Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Dostępne są pakiety językowe dla systemów Windows 8 i Windows RT

WPROWADZENIE
Dostępne są pakiety językowe dla komputerów z systemami Windows 8 i Windows RT. Zalecamy instalowanie pakietów językowych za pomocą Panelu sterowania. Jeśli pakiet językowy jest niedostępny w Panelu sterowania, link do pobrania można znaleźć w witrynie sieci Web systemu Windows wymienionej w sekcji „Pobieranie pakietu językowego z witryny sieci Web systemu Windows”.
Więcej informacji

Instalowanie pakietu językowego i zmienianie języka wyświetlania systemu Windows przy użyciu Panelu sterowania

Aby pobrać i zainstalować pakiet językowy, wykonaj następujące czynności:
 1. Na stronie ekranu startowego wpisz ciąg język i upewnij się, że jest wybrany zakres wyszukiwania Ustawienia. (Zrzut ekranu z tym krokiem przedstawiono poniżej). 2. W panelu Wyniki kliknij lub naciśnij pozycję Język. (Zrzut ekranu z tym krokiem przedstawiono poniżej).


 3. W okienku Zmienianie preferencji językowych kliknij lub naciśnij pozycję Dodaj język. (Zrzut ekranu z tym krokiem przedstawiono poniżej).


 4. Przejdź do języka, który chcesz zainstalować, albo wyszukaj go.

  Na przykład wybierz pozycję Kataloński i kliknij lub naciśnij pozycję Dodaj. Język kataloński zostanie dodany do używanych języków. (Zrzut ekranu z tym krokiem przedstawiono poniżej).


 5. W okienku Zmienianie preferencji językowych kliknij lub naciśnij pozycję Opcje obok dodanego języka. (Zrzut ekranu z tym krokiem przedstawiono poniżej).


 6. Jeśli dla tego języka jest dostępny do pobrania pakiet językowy, kliknij lub naciśnij pozycję Pobierz i zainstaluj pakiet językowy. (Zrzut ekranu z tym krokiem przedstawiono poniżej).


 7. Po zainstalowaniu pakietu językowego odpowiedni język będzie wyświetlany jako dostępny do użycia jako język wyświetlania systemu Windows. (Zrzut ekranu z tym krokiem przedstawiono poniżej).


 8. Aby ustawić ten język jako język wyświetlania, przesuń go na początek listy języków. (Zrzut ekranu z tym krokiem przedstawiono poniżej).


 9. Wyloguj się z systemu Windows i zaloguj ponownie, aby zastosować tę zmianę.
Uwagi
 • Do zainstalowania pakietu językowego są wymagane prawa administratora.
 • Zainstalowanie wielu dodatkowych pakietów językowych ma wpływ na ilość wolnego miejsca na dysku oraz na wydajność systemu. Ma to wpływ zwłaszcza na operacje serwisowe, takie jak instalacja dodatków Service Pack. Dlatego zaleca się dodawanie tylko pakietów językowych potrzebnych na danym komputerze.
 • Pakiety językowe umożliwiają również wybieranie różnych języków wyświetlania w sytuacji, gdy wielu użytkowników korzysta z jednego komputera. Na przykład dla jednego z użytkowników okna dialogowe, menu i pozostały tekst mogą być wyświetlane w języku japońskim, a dla innego użytkownika ta zawartość może być wyświetlana w języku polskim.

Pobieranie pakietu językowego z witryny sieci Web systemu Windows

Czasem pakiety językowe są niedostępne i nie można ich pobrać przy użyciu Panelu sterowania. Jeśli występuje ten problem, należy spróbować znaleźć i pobrać odpowiedni pakiet językowy w następującej witrynie sieci Web systemu Windows:
Pakiety językowe 

Jak odinstalować pakiet językowy

Aby odinstalować pakiet językowy, wykonaj następujące czynności:
 1. Na stronie ekranu startowego wpisz ciąg język i upewnij się, że jest wybrany zakres wyszukiwania Ustawienia. (Zrzut ekranu z tym krokiem przedstawiono poniżej).


 2. W panelu Wyniki kliknij lub naciśnij pozycję Język. (Zrzut ekranu z tym krokiem przedstawiono poniżej).


 3. W okienku Zmienianie preferencji językowych kliknij lub naciśnij pozycję Opcje obok języka, który chcesz zmienić. Musisz się upewnić, że pakiet językowy, który chcesz usunąć, nie jest obecnie używany. Pamiętaj, że nie możesz usunąć pierwotnego języka instalacji systemu Windows. (Zrzut ekranu z tym krokiem przedstawiono poniżej).


 4. Jeśli pakiet językowy można odinstalować, jest wyświetlane łącze służące do jego odinstalowania. Kliknij lub naciśnij pozycję Odinstaluj pakiet językowy. (Zrzut ekranu z tym krokiem przedstawiono poniżej).


 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby odinstalować język.

Uwagi
 • Do odinstalowania pakietu językowego są wymagane prawa administratora.
 • Odinstalować można pakiety językowe zainstalowane w panelu sterowania dotyczącym języków, o ile nie są w danej chwili używane.
 • Po odinstalowaniu pakietu językowego inni użytkownicy komputera nie mogą go już używać.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zainstalowaniu lub odinstalowaniu pakietu językowego może być wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Jak zmienić język wyświetlania preinstalowanych aplikacji ze Sklepu Windows


Po zainstalowaniu pakietu językowego i zmianie języka wyświetlania systemu Windows można zauważyć, że w preinstalowanych aplikacjach ze Sklepu Windows, takich jak Pogoda lub Mapy, na początku nie następuje zmiana na nowy język wyświetlania. W razie zmiany języków wyświetlania wbudowane aplikacje ze Sklepu Windows nie pobrały jeszcze odpowiednich plików zasobów językowych niezbędnych do wyświetlania ich w nowym języku. Jeśli są włączone automatyczne aktualizacje systemu Windows, pliki zasobów językowych dla tych aplikacji zostaną pobrane automatycznie przy kolejnej zaplanowanej aktualizacji systemu Windows. Pamięć podręczna metadanych aplikacji musi zostać zaktualizowana, aby wbudowane aplikacje ze Sklepu Windows były widoczne w nowym języku. Cały proces zostanie przeprowadzony automatycznie, pod warunkiem, że są włączone automatyczne aktualizacje systemu Windows, ale zwykle ukończenie tego procesu wymaga kilku dni.

Jeśli preinstalowane aplikacje ze Sklepu Windows mają być od razu wyświetlane w nowym języku, należy zainstalować dodatkowe aktualizacje systemu Windows, zmienić niektóre ustawienia profilu użytkownika, a następnie wyświetlić aplikacje w nowo utworzonym koncie użytkownika. W tym celu wykonaj następujące czynności:

 1. Po zainstalowaniu nowego języka wyświetlania uruchom ponownie komputer, a następnie zaloguj się do konta administratora.
 2. Wyszukaj nowe aktualizacje systemu Windows, wykonując następujące czynności:
  1. Na ekranie startowym wpisz Windows Update, a następnie wybierz pozycję Windows Update.
  2. Naciśnij lub kliknij pozycję Sprawdź, czy są aktualizacje.
 3. Zainstaluj znalezione nowe aktualizacje, naciskając lub klikając pozycję Zainstaluj aktualizacje.
 4. Upewnij się, że ustawienie lokalizacji jest właściwe. Niektóre aplikacje ze Sklepu Windows używają tego ustawienia w celu dostarczania dokładniejszych informacji we właściwym formacie. Aby sprawdzić ustawienie lokalizacji, wykonaj następujące czynności:
  1. Otwórz Panel sterowania.
  2. Naciśnij lub kliknij pozycję Zegar, język i region.
  3. Naciśnij lub kliknij pozycję Zmień lokalizację.
  4. Wybierz swoją lokalizację główną z listy rozwijanej i kliknij lub naciśnij przycisk OK.
 5. Zmień ekran powitalny i ustawienia kont nowych użytkowników na nowy język wyświetlania, wykonując następujące czynności:
  1. Otwórz Panel sterowania.
  2. Naciśnij lub kliknij pozycję Zegar, język i region.
  3. Naciśnij lub kliknij pozycję Region i naciśnij lub kliknij kartę Administracyjny.
  4. W obszarze Ekran powitalny i konta nowych użytkowników naciśnij lub kliknij pozycję Kopiuj ustawienia... i jeśli zostanie wyświetlony monit, potwierdź ten zamiar.
  5. Nowy język wyświetlania, język wprowadzania, format i lokalizacja powinny być widoczne w obszarze „Bieżący użytkownik”. Jeśli są one poprawne, zaznacz pola wyboru, aby skopiować bieżące ustawienia do obszarów Ekran powitalny i konta systemowe i Nowe konta użytkowników. Następnie naciśnij lub kliknij przycisk OK.
 6. Utwórz nowe konto użytkownika, wykonując następujące czynności:
  1. Przesuń palcem od prawej krawędzi ekranu, naciśnij opcję Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Zmień ustawienia komputera. (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, kliknij pozycję Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Zmień ustawienia komputera).
  2. Naciśnij lub kliknij pozycję Konta, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Inne konta.
  3. Naciśnij lub kliknij pozycję Dodaj konto.
  4. Wprowadź informacje konta dla tej osoby, aby zalogować się do systemu Windows. Istnieją cztery sposoby wykonania tej czynności:
   • Jeśli osoba, którą dodajesz, ma już konto Microsoft, wprowadź je teraz.
   • Jeśli osoba, którą dodajesz, nie ma konta Microsoft, możesz użyć jej adresu e-mail, aby je utworzyć. Wprowadź adres e-mail, którego ta osoba używa najczęściej.
   • Jeśli osoba, którą dodajesz, nie ma adresu e-mail, naciśnij lub kliknij pozycję Utwórz konto, aby otrzymać nowy adres e-mail. Nowy adres e-mail jest bezpłatny.
   • Jeśli osoba, którą dodajesz, jest dzieckiem, naciśnij lub kliknij pozycję Dodaj konto dziecka.
  5. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć konfigurowanie konta.

Po wylogowaniu się z bieżącego konta i zalogowaniu do nowego konta użytkownika aplikacje ze Sklepu Windows powinny być widoczne w nowym języku. Aplikacje ze Sklepu Windows na istniejących kontach użytkowników będą widoczne w nowym języku wyświetlania, gdy pamięć podręczna metadanych aplikacji zostanie zaktualizowana. To powinno nastąpić w ciągu kilku dni.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 2607607 — ostatni przegląd: 08/11/2014 13:09:00 — zmiana: 10.0

Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows RT

 • kbqfe kbinfo kbsurveynew atdownload kbexpertisebeginner KB2607607
Opinia