 55x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.50.1807.01,251,16830-Wrz-201104: 42x 86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll.Deploy10.50.1807.0255,84030-Wrz-201106: 55x 86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll10.50.1807.0255,84030-Wrz-201104: 42x 86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll.Deploy10.50.1807.01,812,32030-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll10.50.1807.01,812,32030-Wrz-201104: 42x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll.Deploy10.50.1807.0317,28030-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.50.1807.0317,28030-Wrz-201104: 42x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll.Deploy10.50.1807.0272,22430-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.50.1807.0272,22430-Wrz-201104: 42x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll.Deploy10.50.1807.0153,44030-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.50.1807.0153,44030-Wrz-201104: 42x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll.Deploy10.50.1807.05,183,32830-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.50.1807.05,183,32830-Wrz-201104: 42x 86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll.Deploy10.50.1807.0112,48030-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll10.50.1807.0112,48030-Wrz-201104: 42x 86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll.Deploy10.50.1807.02,557,79230-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll.Deploy10.50.1807.01,259,36030-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll10.50.1807.01,259,36030-Wrz-201104: 41x 86
Microsoft.ReportingServices.reportpreview.dll.Deploy10.50.1807.0612,19230-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll.Deploy10.50.1807.0104,28830-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.50.1807.0104,28830-Wrz-201104: 41x 86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll.Deploy10.50.1807.0104,28830-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll10.50.1807.0104,28830-Wrz-201104: 41x 86
Microsoft.ReportingServices.rsclient.dll.Deploy10.50.1807.0292,70430-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.ReportingServices.rsclient.dll10.50.1807.0292,70430-Wrz-201104: 41x 86
Microsoft.ReportingServices.semanticqueryengine.dll.Deploy10.50.1807.0378,72030-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.ReportingServices.semanticqueryengine.dll10.50.1807.0378,72030-Wrz-201104: 41x 86
Microsoft.ReportingServices.SharePoint.ObjectModel.dll10.50.1807.051,04030-Wrz-201104: 41x 86
Microsoft.ReportingServices.SharePoint.Server.dll10.50.1807.0186,20830-Wrz-201104: 41x 86
Microsoft.ReportingServices.sharepoint12.Server.dll10.50.1807.059,23230-Wrz-201104: 41x 86
Microsoft.ReportingServices.sharepoint14.Server.dll10.50.1807.059,23230-Wrz-201104: 41x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll.Deploy10.50.1807.0292,70430-Wrz-201106: 53x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.50.1807.0292,70430-Wrz-201104: 44x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll.Deploy10.50.1807.0198,49630-Wrz-201106: 53x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.50.1807.0198,49630-Wrz-201104: 44x 86
Msmdlocal.dll10.50.1807.028,067,16830-Wrz-201106: 52x 86
Msmdlocal.dll10.50.1807.070,541,15230-Wrz-201104: 41IA-64
Msmgdsrv.dll10.50.1807.015,835,48830-Wrz-201104: 41IA-64
Msmgdsrv.dll10.50.1807.08,670,56030-Wrz-201106: 50x 86
Msolap100.dll10.50.1807.010,537,31230-Wrz-201104: 40IA-64
Msolap100.dll10.50.1807.06,676,83230-Wrz-201106: 51x 86
Msolui100.dll10.50.1807.0272,73630-Wrz-201106: 51x 86
Msolui100.dll10.50.1807.0463,71230-Wrz-201104: 40IA-64
Msreportbuilder.exe.Deploy10.50.1807.01,300,32030-Wrz-201107: 02x 86
Sqlrsos.dll2009.100.1807.022,36830-Wrz-201104: 28IA-64
SQL Server 2008 R2 Management Studio
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Appidpackage.dll10.50.1807.01,066,84830-Wrz-201107: 01x 86
BCP.exe2009.100.1807.0169,31230-Wrz-201104: 42IA-64
Commanddest.dll2009.100.1807.0165,21630-Wrz-201106: 59x 86
Copydatabasewizard.exe10.50.1807.0661,34430-Wrz-201107: 00x 86
Dataprofileviewer.exe10.50.1807.0313,18430-Wrz-201107: 00x 86
Dtepkg.dll2009.100.1807.078,17630-Wrz-201106: 59x 86
DTS.dll2009.100.1807.01,439,07230-Wrz-201106: 59x 86
Dtscomexpreval.dll2009.100.1807.0334,68830-Wrz-201106: 59x 86
Dtsconn.dll2009.100.1807.0285,02430-Wrz-201106: 59x 86
Dtsinstall.exe10.50.1807.0427,87230-Wrz-201107: 00x 86
Dtspipeline.dll2009.100.1807.0696,67230-Wrz-201106: 59x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1807.032,60830-Wrz-201106: 59x 86
Exceldest.dll2009.100.1807.0173,92030-Wrz-201106: 59x 86
Excelsrc.dll2009.100.1807.0183,64830-Wrz-201106: 59x 86
Flatfiledest.dll2009.100.1807.0276,83230-Wrz-201106: 59x 86
Flatfilesrc.dll2009.100.1807.0284,51230-Wrz-201106: 59x 86
Microsoft.datatransformationservices.Design.dll10.50.1807.04,163,42430-Wrz-201106: 56x 86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.1807.0333,66430-Wrz-201106: 56x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.50.1807.01,251,16830-Wrz-201106: 55x 86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll10.50.1807.02,557,79230-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.ReportingServices.rsclient.dll10.50.1807.0292,70430-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.1807.067,42430-Wrz-201106: 53x 86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.50.1807.0345,95228-Wrz-201120: 37x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.1807.0296,80030-Wrz-201106: 52x 86
Microsoft.SQLServer.Management.collectortasks.dll10.50.1807.083,80830-Wrz-201106: 52x 86
Microsoft.SQLServer.Management.DAC.dll10.50.1807.02,864,99230-Wrz-201106: 52x 86
Microsoft.SQLServer.Management.dacenum.dll10.50.1807.015,71230-Wrz-201106: 51x 86
Microsoft.SQLServer.Management.dacserialization.dll10.50.1807.063,32830-Wrz-201106: 52x 86
Microsoft.SQLServer.Management.datacollectionuitasks.dll10.50.1807.03,290,97630-Wrz-201106: 52x 86
Microsoft.SQLServer.Management.Reports.dll10.50.1807.09,193,31230-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.SQLServer.Management.resourcemonitorwidgets.dll10.50.1807.0386,91230-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.SQLServer.Management.smometadataprovider.dll10.50.1807.0112,48030-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlparser.dll10.50.1807.07,051,10430-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.Actions.dll10.50.1807.063,32830-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.Explorer.dll10.50.1807.0378,72030-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.resourcemonitor.dll10.50.1807.092,00030-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.SQLServer.Management.UI.rsclient.dll10.50.1807.01,054,56030-Wrz-201106: 54x 86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2009.100.1807.01,768,28830-Wrz-201106: 53x 86
Microsoft.SQLServer.sqltools.vsintegration.dll10.50.1807.0296,80030-Wrz-201106: 52x 86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.1807.0108,38430-Wrz-201106: 50x 86
Microsoft.xmleditor.dll2.0.50727.5065741,37619-Lis-201004: 31x 86
Objectexplorer.dll10.50.1807.03,372,89630-Wrz-201106: 50x 86
Oledbdest.dll2009.100.1807.0174,43230-Wrz-201106: 52x 86
Oledbsrc.dll2009.100.1807.0186,72030-Wrz-201106: 52x 86
Radlangsvc.dll10.50.1807.0145,24830-Wrz-201106: 50x 86
Rawdest.dll2009.100.1807.0128,86430-Wrz-201106: 52x 86
Rawsource.dll2009.100.1807.0120,67230-Wrz-201106: 51x 86
Recordsetdest.dll2009.100.1807.0116,06430-Wrz-201106: 51x 86
Replicationmonitor.dll10.50.1807.02,910,04830-Wrz-201106: 50x 86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.1807.0131,93630-Wrz-201106: 49x 86
Rsconfigtool.exe10.50.1807.01,333,08830-Wrz-201107: 02x 86
Sql_ssms_keyfile.dll2009.100.1807.019,29630-Wrz-201104: 41IA-64
Sqlcmd.exe2009.100.1807.0546,14430-Wrz-201104: 41IA-64
Sqldest.dll2009.100.1807.0180,57630-Wrz-201106: 50x 86
Sqleditors.dll10.50.1807.01,242,97630-Wrz-201106: 49x 86
Sqlmanagerui.dll10.50.1807.07,579,48830-Wrz-201106: 49x 86
Sqlmgmt.dll10.50.1807.03,495,77630-Wrz-201106: 49x 86
Sqlresolver.dll10.50.1807.038,75230-Wrz-201106: 49x 86
Sqlsvc.dll2009.100.1807.0105,82430-Wrz-201106: 33x 86
Sqlsvc.dll2009.100.1807.0377,69630-Wrz-201104: 28IA-64
Txagg.dll2009.100.1807.0243,04030-Wrz-201106: 33x 86
Txbestmatch.dll2009.100.1807.0444,25630-Wrz-201106: 33x 86
Txcharmap.dll2009.100.1807.0195,42430-Wrz-201106: 33x 86
Txdataconvert.dll2009.100.1807.0207,20030-Wrz-201106: 33x 86
Txderived.dll2009.100.1807.0414,04830-Wrz-201106: 33x 86
Txfileextractor.dll2009.100.1807.0126,81630-Wrz-201106: 33x 86
Txfileinserter.dll2009.100.1807.0125,28030-Wrz-201106: 33x 86
Txgroupdups.dll2009.100.1807.0258,40030-Wrz-201106: 33x 86
Txlineage.dll2009.100.1807.068,44830-Wrz-201106: 33x 86
Txlookup.dll2009.100.1807.0354,65630-Wrz-201106: 33x 86
Txmerge.dll2009.100.1807.0138,59230-Wrz-201106: 33x 86
Txmergejoin.dll2009.100.1807.0180,06430-Wrz-201106: 33x 86
Txpivot.dll2009.100.1807.0130,40030-Wrz-201106: 33x 86
Txrowcount.dll2009.100.1807.065,37630-Wrz-201106: 33x 86
Txscd.dll2009.100.1807.0127,84030-Wrz-201106: 33x 86
Txsort.dll2009.100.1807.0164,19230-Wrz-201106: 33x 86
Txsplit.dll2009.100.1807.0410,46430-Wrz-201106: 33x 86
Txtermextraction.dll2009.100.1807.08,608,60830-Wrz-201106: 33x 86
Txtermlookup.dll2009.100.1807.04,088,67230-Wrz-201106: 33x 86
Txunpivot.dll2009.100.1807.0128,86430-Wrz-201106: 33x 86
Narzędzia programu SQL Server 2008 R2 i składniki stacji roboczej
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Autoadmin.dll2009.100.1807.0937,82430-Wrz-201106: 59x 86
Ddsshapeslib.dll2009.100.1807.046,94430-Wrz-201107: 00x 86
Dtepkg.dll2009.100.1807.0215,39230-Wrz-201104: 41IA-64
Dtepkg.dll2009.100.1807.078,17630-Wrz-201106: 59x 86
DTS.dll2009.100.1807.01,439,07230-Wrz-201106: 59x 86
DTS.dll2009.100.1807.04,293,98430-Wrz-201104: 41IA-64
Dtscomexpreval.dll2009.100.1807.0334,68830-Wrz-201106: 59x 86
Dtscomexpreval.dll2009.100.1807.0957,28030-Wrz-201104: 41IA-64
Dtsconn.dll2009.100.1807.0285,02430-Wrz-201106: 59x 86
Dtsconn.dll2009.100.1807.0800,09630-Wrz-201104: 41IA-64
Dtspipeline.dll2009.100.1807.02,031,45630-Wrz-201104: 41IA-64
Dtspipeline.dll2009.100.1807.0696,67230-Wrz-201106: 59x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1807.032,60830-Wrz-201106: 59x 86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.1807.083,80830-Wrz-201104: 41IA-64
Exceldest.dll2009.100.1807.0173,92030-Wrz-201106: 59x 86
Exceldest.dll2009.100.1807.0588,12830-Wrz-201104: 41IA-64
Excelsrc.dll2009.100.1807.0183,64830-Wrz-201106: 59x 86
Excelsrc.dll2009.100.1807.0643,93630-Wrz-201104: 41IA-64
Flatfiledest.dll2009.100.1807.0276,83230-Wrz-201106: 59x 86
Flatfiledest.dll2009.100.1807.0954,20830-Wrz-201104: 41IA-64
Flatfilesrc.dll2009.100.1807.0284,51230-Wrz-201106: 59x 86
Flatfilesrc.dll2009.100.1807.0977,24830-Wrz-201104: 41IA-64
Mdxquerygenerator.dll10.50.1807.087,90430-Wrz-201106: 58x 86
Mergetxt.dll2009.100.1807.030,04830-Wrz-201106: 52x 86
Mergetxt.dll2009.100.1807.073,05630-Wrz-201104: 41IA-64
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.50.1807.03,233,63230-Wrz-201106: 58x 86
Microsoft.analysisservices.Deployment.exe10.50.1807.0505,69630-Wrz-201107: 02x 86
Microsoft.analysisservices.Design.dll10.50.1807.05,920,60830-Wrz-201106: 58x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.50.1807.01,349,47230-Wrz-201106: 58x 86
Microsoft.analysisservices.Project.dll2009.100.1807.01,988,44830-Wrz-201106: 58x 86
Microsoft.analysisservices.Viewers.dll10.50.1807.01,001,31230-Wrz-201106: 58x 86
Microsoft.analysisservices.Wizards.dll10.50.1807.05,928,80030-Wrz-201106: 58x 86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.1807.067,42430-Wrz-201104: 43x 86
Microsoft.SQLServer.chainer.Infrastructure.dll10.50.1807.0280,41630-Wrz-201104: 43x 86
Microsoft.SQLServer.Configuration.SCO.dll10.50.1807.01,341,28030-Wrz-201104: 42x 86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.1807.0108,38430-Wrz-201104: 41x 86
Msmdlocal.dll10.50.1807.028,067,16830-Wrz-201106: 52x 86
Msmdlocal.dll10.50.1807.070,541,15230-Wrz-201104: 41IA-64
Msmdpp.dll10.50.1807.06,237,02430-Wrz-201106: 51x 86
Msmgdsrv.dll10.50.1807.015,835,48830-Wrz-201104: 41IA-64
Msmgdsrv.dll10.50.1807.08,670,56030-Wrz-201106: 50x 86
Msolap100.dll10.50.1807.010,537,31230-Wrz-201104: 40IA-64
Msolap100.dll10.50.1807.06,676,83230-Wrz-201106: 51x 86
Msolui100.dll10.50.1807.0272,73630-Wrz-201106: 51x 86
Msolui100.dll10.50.1807.0463,71230-Wrz-201104: 40IA-64
Oledbdest.dll2009.100.1807.0174,43230-Wrz-201106: 52x 86
Oledbdest.dll2009.100.1807.0590,68830-Wrz-201104: 40IA-64
Oledbsrc.dll2009.100.1807.0186,72030-Wrz-201106: 52x 86
Oledbsrc.dll2009.100.1807.0655,71230-Wrz-201104: 40IA-64
Spresolv.dll2009.100.1807.0180,57630-Wrz-201106: 51x 86
Spresolv.dll2009.100.1807.0510,81630-Wrz-201104: 40IA-64
Sql_tools_keyfile.dll2009.100.1807.019,29630-Wrz-201104: 41IA-64
Sqlsvc.dll2009.100.1807.0105,82430-Wrz-201106: 33x 86
Sqlsvc.dll2009.100.1807.0377,69630-Wrz-201104: 28IA-64
Ssradd.dll2009.100.1807.041,82430-Wrz-201106: 33x 86
Ssradd.dll2009.100.1807.095,58430-Wrz-201104: 27IA-64
Ssravg.dll2009.100.1807.041,82430-Wrz-201106: 33x 86
Ssravg.dll2009.100.1807.095,58430-Wrz-201104: 27IA-64
Ssrdown.dll2009.100.1807.026,97630-Wrz-201106: 33x 86
Ssrdown.dll2009.100.1807.061,79230-Wrz-201104: 27IA-64
Ssrmax.dll2009.100.1807.040,28830-Wrz-201106: 33x 86
Ssrmax.dll2009.100.1807.089,95230-Wrz-201104: 27IA-64
Ssrmin.dll2009.100.1807.040,28830-Wrz-201106: 33x 86
Ssrmin.dll2009.100.1807.089,95230-Wrz-201104: 27IA-64
Ssrpub.dll2009.100.1807.027,48830-Wrz-201106: 33x 86
Ssrpub.dll2009.100.1807.064,86430-Wrz-201104: 27IA-64
Ssrup.dll2009.100.1807.026,97630-Wrz-201106: 33x 86
Ssrup.dll2009.100.1807.062,30430-Wrz-201104: 27IA-64
Txdataconvert.dll2009.100.1807.0207,20030-Wrz-201106: 33x 86
Txdataconvert.dll2009.100.1807.0676,19230-Wrz-201104: 27IA-64
Aparat SQL Server 2008 R2 pełnotekstowe
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
FD.dll2009.100.1807.01,141,60030-Wrz-201104: 41IA-64
Lrpolish.dll1.10.0.0209,48828-Wrz-201112: 45IA-64
Sql_fulltext_keyfile.dll2009.100.1807.019,29630-Wrz-201104: 41IA-64
Usługa programu SQL Server 2008 R2 przeglądarki
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Msmdredir.dll10.50.1807.08,765,79230-Wrz-201104: 40IA-64
Msmdsrv.rll10.50.1807.0830,81630-Wrz-201104: 07IA-64
Sqlbrowser.exe2009.100.1807.0524,12830-Wrz-201104: 41IA-64
Sqlbrowser_keyfile.dll2009.100.1807.019,29630-Wrz-201104: 41IA-64
Moduł zapisujący programu SQL Server 2008 R2
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Sqlwriter_keyfile.dll2009.100.1807.019,29630-Wrz-201104: 41IA-64
Sqlwvss_xp.dll2009.100.1807.019,80830-Wrz-201104: 27IA-64

Jak odinstalować ten pakiet aktualizacji zbiorczej

Aby odinstalować ten pakiet aktualizacji zbiorczej, wykonaj następujące kroki:
  1. W Panelu sterowania otwórz Dodaj lub usuń programy element.
  2. Kliknij przycisk Zmień lub usuń programy.
  3. Aby odsłonić wszystkie aktualizacje do zainstalowania programu SQL Server 2008 R2, wybierz Pokaż aktualizacje pole wyboru.
  4. Znajdź i Odinstaluj wpis dla tego pakietu aktualizacji zbiorczej.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji o przyrostowych modelu obsługi programu SQL Server kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
935897 Przyrostowe modelu obsługi jest dostępny dostarczenia poprawki dla problemów zgłoszonych przez zespół programu SQL Server
Aby uzyskać informacje dotyczące schematu nazewnictwa dla aktualizacji programu SQL Server kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
822499 Nowy schemat nazewnictwa dla pakietów aktualizacji oprogramowania Microsoft SQL Server
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 2591746 — ostatni przegląd: 10/17/2011 12:04:00 — zmiana: 1.0

Microsoft SQL Server 2008 R2 Analysis Services, Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter, Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer, Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 R2 Express, Microsoft SQL Server 2008 R2 Integration Services, Microsoft SQL Server 2008 R2 Reporting Services, Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard, Microsoft SQL Server 2008 R2 Web, Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup

  • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbhotfixrollup kbmt KB2591746 KbMtpl
Opinia