MS12-021: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Visual Studio 2010 z dodatkiem Service Pack 1: 13 marca 2012

Wprowadzenie
Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS12-021. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Pomoc dotycząca ochrony komputera PC przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem: Pomoc dotycząca instalowania aktualizacji:Rozwiązania zabezpieczeń dla informatyków:Lokalna pomoc techniczna dla danego kraju:

Wymagania wstępne

Aby można było zainstalować tę aktualizację, na komputerze musi być zainstalowany Instalator Windows 2.0 lub nowszy. Aby uzyskać najnowszą wersję Instalatora Windows, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
893803 Dostępny jest Instalator Windows 3.1 w wersji 2 (3.1.4000.2435)

Przełączniki wiersza polecenia tej aktualizacji

Aby uzyskać informacje dotyczące różnych przełączników wiersza polecenia obsługiwanych przez tę aktualizację, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
262841 Przełączniki wiersza polecenia pakietów aktualizacji oprogramowania systemu Windows

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Ta aktualizacja może wymagać ponownego uruchomienia komputera. Instalator zatrzymuje wymagane usługi, stosuje aktualizację, a następnie uruchamia ponownie usługi. Ta aktualizacja wymaga jednak ponownego uruchomienia komputera, jeśli z jakiejkolwiek przyczyny nie można zatrzymać wymaganych usług lub jeśli wymagane pliki są używane. W takim przypadku jest wyświetlany komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia komputera.

Informacje dotyczące usuwania

Aby usunąć tę aktualizację, należy użyć elementu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.

Informacje o zastępowaniu aktualizacji

Ta aktualizacja nie zastępuje żadnej wcześniej wydanej aktualizacji.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.
Wszystkie obsługiwane wersje systemów opartych na procesorach x86
File nameFile versionFile sizeDateTime
Product_{1DFC529C-A291-34D4-99F7-B23F3DDEE962}_theMarble.pkgdefNot applicable2,459,24624-Jan-201223:25
AppenvStub.dll10.0.40219.377459,77625-Jan-201223:59
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2645410 — ostatni przegląd: 03/16/2012 09:31:00 — zmiana: 1.0

Microsoft Visual Studio 2010 Service Pack 1

  • kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload KB2645410
Opinia