SQL Server 2008 buduje wydane po wydaniu dodatku SP3 dla programu SQL Server 2008

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 2629969
WPROWADZENIE
Ten artykuł zawiera listę wersje Microsoft SQL Server 2008, które zostały wydane po wydaniu dodatku Service Pack 3 (SP3) dla systemu Microsoft SQL Server 2008.
Więcej informacji

Kompilacja 10.00.5867.00 (pakiet aktualizacji na żądanie)

Kompilacja nadrzędnej tej kompilacji jest 10.00.5861.00.

Aby uzyskać więcej informacji kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2888996 Poprawka: Uszkodzenie czystości danych w tabeli sys.sysbinobjs w głównej bazie danych podczas logowania do programu SQL Server przy użyciu konta administratora systemu, a następnie uruchomić polecenie DBCC CHECKDB
2877204 Poprawka: Błąd 8985 podczas uruchamiania instrukcji "dbcc shrinkfile" za pomocą logiczną nazwę pliku w programie SQL Server 2008 lub SQL Server 2008 R2
2920987 Poprawka: Niezadowalające działanie w wielu wartości w tabeli parametrów są używane w programie SQL Server


Kompilacja 10.00.5861.00 (pakiet aktualizacji zbiorczej)

Ten pakiet aktualizacji zbiorczej został wydany 19 maja 2014 r.

Kompilacja nadrzędnej tej kompilacji jest 10.00.5852.00.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2958696 Pakiet aktualizacji zbiorczej 17 dla dodatku Service Pack 3 dla programu SQL Server 2008


Kompilacja 10.00.5852.00 (pakiet aktualizacji zbiorczej)

Ten pakiet aktualizacji zbiorczej został wydany 17 marca 2014.

Kompilacja nadrzędnej tej kompilacji jest 10.00.5850.00.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2936421 Pakiet aktualizacji zbiorczej 16 dla dodatku Service Pack 3 dla programu SQL Server 2008


Kompilacja 10.00.5850.00 (pakiet aktualizacji zbiorczej)

Ten pakiet aktualizacji zbiorczej został wydany dnia 20 stycznia 2014 r.

Kompilacja nadrzędnej tej kompilacji jest 10.00.5848.00.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2923520 Pakiet aktualizacji zbiorczej 15 dla dodatku Service Pack 3 dla programu SQL Server 2008


Kompilacja 10.00.5848.00 (pakiet aktualizacji zbiorczej)

Ten pakiet aktualizacji zbiorczej został wydany 18 listopada 2013.

Kompilacja nadrzędnej tej kompilacji jest 10.00.5846.00.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2893410 Pakiet aktualizacji zbiorczej 14 dla dodatku Service Pack 3 dla programu SQL Server 2008


Kompilacja 10.00.5846.00 (pakiet aktualizacji zbiorczej)

Ten pakiet aktualizacji zbiorczej został wydany 16 września 2013.

Kompilacja nadrzędnej tej kompilacji jest 10.00.5844.00.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2880350 Pakiet aktualizacji zbiorczej 13 dla dodatku Service Pack 3 dla programu SQL Server 2008

Kompilacja 10.00.5844.00 (pakiet aktualizacji zbiorczej)

Ten pakiet aktualizacji zbiorczej został wydany 15 lipca 2013.

Kompilacja nadrzędnej tej kompilacji jest 10.00.5840.00.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2863205 Pakiet aktualizacji zbiorczej 12 dla dodatku Service Pack 3 dla programu SQL Server 2008

Kompilacja 10.00.5840.00 (pakiet aktualizacji zbiorczej)

Ten pakiet aktualizacji zbiorczej został wydany 20 maja 2013.

Kompilacja nadrzędnej tej kompilacji jest 10.00.5835.00.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2834048 Pakiet aktualizacji zbiorczej 11 dla dodatku Service Pack 3 dla programu SQL Server 2008


Instrukcja obsługi


Istnieje problem z oryginalny pakiet aktualizacji zbiorczej. W związku z tym posiada zostało zastąpione przez nowy zaktualizowany pakiet, którego wersja jest 10.00.5841.00. Pakiet zawiera wszystkie poprawki opisane w tym artykule. Klienci, którzy zainstalowany oryginalny build (10.00.5840.00), należy uaktualnić do nowszej kompilacji możliwie jak najszybciej.

Uwaga Łącze pobierania w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base wskazuje teraz zaktualizowany pakiet:

2834048 Pakiet aktualizacji zbiorczej 11 dla dodatku SP3 dla programu SQL Server 2008

Kompilacja 10.00.5835.00 (pakiet aktualizacji zbiorczej)

Ten pakiet aktualizacji zbiorczej został wydany 18 marca 2013.

Kompilacja nadrzędnej tej kompilacji jest 10.00.5829.00.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2814783 Pakiet aktualizacji zbiorczej 10 dla dodatku Service Pack 3 dla programu SQL Server 2008

Instrukcja obsługi

Istnieje problem z tym pakietem aktualizacji zbiorczej. W związku z tym nie może pobrać ten pakiet teraz. Jednakże można zastosować następujący pakiet do rozwiązywania problemów, które są opisane w tym artykule bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base (KB), dla aktualizacji zbiorczej opisanej w artykule KB 2814783:

SQLServer2008_SP3_COD_2834048_10_00_5841

Proszę pamiętać, że powyżej pakiet zawiera również poprawki dla skumulowany pakietu aktualizacji 11 dla dodatku Service Pack 3 dla programu SQL Server 2008 opisane w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2834048 Pakiet aktualizacji zbiorczej 11 dla dodatku SP3 dla programu SQL Server 2008

Klienci, którzy zainstalowana dotkniętych pakiet aktualizacji zbiorczej (numer kompilacji 10.00.5835.00), powinni dokonać uaktualnienia do nowej kompilacji możliwie jak najszybciej.

Kompilacja 10.00.5829.00 (pakiet aktualizacji zbiorczej)

Ten pakiet aktualizacji zbiorczej został wydany dnia 21 stycznia 2013.

Kompilacja nadrzędnej tej kompilacji jest 10.00.5828.00.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2799883 Pakiet aktualizacji zbiorczej 9 dla dodatku Service Pack 3 dla programu SQL Server 2008

Kompilacja 10.00.5828.00 (pakiet aktualizacji zbiorczej)

Ten pakiet aktualizacji zbiorczej został wydany 19 listopada 2012.

Kompilacja nadrzędnej tej kompilacji jest 10.00.5794.00.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2771833 8 zbiorczy pakiet aktualizacji dla dodatku Service Pack 3 dla programu SQL Server 2008

Kompilacja 10.00.5794.00 (pakiet aktualizacji zbiorczej)

Ten pakiet aktualizacji zbiorczej został wydany 17 września 2012.

Kompilacja nadrzędnej tej kompilacji jest 10.00.5788.00.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2738350 7 zbiorczy pakiet aktualizacji dla dodatku Service Pack 3 dla programu SQL Server 2008

Kompilacja 10.00.5788.00 (pakiet aktualizacji zbiorczej)

Ten pakiet aktualizacji zbiorczej został wydany 16 lipca 2012.

Kompilacja nadrzędnej tej kompilacji jest 10.00.5785.0.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2715953 Pakiet aktualizacji zbiorczej 6 dla dodatku Service Pack 3 dla programu SQL Server 2008

Kompilacja 10.00.5785.00 (pakiet aktualizacji zbiorczej)

Ten pakiet aktualizacji zbiorczej został wydany 21 maja 2012.

Kompilacja nadrzędnej tej kompilacji jest 10.00.5775.0.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2696626 Zbiorczego pakietu aktualizacji 5 dla dodatku Service Pack 3 dla programu SQL Server 2008

Kompilacja 10.00.5775.0 (pakiet aktualizacji zbiorczej)

Ten pakiet aktualizacji zbiorczej został wydany 19 marca 2012.

Kompilacja nadrzędnej tej kompilacji jest 10.00.5770.00.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2673383 Pakiet aktualizacji zbiorczej 4 dla dodatku Service Pack 3 dla programu SQL Server 2008

Kompilacja 10.00.5770.00 (pakiet aktualizacji zbiorczej)

Ten pakiet aktualizacji zbiorczej został wydany 16 stycznia 2012.

Kompilacja nadrzędnej tej kompilacji jest 10.00.5768.00.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2648098 Pakiet aktualizacji zbiorczej 3 dla dodatku Service Pack 3 dla programu SQL Server 2008

Kompilacja 10.00.5768.00 (pakiet aktualizacji zbiorczej)

Ten pakiet aktualizacji zbiorczej została wydana dnia 21 listopada 2011.

Kompilacja nadrzędnej tej kompilacji jest 10.00.5766.00.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2633143 Zbiorczego pakietu aktualizacji 2 dla dodatku Service Pack 3 dla programu SQL Server 2008

Kompilacja 10.00.5766.00 (pakiet aktualizacji zbiorczej)

Ten pakiet aktualizacji zbiorczej został wydany 17 października 2011.

Kompilacja nadrzędnej tej kompilacji jest 10.00.5500.00.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2617146 Pakiet aktualizacji zbiorczej 1 dla dodatku Service Pack 3 dla programu SQL Server 2008

Tworzenie 10.00.5500.00 (SQL Server 2008 z dodatkiem SP3)

Jest to kompilacja programu SQL Server 2008 z dodatkiem Service pack, wydanej w dniu 6 października 2011.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2546951 Lista problemów rozwiązanych przez dodatek Service Pack 3 dla programu SQL Server 2008
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji na temat przyrostowe modelu obsługi programu SQL Server kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
935897 Przyrostowe modelu obsługi jest dostępna do dostarczania poprawki dla problemów zgłoszonych przez zespół programu SQL Server
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących aktualizacji dla programu SQL Server 2005 i SQL Server 2008 kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
957826 Gdzie można znaleźć informacje o najnowszych SQL Server tworzy
Aby uzyskać więcej informacji na temat schematu nazewnictwa dla aktualizacji programu SQL Server kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
822499 Nowy schemat nazewnictwa dla pakietów aktualizacji oprogramowania Microsoft SQL Server
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 2629969 — ostatni przegląd: 08/08/2014 08:47:00 — zmiana: 17.0

Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 3, Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 2, Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 1, Microsoft SQL Server 2008 Developer, Microsoft SQL Server 2008 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 Enterprise Evaluation, Microsoft SQL Server 2008 Express, Microsoft SQL Server 2008 Express with Advanced Services, Microsoft SQL Server 2008 Standard, Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition for Small Business, Microsoft SQL Server 2008 Web, Microsoft SQL Server 2008 Workgroup

  • kbsurveynew kbhowto kbinfo kbexpertiseadvanced kbmt KB2629969 KbMtpl
Opinia