Zbiorczego pakietu aktualizacji 2 dla programu Microsoft AppFabric 1.1 dla systemu Windows Server

WAŻNE: Ten artykuł nie został przetłumaczony przez człowieka, tylko przez oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego firmy Microsoft. Firma Microsoft oferuje zarówno artykuły tłumaczone przez ludzi, jak i artykuły tłumaczone maszynowo, dzięki czemu każdy użytkownik może uzyskać dostęp do całej zawartości bazy wiedzy Knowledge Base we własnym języku. Prosimy jednak pamiętać, że artykuły przetłumaczone maszynowo nie zawsze są doskonałe. Mogą zawierać błędy słownictwa, składni i gramatyki, przypominające błędy robione przez osoby, dla których język użytkownika nie jest językiem ojczystym. Firma Microsoft nie odpowiada za wszelkie nieścisłości, błędy lub szkody spowodowane nieprawidłowym tłumaczeniem zawartości oraz za wykorzystanie tej zawartości przez klientów. Oprogramowanie do tłumaczenia maszynowego jest często aktualizowane przez firmę Microsoft.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 2716015
WPROWADZENIE
Zbiorczego pakietu aktualizacji 2 jest dostępny dla Microsoft AppFabric 1.1 dla systemu Windows Server. Ten pakiet aktualizacji rozwiązuje problem opisany w sekcji "Więcej informacji".

Ta zbiorcza aktualizacja zawiera wszystkie poprawki, które zostały uwzględnione w zbiorczej aktualizacji 1 dla programu Microsoft AppFabric 1.1 dla systemu Windows Server. Aby uzyskać więcej informacji kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2671763 Zbiorczego pakietu aktualizacji 1 dla programu Microsoft AppFabric 1.1 dla systemu Windows Server
Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji na temat terminologii używanej do opisywania aktualizacji produktów firmy Microsoft kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Problem rozwiązany w tej aktualizacji

1.1 AppFabric firmy Microsoft dla systemu Windows Server ulega awarii podczas anonimowego klienta próbuje uzyskać do niego dostęp.

Uwaga Aby uzyskać więcej informacji o ślad stosu, który jest generowany, gdy występuje ten problem zobacz sekcję "Materiały referencyjne".

Znany problem z aktualizacją zbiorczą 1.1 AppFabric firmy Microsoft dla systemu Windows Server

Ważne Ta aktualizacja dotyczy buforowania funkcjonalność AppFabric 1.1 tylko. Zaleca się, aby zainstalować aktualizację tylko na serwerach z systemem pamięci podręcznej AppFabric lub używające oprogramowania AppFabric pamięci podręcznej klienta.

Problem

Po zainstalowaniu aktualizacji, Kreator konfiguracji oprogramowania AppFabric niepoprawnie zgłasza stan konfiguracji trwałości i monitoringu, jako "Nie skonfigurowano". Dodatkowo status interfejsu użytkownika jest nieprawidłowe.

Aby sprawdzić, czy usługi są uruchomione, wykonaj następujące kroki:
 1. Otwórz konsolę administracyjną programu Powershell.
 2. Uruchom polecenie Get-ASAppMonitoring –Root w celu sprawdzenia konfiguracji Państwa.
 3. Uruchom polecenie Get-ASAppInstanceStore –Root w celu sprawdzenia ciągów połączenia wystąpienie magazynu.

Ten problem można bezpiecznie zignorować, ponieważ nie wpływa na funkcje usługi hostingowe AppFabric lub usług, które są obsługiwane przez usługi hostingu AppFabric.

Jak uzyskać zbiorczą aktualizacją 2 1.1 AppFabric firmy Microsoft dla systemu Windows Server

Informacje dotyczące pakietu aktualizacji zbiorczej

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednakże ta poprawka jest przeznaczona tylko do rozwiązania problemu opisanego w tym artykule. Powinna być stosowana tylko w systemach, w których ten problem występuje.

eśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, należy przesłać żądanie do obsługi klienta firmy Microsoft i obsługi technicznej w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Pełną listę numerów telefonów do działu obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi odwiedź następujące witryny firmy Microsoft: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Wymagania wstępne

Aby zastosować ten pakiet aktualizacji zbiorczej, musi mieć 1.1 AppFabric firmy Microsoft dla systemu Windows Server jest zainstalowany.

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Może być ponowne uruchomienie komputera po zastosowaniu tego pakietu aktualizacji zbiorczej.

Informacje dotyczące plików poprawki

Angielską wersję tej aktualizacji zbiorczej pakiet ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wymienione w Skoordynowanego czasu uniwersalnego (UTC). Podczas przeglądania informacji o pliku, to jest konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć na Strefa czasowa Karta w Data i godzina element w Panelu sterowania.

Wszystkie obsługiwane x 86 wersje Microsoft AppFabric 1.1 dla systemu Windows Server
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Distributedcacheadministration.psd1Nie dotyczy91529 Maja 1217: 58Nie dotyczy
Distributedcacheadministration.psm1Nie dotyczy13,57329 Maja 1223: 15Nie dotyczy
Distributedcacheconfiguration.psd1Nie dotyczy59029 Maja 1217: 58Nie dotyczy
Distributedcacheconfiguration.psm1Nie dotyczy11,49029 Maja 1223: 15Nie dotyczy
Microsoft.applicationserver.Caching.Client.dll1.0.4644.0178,45629 Maja 1220: 49x86
Microsoft.applicationserver.Caching.Configuration.dll1.0.4644.092,45629 Maja 1220: 49x86
Microsoft.applicationserver.Caching.Configuration.dll-help.xmlNie dotyczy70,76229 Maja 1220: 20Nie dotyczy
Microsoft.applicationserver.Caching.Configuration.resources.dll1.0.4644.017,21629 Maja 1220: 49x86
Microsoft.applicationserver.Caching.Core.dll1.0.4644.0837,91229 Maja 1220: 49x86
Microsoft.applicationserver.Caching.managementps.dll1.0.4644.084,26429 Maja 1220: 49x86
Microsoft.applicationserver.Caching.managementps.dll-help.xmlNie dotyczy176,67129 Maja 1217: 57Nie dotyczy
Microsoft.applicationserver.Caching.Server.dll1.0.4644.0444,69629 Maja 1220: 49x86
Microsoft.applicationserver.Configuration.exe1.1.2116.2715,03229 Maja 1220: 49x86
Setup.exe.configNie dotyczy23529 Maja 1218: 00Nie dotyczy
Wszystkie obsługiwane 64-bitowego Microsoft AppFabric 1.1 dla systemu Windows Server
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataCzasPlatforma
Distributedcacheadministration.psd1Nie dotyczy91529 Maja 1217: 58Nie dotyczy
Distributedcacheadministration.psm1Nie dotyczy13,57331 Maja 1218: 26Nie dotyczy
Distributedcacheconfiguration.psd1Nie dotyczy59029 Maja 1217: 58Nie dotyczy
Distributedcacheconfiguration.psm1Nie dotyczy11,49031 Maja 1218: 26Nie dotyczy
Microsoft.applicationserver.Caching.Client.dll1.0.4644.0178,45629 Maja 1220: 49x86
Microsoft.applicationserver.Caching.Configuration.dll1.0.4644.092,45629 Maja 1220: 49x86
Microsoft.applicationserver.Caching.Configuration.dll-help.xmlNie dotyczy70,76229 Maja 1220: 20Nie dotyczy
Microsoft.applicationserver.Caching.Configuration.resources.dll1.0.4644.017,21629 Maja 1220: 49x86
Microsoft.applicationserver.Caching.Core.dll1.0.4644.0837,91229 Maja 1220: 49x86
Microsoft.applicationserver.Caching.managementps.dll1.0.4644.084,26429 Maja 1220: 49x86
Microsoft.applicationserver.Caching.managementps.dll-help.xmlNie dotyczy176,67129 Maja 1217: 57Nie dotyczy
Microsoft.applicationserver.Caching.Server.dll1.0.4644.0444,69629 Maja 1220: 49x86
Microsoft.applicationserver.Configuration.exe1.1.2116.2715,03229 Maja 1220: 49x86
Setup.exe.configNie dotyczy23529 Maja 1218: 00Nie dotyczy
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji o Microsoft AppFabric 1.1 dla systemu Windows Server odwiedź następującą witrynę sieci Web MSDN:Ten problem występuje, jest uwzględniany w zdarzenie błędu dziennika zdarzeń AppFabric następujące informacje śledzenia stosu:
AppFabric Caching service crashed with exception {System.Runtime.CallbackException: Async Callback threw an exception. ---> System.IdentityModel.Tokens.SecurityTokenValidationException: The service does not allow you to log on anonymously.  at System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)  at System.ServiceModel.Channels.CommunicationObject.EndOpen(IAsyncResult result)  at Microsoft.ApplicationServer.Caching.WcfServerChannel.OnOpen(IAsyncResult result)  at System.Runtime.AsyncResult.Complete(Boolean completedSynchronously)  --- End of inner exception stack trace ---  at System.Runtime.AsyncResult.Complete(Boolean completedSynchronously)  at System.Runtime.AsyncResult.AsyncCompletionWrapperCallback(IAsyncResult result)  at System.Runtime.Fx.AsyncThunk.UnhandledExceptionFrame(IAsyncResult result)  at System.Runtime.AsyncResult.Complete(Boolean completedSynchronously)  at System.ServiceModel.Channels.ServerSessionPreambleConnectionReader.ServerFramingDuplexSessionChannel.OpenAsyncResult.OnUpgradeConnection(IAsyncResult result)  at System.Runtime.Fx.AsyncThunk.UnhandledExceptionFrame(IAsyncResult result)  at System.Runtime.AsyncResult.Complete(Boolean completedSynchronously)  at System.ServiceModel.Channels.InitialServerConnectionReader.UpgradeConnectionAsyncResult.OnAcceptUpgrade(IAsyncResult result)  at System.Runtime.Fx.AsyncThunk.UnhandledExceptionFrame(IAsyncResult result)  at System.Runtime.AsyncResult.Complete(Boolean completedSynchronously)  at System.ServiceModel.Channels.StreamSecurityUpgradeAcceptorAsyncResult.OnAuthenticateAsServer(IAsyncResult result)  at System.Runtime.Fx.AsyncThunk.UnhandledExceptionFrame(IAsyncResult result)  at System.Net.LazyAsyncResult.Complete(IntPtr userToken)  at System.Net.Security.NegoState.WriteCallback(IAsyncResult transportResult)  at System.Net.LazyAsyncResult.Complete(IntPtr userToken)  at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean ignoreSyncCtx)  at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)  at System.Net.ContextAwareResult.Complete(IntPtr userToken)  at System.Net.Sockets.BaseOverlappedAsyncResult.CompletionPortCallback(UInt32 errorCode, UInt32 numBytes, NativeOverlapped* nativeOverlapped)  at System.Threading._IOCompletionCallback.PerformIOCompletionCallback(UInt32 errorCode, UInt32 numBytes, NativeOverlapped* pOVERLAP)}. Check debug log for more information

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 2716015 — ostatni przegląd: 10/23/2012 08:37:00 — zmiana: 2.0

Windows Server AppFabric

 • kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbhotfixrollup kbhotfixserver kbautohotfix kbmt KB2716015 KbMtpl
Opinia