Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak rozwiązywać problemy z uruchamianiem w programie Excel

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Streszczenie
Problemy występujące podczas uruchamiania programu Excel mogą mieć kilka przyczyn. W tym artykule omówiono, jak znajdować i usuwać przyczyny problemów z uruchamianiem. Ponadto zamieszczono tu łącza do innych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, w których bardziej szczegółowo omówiono znane problemy z uruchamianiem.

Uwaga Warto prześledzić wszelkie nowe instalacje lub aktualizacje oprogramowania, które wykonano tuż przed wystąpieniem problemu, ponieważ mogą one być jego bezpośrednią przyczyną. Te informacje będą pomocne, jeśli ten artykuł nie pomoże w rozwiązaniu problemu i będzie konieczny kontakt z Pomocą techniczną firmy Microsoft.
Więcej informacji
Podczas uruchamiania programu Microsoft Excel mogą występować problemy z następujących przyczyn:
 • uszkodzony skrót do programu Excel,
 • stwarzający problemy plik w folderze startowym lub w alternatywnej lokalizacji plików startowych programu Excel,
 • konflikt z innym programem,
 • niepoprawna wersja podstawowego pliku pakietu Microsoft Office,
 • uszkodzony plik paska narzędzi programu Excel (*.xlb) lub plik pip programu Excel,
 • uszkodzone dodatki w menu Narzędzia,
 • uszkodzenie w kluczach rejestru,
 • inne problemy z otwieraniem plików programu Excel.
Jeśli podczas otwierania programu Microsoft Excel pojawi się komunikat o błędzie, należy wyszukać w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base artykuł dotyczący tego komunikatu, korzystając z następującej witryny firmy Microsoft w sieci Web: Jeśli nie jest wyświetlany komunikat o błędzie lub w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base nie można odnaleźć konkretnych informacji na temat komunikatu o błędzie, należy spróbować rozwiązać problem z uruchamianiem programu Excel, korzystając z poniższych informacji.

Najpierw należy się zastanowić nad zakresem problemu. Czy problem występuje, gdy program Excel jest uruchamiany przez kliknięcie pliku skoroszytu, czy wtedy, gdy jest uruchamiany z menu Start?

Jeśli problem występuje tylko podczas otwierania pliku programu Excel, skorzystaj z sekcji „Inne problemy podczas otwierania plików programu Excel”. W przeciwnym wypadku przejdź do następnej sekcji.

Uszkodzony skrót do programu Excel

Jeśli problem występuje tylko podczas uruchamiania programu Excel, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wyszukaj, a następnie kliknij polecenie Pliki lub foldery.
 2. W polu Wyszukaj pliki i foldery o nazwie wpisz Excel.exe.
 3. W polu Szukaj w kliknij pozycję Mój komputer, a następnie kliknij przycisk Znajdź teraz.
 4. Kliknij dwukrotnie znaleziony plik Excel.exe, aby uruchomić program Microsoft Excel.

  Uwaga Typowa lokalizacja pliku Excel.exe zależy od zainstalowanej wersji oprogramowania.

  Microsoft Office Excel 2003

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office11

  Microsoft Excel 2002

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office10

  Microsoft Excel 2000

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office

  Microsoft Office Excel 2007

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office12

  Microsoft Office Excel 2010

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office14


Jeśli program Excel uruchamia się zgodnie z oczekiwaniami, problem może być spowodowany uszkodzonym skrótem do programu. Aby rozwiązać ten problem, utwórz nowy skrót do program Excel.

Jeśli program Excel nie jest uruchamiany zgodnie z oczekiwaniami, należy wykonać procedurę uruchamiania programu Excel w trybie awaryjnym.

Aby automatycznie utworzyć skrót, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemuAby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć przycisk lub łącze Fix it. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu.
Uwaga Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.

Uwaga Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać tę poprawkę automatyczną na dysku flash lub dysku CD i uruchomić ją na odpowiednim komputerze.

Teraz przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany?


Czy problem został rozwiązany?

Należy sprawdzić, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tą sekcją. Jeśli problem nie został rozwiązany, można skontaktować się z pomocą techniczną.

Uruchamianie programu Excel w trybie awaryjnym

Aby automatycznie uruchomić program Excel w trybie awaryjnym, przejdź do sekcji Automatyczne uruchamianie programu. Aby samodzielnie uruchomić program Excel w trybie awaryjnym, przejdź do sekcji Samodzielne uruchamianie programu.

Automatyczne uruchamianie programuAby automatycznie uruchomić program Excel w trybie awaryjnym, należy kliknąć przycisk lub łącze Rozwiąż ten problem. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu.
Uwaga Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.

Uwaga Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać tę poprawkę automatyczną na dysku flash lub dysku CD i uruchomić ją na odpowiednim komputerze.

Teraz przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany?Samodzielne uruchamianie programu

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. Kliknij przycisk Przeglądaj, a następnie zlokalizuj folder, w którym jest zainstalowany program Microsoft Excel, jak opisano wcześniej w tym artykule.
 3. Po zlokalizowaniu pliku Excel.exe kliknij ten plik, aby go zaznaczyć, a następnie kliknij przycisk Otwórz.
 4. Na końcu ścieżki w polu Otwórz wpisz spację, a następnie wpisz ciąg /s, tak aby cały wiersz wyglądał podobnie do tego:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Excel.exe" /s


Czy problem został rozwiązany?

Należy sprawdzić, czy program Excel został uruchomiony w trybie awaryjnym. Jeśli program Excel został uruchomiony w trybie awaryjnym, to koniec pracy z tą sekcją. Jeśli program Excel nie został uruchomiony w trybie awaryjnym, można skontaktować się z pomocą techniczną. Jeśli program Excel został uruchomiony zgodnie z oczekiwaniami, aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję „Dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów” w dalszej części tego artykułu.

Jeśli program Excel wciąż nie uruchamia się zgodnie z oczekiwaniami, być może występuje konflikt z innym programem. Spróbuj ponownie uruchomić system Windows w trybie awaryjnym, a następnie wykonaj ponownie opisane wyżej kroki w celu uruchomienia programu Excel w trybie awaryjnym.

Aby uzyskać więcej informacji o uruchamianiu systemu Windows w trybie awaryjnym, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
156126 Rozwiązywanie problemów z systemem Windows 95 za pomocą trybu awaryjnego (strona może być w języku angielskim)
192926 Jak rozwiązywać problemy za pomocą czystego rozruchu systemu Windows 98
267288 Jak wykonać czysty rozruch w systemie Windows Millennium Edition
266169 Jak rozwiązywać problemy ze stanem wstrzymania, stanem hibernacji i zamykaniem komputera w systemie Windows 2000
281770 Jak rozwiązywać problemy za pomocą czystego rozruchu systemu Windows 2000

Program Excel nie jest uruchamiany w trybie awaryjnym, a system Windows jest w trybie awaryjnym

Jeśli mimo użycia przełącznika /s program Excel nie jest uruchamiany w trybie awaryjnym, a system Windows jest w trybie awaryjnym, należy usunąć pakiet Microsoft Office (lub wersję autonomiczną programu Microsoft Excel) za pomocą ikony Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentacją systemu Windows.

Ten krok może być konieczny, ponieważ w sytuacji, gdy zarówno system Windows, jak i program Excel działają w trybie awaryjnym, program Excel znajduje się w najbardziej podstawowym trybie wymaganym do uruchomienia programu. Oznacza to, że żadne inne programy ani pliki nie zakłócają procesu uruchamiania programu Excel. Dlatego przyczyną problemu może być uszkodzony plik pakietu Office, którego program Excel używa podczas uruchamiania. Usunięcie i ponowne zainstalowanie pakietu Office (lub autonomicznego programu Excel) powinno rozwiązać ten problem.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących powiązanego problemu z niezgodnymi plikami pakietu Office 2000, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
217440 Podczas uruchamiania programów pakietu Office 2000 są zwracane komunikaty o błędach
Jeśli ten artykuł nie okazał się pomocny lub ponowne uruchomienie systemu Windows w trybie awaryjnym powoduje rozwiązanie problemu z uruchamianiem programu Excel, aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję „Dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów”.

Dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów

Program Excel jest uruchamiany po użyciu przełącznika /s

Jeśli w przypadku użycia przełącznika /s program Microsoft Excel jest uruchamiany zgodnie z oczekiwaniami, na pasku tytułu programu Excel jest wyświetlany tekst „tryb awaryjny”. Wskazuje to, że program Microsoft Excel działa tak samo jak po pierwszym uruchomieniu po instalacji.

Po uruchomieniu programu Excel metodą eliminacji sprawdź następujące obszary, które program Excel pomija w trybie awaryjnym, dopóki problem nie zostanie rozwiązany.

Foldery startowe programu Excel

Jedną z najbardziej typowych przyczyn problemów występujących podczas uruchamiania programu Excel jest to, że program Excel ładuje plik stwarzający problemy z jednego ze swoich kilku folderów startowych.

Uwaga Folder XLStart może się również znajdować w innych profilach. W niektórych przypadkach może również podlegać przekierowaniu do serwera.

240150 Jak korzystać z folderów startowych programu Excel w programie Excel 2000
291218 Jak korzystać z folderów startowych programu Excel w programie Excel 2002
822107 Jak korzystać z folderów startowych w programie Excel


Plik paska narzędzi programu Excel


Czasami może ulec uszkodzeniu plik paska narzędzi programu Excel. W takim przypadku mogą wystąpić problemy z uruchomieniem programu Excel. Należy wówczas zlokalizować plik paska narzędzi programu i zmienić jego nazwę. Jeśli zostanie zmieniona nazwa pliku paska narzędzi, to przy następnym uruchomieniu programu Excel zostanie utworzony nowy plik paska narzędzi.

Jeśli na przykład plik paska narzędzi nosi nazwę JoeUser8.xlb, zmień ją na JoeUser8.old. Następnie uruchom program Excel i zwróć uwagę, że program Excel utworzy nowy plik JoeUser8.xlb w tej samej lokalizacji, w której znajduje się oryginalny plik paska narzędzi.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących pliku paska narzędzi programu Excel i sposobu identyfikowania go, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
291074 Zamiast dostosowanych elementów w programie Excel są wyświetlane domyślne paski narzędzi i przyciski pasków narzędzi (strona może być w języku angielskim)
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących innego problemu z paskiem narzędzi podczas uruchamiania programu Excel, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
215366 Błąd strony podczas uruchamiania programu Excel z poleceniem menu Podział strony (strona może być w języku angielskim)
Plik Excel.pip

Program Excel pamięta, jakie menu i polecenia były używane, i najpierw wyświetla ostatnio używane menu. Program Excel ukrywa nieużywane polecenia w menu rozwijanych. Program Excel przechowuje te dane dotyczące użycia wraz z ustawieniami animacji menu w pliku o nazwie Excel.pip.

Może się zdarzyć, że ten plik ulegnie uszkodzeniu. W takim przypadku mogą wystąpić problemy z uruchomieniem programu Excel. Należy wówczas zlokalizować plik Excel.pip i zmienić jego nazwę. Jeśli nazwa tego pliku zostanie zmieniona, to przy następnym uruchomieniu programu Excel zostanie utworzony nowy plik pip. W celu zlokalizowania pliku Excel.pip użyj funkcji wyszukiwania w systemie Windows.

Program Excel jest uruchamiany, gdy system Windows jest w trybie awaryjnym

Jeśli problem z uruchamianiem programu Excel nie występuje, gdy system Windows jest w trybie awaryjnym, oznacza to, że problem z procesem uruchamiania programu Excel jest powodowany przez inny program.

Metodą eliminacji ustal, który program powoduje problem. Jeśli nie masz pewności, jak to zrobić, skontaktuj się z dostawcą systemu Windows, aby uzyskać więcej informacji na temat eliminowania poszczególnych programów, które są ładowane podczas uruchamiania systemu Windows.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących rozwiązywania problemów z procesem uruchamiania systemu Windows, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
281965 Jak rozwiązywać problemy z systemem Windows 98 za pomocą narzędzia Msconfig (strona może być w języku angielskim)
281995 Rozwiązywanie problemów w systemie Windows Millennium Edition za pomocą narzędzia Msconfig
281770 Jak rozwiązywać problemy za pomocą czystego rozruchu systemu Windows 2000
310353 Jak skonfigurować system Windows XP do uruchamiania w stanie „czystego rozruchu”

Uszkodzone dodatki w obszarze menu Narzędzia

W menu Narzędzia należy kliknąć polecenie Dodatki. Wyczyść wszystkie pola wyboru odpowiadające dodatkom, a następnie kliknij przycisk OK.

Usuwanie kluczy rejestru dodatków COM

Dodatki COM mogą być zainstalowane w dowolnej lokalizacji. Programy wchodzące w interakcje z programem Excel instalują dodatki COM. Aby rozwiązać problemy, które mogą występować w programie Excel, należy usunąć klucze rejestru dodatków COM, a następnie ponownie uruchomić program Excel.

Aby automatycznie usunąć klucze rejestru dodatków COM, przejdź do sekcji Automatyczne usuwanie elementów. Aby samodzielnie usunąć klucze rejestru dodatków COM, przejdź do sekcji Samodzielne usuwanie elementów.

Automatyczne usuwanie elementówAby automatycznie usunąć klucze rejestru dodatków COM, należy kliknąć przycisk lub łącze Rozwiąż ten problem. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu.
Aby automatycznie ponownie dodać klucze rejestru dodatków COM, należy kliknąć przycisk lub łącze Rozwiąż ten problem. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu.Uwaga To rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej działa dla wszystkich wersji językowych. Jednak w przypadku niektórych języków w kreatorze może być wyświetlany tekst w języku angielskim.

Uwaga Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.

Teraz przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany?Samodzielne usuwanie elementów

Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu w przypadku wystąpienia problemu będzie można przywrócić rejestr. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru i przywracać go w systemie Windows
Aby ręcznie usunąć klucze rejestru dodatków COM, wykonaj następujące czynności:
 1. Zakończ działanie wszystkich programów pakietu Office.
 2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Odszukaj następujący podklucz rejestru:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Excel\AddIns
 4. Kliknij pozycję Addins, a następnie kliknij polecenie Eksportuj w menu Plik.
 5. Nadaj plikowi nazwę „XLaddinHKCU.reg”, a następnie zapisz go na pulpicie.
 6. Zaznacz podklucz AddIns, kliknij polecenie Usuń w menu Edycja, a następnie kliknij przycisk Tak.
 7. Odszukaj następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\Excel\Addins

  Uwaga: Jeśli jest używana 64-bitowa wersja pakietu Office (tylko 2010)
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\Excel\Addins
 8. Kliknij pozycję Addins, a następnie kliknij polecenie Eksportuj w menu Plik.
 9. Nadaj plikowi nazwę „XLaddinHKLM.reg”, a następnie zapisz go na pulpicie.
 10. Zaznacz podklucz AddIns, kliknij polecenie Usuń w menu Edycja, a następnie kliknij przycisk Tak.
 11. Zakończ działanie Edytora rejestru.
 12. Uruchom program Excel.
Jeśli problem został rozwiązany, oznacza to, że problem powodował program dodatku COM. Można przejrzeć klucze rejestru w obszarze Addins (Dodatki) w Edytorze rejestru w celu ustalenia producenta dodatku. Następnie można skontaktować się z producentem w celu uzyskania aktualizacji.

Czy problem został rozwiązany?

Należy sprawdzić, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tą sekcją. Jeśli problem nie został rozwiązany, można skontaktować się z pomocą techniczną.

Uszkodzenia kluczy rejestru

Należy zakończyć działanie programu Excel i zmienić nazwy następujących kluczy rejestru (na przykład zmienić nazwę excel na excel.old). Ponowne uruchomienie programu Excel spowoduje wyzwolenie procesu naprawy w celu przywrócenia ustawień domyślnych.

Można usunąć niektóre klucze rejestru w celu zresetowania dostosowanych ustawień użytkownika programów pakietu Microsoft Office.


Aby automatycznie zresetować dostosowane ustawienia użytkownika, przejdź do sekcji Automatyczne resetowanie ustawień. Aby samodzielnie zresetować dostosowane ustawienia użytkownika, przejdź do sekcji Samodzielne resetowanie ustawień.

Automatyczne resetowanie ustawieńAby automatycznie zresetować dostosowane ustawienia użytkownika, należy kliknąć przycisk lub łącze Rozwiąż ten problem. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu.
Usunięcie wszystkich niestandardowych kluczy rejestru programu ExcelZamiana usuniętych wcześniej niestandardowych kluczy rejestru programu Excel

Uwaga Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.

Uwaga Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać tę poprawkę automatyczną na dysku flash lub dysku CD i uruchomić ją na odpowiednim komputerze.

Teraz przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany?Samodzielne resetowanie ustawień

Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu w przypadku wystąpienia problemu będzie można przywrócić rejestr. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru i przywracać go w systemie Windows
Uwaga Usunięcie poniższych kluczy rejestru może spowodować zresetowanie dostosowanych ustawień użytkownika programów pakietu Microsoft Office.

Excel 2003

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel

Excel 2002

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel

Excel 2000

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel
Ponowne uruchomienie programu Excel spowoduje wyzwolenie operacji naprawy w celu przywrócenia ustawień domyślnych.

Excel 2007

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Excel
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\12.0\Excel
 

Excel 2010

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Excel 
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\14.0\Excel 


Jeśli wykonanie tej procedury nie spowodowało rozwiązania problemu, można przywrócić ustawienia oryginalne. W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Zakończ działanie programu Excel.
 2. Usuń nowo utworzone klucze rejestru programu Excel.
 3. Zmień nazwę kluczy „Excel.old” na „Excel”.

Czy problem został rozwiązany?

Należy sprawdzić, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tą sekcją. Jeśli problem nie został rozwiązany, można skontaktować się z pomocą techniczną.

Inne problemy podczas otwierania plików programu Excel

Jeśli problemy z programem Excel występują tylko podczas otwierania określonych plików tego programu, w celu rozwiązania tego problemu należy zastosować inną metodę. Może być konieczne podjęcie różnych działań — od wyłączenia makr po odtworzenie skoroszytu.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
820741 Jak odzyskać dane z uszkodzonych skoroszytów w programach Excel 2002 i Excel 2003
179871 Metody odzyskiwania danych z uszkodzonych skoroszytów programu Excel 2000
213951 Jak rozwiązać problem z uszkadzaniem plików zapisywanych w programie Excel 2000, usuwając jego przyczynę (strona może być w języku angielskim)
Materiały referencyjne

Podziękowania dla specjalisty MVP Jana Karela Pieterse'a za wkład w opracowanie rozwiązań zawartych w tym artykule.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat folderów startowych, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
822107 Jak korzystać z folderów startowych w programie Excel 2003
291218 Jak korzystać z folderów startowych programu Excel w programie Excel 2002
240150 Jak korzystać z folderów startowych programu Excel w programie Excel 2000
Aby uzyskać więcej informacji na temat trybu awaryjnego programu Excel 2002, kliknij polecenie Microsoft Word – Pomoc w menu Pomoc, w Asystencie pakietu Office lub Kreatorze odpowiedzi wpisz informacje o trybie awaryjnym pakietu Office, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj w celu wyświetlenia tematów zwróconych w wynikach wyszukiwania.
XL2002 XL2000 uruchamianie otwieranie błąd czysty rozruch XL2007 XL2003 automatyczne rozwiązywanie problemu XL2010
Właściwości

Identyfikator artykułu: 280504 — ostatni przegląd: 03/15/2012 15:09:00 — zmiana: 7.0

Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Office Excel Viewer 2007, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Excel 2010

 • kbmsifixme kbfixme kbstartprogram kbtshoot kbhowto KB280504
Opinia