Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Zbiorczego pakietu aktualizacji 3 dla programu BizTalk Adapter Pack 2010

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 2617150
Ten artykuł dotyczy następujących produktów:
 • Microsoft BizTalk Adapter Pack 2010
WPROWADZENIE
Ta zbiorcza aktualizacja dla programu BizTalk Adapter Pack 2010 zawiera poprawki dotyczące problemów BizTalk Adapter Pack 2010, które zostały poprawione po wydaniu BizTalk Adapter Pack 2010.

Zaleca się przetestowanie poprawki przed wdrożeniem w środowisku produkcyjnym. Ponieważ kompilacje kumulują się, każde nowe wydanie aktualizacja zawiera wszystkie poprawki i wszystkie aktualizacje zabezpieczeń, które zostały uwzględnione w 2010 r. poprzedniego BizTalk Adapter Pack wydania aktualizacji. Zaleca się rozważyć stosowanie najnowszych aktualizacji systemu BizTalk Adapter Pack 2010.

Ważne uwagi dotyczące pakietu aktualizacji zbiorczej

 • Jeden pakiet aktualizacji zbiorczej zawiera wszystkie aktualizacje składników. Jednak pakiet aktualizacji zbiorczej aktualizacji tylko te składniki, które są zainstalowane w systemie.
Uwaga Aby uzyskać więcej informacji dotyczących najnowszego dodatku service pack lub pakiet aktualizacji zbiorczej dla programu BizTalk Adapter Pack 2010 kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2555976 Dodatek Service Pack i aktualizacji zbiorczej listy dotyczące programu BizTalk Server

Więcej informacji
Pakiet aktualizacji zbiorczej dla programu BizTalk Adapter Pack 2010 jest pakiecie zbiorczym aktualizacji, która zawiera wszystkie poprzednie poprawki do daty dla systemu BizTalk Adapter Pack 2010.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii używanej do opisywania aktualizacji produktów firmy Microsoft kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Pakiet poprawek uwzględnionych w aktualizacji zbiorczej 3 BizTalk Adapter Pack 2010

Artykuły bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, które omówiono te poprawki wydawane w formie staną się dostępne. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących problemów BizTalk Adapter Pack 2010 kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.
Liczba błędów programu VSTSNumer artykułu KBOpis
12497262845542Poprawka: Zmienne pakiet powodować niepowodzenie operacji używania adaptera BizTalk dla bazy danych Oracle do łączenia do bazy danych Oracle
12495882845538Poprawka: "Kolumna"Typ dostawcy"nie należy do tabeli SchemaTable" wyjątek używania adaptera BizTalk dla bazy danych Oracle do łączenia z bazą danych Oracle
12667672845536Poprawka: Wiadomości stają się zatrzymane w SM58 podczas korzystania z karty SAP WCF na podstawie w BizTalk Server 2010
12438832836739Poprawka: Karta WCF SAP otrzymywanie lokalizacji zawiesza się przy dużym obciążeniu działa jako serwer tRFC
11589822800376Poprawka: WCF na podstawie karty SQL zatrzymuje sondowanie danych po zakończeniu czasu letniego
11526572795080Poprawka: Połączenia SQL Server nie są zwalniane, gdy nieprawidłowe komunikaty są przekazywane przez adapter WCF SQL
10556582761439Poprawka: Wartość skonfigurowanego limitu czasu dla właściwości powiązania karty nie działa, gdy aplikacja przepływu pracy WCF jest wykorzystywany adapter Podłączanie wystąpienia serwera obiektów typu LOB
10319512746855Poprawka: Nieszczelności połączenia bazy danych korzystając z Microsoft adaptera BizTalk dla bazy danych Oracle do odbierania wiadomości z bazy danych Oracle w programie BizTalk Server 2010

Jak uzyskać pakiet aktualizacji zbiorczej 3 dla programu BizTalk Adapter Pack 2010

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak ta poprawka jest przeznaczona do usunięcia tylko problemy opisane w tym artykule. Tę poprawkę tylko w systemach, w których występują problemy opisane w tym artykule. Ta poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

eśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Informacje o pakiecie aktualizacji zbiorczej

Wymagania wstępne

Aby zastosować ten pakiet aktualizacji zbiorczej, musi mieć BizTalk Adapter Pack 2010 lub Microsoft Windows Communication Foundation (WCF) Line-of-Business (LOB) karta SDK zainstalowany 2010.

Uwaga Jeśli plik Readme.txt jest uwzględniony w tym pakiecie aktualizacji zbiorczej, zobacz plik Readme.txt, aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu instalowania tej aktualizacji.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Musisz ponownie uruchomić komputer po zastosowaniu tego pakietu aktualizacji zbiorczej.

Informacje o instalacji

Ten pakiet aktualizacji zbiorczej zawiera aktualizacje dla zestawu SDK karty WCF obiektów typu LOB, Microsoft adaptera BizTalk dla pakiet SQL Server i Microsoft BizTalk Adapter Pack.

Aby zastosować ten pakiet aktualizacji zbiorczej programu Microsoft BizTalk Server 2010 gałąź, należy pobrać i zastosować pakiet aktualizacji zbiorczej dla adaptera BizTalk firmy Microsoft dla programu SQL Server.

Aby zastosować ten pakiet aktualizacji zbiorczej do jednej z następujących wersji programu BizTalk Server 2010, należy pobrać i zastosować pakiet aktualizacji zbiorczej dla programu Microsoft BizTalk Adapter Pack.
 • Program Microsoft BizTalk Server Enterprise 2010
 • Program Microsoft BizTalk Server Standard 2010
 • Ocena serwera Microsoft BizTalk Server 2010
 • Program Microsoft BizTalk Server Developer 2010
Notatki
 • Do pomyślnego zainstalowania tej aktualizacji zbiorczej, przed rozpoczęciem instalacji należy zatrzymać następujące usługi:
  • Przedsiębiorstwo rejestracji jednokrotnej (SSO) (nazwa usługi: ENTSSO)
  • Administrator usług IIS (nazwa usługi: IISADMIN)
  • Instrumentacja zarządzania Windows (nazwa usługi: Winmgmt)
 • Jeśli usługi Instrumentacja zarządzania Windows (WinMgmt) nie zostanie zatrzymana, może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
  Nie można zatrzymać usługi WINMGMT.

  Aby ustalić, czy są wszystkie procesy WMI aktywne, użyj Menedżera zadań systemu Windows. Lub, uruchom polecenie tasklist w wierszu polecenia i sprawdź, czy istnieje "WmiPrvSE.exe".
 • Po zakończeniu instalacji ponownie uruchomić te usługi.

Informacje dotyczące plików poprawki

Wersja anglojęzyczna tej aktualizacji ma atrybuty plików (lub nowsze) wymieniono w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w elemencie Data i godzina w Panelu sterowania.
Dla wszystkich obsługiwanych wersji x 64 programu BizTalk Adapter Pack 2010
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Microsoft.adapters.common.lobactivity.dll3.5.6554.017,11228-Cze-201312:09x86
Microsoft.adapters.OracleDB.dll3.5.6554.0387,77628-Cze-201312:09x 64
Microsoft.adapters.oracleebs.dll3.5.6554.0449,21628-Cze-201312:09x 64
Microsoft.adapters.SAP.dll3.5.6554.0350,90428-Cze-201312:09x 64
Microsoft.adapters.SAP.sapginvoker.dll3.5.6554.0156,36828-Cze-201312:09x 64
Microsoft.adapters.SQL.dll3.5.6554.0256,69628-Cze-201312:09x 64
Microsoft.Data.sapclient.dll3.5.6554.0334,52028-Cze-201312:09x 64
Dla wszystkich obsługiwanych wersji x 86 programu BizTalk Adapter Pack 2010
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Microsoft.adapters.common.lobactivity.dll3.5.6554.017,11228-Cze-201312:01x86
Microsoft.adapters.OracleDB.dll3.5.6554.0391,87228-Cze-201312:01x86
Microsoft.adapters.oracleebs.dll3.5.6554.0453,31228-Cze-201312:01x86
Microsoft.adapters.SAP.dll3.5.6554.0355,00028-Cze-201312:01x86
Microsoft.adapters.SAP.sapginvoker.dll3.5.6554.0143,56828-Cze-201312:01x86
Microsoft.adapters.Siebel.dll3.5.6554.0207,54428-Cze-201312:01x86
Microsoft.adapters.Siebel.siebelbusinessobjectinterface.dll3.5.6554.022,77628-Cze-201312:01x86
Microsoft.adapters.SQL.dll3.5.6554.0260,79228-Cze-201312:01x86
Microsoft.adapters.Tools.pluginpackage.dataaccess.dll3.0.6554.0232,17628-Cze-201312:01x86
Microsoft.Data.sapclient.dll3.5.6554.0338,61628-Cze-201312:01x86
Wszystkie obsługiwane wersje programu WCF LOB karty SDK 2010 z procesorami x 64
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Microsoft.ServiceModel.Channels.dll3.0.6554.0281,28828-Cze-201312:14x86
Microsoft.ServiceModel.Channels.Tools.biztalkextension.dll3.0.6554.060,15228-Cze-201312:14x86
Microsoft.ServiceModel.Channels.Tools.pluginpackage.dll3.0.6554.0203,50428-Cze-201312:14x86
Wszystkie obsługiwane wersje programu WCF LOB karty SDK 2010 z procesorami x 86
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Microsoft.ServiceModel.Channels.dll3.0.6554.0281,28828-Cze-201312:12x86
Microsoft.ServiceModel.Channels.Tools.biztalkextension.dll3.0.6554.060,15228-Cze-201312:12x86
Microsoft.ServiceModel.Channels.Tools.pluginpackage.dll3.0.6554.0203,50428-Cze-201312:12x86
Dla wszystkich obsługiwanych wersji x 64 programu Microsoft adaptera BizTalk dla programu SQL Server
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Microsoft.adapters.common.lobactivity.dll3.5.6554.017,11209-Lip-201315:16x86
Microsoft.adapters.SQL.dll3.5.6554.0256,69609-Lip-201315:16x 64
Dla opartych na architekturze x 86 wersje Microsoft adaptera BizTalk dla programu SQL Server
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Microsoft.adapters.common.lobactivity.dll3.5.6554.017,11209-Lip-201315:15x86
Microsoft.adapters.SQL.dll3.5.6554.0260,79209-Lip-201315:15x86

Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji o poprawkach BizTalk Server kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2003907 Informacje dotyczące poprawek dla programu BizTalk Server

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 2617150 — ostatni przegląd: 12/19/2013 23:44:00 — zmiana: 1.0

 • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbbtsadapters kbmt KB2617150 KbMtpl
Opinia