Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Błąd: Program Eksplorator Windows przestał działać

Symptomy
Podczas pracy w systemie Windows może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
Program Eksplorator Windows przestał działać. System Windows zostanie ponownie uruchomiony
Ponadto ekran może migać tuż przed lub po pojawieniu się komunikatu o błędzie.
Przyczyna
Ten błąd może być spowodowany wystąpieniem dowolnego z następujących problemów:
 • Być może jest używany przestarzały lub uszkodzony sterownik wideo.
 • Pliki systemowe na komputerze mogą być uszkodzone lub niezgodne z innymi plikami.
 • Komputer może być zainfekowany wirusem lub złośliwym oprogramowaniem.
 • Niektóre aplikacje lub usługi działające na komputerze mogą powodować zaprzestanie działania Eksploratora Windows.

Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, trzeba ustalić, co powoduje, że Eksplorator Windows przestaje działać. W tym celu należy wypróbować podane niżej czynności rozwiązywania problemu.

Zaktualizowanie bieżącego sterownika wideo

Zaprzestanie działania Eksploratora Windows może być powodowane przez przestarzałe lub uszkodzone sterowniki wideo. Wiele takich problemów można rozwiązać, pobierając i instalując najnowsze sterowniki wideo. W tym celu można skorzystać z usługi Windows Update lub odwiedzić witrynę producenta systemu w sieci Web bądź skontaktować się z nim bezpośrednio.
Aby uzyskać więcej informacji o aktualizowaniu sterowników, zobacz następującą zawartość w witrynie firmy Microsoft w sieci Web:
Aktualizacja sterownika sprzętu, który nie działa poprawnie

Aktualizowanie sterowników: zalecane łącza Sprawdzanie plików przez uruchomienie Kontrolera plików systemu

Uruchomienie Kontrolera plików systemu (SFC) w celu sprawdzenia plików

Kontroler plików systemu umożliwia przeskanowanie komputera pod kątem brakujących lub uszkodzonych plików. W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie w polu Wyszukaj wpisz ciąg cmd.
 2. W obszarze wyników kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję cmd.exe, a następnie kliknij polecenie Uruchom jako administrator. Może zostać wyświetlony monit o wpisanie hasła dla konta administratora.
 3. Jeśli masz uprawnienia administratora, kliknij przycisk Kontynuuj, albo wpisz hasło administratora, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.
 4. W wierszu polecenia wpisz ciąg Sfc /scannow, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Skanowanie może potrwać jakiś czas, więc należy zachować cierpliwość. System Windows naprawi wszystkie wykryte uszkodzone pliki i uzupełni brakujące. Jeśli do rozwiązania problemu potrzebne są informacje z instalacyjnego dysku CD, może zostać wyświetlony monit o włożenie dysku CD systemu Windows.

Aby uzyskać więcej informacji o Kontrolerze plików systemu, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy w witrynie firmy Microsoft w sieci Web:

Przeskanowanie komputera pod kątem zainfekowania wirusami i złośliwym oprogramowaniem

Infekcje wirusami i złośliwym oprogramowaniem mogą powodować problemy z wydajnością aplikacji. Należy przeskanować komputer pod kątem wszelkich infekcji za pomocą ulubionego oprogramowania antywirusowego. Jeśli na komputerze nie ma oprogramowania antywirusowego, można bezpłatnie pobrać i zainstalować program Microsoft Security Essentials, korzystając z poniższego łącza.

Uruchamianie komputera w trybie awaryjnym w celu sprawdzenia pod kątem problemów z uruchamianiem

Komputer należy uruchomić w trybie awaryjnym, a następnie należy sprawdzić, czy można odtworzyć problem. Po uruchomieniu komputera w trybie awaryjnym należy spróbować pracować w normalny sposób i wykonywać czynności, które prowadzą zwykle do wystąpienia badanego błędu. Jeśli błąd jest zwracany także w trybie awaryjnym, należy przejść do następnej sekcji i wykonać czynności rozwiązywania problemów w trybie czystego rozruchu.

Aby dowiedzieć się, jak uruchomić komputer w trybie awaryjnym, zobacz następujący artykuł w witrynie firmy Microsoft w sieci Web:

Uruchomienie komputera w trybie czystego rozruchu w celu rozwiązania problemu

Jeśli te same awarie nie występują w trybie awaryjnym, problem prawdopodobnie powoduje jeden z elementów startowych. Wykonując czynności podane w poniższym artykule, można przeprowadzić czysty rozruch i ustalić, który element powoduje problem.

Dodatkowe czynności rozwiązywania problemu:

Dodatkowe czynności rozwiązywania problemu podane poniżej są mniej popularne, ale także mogą pomóc rozwiązać problem z zaprzestaniem działania Eksploratora Windows. 

Test pamięci RAM systemu

Czasem uszkodzona pamięć RAM (Random-Access Memory) powoduje sporadyczne problemy w systemie Windows. Należy użyć narzędzia diagnostycznego pamięci systemu Windows, klikając przycisk Start, wpisując ciąg diagnostyka pamięci, a następnie wybierając wynik z listy. Po pojawieniu się okna narzędzia diagnostycznego pamięci systemu Windows należy wybrać opcję Uruchom ponownie teraz i sprawdź występowanie problemów (zalecane).

Test plików obrazów, które mogą zawierać uszkodzenia

Czasem problemy z Eksploratorem Windows są powodowane przez uszkodzone obrazy. Jeśli Eksplorator Windows przestaje działać podczas pracy z obrazami lub podczas przeglądania folderów zawierających obrazy, jeden lub więcej plików obrazów może być uszkodzonych. Aby sprawdzić, czy występuje ten problem, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start i kliknij polecenie Komputer.
 2. Kliknij polecenie Organizuj, a następnie z menu rozwijanego wybierz polecenie Opcje folderów i wyszukiwania.
 3. W oknie Opcje folderów kliknij kartę Widok.
 4. Wybierz opcję Zawsze pokazuj ikony, nigdy miniatury.
 5. Wyczyść opcję Wyświetl ikonę pliku na miniaturach.
 6. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno Opcje folderów.
Teraz należy przejść do dowolnych folderów zawierających zdjęcia lub filmy, aby sprawdzić, czy można odtworzyć problem. Jeśli Eksplorator Windows przestanie działać, prawdopodobnie przeglądany folder zawiera co najmniej jeden plik obrazu, który jest uszkodzony lub zawiera uszkodzone dane miniatury.

Uwaga Po dostosowaniu opcji „Wyświetl ikonę pliku na miniaturach” i „Zawsze pokazuj ikony, nigdy miniatury” nie będą już wyświetlane miniatury plików, więc obrazy i inne pliki będą wyświetlane jako ikony domyślne dla danego typu plików. Jeśli błąd można odtworzyć, gdy te opcje są ustawione, problem nie dotyczy obrazów ani filmów i należy przywrócić pierwotne ustawienia w oknie Opcje folderów.

Aby ustalić, która aplikacja spowodowała, że Eksplorator Windows przestał działać, należy sprawdzić szczegóły błędu. W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, wpisz ciąg Centrum akcji w obszarze Wyszukaj, a następnie na zwróconej liście kliknij pozycję Centrum akcji.
 2. W oknie Centrum akcji kliknij pozycję Konserwacja, kliknij pozycję Wyświetl historię niezawodności, a następnie kliknij pozycję Wyświetl wszystkie raporty o problemach u dołu okna Monitor niezawodności.
 3. Przewiń okno w dół do listy pozycji Eksplorator Windows.
 4. Kliknij dwukrotnie pozycję Zatrzymano działanie, aby wyświetlić szczegóły techniczne, a następnie sprawdź je.
 

Przywrócenie systemu

Jeśli przedstawione powyżej rozwiązania nie umożliwiają wyeliminowania problemu, można przeprowadzić przywracanie systemu, aby wrócić do stanu komputera z czasu, zanim zaczął pojawiać się problem. Jeśli problem występuje już od miesiąca lub dłużej, lepszą opcją może być wykonanie czynności z następnej sekcji: rozwiązanie problemu przez wykonanie uaktualnienia w miejscu. Aby przywrócić system, wykonaj czynności podane w poniższym artykule:

Wykonanie uaktualnienia w miejscu

Jeśli problem występuje już od miesiąca lub dłużej, lepszą opcją może być wykonanie uaktualnienia w miejscu i przywrócenie pierwotnej instalacji systemu Windows. Wykonanie uaktualnienia w miejscu nie uszkodzi plików ani aplikacji zainstalowanych obecnie na komputerze. Aby wykonać uaktualnienie w miejscu, wykonaj czynności podane w poniższym artykule:

Więcej informacji
Masz inne pytania? Bezpłatną pomoc techniczną można uzyskać w witrynie Microsoft Community. W tej witrynie można wyszukiwać odpowiedzi i zadawać konkretne pytania innym użytkownikom. Aby odwiedzić fora Microsoft Community, kliknij poniższe łącze:

Aby zobaczyć wpis w witrynie Answers poświęcony temu problemowi, kliknij poniższe łącze:

Właściwości

Identyfikator artykułu: 2694911 — ostatni przegląd: 03/31/2016 17:54:00 — zmiana: 28.0

Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate 64-bit edition

 • KB2694911
Opinia
ript> clickstreamTracker.init(); rotocol) + "//c.microsoft.com/ms.js'><\/script>");