Komunikat o błędzie systemu Windows „Brak Bootmgr. Naciśnij Ctrl+Alt+Del, aby zrestartować”


Ten błąd wskazuje, że sektor rozruchowy jest uszkodzony lub go nie ma.

Należy użyć poniższych metod, aby rozwiązać problem dotyczący tego błędu uruchamiania systemu Windows.
Rozwiązanie

Uwaga Do wykonania tych kroków konieczny jest dysk instalacyjny systemu Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 lub Windows Vista. W przypadku braku takiego dysku należy skontaktować się z producentem komputera lub z działem pomocy technicznej firmy Microsoft, aby go uzyskać. Jeśli dysk instalacyjny nie jest dostępny, a na komputerze jest preinstalowana opcja odzyskiwania Naprawa systemu podczas uruchomienia, należy skorzystać z metody 4.

Metoda 1. Uruchomienie Naprawy systemu podczas uruchomienia z poziomu środowiska odzyskiwania systemu Windows (WinRE)

Aby uruchomić opcję Naprawa systemu podczas uruchomienia z poziomu środowiska odzyskiwania systemu Windows (WinRE), wykonaj następujące czynności:
 1. Umieść dysk instalacyjny systemu Windows w stacji dysków, a następnie uruchom komputer.
 2. Naciśnij klawisz po wyświetleniu komunikatu Naciśnij dowolny klawisz, aby uruchomić komputer z dysku CD lub DVD.
  Jeśli komputer nie wykryje nośnika automatycznie
  1. W trakcie uruchamiania poszukaj na ekranie instrukcji dotyczących przerywania normalnego rozruchu i otwierania narzędzia konfiguracji systemu BIOS). W przypadku większości komputerów uruchomienie konfiguracji systemu BIOS wymaga użycia klawisza F2, F10, ESC lub DEL.
  2. W narzędziu konfiguracji systemu BIOS znajdź kartę o nazwie Boot Order (kolejność rozruchu), Boot Options (opcje rozruchu), Boot (rozruch) lub podobnej. Postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, przejdź do obszaru Boot Order (kolejność rozruchu), a następnie naciśnij klawisz Enter.
  3. Na liście urządzeń używanych podczas rozruchu znajdź napęd CD lub DVD albo dysk flash USB (może on mieć nazwę Removable Device — urządzenie wymienne). Postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, przenieś ten nośnik na pierwszą pozycję na liście rozruchu. Zwykle służą do tego klawisze strzałek. Naciśnij klawisz Enter. Sekwencja rozruchu została zmieniona w celu uruchamiania komputera z dysku CD, DVD lub flash USB.
  4. Naciśnij klawisz F10, aby zapisać zmiany i zamknąć narzędzie konfiguracji systemu BIOS. W oknie potwierdzenia wybierz opcję Yes (Tak). Komputer zostanie ponownie uruchomiony.
 3. Wybierz język, czas, walutę i klawiaturę lub inną metodę wprowadzania informacji, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 4. Kliknij pozycję Napraw komputer.
 5. W oknie dialogowym Opcje odzyskiwania systemu wybierz dysk z instalacją systemu Windows, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 6. W oknie dialogowym Opcje odzyskiwania systemu kliknij pozycję Napraw komputer.
 7. Kliknij nazwę systemu operacyjnego, który chcesz naprawić, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 8. W oknie dialogowym Opcje odzyskiwania systemu kliknij pozycję Naprawa systemu podczas uruchamiania.
Aby uzyskać więcej informacji na temat opcji odzyskiwania systemu, zobacz Jakie są opcje odzyskiwania systemu w systemie Windows?

Aby uzyskać więcej informacji na temat naprawy systemu podczas uruchamiania, zobacz Naprawa systemu podczas uruchamiania: często zadawane pytania.

Metoda 2. Ponowne skompilowanie danych konfiguracji rozruchu z poziomu środowiska odzyskiwania systemu Windows (WinRE)

 1. Umieść dysk instalacyjny systemu Windows w stacji dysków, a następnie uruchom komputer.
 2. Naciśnij klawisz po wyświetleniu komunikatu Naciśnij dowolny klawisz, aby uruchomić komputer z dysku CD lub DVD.
  Jeśli komputer nie wykryje nośnika automatycznie
  1. W trakcie uruchamiania poszukaj na ekranie instrukcji dotyczących przerywania normalnego rozruchu i otwierania narzędzia konfiguracji systemu BIOS). W przypadku większości komputerów uruchomienie konfiguracji systemu BIOS wymaga użycia klawisza F2, F10, ESC lub DEL.
  2. W narzędziu konfiguracji systemu BIOS znajdź kartę o nazwie Boot Order (kolejność rozruchu), Boot Options (opcje rozruchu), Boot (rozruch) lub podobnej. Postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, przejdź do obszaru Boot Order (kolejność rozruchu), a następnie naciśnij klawisz Enter.
  3. Na liście urządzeń używanych podczas rozruchu znajdź napęd CD lub DVD albo dysk flash USB (może on mieć nazwę Removable Device — urządzenie wymienne). Postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, przenieś ten nośnik na pierwszą pozycję na liście rozruchu. Zwykle służą do tego klawisze strzałek. Naciśnij klawisz Enter. Sekwencja rozruchu została zmieniona w celu uruchamiania komputera z dysku CD, DVD lub flash USB.
  4. Naciśnij klawisz F10, aby zapisać zmiany i zamknąć narzędzie konfiguracji systemu BIOS. W oknie potwierdzenia wybierz opcję Yes (Tak). Komputer zostanie ponownie uruchomiony. Pozwól komputerowi uruchomić się w normalny sposób. Zostanie uruchomione skanowanie, które potrwa kilka minut i usunie jakiekolwiek złośliwe oprogramowanie obecne na komputerze.
 3. Wybierz język, czas, walutę i klawiaturę lub inną metodę wprowadzania informacji, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 4. Kliknij pozycję Napraw komputer.
 5. Kliknij nazwę systemu operacyjnego, który chcesz naprawić, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 6. W oknie dialogowym Opcje odzyskiwania systemu kliknij polecenie Wiersz polecenia.
 7. Wpisz polecenie Bootrec /RebuildBcd i naciśnij klawisz ENTER.

Więcej informacji o korzystaniu z programu Bootrec.exe znajdziesz w artykule Rozwiązywanie problemów z uruchamianiem systemu Windows za pomocą narzędzia Bootrec.exe w środowisku odzyskiwania systemu Windows.

Metoda 3. Uruchomienie Przywracania systemu podczas uruchomienia z poziomu środowiska odzyskiwania systemu Windows (WinRE)

Ważne Aby można było skorzystać z tej metody, na komputerze musi być włączona funkcja przywracania systemu.

Aby uruchomić przywracanie systemu z poziomu środowiska odzyskiwania systemu Windows (WinRE), wykonaj następujące czynności:
 1. Umieść dysk instalacyjny systemu Windows w stacji dysków, a następnie uruchom komputer.
 2. Naciśnij klawisz po wyświetleniu komunikatu Naciśnij dowolny klawisz, aby uruchomić komputer z dysku CD lub DVD.
  Jeśli komputer nie wykryje nośnika automatycznie
  1. W trakcie uruchamiania poszukaj na ekranie instrukcji dotyczących przerywania normalnego rozruchu i otwierania narzędzia konfiguracji systemu BIOS). W przypadku większości komputerów uruchomienie konfiguracji systemu BIOS wymaga użycia klawisza F2, F10, ESC lub DEL.
  2. W narzędziu konfiguracji systemu BIOS znajdź kartę o nazwie Boot Order (kolejność rozruchu), Boot Options (opcje rozruchu), Boot (rozruch) lub podobnej. Postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, przejdź do obszaru Boot Order (kolejność rozruchu), a następnie naciśnij klawisz Enter.
  3. Na liście urządzeń używanych podczas rozruchu znajdź napęd CD lub DVD albo dysk flash USB (może on mieć nazwę Removable Device — urządzenie wymienne). Postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, przenieś ten nośnik na pierwszą pozycję na liście rozruchu. Zwykle służą do tego klawisze strzałek. Naciśnij klawisz Enter. Sekwencja rozruchu została zmieniona w celu uruchamiania komputera z dysku CD, DVD lub flash USB.
  4. Naciśnij klawisz F10, aby zapisać zmiany i zamknąć narzędzie konfiguracji systemu BIOS. W oknie potwierdzenia wybierz opcję Yes (Tak).
 3. Wybierz język, czas, walutę i klawiaturę lub inną metodę wprowadzania informacji, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 4. Kliknij pozycję Napraw komputer.
 5. W oknie dialogowym Opcje odzyskiwania systemu wybierz dysk z instalacją systemu Windows, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 6. W oknie dialogowym Opcje odzyskiwania systemu kliknij pozycję Przywracanie systemu.
 7. Wykonaj instrukcje Kreatora przywracania systemu i wybierz odpowiedni punkt przywracania.
 8. Kliknij przycisk Zakończ, aby przywrócić system.
Aby uzyskać więcej informacji na temat przywracania systemu, zobacz Przywracanie systemu: często zadawane pytania.

Metoda 4. Użycie opcji Naprawa systemu podczas uruchomienia na komputerze z preinstalowaną opcją odzyskiwania

Ważne Tej metody można użyć tylko wtedy, gdy opcja Naprawa systemu podczas uruchomienia jest preinstalowaną opcją odzyskiwania na komputerze.

Jeśli dysk instalacyjny systemu Windows jest niedostępny, a na komputerze jest preinstalowana opcja odzyskiwania Naprawa systemu podczas uruchomienia, należy naprawić pliki startowe, wykonując następujące czynności:
 1. Wyjmij wszystkie dyskietki, dyski CD i DVD z komputera, a następnie uruchom ponownie komputer, naciskając jego przycisk zasilania.
  • Jeśli na komputerze jest zainstalowany jeden system operacyjny, podczas ponownego uruchamiania komputera naciśnij i przytrzymaj klawisz F8. Klawisz F8 trzeba nacisnąć przed wyświetleniem logo systemu Windows. Jeśli zostanie wyświetlone logo systemu Windows, należy spróbować ponownie: poczekać, aż pojawi się monit logowania systemu Windows, zamknąć system i ponownie uruchomić komputer.
  • Jeśli na komputerze są zainstalowane dwa lub więcej systemów operacyjnych, za pomocą klawiszy strzałek wybierz system operacyjny, który chcesz naprawić, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz F8.

 2. Na ekranie Zaawansowane opcje rozruchu za pomocą klawiszy strzałek wybierz pozycję Napraw komputer, a następnie naciśnij klawisz Enter. (Jeśli opcji Napraw komputer nie ma na liście, oznacza to, że na komputerze nie preinstalowano opcji odzyskiwania albo administrator sieci je wyłączył).
 3. Wybierz układ klawiatury, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 4. Wybierz nazwę użytkownika, wpisz hasło, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. W menu Opcje odzyskiwania systemu kliknij polecenie Naprawa systemu podczas uruchamiania. Narzędzie do naprawy systemu podczas uruchomienia może podczas próby rozwiązania problemu monitować o wybieranie opcji. W razie potrzeby w ramach naprawy może też ponownie uruchomić komputer.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2622803 — ostatni przegląd: 09/23/2015 15:05:00 — zmiana: 7.0

Windows 10 Pro, released in July 2015, Windows 10 Enterprise, released in July 2015, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro

 • KB2622803
Opinia